archive-se.com » SE » V » VADSTENA.SE

Total: 475

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vadstena kommun
  bron vid slottet för att släppa in båtar i hamnen Här hittar du tiderna Vadstenaskildringar 2012 06 25 08 47 Välkommen till lite annorlunda besöksmål musikunderhållning och föreläsningar i Vadstena i sommar Ett samarbete mellan Vadstena kommun Sensus och Vadstena Musikförening Spetsar i Vadstena 2012 06 25 10 09 Nu kan du se spetskonst på Vadstena slott och på fredag är det Stora Knyppeldagen Vill du bli kontaktperson familj 2012 06 20 11 53 Vi söker familjer och ensamstående med eller utan barn Du ska vara lyhörd ha lust och engagemang och intresse av att stödja människor i utsatta situationer Invigning med gubbröra 2012 06 18 08 26 På tisdag invigdes den nya bryggan vid stora hamnarmen Pelle Carlsson ordförande i fritids och tekniska nämnden knöt på sjömansvis upp knopen och invigde nya båtbryggan Nu finns Aktiva Östergötland som webbversion 2012 05 28 11 12 I sommar är Östergötland aktivt För att du på ett enkelt sätt ska kunna uppleva Östergötland har Aktiva Östergötland samlat över 100 aktiviteter som du avgiftsfritt kan boka hos vissa av Östergötlands turistbyråer hos utvalda återförsäljare eller hos respektive aktör Nytt telefonnummer för beställning av färdtjänst och kompletteringstrafik 0143 150 08 2012 06 07 07

  Original URL path: http://www.vadstena.se/ (2012-06-25)
  Open archived version from archive


 • Webböversikt
  Servicelinjen gratisbussen Kultur Kulturföreningar Bidrag till kulturföreningar Musikskolan Almanackan Lärare Avgifter Anmälningsblankett Anmälningsformulär Musikskolan Kontakta oss Orkestrar Föräldrar och Vänföreningen EASTWOOD Scenkonsten i Östergötland Vadstena Akademien Vadstena Forum Shakespeare på Gräsgården Miljö hälsa Djurhållning Hållande av djur inom detaljplanelagt område Hälsa Hygienisk verksamhet Badplatser Skola vård pensionat m fl Allergi Legionella Boendemiljö Fastighetsägares egenkontroll Information till fastighetsägare Lagar och regler Projektet fastighetsägares egenkontroll Vedeldning Tips Bygganmälan Radon Buller Skadedjur Livsmedel Egenkontroll Starta livsmedelsverksamhet Livsmedelsanläggning Matförgiftad Livsmedelskontroll Miljö Miljöfarlig verksamhet Bekämpningsmedel Egenkontroll Förorenad mark Kemikalier Lösningsmedel Farligt avfall Luftkvalitet Fyllagatan Riksväg 50 Driftstörning PCB Inventering och sanering av PCB Kemikalier i hemmet Cisterner Biltvätt och bilvård Värmepumpar Starta verksamhet Vatten avlopp Återvinning avfall Om kommunen Arkiv Arkivbeskrivningar Arkivförteckningar Borgerlig vigsel Rådhuset Flyktingmottagning Ensamkommande barn ungdomar Förvaltningar Barn och utbildning Kommunstyrelsens förvaltning Arbetsmarknadsavdelningen AME Dataavdelningen Ekonomienheten Personal på ekonomienheten Ekonomiska rapporter Budgetåret Flyktingmottagning Kommunarkiv Kommunledningskontor Kostenheten Matsedlar Personalavdelningen Lediga jobb Personallänkar Personalhandbok Policydokument Samverkansorganisation Kommunens samverkansgrupper Samverkansavtal Anställning och rekrytering Rekrytering Registerkontroll Anställningsformer Begäran om arbete utöver fastställd sysselsättningsgrad Vikariat Inringning av vikarier Förhandlingsskyldighet Allmän visstidsanställning Provanställning Säsongsanställning Introduktion Lathund för introduktion av nyanställda Information vid nyanställning Lönesättning Löneform Pågående anställning Adressändring Arbetsgivarintyg Arbetsmiljö Handlingsplan Rehab Handlingsplan missbruk Alkolås Hot och våld Bil 1 Förslag på vad som kan tas upp i ett rapporteringssystem Bil 2 Förslag till åtgärder Krisstöd Krisstödsplan Kränkande särbehandling Läkarbesök nattarbete Arbetsmiljöinspektionens meddelanden mm Systematiskt arbetsmiljöarbete Terminalglasögon Arbetsskada Tillbud Arbetstid Flextid Förskjuten arbetstid exempel Avrundning arbetstid Övertid fyllnadstid Övertidsersättning för deltidsanställda Ang begäran att få arbeta utöver fastställd sysselsättningsgrad Centrala kollektivavtal Avtalsförsäkringar AGS KL TFA KL TGL KL Bisysslor Företagshälsovård ID handlingar Konflikt Lagtexter Ledighet Fackliga ledigheter Läkarbesök Semester Semesterledighet i timmar Byte semesterdagar mot kontant ersättning Sjukdom Tillfällig vård av sjukt barn Enskilda angelägenheter Omplacering Samverkansorganisation SKL Särskilda ersättningar Bilersättning OB ersättning Traktamente Anställningens upphörande Avgångssamtal checklista Tjänstgöringsbetyg Intyg Pensioner Rutin besked varsel mm visstidsanställning Uppsägning Uppsägningstider mm Internblanketter Växel vaktmästeri Kulturförvaltningen Samhällsbyggnad Fritidsenheten Gator VA Parkenheten Miljö och hälsoskyddsenheten Plan och bygglovenheten Socialförvaltningen Jobba hos oss Lediga jobb Vikariebanken Fackliga organisationer inom Vadstena kommun Personalklubben Kommunala bolag Vadstena Fastighets AB VÖKBY Bredband Kommunens uppdrag ansvar Landsbygdsutveckling Notarius publicus Nyfiken på Vadstena Upphandlingar Vadstena i siffror Kommunfakta 2012 Statistiklänkar Befolkningspyramid Vadstenas vänorter Öppettider Politik påverkan Kommunfullmäktige Kallelser och protokoll Sammanträdestider Ledamöter Kommunstyrelsen Kallelser och protokoll Ledamöter Sammanträdestider Nämnder Barn och utbildningsnämnd Kallelser och protokoll Sammanträdestider Ledamöter Bygg och miljönämnd Kallelser och protokoll Sammanträdestider Ledamöter Fritids och teknisk nämnd Kallelser och protokoll Sammanträdestider Ledamöter Kulturnämnd Kallelser och protokoll Sammanträdestider Ledamöter Socialnämnd Kallelser och protokoll Sammanträdestider Ledamöter Vatten och avfallsnämnden Ledamöter Förtroendevalda politiker Partier Nämnder och styrelser Politiker Författningsamling Sammanträdestider Påverka Dialogen Medborgarförslag Så fungerar kommunen Beslutsprocessen Överklaga beslut Överförmyndare Bli god man förvaltare Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Få god man förvaltare Förvaltarfrihetsbevis Revision Revisionsrapporter Revisorer Juridik och bestämmelser Arvoden ersättningar Lokala föreskrifter Notarius publicus Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Registratorer Överklaga kommunala beslut Pensionärsrådet Stöd omsorg Äldreomsorg Hemtjänst Korttidsvård Dagverksamhet Vård omsorgsboende Anhörigstöd Omsorg om funktionsnedsatta Gruppboende Dagcenter Mårten Individ och familjeomsorg Barn och familjegruppen Anonym anmälan Sekretesskydd vid anmälan

  Original URL path: http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_SiteMap____2598.aspx (2012-06-25)
  Open archived version from archive

 • Sök i www.vadstena.se
  Om kommunen Politik påverkan Stöd omsorg Trafik stadsmiljö Trygghet säkerhet Turism Du är här Sök i www vadstena se Använd det här formuläret för att söka i innehållet på www vadstena se Publicerat av Ändrad senast 2009 09 01 Vadstena

  Original URL path: http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_Google_Search____11246.aspx (2012-06-25)
  Open archived version from archive

 • Vadstena kommun
  bron vid slottet för att släppa in båtar i hamnen Här hittar du tiderna Vadstenaskildringar 2012 06 25 08 47 Välkommen till lite annorlunda besöksmål musikunderhållning och föreläsningar i Vadstena i sommar Ett samarbete mellan Vadstena kommun Sensus och Vadstena Musikförening Spetsar i Vadstena 2012 06 25 10 09 Nu kan du se spetskonst på Vadstena slott och på fredag är det Stora Knyppeldagen Vill du bli kontaktperson familj 2012 06 20 11 53 Vi söker familjer och ensamstående med eller utan barn Du ska vara lyhörd ha lust och engagemang och intresse av att stödja människor i utsatta situationer Invigning med gubbröra 2012 06 18 08 26 På tisdag invigdes den nya bryggan vid stora hamnarmen Pelle Carlsson ordförande i fritids och tekniska nämnden knöt på sjömansvis upp knopen och invigde nya båtbryggan Nu finns Aktiva Östergötland som webbversion 2012 05 28 11 12 I sommar är Östergötland aktivt För att du på ett enkelt sätt ska kunna uppleva Östergötland har Aktiva Östergötland samlat över 100 aktiviteter som du avgiftsfritt kan boka hos vissa av Östergötlands turistbyråer hos utvalda återförsäljare eller hos respektive aktör Nytt telefonnummer för beställning av färdtjänst och kompletteringstrafik 0143 150 08 2012 06 07 07

  Original URL path: http://www.vadstena.se/default____125.aspx (2012-06-25)
  Open archived version from archive

 • Dokument
  Acrobat Reader version 5 0 eller högre Det laddar du ner kosnadsfritt genom att klicka här Foto iStockphoto com dem10 Här hittar du en mängd dokument så som nämndernas och styrelsernas kallelser och protokoll kvalitetsredovisningar policydokument revisionsberättelser och kommunala regler och lagar Många dokument finns samlade i olika kategorier De lokala lagarna och reglerna presenteras i bokstavsordning Använd rubrikerna till vänster för dokument inom kommunens olika områden Publicerat av Sofia

  Original URL path: http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_StandardPage____7020.aspx (2012-06-25)
  Open archived version from archive

 • Blanketter
  telefon 0771 960 960 eller på www folksam se Anmälan om särskilt stöd Anslutningsresor och särskild kompletteringstrafik Ansökan barnomsorgsplats Ansökan intresseanmälan Vuxenutbildningen Försäkringsbesked tjänsteresa Inackorderingsbidrag Inkomstanmälan Ledighetsansökan för elever Skadeanmälan intern blankett Skolgång i Vadstena kommun annan kommun Uppsägning av barnomsorgsplats Ändring av plats inom förskola familjedaghem Bygga och bo Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd Anmälan Ansökan kontrollansvarig Anmälan Ansökan kvalitetsansvarig för ärenden innan 2011 05 02 Ansökan om att låta annan få utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet Ansökan om bygglov OBS Skickas in i tre exemplar Ansökan om förhandsbesked Ansökan om lov Skylt Ljusanordning Ansökan om strandskyddsdispens Beställning nybyggnadskarta Bygganmälan för ärenden innan 2011 05 02 Rivningsanmälan Tomt och småhusansökan Lägenhetsregistret Ajourhållning av lägenhetsregistret Ajourhållning av lägenhetsregistret småhus inkl fritidshus Vatten renhållning avfall Servisbeställning av anslutning till vatten och avloppsanläggning Parkeringstillstånd Parkeringstillstånd för rörelsehindrade för läkare Parkeringstillstånd för rörelsehindrade för sökanden Medborgarförslag Blankett för medborgarförslag Livsmedel Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet Godkännande av livsmedelsanläggning Underlag för riskklassificering Hälsoskydd Anmälan om störning Anmälan om drift förskola fritidshem och skola Anmälan Bassängbad Anmälan Hygienisk behandling Hålla djur inom detaljplanelagt område Avloppsanordning med utan ansluten toalett Miljöskydd Anmälan om miljöfarlig verksamhet pdf 334 kB

  Original URL path: http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_CategorizedListSort____12833.aspx (2012-06-25)
  Open archived version from archive

 • Dialog och kommunikation med Vadstena kommun
  enheten eller tjänstemannen som handlägger din typ av ärenden Glöm inte ange din e postadress Till kontaktformuläret Kontaktuppgifter till politiker och folkvalda Du kan enkelt hitta kontaktinformation till många av Vadstenas politiker och förtroendevalda via nedanstående länk Det är dessa personer som sitter i kommunens nämnder och som fattar de beslut som påverkar vår vardag Om du inte hittar de uppgifter du söker använd kontaktformuläret Kontaktuppgifter Medborgarförslag Du kan välja att delta direkt i den demokratiska processen Gör din röst hörd genom att lämna in Medborgarförslag och låta din fråga bli ett ärende på den politiska agendan Mer information om medborgarförslag finns när du klickar på länken Medborgarförslag Bloggar från våra verksamheter Här finns länkar samlade till bloggar inom olika verksamheter i kommunen Här kan man läsa och delta med inlägg kring ämnen som är aktuella Bibliotekets blogg Politikerbloggar Under denna rubrik finns länkar till bloggar där politiker och förtroendevalda i Vadstena skriver Här kan man följa vardag och arbete för en växande skara användare av den nya tekniken En politikerblogg är inte en kommunal blogg utan speglar bloggarens personliga åsikter och ställningstaganden Politikerbloggar Vadstenabloggar På Bloggportalen kan alla som har en blogg registrera sig Klickar du på länken nedan

  Original URL path: http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_CategorizedListSort____11828.aspx (2012-06-25)
  Open archived version from archive

 • Senast ändrad
  Senast ändrad Hitta rätt Du kan även använda dig av webbplatsen sökfunktion för att hitta information eller vår webböversikt Här listas de sidor som har ändrats de senaste 10 dagarna Bibliotekets öppettider 2012 06 25 18 57 Aktuellt på biblioteket 2012 06 25 18 57 Bibliotek 2012 06 25 18 57 Broöppning 2012 06 25 16 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Publicerat av Sofia Boij

  Original URL path: http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_Changed____11245.aspx (2012-06-25)
  Open archived version from archive