archive-se.com » SE » S » STATOIL.SE

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Europadiesel - Statoil
  har en högre densitet och därmed ett högre energivärde och därför tar den dig upp till tre procent längre Det är en fördel när vi vill minska användningen av fossila bränslen i samhället och det är en fördel för plånboken 2 Europadiesel är en konkurrensutsatt standardprodukt som tillverkas och handlas i mycket stora volymer Sverige är ett litet land och vår dieselförbrukning motsvarar bara några procentandelar av Europas samlade förbrukning Att ha en egen kvalitet driver upp priserna och eftersom bara fyra bolag tillsammans har fem raffinaderier som kan tillverka svensk MK1 diesel har försörjningsläget de senaste åren varit instabilt Svensk dieselförbrukning har bara under de senaste fem åren ökat från 4 4 miljoner kubikmeter till 5 3 miljoner Att 70 procent av alla nyregistrerade personbilar är dieselbilar jämfört med 20 procent år 2006 är en förklaring Statoil har redan vid ett par tillfällen tagit in europadiesel för att säkra tillgången på drivmedel Statoil sålde under sommaren 2012 Europadiesel som är en europadiesel med sju procents inblandning av biodrivmedel och vårt additiv Läs mer om Europadiesel 3 Europadiesel ger låga utsläpp i moderna bilar och bilar med partikelfilter Diesel är kanske det bästa fossila bränslet men det har haft nackdelar genom utsläpp av miljö och hälsofarliga ämnen Inom EU där dieselbilsanvändningen av tradition varit mycket högre än i Sverige har man tacklat detta problem på två sätt För det första måste all diesel som säljs till vägtrafik vara svavelfri Det är viktigt eftersom svavlet binder andra föroreningar För det andra har man reglerat bilarnas tillåta utsläpp På personbilssidan är partikelfilter standard Inom tung trafik har så mycket som 95 procent av emissionerna av Nox och partiklar lagstiftats bort om man jämför en lastbil Euro I med en Euro VI Visst långt ifrån alla bilar är av senaste modell men vi vet att merparten av de körda milen i tung trafik sker under bilens tre första levnadsår Förnyelsen av vagnparken är därför helt central för den som vill minska utsläppen öka effektiviteten och förbättra säkerheten på väg Vi har i flera år försökt få våra politiker att förstå hur viktigt det är att den svenska dieselmarknaden öppnas för europadiesel eftersom det skulle öka försörjningstryggheten och pressa priserna till kund Vi har kommit en bit på väg men fortfarande är skatteskillnaden 40 öre moms Trafikverket har nu kommit med en utredning där de hälso och miljömässiga skillnaderna mellan MK1 och europadiesel har utretts En viktig del i det arbetet har varit att göra jämförbara motortester med aktuella bränslen På trafikverkets hemsida finns vissa delresultat publicerade och de understryker hur viktig vagnsparkens modernisering är för att hålla emissionerna nere liksom hur lika MK1 och europadiesel är Mer information från Trafikverket Motortester Statoil liksom andra har tidigare gjort motortester där vi jämfört MK1 och europadiesel Våra tester visar att med riktigt gamla motorer så är MK1 bättre om man mäter partikelmassa och NoX Europadiesel är bättre om man mäter partikelstorlek och aldehyder Men alla skillnader är små och påverkas av körsätt och fordon Jämför

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467896/privat/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling/Europadiesel.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Varifrån kommer våra drivmedel? - Statoil
  fossila produkter dvs bensin och diesel från följande länder När det gäller tolkningen av begreppet ursprung för fossila komponenter är direktivet otydligt Därför är det inköpslandet det vill säga varifrån produkten är köpt som krävts då det avser färdiga drivmedel Ska det vara möjligt att fastställa ursprunget och ha full spårbarhet från källa till kund för de fossila drivmedlen behövs ett internationellt regelverk I dagsläget har världsmarknaden för råolja och oljeprodukter en komplex struktur som bygger på att det är kvaliteten som regleras men inte ursprunget Där kan anges varifrån den produkt man köpt in senast är lastad men inte med säkerhet säga vilken ursprung den råoljan har eller varifrån den råoljan som använts för att raffinera produkter kommer ifrån I teorin kan det innebära att råoljan utvunnits i ett land transporterats till ett annat land och sedan sålts vidare därifrån Från vår största leverantör Danmark vet vi att deras råoljemix dvs ursprungsland under 2014 såg ut så här I dagsläget finns inte något regelverk för att kunna spåra råoljans ursprung i de raffinerade fossila produkterna vi köper EU s bränslekvalitetsdirektiv har ett krav om växthusgasminskning och ställer krav på rapporteringsskyldighet för drivmedelsleverantörer Där anges att växhusgasutsläppen ska minska med minst 6 procent till år 2020 jämfört med år 2010 I Sverige följs det upp i drivmedelslagen och det är Energimyndigheten som är ansvarig myndighet och följer upp rapporteringen Här kan du läsa mer om Drivmedel i Sverige 2013 i en rapport som Energimyndigheten tagit fram och som rapporterar mängder komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen Energimyndigheten Drivmedel i Sverige 2013 pdf Biodrivmedel Vad gäller biodrivmedlen finns idag ett tydligt regelverk som ger en spårbarhet till ursprungskällan Det finns en hållbarhetslag som reglerar detta och som justerar hur återförsäljare ska ha kontroll över ursprungslandet samt ska även kontrollera hela kedjan så långt det är möjligt Mer information finns på Energimyndighetens hemsida klicka här för att läsa mer Såhär ser lagstiftningen ut klicka här för att komma till riksdagen se Under 2014 kom de biodrivmedel vi sålde från följande importländer och från följande råvaror Produkt Råvara Andel Ursprungsland GHG reduktion Etanol Spannmål 64 EU 62 1 Majs 15 EU 54 0 Sockerbetor 17 EU 53 5 Sockerrör 4 Guatemala 71 4 100 RME Raps 100 EU 38 0 HVO Slaktavfall 100 EU 87 6 Från fossilt till alltmer förnybart För att ta oss från det traditionellt fossila till alltmer förnybart blandar vi in alltmer förnybara drivmedel i den bensin och diesel vi säljer I all bensin blandar vi in upp till 5 etanol för att minska koldioxidutläppen När det gäller diesel har utvecklingen gått fort i och med introduktionen av den biobaserade och förnybara dieselprodukten HVO HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor och är en syntetisk tillverkad diesel baserad på förnybara råvaror och som man förenklad kan säga är en kopia på fossil diesel men med en koldioxidreduktion på upp till 90 Idag säljer vi en miles diesel med upp till 40 biodrivmedel varav 20 25 är HVO diesel

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334091951708/privat/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling/Ursprungsm%C3%A4rkning.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Frågor och svar om drivmedel - Statoil
  E85 Fordonsgas Biodiesel B100 AdBlue HVO100 Priser Priser privat Hållbar utveckling Biodrivmedel Laddning av elbilar Låginblandning Europadiesel Varifrån kommer våra drivmedel Frågor och svar Miles FAQ Ordlista Våra stationer Sök station Erbjudanden på station Mobilapplikation Mat Dryck Real Hot Dogs Kaffe Kocklandslaget Biltvätt Bristvätten Motorolja Sök motorolja Hälsa miljö säkerhet Receptfria läkemedel Jobba hos oss Lediga jobb På servicekontoret På stationerna Vägen till jobbet Att jobba hos oss Karriär utveckling Träffa oss på kontoren Träffa oss på stationerna Kundservice Telefonnummer E faktura Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Frågor och svar om drivmedel Här har vi samlat vanliga frågor och svar om drivmedel och våra drivmedelsprodukter Om du letar specifik information om miles klicka här för att läsa mer Sorry your browser does not support JavaScript Please Enable it miles miles 95 bensin miles diesel miles diesel bio milesPLUS miles PLUS 98 miles PLUS diesel Övriga drivmedel Etanol E85 Fordonsgas Biodiesel B100 AdBlue HVO100 Priser Priser privat Hållbar utveckling Biodrivmedel Laddning av elbilar Låginblandning Europadiesel Varifrån kommer våra drivmedel Frågor och svar Miles FAQ Ordlista Privat Hyr bil lastbil eller släp Statoil EXTRA Mina tjänster Sök station Drivmedelspris privat Bli privatkund Hitta rätt

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467204/privat/Drivmedel/Fragor-och-svar.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Frågor och svar om miles - Statoil
  att motorn går mjukare och ger snabbare respons vid gaspådrag Allt för att din motor ska vara i bästa möjliga skick och inte tappa hästkrafter Har ni tidigare haft additiv i miles 98 Ja men detta är ett helt nytt additiv Det är samma additiv som vi har i miles 95 men i milesPLUS 98 har vi ökat doseringen ytterligare vilket förutom att du kommer upp till 2 7 längre även ger dig mer kraft och acceleration Vad är skillnaden mellan miles och milesPLUS Enligt de oberoende tester vi har gjort så visar de att våra miles produkter kan minska bränsleförbrukningen med upp till 2 7 i bensinmotorer och upp till 2 i diesel motorer miles drivmedlen innehåller multifunktionella additiv som skyddar mot avlagringar i din motor och gör att motorn får en förbättrad förbränning Vid användandet av miles kontinuerligt visar våra tester att det minskar bränsleförbrukningen och ger färre skadliga utsläpp milesPLUS innehåller ännu mer förbättrade funktionsadditiv som snabbare både rengör motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar Friktionen i motorn minskar och förbränningen förbättras vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därmed färre skadliga utsläpp I tillägg ger milesPLUS ytterligare förbättrad prestanda som gör att motorn går mjukare och ger snabbare respons vid gaspådrag Allt för att din motor ska vara i bästa möjliga skick och inte tappa hästkrafter milesPLUS diesel innehåller ett multifunktionellt additiv och har förstärkt cetantal vilket innebär att du får en ökad snabbare tändvillighet Detta ger en mjukare körning lägre motorljud minskade utsläpp och snabbare respons vid gaspådrag Allt för att inte tappa hästkrafter Utöver detta innebär additivet att det skummar mindre vid tankning Att tanka på Statoils servicestationer blir därför både en snabbare och renare upplevelse Varför kostar milesPLUS 98 80 öre mer än miles 95 men milesPLUS diesel 53 öre mer än miles diesel Prissättningen på bensin och diesel är olika Redan tidigare fanns en prisskillnad mellan 95 och 98 oktanig bensin Det beror på att det är olika oktantal på produkterna Ett högre oktantal hos bränslet medför att det motstår tryck och temperatur bättre och därmed minskas risken för att motorn ska knacka Det vi gjort är att vi förbättrat vårt additiv ytterligare och tillfört fler positiva egenskaper till vår milesPLUS 98 som gör att motorn renas fortare och ger en snabbare respons vid gaspådrag Allt för att din motor ska vara i bästa möjliga skick och inte ska tappa hästkrafter Vår milesPLUS diesel är en premiumprodukt och ger ännu fler goda egenskaper än vad miles diesel ger därav ett högre pris Vad har ni för tester som bevisar effekten Tester har genomförts av BOSMAL Automotive Research Development Institute Ltd ett oberoende och ledande laboratorium i Europa inom forskning och utveckling Testerna verifierar minskningen av bränsleförbrukning och utsläpp samt de positiva förändringarna av prestanda och kraftöverföring Hur genomfördes testerna Våra miles produkter har testats enligt UN ECE reglerna United Nations Economy Commission for Europe genom ett strikt testprogram med standardiserade metoder på olika motorer som motsvarar cirka en femtedel av de fordon som

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334076696073/privat/Drivmedel/Fragor-och-svar/MilesFAQ.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ordlista för drivmedel - Statoil
  Kundservice Telefonnummer E faktura Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Ordlista Ordlista Drivmedel AdBlue Exempel på ett additiv som minskar utsläppen av kväveoxider för nya dieselmotorer Vätskan sprutas in i avgassystemet från en separat tank i närheten av dieseltanken och bryter ned avgaserna till ofarligt vatten och kväve Additiv Samlingsnamn för olika tillsatsämnen i fast eller flytande form med syfte att förbättra drivmedlets egenskaper sänka utsläppen eller förbättra motorns prestanda samt skydda mot onödigt slitage Europadiesel Svavelfri Europadiesel är standardkvalitet i hela Europa och har samma låga svavelhalt som MK1 dieseln dvs 10 ppm Den är ca 3 mer energieffektiv vilket minskar förbrukningen FAME Förkortning på fettsyrametylestrar som är ett samlingsnamn för diesel producerad på biologiska fetter och oljor HVO HVO betyder Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är samlingsnamnet för det som kallas för syntetiska dieselbränslen Det är en diesel som är baserad på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid Låginblandning Branschuttryck för när man blandar i en mindre mängd förnybara drivmedel i fossila drivmedel Oktantal Skillnaden i oktantal beror på den kemiska sammansättningen av bensinen och regleras på raffinaderiet Oktanantalet påverkar förmågan att motstå självantändning sk knackning Ju högre oktantal desto större motståndskraft Vissa motorer behöver bensin med högre oktantal men idag räcker 95 oktan till de flesta bilar RME Förkortning på rapsmethylester som är en biodieselprodukt tillverkad på raps Sparsam körning Effektivt sätt att minska bränsleförbrukningen och därmed kostnaderna och klimatutsläppen 1G Uttryck för första generationens biobränsle Framställs ur vegetabiliska fetter stärkelse och socker som i sin tur härrör från mat grödor Kan också framställas ut animaliska fetter 2G Uttryck för andra generationens biobränsle Framställs i huvudsak från restprodukter och avfallsprodukter såsom skogsavfall och matavfall 3G Uttryck för tredje generationens biobränslen Syftar till biobränsle producerat från alger 4G Uttryck

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467173/privat/Drivmedel/Fragor-och-svar/Ordlista.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Våra stationer
  98 miles PLUS diesel Övriga drivmedel Etanol E85 Fordonsgas Biodiesel B100 AdBlue HVO100 Priser Priser privat Hållbar utveckling Biodrivmedel Laddning av elbilar Låginblandning Europadiesel Varifrån kommer våra drivmedel Frågor och svar Miles FAQ Ordlista Våra stationer Sök station Erbjudanden på station Mobilapplikation Mat Dryck Real Hot Dogs Kaffe Kocklandslaget Biltvätt Bristvätten Motorolja Sök motorolja Hälsa miljö säkerhet Receptfria läkemedel Jobba hos oss Lediga jobb På servicekontoret På stationerna Vägen till jobbet Att jobba hos oss Karriär utveckling Träffa oss på kontoren Träffa oss på stationerna Kundservice Telefonnummer E faktura Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Våra stationer Vi har ca 700 drivmedelsstationer i Sverige varav ca 300 är bemannade med personal och ett utbud av tjänster och produkter vi vet att du uppskattar Till exempel biltvätt god mat och dryck samt receptfria läkemedel Sök station Hitta din närmaste Statoilstation Mat Dryck Made To Go kaffe delikatesser Sök station Erbjudanden på station Mobilapplikation Mat Dryck Real Hot Dogs Kaffe Kocklandslaget Biltvätt Bristvätten Motorolja Sök motorolja Hälsa miljö säkerhet Receptfria läkemedel Privat Hyr bil lastbil eller släp Statoil EXTRA Mina tjänster Sök station Drivmedelspris privat Bli privatkund Hitta rätt motorolja Företag Card E services Drivmedelspris

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072442287/privat/Vara-stationer.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Hitta bensinstationer - Statoil
  miljö säkerhet Receptfria läkemedel Jobba hos oss Lediga jobb På servicekontoret På stationerna Vägen till jobbet Att jobba hos oss Karriär utveckling Träffa oss på kontoren Träffa oss på stationerna Kundservice Telefonnummer E faktura Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Sök Statoilstation Hitta din närmaste Statoilstation Vi har ca 700 drivmedelsstationer i Sverige både för personbilar och tung trafik I den enkla sökningen kan du välja typ av station t ex om du söker en bemannad station eller en truckdieselanläggning Under Avancerad sökning har du möjlighet att söka utefter t ex stad och tjänster så som vilka stationer som tillhandahåller truckdiesel eller biltvätt Du kan även söka efter typ av drivmedel t ex miles diesel Enkel sökning Välj land Välj Danmark Estland Litauen Lettland Norge Sverige Polen Ryssland Stationskategori Sök Bemannad Automat Truckdieselautomat För att visa alla stationer med Truckdiesel både bemannade och obemannade välj Avancerad sökning klicka i tjänsten Truckdiesel och tryck därefter på Sök station Visa alla stationer som accepterar Statoilkort Avancerad sökning Avancerad sökning Adress Stad Län Tjänster Välj land Drivmedelstyper Välj land Sök station Ny sökning Från Till Sökresultat Sökresultat Ny sökning Våra stationers koordinater Vill du ladda ner

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072572280/privat/Vara-stationer/Sok-station.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Erbjudanden i våra butiker - Statoil
  Biltvätt Bristvätten Motorolja Sök motorolja Hälsa miljö säkerhet Receptfria läkemedel Jobba hos oss Lediga jobb På servicekontoret På stationerna Vägen till jobbet Att jobba hos oss Karriär utveckling Träffa oss på kontoren Träffa oss på stationerna Kundservice Telefonnummer E faktura Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Något gott på vägen Välkommen in till någon av våra bemannade stationer och unna dig en bulle en smörgås till kaffet eller en svalkande glass Vår goda frukost eller mellanmål med tydliga friska enkla smaker från Svenska Kocklandslaget Hos oss får du en god kopp kaffe och en nybakt surdegsfralla för 29 kr Frallorna bakas flera gånger om dagen så att de alltid är nygjorda när du kommer till oss Finns med två olika bröd ljust och mörkt surdegsbröd Påläggen kan variera något men vi har alltid Ostfralla Andra erbjudanden just nu Våra stationer och butiker är alltid fyllda med erbjudanden och rabatter som vi hoppas att du tycker om och har nytta av Välkommen in Hyr släp från 199 Vi har sänkt priserna på våra släp Hyr i 4 timmar från 199 inklusive skadekostnadsreducering Boka här Hitta station Sök här Mobilapp Läs mer Facebook Prata med

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334078247192/privat/Vara-stationer/Erbjudandenp%C3%A5station.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive