archive-se.com » SE » S » STATOIL.SE

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tanka AdBlue - Statoil
  på allt fler truckdieselanläggningar AdBlue är en 32 5 lösning av urea i avjoniserat vatten Lösningen är klar giftfri och säker att hantera AdBlue är ett varumärke som ägs och övervakas av VDA Verband der Automobilindustrie Varumärket står som garant för att kvalitetsreglerna följs i hela distributionskedan ända ut till pumphandtaget Idag har så gott som alla tillverkare av dieselmotorer för tunga transporter anammat SCR tekniken Selective Catalytic Reduction för avgasrening Tekniken kräver en absolut säker tillgång av högkvalitativ AdBlue AdBlue kvalitetskontrollerad standard Den AdBlue som du tankar på Statoil levereras av Yara som tillverkar lösningen enligt exakta specifikationer som uppfyller ISO22241 standarden Till 100 liter diesel går det normalt åt ca 5 liter AdBlue Lösningen är köldkänslig och fryser vid minus 11 5 grader Celsius vilket inneburit att både fordon och Statoils pumpanläggningar utrustats med isolering och uppvärmning AdBlue i kombination med SCR erbjuder en bränsleeffektiv lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid och partiklar Vi bygger ut och bidrar till en bättre miljö Statoil erbjuder nu möjligheten att tanka AdBlue på allt fler truckdieselanläggningar Hösten 2013 har vi ca 90 stationer där du förutom miles diesel även hittar en pump för AdBlue I det flesta fall kan du tanka AdBlue samtidigt som du tankar diesel Samtidigt som vi hjälps åt att minska belastningen på vår miljö sparar du både tid och pengar i din transportverksamhet På Statoil tankar du enkelt AdBlue av högsta kvalitet med ditt vanliga truckdieselkort AdBlue och diesel debiteras på en och samma drivmedelsfaktura och det blir lätt att följa upp kostnader och förbrukning för varje enskild bil och förare Vad innebär det att tanka AdBlue hos Statoil Du kan oftast tanka AdBlue och Truckdiesel samtidigt Du får en kvalitetssäkrad spårbar och certifierad produkt Du minskar risken för förorenad urealösning något som kan bli kostsamt vid

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072479609/privat/Drivmedel/%C3%B6vrigadrivmedel/AdBlue.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • HVO100, 100 % förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv - Statoil
  är kolväteföreningar Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel Råvaran för HVO100 är förnyelsebar med ursprung från växtriket eller slaktavfall vilket medför en reducering av växthusgaserna med upp till 90 i jämförelse med fossil diesel HVO100 är fri från palmolja Att använda HVO100 100 HVO kan användas till främst dieselmotorer för tunga fordon men också till mindre dieselfordon HVO100 är en produkt som kombinerar teknisk och miljömässig prestanda på ett mycket bra sätt Förutom fördelen med en hög CO2 reduktion uppför sig produkten i vissa fall bättre beträffande förbränning köldprestanda och filtrerbarhet Energiinnehållet är något mindre i jämförelse med Mk1 diesel men det höga cetantalet min 70 medför att den brinner mer effektivt Den effektivare och renare förbränningen ger mindre sot i motor och reningssystem som exempelvis påverkar partikelfilter med förbättrad livslängd Produkten är blandbar med alla på marknaden förekommande dieselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS 155435 HVO100 är godkänd enligt ASTM D975 och det finns en teknisk standard CEN TS 15940 som under 2016 förväntas bli godkänd som bränslestandard EN15940 Eftersom det i dagsläget inte finns en EN standard att referera till medför det att man alltid måste kontrollera med sin motortillverkare innan man börjar använda HVO100 Flertalet lastbilstillverkare har idag godkänt sina Euro 5 och Euro 6 motorer för CEN TS 15940 Mer än hälften av Statoils dieselkunder kör redan på HVO Sedan 2012 innehåller Statoils miles diesel bio HVO Till en början var inblandningen 12 HVO på utvalda stationer i Stockholm och Skåne I takt med att efterfrågan ökade på diesel med högre andel förnybart och därmed lägre CO2 utsläpp har vi både utökat antalet stationer och andelen HVO i vår miles diesel Idag innehåller vår miles diesel bio upp till 40 förnybara råvaror varav upp till 35 HVO och 5 RME

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334091070766/privat/Drivmedel/%C3%B6vrigadrivmedel/HVO100.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Drivmedelspriser - Statoil
  jobba hos oss Karriär utveckling Träffa oss på kontoren Träffa oss på stationerna Kundservice Telefonnummer E faktura Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Priser Aktuella priser Privatperson Aktuella priser Företagskund Aktuella priser Truckdieselkund Varför varierar priserna från dag till dag Det finns flera skäl till att våra priser varierar från dag till dag och från station till station Världsmarknadspris och dollarkurs På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin och dieselpriset i Sverige Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen Priset på raffinerad bensin och diesel påverkas av faktorer som efterfrågan i förhållande till raffinaderikapacitet samt lagervolymer i Europa och USA Det finns ett starkt samband mellan priset på raffinerad bensin och diesel och råoljeprisets utveckling Råoljepriset styr raffinaderiernas inköpspriser av råvara vilket i sin tur påverkar försäljningspriset på raffinerad bensin och diesel Politik Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt När efterfrågan bli större än tillgången stiger priserna Skatter och tullavgifter i olika delar av världen påverkar också priset Världsekonomin Även världsekonomin kan påverka priset på råolja När vi är inne i en högkonjunktur ökar konsumtionen och priserna stiger Utbud och efterfrågan på oljeprodukter är avgörande för prisnivån på råolja Lokala priser Vi vill alltid hålla ett konkurrenskraftigt pris på den lokala marknaden Pumppriserna är därför alltid anpassade efter marknadsläget på varje ort Skatter Skatterna är en stor del av drivmedelspriset i Sverige Energiskatt Koldioxidskatt Moms Sammanlagt står skatter för mer än hälften av priset Skattesatser på bränslen och el under 2016 Läs mer på Skatteverket se Hitta station Sök här Frågor och svar Lär dig mer Sparsam körning

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467782/privat/Drivmedel/Priser.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Drivmedelspriser för privatkunder - Statoil
  oss Karriär utveckling Träffa oss på kontoren Träffa oss på stationerna Kundservice Telefonnummer E faktura Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Drivmedelspriser för privatkunder Aktuella drivmedelspriser Priserna som presenteras här är rekommenderade riktpriser Varuslag Bemannade stationer kr liter Senaste ändring öre liter Datum senaste ändring 12 12 10 2016 02 11 12 62 10 2016 02 11 12 92 10 2016 02 11 11 58 15 2016 02 11 12 11 15 2016 02 11 15 70 kr kg 5 2016 02 03 11 59 10 2016 02 08 Nya skattenivåer för drivmedel gäller från årsskiftet 2015 2016 Det leder till att vi den 1 1 2016 gör följande priskorrigeringar miles bensin 56 öre liter inklusive moms miles diesel 63 öre liter inklusive moms E85 41 öre liter inklusive moms Ladda ner fil Prishistorik privatkunder Skattesatser på bränslen och el under 2016 Läs mer på Skatteverket se Varuslag Automatstationer kr liter Senaste ändring öre liter Datum senaste ändring 11 97 10 2016 02 11 12 47 10 2016 02 11 11 43 15 2016 02 11 11 44 10 2016 02 08 Hitta station Sök här Frågor och svar Lär dig mer Sparsam

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467111/privat/Drivmedel/Priser/Priser-privatkund.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Vägen framåt med förnybara drivmedel - Statoil
  jobb På servicekontoret På stationerna Vägen till jobbet Att jobba hos oss Karriär utveckling Träffa oss på kontoren Träffa oss på stationerna Kundservice Telefonnummer E faktura Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Vägen framåt Utvecklingen mot mer förnybara drivmedel har bara startat och vi på Statoil tror det kommer hända mycket inom vår bransch framöver Framtidens bilar blir allt bränslesnålare och vi ser att framtidens drivmedelsstation kommer att erbjuda fler olika typer av drivmedel Som återförsäljare av olje och gasprodukter har vi därför ett särskilt ansvar att minska de växthusutsläpp våra produkter ger upphov till Detta både genom hur vi arbetar och bedriver vår egen verksamhet och vad vi erbjuder våra kunder Sparsam körning 11 tips för lägre bränsleförbrukning Vägen till mindre klimatutsläpp beror inte bara på vilket bränsle du tankar utan även på din bränsleförbrukning Vad du släpper ut är viktigt men ännu viktigare är hur mycket Bränsleförbrukningen beror främst på vilken bil du har och hur du kör samt hur effektivt bränslet är 11 tips för snålare och smartare körning Hitta station Sök här Frågor och svar Lär dig mer Sparsam körning Läs mer miles miles 95 bensin miles diesel miles

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467142/privat/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Biodrivmedel - Statoil
  000 ton jämfört med om enbart fossila bränslen använts Det är lika mycket som om vi tog bort cirka 162 000 dieselbilar från gatorna Biodrivmedlet har alltså en viktig funktion i att minska våra koldioxidfotspår Biodrivmedel i generationer När det gäller biodrivmedel talar man ibland om första andra tredje och fjärde generationens bränsle Det har att göra med ursprunget till biobränslet och avspeglar också utvecklingen på området Första generationens biobränsle innebär att det framställs ur vegetabiliska fetter stärkelse och socker som i sin tur härrör från matgrödor Kan också framställas ut animaliska fetter Exempel är våra vanliga biodrivmedel som RME FAME etanol från sockerrör och spannmål Andra generationens biobränslen framställs i huvudsak från restprodukter och avfallsprodukter såsom skogsavfall Enkelt sett kan man säga att dessa biodrivmedel framställs av råvaror som inte skulle kunna vara mat Metanol och diesel som framställs från trä tillhör den typ av andra generationens biobränsle Ett annat exempel är etanol från halm Den tredje generationen består av biobränsle från alger Dessa bränslen är mycket miljöanpassade eftersom de lätt kan brytas ner i marken utan att skada den Slutligen de biobränslen man avser med fjärde generationen är resultatet av en metod där mikroorganismer tas upp för att arbeta med koldioxid för att generera bränsle Idag använder vi i huvudsak första generationens biobränsle 1G som biodrivmedel kallas då det tillverkas av råvarorna raps sockerrör och olika spannmål Raps och spannmål kommer i första hand från Europa Sockerrör kommer framförallt från Brasilien som är en av världens största och mest effektiva tillverkare av bioetanol Hållbarhetskriterier Under de senaste åren har biodrivmedlens långsiktiga klimat och miljöegenskaper debatterats Bland annat har det framförts farhågor för att etanoltillverkningen kan få negativa effekter på världens tillgång av mat Det har också lyfts fram att förnybara drivmedel inte bara ska reducera koldioxidutsläpp utan även

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467834/privat/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling/Biodrivmedel.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Snabbladdning av elbilar - Statoil
  mellersta och södra Sverige På Statoil har vi klimat och miljö i fokus och den svenska drivmedelsmarknaden utvecklas snabbt Antalet elbilar har potential att öka i framtiden och genom samarbetet med Öresundskraft där de sätter upp laddstationer på våra stationer så ger vi dig som kör elbil en möjlighet till ett klimatsmart alternativ samtidigt som vi kan erbjuda dig vårt övriga utbud på stationen Det är Öresundkraft som bygger och Clever som kommer att stå för drift Enligt den tidsplan som finns så kommer snabbladdning att byggas ut under sommaren och hösten 2015 För närvarande pågår ett arbete med att genomföra de nödvändiga förarbetena för att kunna installera snabbladdningsstationer Laddkort som säljs på uppdrag av Öresundskraft Clever kommer finnas på stationer för de kunder som inte redan är kunder hos CLEVER Vill du ladda din elbil På stationen kommer det att finnas 2 parkeringsplatser anvisade för dig som vill ladda din elbil för att förlänga räckvidden på din resa Samarbetet gäller 23 stationer till att börja med men ger en möjlighet till ett fortsatt samarbete framöver När man ska ladda följer man enkla instruktioner i laddarens display och betalar med sitt CLEVER laddkort Laddtiden beror på hur tomt batteriet är hur stort batteriet är vilken elbil som laddas och framför allt vilken effekt man laddar med Generellt kan man säga att det går att ladda bilens batteri till 80 på under 30 min Från 80 till 100 tar det lite längre tid Från vänster Type 2 kontakt är den europeiska standarden för växelströmsladdning och kan användas för snabbladdning av Renault Kontakten är vanligt förekommande för långsamladdning på Europeiska fordon men kan användas för av de flesta fordon med lämplig anslutningskabel CHAdeMO kontakt är den japanska standarden och passar t ex Nissan Mitsubishi och Subaru CCS kontakt Combined Charging System är

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334091874896/privat/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling/elbil.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Låginblandning - Statoil
  Autogiro Mobilapplikation Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Låginblandning I dagsläget kan Sveriges ca 4 4 miljoner personbilar tanka lite mer klimatanpassat genom låginblandning av förnybara drivmedel Statoil blandar sedan 2003 in 5 etanol i miles 95 bensin och 5 RME i miles diesel Att öka låginblandningen är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att minska mängden klimatutsläpp Nya EU direktiv Frågor om E10 Från och med 2010 tillåter EU låginblandning med upp till 10 etanol i bensin och 7 biodiesel i diesel Det har förekommit uppgifter i media beträffande tidpunkten för införande av bensinkvaliteten E10 dvs bensin med 10 procents inblandning av etanol Mot bakgrund av det vill vi ge följande information och förtydliganden Ingen ändring från 1 maj Riksdagen har genom implementeringen av EU bränsledirektiv i svensk lagstiftning ändrat lagen så att det är möjligt från 1 maj 2011 att öka låginblandningen från 5 procent till 10 procent Även fast lagstiftningen gör det möjligt från och med 1 maj så innebär det inte att förändringen inträffar då Innan en introduktion av E10 genomförs kommer det att gå ut tydlig information till kunder och på station Läs mer på spbi se Statoil och klimatet

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467865/privat/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling/Laginblandning.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive