archive-se.com » SE » S » STATOIL.SE

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tanka AdBlue - Statoil
  säker att hantera AdBlue är ett varumärke som ägs och övervakas av VDA Verband der Automobilindustrie Varumärket står som garant för att kvalitetsreglerna följs i hela distributionskedan ända ut till pumphandtaget Idag har så gott som alla tillverkare av dieselmotorer för tunga transporter anammat SCR tekniken Selective Catalytic Reduction för avgasrening Tekniken kräver en absolut säker tillgång av högkvalitativ AdBlue AdBlue kvalitetskontrollerad standard Den AdBlue som du tankar på Statoil levereras av Yara som tillverkar lösningen enligt exakta specifikationer som uppfyller ISO22241 standarden Till 100 liter diesel går det normalt åt ca 5 liter AdBlue Lösningen är köldkänslig och fryser vid minus 11 5 grader Celsius vilket inneburit att både fordon och Statoils pumpanläggningar utrustats med isolering och uppvärmning AdBlue i kombination med SCR erbjuder en bränsleeffektiv lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid och partiklar Vi bygger ut och bidrar till en bättre miljö Statoil erbjuder nu möjligheten att tanka AdBlue på allt fler truckdieselanläggningar Hösten 2013 har vi ca 90 stationer där du förutom miles diesel även hittar en pump för AdBlue I det flesta fall kan du tanka AdBlue samtidigt som du tankar diesel Samtidigt som vi hjälps åt att minska belastningen på vår miljö sparar du både tid och pengar i din transportverksamhet På Statoil tankar du enkelt AdBlue av högsta kvalitet med ditt vanliga truckdieselkort AdBlue och diesel debiteras på en och samma drivmedelsfaktura och det blir lätt att följa upp kostnader och förbrukning för varje enskild bil och förare Vad innebär det att tanka AdBlue hos Statoil Du kan oftast tanka AdBlue och Truckdiesel samtidigt Du får en kvalitetssäkrad spårbar och certifierad produkt Du minskar risken för förorenad urealösning något som kan bli kostsamt vid ett katalysatorhaveri Den AdBlue du tankar på Statoils stationsnät uppfyller kraven för ISO22241 Du får ett konkurrenskraftigt literpris Produktbroschyr Statoil

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1410173491314/foretag/Drivmedel/%C3%B6vrigadrivmedel/AdBlue.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • HVO100, 100 % förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv - Statoil
  växtriket eller slaktavfall vilket medför en reducering av växthusgaserna med upp till 90 i jämförelse med fossil diesel HVO100 är fri från palmolja Att använda HVO100 100 HVO kan användas till främst dieselmotorer för tunga fordon men också till mindre dieselfordon HVO100 är en produkt som kombinerar teknisk och miljömässig prestanda på ett mycket bra sätt Förutom fördelen med en hög CO2 reduktion uppför sig produkten i vissa fall bättre beträffande förbränning köldprestanda och filtrerbarhet Energiinnehållet är något mindre i jämförelse med Mk1 diesel men det höga cetantalet min 70 medför att den brinner mer effektivt Den effektivare och renare förbränningen ger mindre sot i motor och reningssystem som exempelvis påverkar partikelfilter med förbättrad livslängd Produkten är blandbar med alla på marknaden förekommande dieselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS 155435 HVO100 är godkänd enligt ASTM D975 och det finns en teknisk standard CEN TS 15940 som under 2016 förväntas bli godkänd som bränslestandard EN15940 Eftersom det i dagsläget inte finns en EN standard att referera till medför det att man alltid måste kontrollera med sin motortillverkare innan man börjar använda HVO100 Flertalet lastbilstillverkare har idag godkänt sina Euro 5 och Euro 6 motorer för CEN TS 15940 Mer än hälften av Statoils dieselkunder kör redan på HVO Sedan 2012 innehåller Statoils miles diesel bio HVO Till en början var inblandningen 12 HVO på utvalda stationer i Stockholm och Skåne I takt med att efterfrågan ökade på diesel med högre andel förnybart och därmed lägre CO2 utsläpp har vi både utökat antalet stationer och andelen HVO i vår miles diesel Idag innehåller vår miles diesel bio upp till 40 förnybara råvaror varav upp till 35 HVO och 5 RME Den minskar klimatpåverkan med 33 jämfört med en standarddiesel Nu fortsätter vi rulla ut fossilfritt för tung trafik Sedan början

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334091072874/foretag/Drivmedel/%C3%B6vrigadrivmedel/HVO100.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Vägen framåt med förnybara drivmedel - Statoil
  Telefonnummer Statoil i mobilen Autogiro PDF faktura Partner Privat Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Vägen framåt Utvecklingen mot mer förnybara drivmedel har bara startat och vi på Statoil tror det kommer hända mycket inom vår bransch framöver Framtidens bilar blir allt bränslesnålare och vi ser att framtidens drivmedelsstation kommer att erbjuda fler olika typer av drivmedel Som återförsäljare av olje och gasprodukter har vi därför ett särskilt ansvar att minska de växthusutsläpp våra produkter ger upphov till Detta både genom hur vi arbetar och bedriver vår egen verksamhet och vad vi erbjuder våra kunder Sparsam körning 11 tips för lägre bränsleförbrukning Vägen till mindre klimatutsläpp beror inte bara på vilket bränsle du tankar utan även på din bränsleförbrukning Vad du släpper ut är viktigt men ännu viktigare är hur mycket Bränsleförbrukningen beror främst på vilken bil du har och hur du kör samt hur effektivt bränslet är 11 tips för snålare och smartare körning Hitta station Sök här Frågor och svar Lär dig mer Sparsam körning Läs mer miles miles 95 bensin miles 98 bensin miles diesel miles diesel bio milesPLUS miles PLUS 98 miles PLUS diesel Övriga drivmedel Etanol E85 Fordonsgas Biodiesel B100 AdBlue

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1410242523306/foretag/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Biodrivmedel - Statoil
  000 dieselbilar från gatorna Biodrivmedlet har alltså en viktig funktion i att minska våra koldioxidfotspår Biodrivmedel i generationer När det gäller biodrivmedel talar man ibland om första andra tredje och fjärde generationens bränsle Det har att göra med ursprunget till biobränslet och avspeglar också utvecklingen på området Första generationens biobränsle innebär att det framställs ur vegetabiliska fetter stärkelse och socker som i sin tur härrör från matgrödor Kan också framställas ut animaliska fetter Exempel är våra vanliga biodrivmedel som RME FAME etanol från sockerrör och spannmål Andra generationens biobränslen framställs i huvudsak från restprodukter och avfallsprodukter såsom skogsavfall Enkelt sett kan man säga att dessa biodrivmedel framställs av råvaror som inte skulle kunna vara mat Metanol och diesel som framställs från trä tillhör den typ av andra generationens biobränsle Ett annat exempel är etanol från halm Den tredje generationen består av biobränsle från alger Dessa bränslen är mycket miljöanpassade eftersom de lätt kan brytas ner i marken utan att skada den Slutligen de biobränslen man avser med fjärde generationen är resultatet av en metod där mikroorganismer tas upp för att arbeta med koldioxid för att generera bränsle Idag använder vi i huvudsak första generationens biobränsle 1G som biodrivmedel kallas då det tillverkas av råvarorna raps sockerrör och olika spannmål Raps och spannmål kommer i första hand från Europa Sockerrör kommer framförallt från Brasilien som är en av världens största och mest effektiva tillverkare av bioetanol Hållbarhetskriterier Under de senaste åren har biodrivmedlens långsiktiga klimat och miljöegenskaper debatterats Bland annat har det framförts farhågor för att etanoltillverkningen kan få negativa effekter på världens tillgång av mat Det har också lyfts fram att förnybara drivmedel inte bara ska reducera koldioxidutsläpp utan även de ska vara tillverkade på ett korrekt socialt och miljömässigt sätt Läs mer Hållbarhetskriterier för biodrivmedel Öppna Under de senaste

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1410242548320/foretag/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling/Biodrivmedel.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Låginblandning - Statoil
  4 miljoner personbilar tanka lite mer klimatanpassat genom låginblandning av förnybara drivmedel Statoil blandar sedan 2003 in 5 etanol i miles 95 bensin och 5 RME i miles diesel Att öka låginblandningen är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att minska mängden klimatutsläpp Nya EU direktiv Frågor om E10 Från och med 2010 tillåter EU låginblandning med upp till 10 etanol i bensin och 7 biodiesel i diesel Det har förekommit uppgifter i media beträffande tidpunkten för införande av bensinkvaliteten E10 dvs bensin med 10 procents inblandning av etanol Mot bakgrund av det vill vi ge följande information och förtydliganden Ingen ändring från 1 maj Riksdagen har genom implementeringen av EU bränsledirektiv i svensk lagstiftning ändrat lagen så att det är möjligt från 1 maj 2011 att öka låginblandningen från 5 procent till 10 procent Även fast lagstiftningen gör det möjligt från och med 1 maj så innebär det inte att förändringen inträffar då Innan en introduktion av E10 genomförs kommer det att gå ut tydlig information till kunder och på station Läs mer på spbi se Statoil och klimatet Varje liten del räknas Hitta station Sök här Frågor och svar Lär dig mer Sparsam körning Läs mer miles miles

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1410242561189/foretag/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling/Laginblandning.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Europadiesel - Statoil
  är en fördel när vi vill minska användningen av fossila bränslen i samhället och det är en fördel för plånboken 2 Europadiesel är en konkurrensutsatt standardprodukt som tillverkas och handlas i mycket stora volymer Sverige är ett litet land och vår dieselförbrukning motsvarar bara några procentandelar av Europas samlade förbrukning Att ha en egen kvalitet driver upp priserna och eftersom bara fyra bolag tillsammans har fem raffinaderier som kan tillverka svensk MK1 diesel har försörjningsläget de senaste åren varit instabilt Svensk dieselförbrukning har bara under de senaste fem åren ökat från 4 4 miljoner kubikmeter till 5 3 miljoner Att 70 procent av alla nyregistrerade personbilar är dieselbilar jämfört med 20 procent år 2006 är en förklaring Statoil har redan vid ett par tillfällen tagit in europadiesel för att säkra tillgången på drivmedel Statoil sålde under sommaren 2012 Europadiesel som är en europadiesel med sju procents inblandning av biodrivmedel och vårt additiv Läs mer om Europadiesel 3 Europadiesel ger låga utsläpp i moderna bilar och bilar med partikelfilter Diesel är kanske det bästa fossila bränslet men det har haft nackdelar genom utsläpp av miljö och hälsofarliga ämnen Inom EU där dieselbilsanvändningen av tradition varit mycket högre än i Sverige har man tacklat detta problem på två sätt För det första måste all diesel som säljs till vägtrafik vara svavelfri Det är viktigt eftersom svavlet binder andra föroreningar För det andra har man reglerat bilarnas tillåta utsläpp På personbilssidan är partikelfilter standard Inom tung trafik har så mycket som 95 procent av emissionerna av Nox och partiklar lagstiftats bort om man jämför en lastbil Euro I med en Euro VI Visst långt ifrån alla bilar är av senaste modell men vi vet att merparten av de körda milen i tung trafik sker under bilens tre första levnadsår Förnyelsen av vagnparken är därför helt central för den som vill minska utsläppen öka effektiviteten och förbättra säkerheten på väg Vi har i flera år försökt få våra politiker att förstå hur viktigt det är att den svenska dieselmarknaden öppnas för europadiesel eftersom det skulle öka försörjningstryggheten och pressa priserna till kund Vi har kommit en bit på väg men fortfarande är skatteskillnaden 40 öre moms Trafikverket har nu kommit med en utredning där de hälso och miljömässiga skillnaderna mellan MK1 och europadiesel har utretts En viktig del i det arbetet har varit att göra jämförbara motortester med aktuella bränslen På trafikverkets hemsida finns vissa delresultat publicerade och de understryker hur viktig vagnsparkens modernisering är för att hålla emissionerna nere liksom hur lika MK1 och europadiesel är Mer information från Trafikverket Motortester Statoil liksom andra har tidigare gjort motortester där vi jämfört MK1 och europadiesel Våra tester visar att med riktigt gamla motorer så är MK1 bättre om man mäter partikelmassa och NoX Europadiesel är bättre om man mäter partikelstorlek och aldehyder Men alla skillnader är små och påverkas av körsätt och fordon Jämför vi alla äldre studier vi tagit del av kan vi konstatera att testernas design motortillverkare och körcykel betyder väl så

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1410242574453/foretag/Drivmedel/H%C3%A5llbarutveckling/Europadiesel.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Frågor och svar om drivmedel - Statoil
  Företag Privat Företag Om Statoil Sök Dela Tweet Skriv ut Frågor och svar om drivmedel Här har vi samlat vanliga frågor och svar om drivmedel och våra drivmedelsprodukter Om du letar specifik information om miles klicka här för att läsa mer Sorry your browser does not support JavaScript Please Enable it miles miles 95 bensin miles 98 bensin miles diesel miles diesel bio milesPLUS miles PLUS 98 miles PLUS diesel

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1410242588348/foretag/Drivmedel/Fragor-och-svar.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Frågor och svar om miles - Statoil
  skick och inte tappa hästkrafter Har ni tidigare haft additiv i miles 98 Ja men detta är ett helt nytt additiv Det är samma additiv som vi har i miles 95 men i milesPLUS 98 har vi ökat doseringen ytterligare vilket förutom att du kommer upp till 2 7 längre även ger dig mer kraft och acceleration Vad är skillnaden mellan miles och milesPLUS Enligt de oberoende tester vi har gjort så visar de att våra miles produkter kan minska bränsleförbrukningen med upp till 2 7 i bensinmotorer och upp till 2 i diesel motorer miles drivmedlen innehåller multifunktionella additiv som skyddar mot avlagringar i din motor och gör att motorn får en förbättrad förbränning Vid användandet av miles kontinuerligt visar våra tester att det minskar bränsleförbrukningen och ger färre skadliga utsläpp milesPLUS innehåller ännu mer förbättrade funktionsadditiv som snabbare både rengör motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar Friktionen i motorn minskar och förbränningen förbättras vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därmed färre skadliga utsläpp I tillägg ger milesPLUS ytterligare förbättrad prestanda som gör att motorn går mjukare och ger snabbare respons vid gaspådrag Allt för att din motor ska vara i bästa möjliga skick och inte tappa hästkrafter milesPLUS diesel innehåller ett multifunktionellt additiv och har förstärkt cetantal vilket innebär att du får en ökad snabbare tändvillighet Detta ger en mjukare körning lägre motorljud minskade utsläpp och snabbare respons vid gaspådrag Allt för att inte tappa hästkrafter Utöver detta innebär additivet att det skummar mindre vid tankning Att tanka på Statoils servicestationer blir därför både en snabbare och renare upplevelse Varför kostar milesPLUS 98 80 öre mer än miles 95 men milesPLUS diesel 53 öre mer än miles diesel Prissättningen på bensin och diesel är olika Redan tidigare fanns en prisskillnad mellan 95 och 98 oktanig bensin Det beror på att det är olika oktantal på produkterna Ett högre oktantal hos bränslet medför att det motstår tryck och temperatur bättre och därmed minskas risken för att motorn ska knacka Det vi gjort är att vi förbättrat vårt additiv ytterligare och tillfört fler positiva egenskaper till vår milesPLUS 98 som gör att motorn renas fortare och ger en snabbare respons vid gaspådrag Allt för att din motor ska vara i bästa möjliga skick och inte ska tappa hästkrafter Vår milesPLUS diesel är en premiumprodukt och ger ännu fler goda egenskaper än vad miles diesel ger därav ett högre pris Vad har ni för tester som bevisar effekten Tester har genomförts av BOSMAL Automotive Research Development Institute Ltd ett oberoende och ledande laboratorium i Europa inom forskning och utveckling Testerna verifierar minskningen av bränsleförbrukning och utsläpp samt de positiva förändringarna av prestanda och kraftöverföring Hur genomfördes testerna Våra miles produkter har testats enligt UN ECE reglerna United Nations Economy Commission for Europe genom ett strikt testprogram med standardiserade metoder på olika motorer som motsvarar cirka en femtedel av de fordon som rullar på europeiska vägar Sammanlagt gjordes 357 olika mätningar av bränsleförbrukningen Vad är det för additiv ni använder i milesPLUS

  Original URL path: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1410453607414/foretag/Drivmedel/Fragor-och-svar/MilesFAQ.html (2016-02-13)
  Open archived version from archive •