archive-se.com » SE » S » STARWEB.SE

Total: 535

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Allmänt - Powered by Kayako fusion Help Desk Software
  2013 12 11 Den här manualen beskriver Starwebs API ett system för att sammankoppla och integrera en Starweb webbshop med ett externt system Systemet ger tillgång till olika resurser i det bakomliggande webbshops systemet och rättigheter att manipulera dessa resurser Systemet använder de väletablerade teknikerna HTTP och XML för kommunikation Mer om detta finns att läsa i kommande artiklar om hur systemet är uppbyggt och ytterliggare insikter i hur det

  Original URL path: https://www.starweb.se/support/index.php?/Knowledgebase/Comments/Submit/139/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Autentisering - Powered by Kayako fusion Help Desk Software
  fälten är tomt Kunskapsbas Autentisering Inlagd av Niclas på Starweb den 27 May 2013 12 12 För att komma åt resurserna i API et måste du autentisera dig som godkänd API användare med de användaruppgifter du fått av Starweb Autentiseringen görs med med hjälp av HTTP digest access authentication vilket är tekniken som är tänkt att efterträda den vanligare Basic access authentication Den nyare tekniken är säkrare bland annat för

  Original URL path: https://www.starweb.se/support/index.php?/Knowledgebase/Comments/Submit/141/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Manualens uppbyggnad - Powered by Kayako fusion Help Desk Software
  12 Efter introduktionen beskriver manualen de resurser som finns tillgängliga för läsning och manipulation genom API et Varje resurs beskrivs med hjälp av en tabell över vilka XML datafält som finns tillgängliga samt ett mindre XML exempel Med hjälp av beskrivningarna av resurserna som referens är nästa huvudavsnitt Kodexempel ett bra sätt att komma igång Kod exemplen är skriva i PHP men även brukare av andra programmeringsspråk kan ha användning

  Original URL path: https://www.starweb.se/support/index.php?/Knowledgebase/Comments/Submit/142/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kategorier - Powered by Kayako fusion Help Desk Software
  639 1 Alpha 2 format name Ja string 1 50 Namn på kategorin description lang string 2 Språkkod i ISO 639 1 Alpha 2 format description string Beskrivning till kategorin subToId1 integer ID nummer på annan kategori som den här kategorin ska vara underkategori till subToId2 integer ID nummer på annan kategori som den här kategorin ska vara under underkategori till subToId3 integer ID nummer på annan kategori som den

  Original URL path: https://www.starweb.se/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/146/84/kategorier (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kunder - Powered by Kayako fusion Help Desk Software
  Beskrivning XML attribut Ska ej skickas till API et returnas endast Obligatorisk XML attribut om XML elementet är satt customer id integer Kundnummer dateTimeCreated aktuell tid string 19 Datum och tid när kunden skapades dateTimeLastUpdated aktuell tid string 19 Datum och tid när kunden senast ändrades companyName string 1 80 Företagsnamn orgNr string 11 Organisations personnummer vatRegNo string 1 20 VAT nummer firstname string 1 35 Förnamn lastname string 1 35 Efternamn contactCareOf string 1 80 C o contactAttention string 1 80 Attention contactReference string 1 80 Referens contactAddress Ja string 1 50 Address contactZipCode Ja string 1 8 Postnummer contactCity Ja string 1 30 Stad contactState string 1 30 Stat Provins contactCountry Ja string 1 50 Land primaryPhoneNo string 1 30 Telefonnummer secondaryPhoneNo string 1 30 Mobiltelefonnummer deliveryName string 1 80 Leveransadress företagsnamn deliveryFirstname string 1 35 Leveransadress förnamn deliveryLastname string 1 35 Leveransadress efternamn deliveryAttention string 1 80 Leveransadress attention deliveryCareOf string 1 80 Leveransadress c o deliveryReference string 1 80 Leveransadress referens deliveryAddress string 1 50 Leveransadress adress deliveryZipCode string 1 8 Leveransadress postnummer deliveryCity string 1 30 Leveransadress stad deliveryState string 1 30 Leveransadress stat provins deliveryCountry string 1 50 Leveransadress land deliveryPrimaryPhoneNo string 1 30

  Original URL path: https://www.starweb.se/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/147/84/kunder (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Parametrar - Powered by Kayako fusion Help Desk Software
  id integer Parameter ID name lang string 2 Språkkod i ISO 639 1 Alpha 2 format name Ja string 1 255 Namn på parametern t ex Färg showType SELECT BOX string Möjliga värden SELECT BOX Html select box RADIO BTN Html radio knappar sortOrderIndex integer Sorteringsordning values Ja value id integer ID nummer på parametervärdet om man vill uppdatera ett befintligt värde name lang string 2 Språkkod i ISO 639

  Original URL path: https://www.starweb.se/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/145/84/parametrar (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Produkter - Powered by Kayako fusion Help Desk Software
  isHidden 0 bool 1 0 Om produkten ska döljas i butiksdelen descrShort lang string 2 Språkkod i ISO 639 1 Alpha 2 format descrShort string Kort produktbeskrivning descrLong lang string 2 Språkkod i ISO 639 1 Alpha 2 format descrLong string Långt produktbeskrivning vatPercent Ja integer Momssats externalUrl string 1 200 Extern länk till tillverkarens hemsida models Ja model id Ja string 1 40 Artikelnummer unikt tecken 0 9 A Z a z och attributes attribute id integer ID nummer på parametern måste finnas i systemet name lang string 2 Språkkod i ISO 639 1 Alpha 2 format name string 1 255 Namn på parametern ex Färg value id integer ID nummer på parametervärdet måste finnas i systemet name lang string 2 Språkkod i ISO 639 1 Alpha 2 format name string 1 100 Namn på paremetervärdet t ex Röd stockType ExactInt string 1 40 Möjliga värden ExactInt Exakt antal InStock I lager OutOfStock Ej i lager NotInStock Ej i lager XtoY X till Y X X OrderArt Best vara DelivDateUnknown Lev datum okänt ArtShortSupply Bristvara ArrivesDateX Kommer datum X DelDateExceeded Lev datum överskridet Arrives Kommer 1To3Days 1 3 dagar 2To5Days 2 5 dagar 7To10Days 7 10 dagar 12To14Days 12 14 dagar 1Week 1 vecka 2Weeks 2 veckor 1To2Weeks 1 2 veckor 2To4Weeks 2 4 veckor StorageGoods Lagervara InstantlyFromSupplier Direkt från leverantör TempFinished Tillfälligt slut CallForCost Ring för pris offert EmptyStock SLUTSÅLD noInStock 0 integer Antal i lager t ex om stockType ExactInt noInStockSpan 0 integer Om StockType XtoY lagras Y värdet här stockDate date Lagerdatum t ex om StockType ArrivesDateX weight 0 0 decimal Vikt i kilogram price Ja decimal Pris exkl moms discountPrice 0 0 decimal Rabatterat pris exkl moms Om detta fält är 0 används ordinarie pris costPrice decimal Inköpspris exkl moms specialImg string 1 120 Namn

  Original URL path: https://www.starweb.se/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/144/84/produkter (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Beställningar - Powered by Kayako fusion Help Desk Software
  Om satt filtrerar resultatet på orderNo integer multiShopId Om satt filtrerar resultatet på multiShop id integer XML rot order Datafält XML Obligatorisk Standardvärde Datatyp Beskrivning XML attribut Ska ej skickas till API et returnas endast Obligatorisk XML attribut om XML elementet är satt order id integer Order ID orderNo integer Ordernummer customerId Ja integer Kundens id nummer måste finnas i systemet dateTimeCreated aktuell tid string 19 Datum och tid när ordern skapades dateTimeLastUpdated aktuell tid string 19 Datum och tid när ordern senast ändrades totalDiscountFixed decimal Fast rabatt totalDiscountPercent integer Procentuell rabatt currencyCode string 3 Beställningens valuta kod enligt ISO 4217 exchangeRate decimal Valutakurs vid beställningstillfället generalVatPercent integer Generell momssats för till exempel frakt och betalsätt totalWeight decimal Total produktvikt i kilogram freightType string 1 120 Namn på fraktsättet freightCost decimal Fraktkostnad freightTrackingTypeId integer 1 5 Fraktbolagidentifierare för godssökning 1 Posten Sverige 2 DHL Sverige 3 Bussgods Sverige 4 Schenker Sverige 5 UPS freightPackageTrackingId string 1 50 Kollinummer payType Ja string 1 120 Namn på betalsättet payTypeCost 0 0 decimal Betalsättskostnad payTypePartPayCost decimal Delbetalningskostnad inkl moms paySystemReferenceId string 1 60 Externt transaktions referens ID från betalsystem paySystemPClass string 1 20 Klarnas pClass värde avbetalningsmall customersComment string Kunds meddelande internalComment string Intern administrativ kommentar externalComment string Administrativ kommentar till kunden customInfo1 string 0 255 Eget värde 1 customInfo2 string 0 255 Eget värde 2 customInfo3 string 0 255 Eget värde 3 customInfo4 string 0 255 Eget värde 4 isRead 0 bool 1 0 Om beställningen har lästs businessSystemOrderNo 0 integer Ev ordernummer från externt affärssystem multiShopId 1 integer Ev multishop ID languageCode sv string 2 Kundens språkval vid beställning i ISO 639 1 format status id Ja integer Statuskod sätt till en av systemets befintliga beställningsstatus status string 1 255 Namn på orderstatusen internt productModels Ja productModel id Ja string 1

  Original URL path: https://www.starweb.se/support/index.php?/Knowledgebase/Comments/Submit/148/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive