archive-se.com » SE » S » SRSAB.SE

Total: 209

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hitta till oss
  för WLAN Licensfri komradio Mjukvara Marinradio Jaktradio Flygradio ATEX kommunikation Basstationer och Repeatrar Lampor Systemkomponenter Datorer modem och nätverk Inomhustäckning HAM Radio Tillbehörskategorier Öronmusslor Headset och Hörselkåpor Kablar och PTT enheter Mikrofoner och Monofoner Batterier Högtalare Laddare Antenner och Fästen Väskor och Selar Hållare och Byglar Filter och Combiners Nätaggregat Kontakter Bordslådor Bluetooth produkter Modulkort Klips och bältesfästen Fabric Line Klick Fast Adaptrar och Konverters Monteringsdetaljer Övrigt Blandat Branscher Rakel Byggsektor Industri Transport Hamnar Gruvindustri Säkerhet och väktare Hotell och Resturang Sjukhus och Landsting Flygplatser Räddningstjänst Sågverk Fritidsprodukter Militär och försvar Rökdykutrustning Lösningar Branscher Rakel Företag Fritid Jaktradio Marinradio Licensfritt HAM radio Amatörradio Olika komradiosystem Tetra komradiosystem Digitala komradiosystem IDAS Analoga komradiosystem Trådlös IP radiosystem WLAN DMR Radiosystem Kundreferenser Kunder som valt en Tetralösning Kunder som valt en IDAS lösning Kunder som valt en analog lösning Rakelkunder Support Företagsinformation Hållbarhetsarbete Tidningen Räckvidd Lediga tjänster Om VHF Group Kontakt support Leverans köp och returvillkor Service supportärenden Utbildningar Schemalagda utbildningar Interaktiva utbildningar Ladda ner Manualer Broschyrer Företagsdokument Nyheter Hem Hitta till oss Hitta till oss Postat 1 december 2014 postat under Kontakt support Produkter Support jämför 4 Icom IP100H Bärbar IP Radio Icom IC F1000D Bärbar Radio VHF IDAS Analog Icom IC

  Original URL path: https://srsab.se/se/hitta-till-oss (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Returhantering och reklamation
  Byggsektor Industri Transport Hamnar Gruvindustri Säkerhet och väktare Hotell och Resturang Sjukhus och Landsting Flygplatser Räddningstjänst Sågverk Fritidsprodukter Militär och försvar Rökdykutrustning Lösningar Branscher Rakel Företag Fritid Jaktradio Marinradio Licensfritt HAM radio Amatörradio Olika komradiosystem Tetra komradiosystem Digitala komradiosystem IDAS Analoga komradiosystem Trådlös IP radiosystem WLAN DMR Radiosystem Kundreferenser Kunder som valt en Tetralösning Kunder som valt en IDAS lösning Kunder som valt en analog lösning Rakelkunder Support Företagsinformation Hållbarhetsarbete Tidningen Räckvidd Lediga tjänster Om VHF Group Kontakt support Leverans köp och returvillkor Service supportärenden Utbildningar Schemalagda utbildningar Interaktiva utbildningar Ladda ner Manualer Broschyrer Företagsdokument Nyheter Hem Returhantering och reklamation Returhantering och reklamation Postat 26 november 2014 postat under Leverans köp och returvillkor Produkter Reklamation Kunden förpliktigar sig till att direkt efter mottagandet av leveranser företa en kontroll av leveransen och undersöka eventuella brister Om kunden konstaterar en brist ska kunden senast 10 arbetsdagar efter mottagandet skriftligen reklamera bristen till SRSAB Innan skriftlig rekommendation görs ska kunden kontakta SRSAB s kundtjänst enligt kontaktuppgifter på SRSAB s hemsida Om reklamation inte görs på riktigt vis eller om kund undanlåter att reklamera inom ovan nämnda tid faller kundens rätt att åberopa brister SRSAB s ansvar för fel och brister är alltid och i varje situation begränsat till att SRSAB beslutar om ny leverans ska ske om felet skall avhjälpas eller att Kunden meddelas om att SRSAB förnekar fel eller brist Kunden får inte vända sig till obehörig för att rätta till felet eller bristen SRSAB skall under inga omständigheter ansvara för skador som beror på att köparen har underlåtit att uppfylla de förpliktelser som åligger hen SRSAB garanterar inte att de levererade produkterna fungerar felfritt eller utan avbrott eller att alla eventuella fel i programvara eller programmering kommer att korrigeras Retur och återköp Varor kan endast returneras till SRSAB efter att returen

  Original URL path: https://srsab.se/se/returinformation (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Leveransvillkor och betalning
  utbildningar Interaktiva utbildningar Ladda ner Manualer Broschyrer Företagsdokument Nyheter Hem Leveransvillkor och betalning Leveransvillkor och betalning Postat 21 november 2014 postat under Leverans köp och returvillkor Produkter Leverans och leveranstid SRSAB skall till kund leverera de produkter tjänster som man kommit överens om enligt lagd order orderbekräftelse eller annat ingånget avtal fortsättningsvis benämnt avtalet Leverans sker Ex Works SRSAB INCOTERMS 2000 om ej annat avtalats skriftligen i det konkreta fallet Kan leverans ej ske står varorna kvar för kundens räkning och kundens risk på SRSAB s lager SRSAB är berättigat till att utkräva lagerhyra få omkostnader täckta m m Den av SRSAB meddelade tidpunkten för leverans är beräknad utifrån bästa förmåga och inte bindande för SRSAB om det inte i avtalet uttryckligen är specificerat att det är fråga om en fast leveranstid för hela leveransen eller delelement av denna Har det uttryckligen avtalats om en fast leveranstid är SRSAB berättigat till att förlänga denna med upp till 14 arbetsdagar räknat från utgången av den fasta leveranstiden Om SRSAB väsentligen överskrider denna frist är kunden berättigad till att häva köpet såvida inte SRSAB har levererat inom en av kunden skriftligen fastställd frist på minimum 10 arbetsdagar Väljer kunden att häva avtalet har kunden enkom rätt att få ersättning för utlägg som rör den försenade leveransen men ingen ersättning rörande annan kapacitet Kunden kan inte tillämpa sig av andra rättsåtgärder med anledning av den uppstådda förseningen och är således förhindrade från att ställa krav på någon ersättning inklusive ersättning för direkt förlust tappade intäkter eller andra indirekta skador Om SRSAB s försening förorsakas av förhållanden för vilka kunden kan hållas ansvarig vilket inkluderar t ex kundens ändring av konfiguration eller kravspecifikation kunden inkommer med nödvändiga tekniska specifikationer eller andra upplysningar eller utbyte av kundens ansvariga nyckelpersoner skjuts SRSAB s leveranstid upp med

  Original URL path: https://srsab.se/se/leveransvillkor-och-betalning (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Allmänna försäljnings- och leveransvillkor
  få omkostnader täckta m m Den av SRSAB meddelade tidpunkten för leverans är beräknad utifrån bästa förmåga och inte bindande för SRSAB om det inte i avtalet uttryckligen är specificerat att det är fråga om en fast leveranstid för hela leveransen eller delelement av denna Har det uttryckligen avtalats om en fast leveranstid är SRSAB berättigat till att förlänga denna med upp till 14 arbetsdagar räknat från utgången av den fasta leveranstiden Om SRSAB väsentligen överskrider denna frist är kunden berättigad till att häva köpet såvida inte SRSAB har levererat inom en av kunden skriftligen fastställd frist på minimum 10 arbetsdagar Väljer kunden att häva avtalet har kunden enkom rätt att få ersättning för utlägg som rör den försenade leveransen men ingen ersättning rörande annan kapacitet Kunden kan inte tillämpa sig av andra rättsåtgärder med anledning av den uppstådda förseningen och är således förhindrade från att ställa krav på någon ersättning inklusive ersättning för direkt förlust tappade intäkter eller andra indirekta skador Om SRSAB s försening förorsakas av förhållanden för vilka kunden kan hållas ansvarig vilket inkluderar t ex kundens ändring av konfiguration eller kravspecifikation kunden inkommer med nödvändiga tekniska specifikationer eller andra upplysningar eller utbyte av kundens ansvariga nyckelpersoner skjuts SRSAB s leveranstid upp med det antal dagar som motsvarar kundens försening 7 Betalning Köpesumman förfaller till betalning senast det datum som fakturan uppger som senaste Om inget annat anförts skriftligen ska betalning ske netto kontant Om ingen sista betalningsdag är angiven ska betalning ske i samband med leverans Vid försenad betalning äger SRSAB rätt att ta ut dels en förseningsavgift dels en dröjsmålsränta på 10 Kunden kan inte undanta någon del av köpeskillingen som kvittning mot krav som härrör från andra rättförhållanden och kunden kan heller inte hålla tillbaka någon del av köpeskillingen på grund av försening reklamation eller annat motkrav rörande den aktuella leveransen 8 Äganderättsförbehåll Produkten förblir SRSAB s egendom till dess den blivit fullt betald vilket också inkluderar eventuella ränte och eller andra omkostnader 9 Garanti SRSAB ger Kunden garanti minst motsvarande den som SRSAB mottagit från SRSAB s underleverantörer tillverkare Se till SRSAB s hemsida Service Support eller de enskilda leverantörerna tillverkarna för att få exakta garantibestämmelser och garantitid det utgår ingen annan garanti från SRSAB om inte detta uttryckligen avtalats skriftligt Kunden ansvarar för att sända in utrustning på vilka man åberopar garanti till SRSAB Kunden skall också bära alla kostnader för detta Om Kunden önskar få garantiservice utförd på kundens egen eller annan adress kan detta avtalas separat med SRSAB precis som om kunden kommer att ansvara för resekostnader och arbetstid för SRSAB s personal 10 Reklamationer klagomål och brister Kunden förpliktigar sig till att direkt efter mottagandet av leveranser företa en kontroll av leveransen och undersöka eventuella brister Om kunden konstaterar en brist ska kunden senast 10 arbetsdagar efter mottagandet skriftligen reklamera bristen till SRSAB Innan skriftlig rekommendation görs ska kunden kontakta SRSAB s kundtjänst enligt kontaktuppgifter på SRSAB s hemsida Om reklamation inte görs på riktigt vis eller om kund

  Original URL path: https://srsab.se/se/allmanna-forsaljnings-och-leveransvillkor (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Företag, support och servicedokument
  Headset och Hörselkåpor Kablar och PTT enheter Mikrofoner och Monofoner Batterier Högtalare Laddare Antenner och Fästen Väskor och Selar Hållare och Byglar Filter och Combiners Nätaggregat Kontakter Bordslådor Bluetooth produkter Modulkort Klips och bältesfästen Fabric Line Klick Fast Adaptrar och Konverters Monteringsdetaljer Övrigt Blandat Branscher Rakel Byggsektor Industri Transport Hamnar Gruvindustri Säkerhet och väktare Hotell och Resturang Sjukhus och Landsting Flygplatser Räddningstjänst Sågverk Fritidsprodukter Militär och försvar Rökdykutrustning Lösningar Branscher Rakel Företag Fritid Jaktradio Marinradio Licensfritt HAM radio Amatörradio Olika komradiosystem Tetra komradiosystem Digitala komradiosystem IDAS Analoga komradiosystem Trådlös IP radiosystem WLAN DMR Radiosystem Kundreferenser Kunder som valt en Tetralösning Kunder som valt en IDAS lösning Kunder som valt en analog lösning Rakelkunder Support Företagsinformation Hållbarhetsarbete Tidningen Räckvidd Lediga tjänster Om VHF Group Kontakt support Leverans köp och returvillkor Service supportärenden Utbildningar Schemalagda utbildningar Interaktiva utbildningar Ladda ner Manualer Broschyrer Företagsdokument Nyheter Hem Företag support och servicedokument Företag support och servicedokument Postat 1 augusti 2014 postat under Företagsdokument Ladda ner informationsblad Vi har som målsättning att kunna förse våra kunder med dokument på lokalt språk Här hittar du alla våra dokument listade på de språk som översättningar finns tillgängliga Du kan välja att ladda ner dokumenten genom att klicka på PDF symbolen Flertalet av vårt material kan du också läsa Online direkt i din webbrowser Företagsinfo Datum Språk Läs Ladda ner Vi kan kommunikation 2015 02 01 SVE ISO certifering 2014 2015 02 01 SVE ISO certifering 2014 2015 02 01 ENG Sellicha Certifikat 2014 2015 02 01 ENG TransQ 2014 2015 02 01 SVE Återförsäljaransökan 2015 03 12 SVE Utbildningskatalogen 2016 01 22 SVE Allmänna försäljningsvillkor 2014 06 02 SVE Service support Datum Språk Läs Ladda ner Servicepolicy 2015 02 01 SVE Serviceorder svensk 2015 02 01 SVE Serviceorder engelsk 2015 02 01 ENG Serviceprocess Rakel 2015 02 01

  Original URL path: https://srsab.se/se/foretags-dokument (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Swedish Radio Supply
  valt en analog lösning Rakelkunder Support Företagsinformation Hållbarhetsarbete Tidningen Räckvidd Lediga tjänster Om VHF Group Kontakt support Leverans köp och returvillkor Service supportärenden Utbildningar Schemalagda utbildningar Interaktiva utbildningar Ladda ner Manualer Broschyrer Företagsdokument Nyheter Hem Swedish Radio Supply Swedish Radio Supply Postat 24 november 2014 postat under Företagsinformation Produkter Swedish Radio Supply AB Swedish Radio Supply AB SRS är ett ISO certifierat trippel A företag som grundades 1967 och har sedan dess jobbat med radiokommunikation Vi är generalagent för Icom i Skandinavien och distributör av Sepura och DAMM i Sverige men jobbar också med en rad andra välkända och stora leverantörer SRS föddes ur ett genuint intresse för radiokommunikation Detta intresse har allt sedan starten kommit att prägla hela vår verksamhet Verksamheten och produktutbudet har hela tiden breddats och vi är idag en av de viktigaste spelarna inom radiokommunikation på den nordiska marknaden Vi jobbar både med analoga och digitala lösningar för att kunna förse alla kunders behov Nordiskt partnernät SRS ingår i VHF Group som är en internationell koncern med säte i Oslo Fokus för koncernen är hundra procent inriktat på radiokommunikation Tillsammans med de olika systerföretagen har vi verksamhet och ett heltäckande partnernät i Sverige Norge och Danmark samt exklusiva avtal med övriga nordiska länder Baltikum och Polen Något som ger dig som rör dig över gränserna unika möjligheter Att tillhandahålla kommunikationsutrustning och därtill hörande tjänster Allt av högsta kvalitet och funktion Framgång i Rakel Under 2006 fick vi möjlighet att ingå i Rakels ramavtal som terminalleverantör med Sepuras produktportfölj Idag är vi den mest framgångsrika och därmed marknadsledande leverantören till Rakel med stora kunder över hela landet inom alla segment Teknisk kompetens Service support och egen utvecklingsavdelning är en central punkt i vår verksamhet Det ger oss en plattform där vi kan ge full support och utbildning

  Original URL path: https://srsab.se/se/swedish-radio-supply (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Finansiering
  Hem Finansiering Finansiering Postat 23 oktober 2014 postat under Företagsinformation Produkter Rätt finansiering för er investering Tillsammans med Nordic Finance kan vi idag erbjuda våra kunder finansiering av er radioinvestering Nordic Finance löser finanserigeringen vid er investering och erbjuder tjänsterna leasing hyra och avbetalning Nordic Finance styrka är att erbjuda samma utbud och trygghet som den större samtidigt som dom är personliga och engagerade som den mindre Nordic Finance är ett privat oberoende finansbolag med flera kreditbord Företaget har etablerade samarbeten vilket ger dom möjligheten att flexibelt skräddarsy och hitta bästa finansieringslösningen för er Nordic Finance har byggt upp verksamheten så att kontakten för dig som handlare är personlig snabb och enkel LEASING Är din verksamhet i behov av ett speciellt objekt under en begränsad tidsperiod Då är leasing finansieringsformen som passar bäst Nordic Finance äger objektet men du använder det Ett upplägg som har flera fördelar för dig Leasing kan användas för alla objekt men kanske framför allt för dem med högt andrahandsvärde Nordic Finance äger objektet och hyr sedan ut det till dig Fördelar med leasing Avgiften bokförs i takt med produktens ekonomiska livslängd Kostnaden för utrustningen sprids under den period som objektet används Budgetering och planering av likviditet blir enklare HYRA Vill ditt företag slippa binda kapital och anstränga verksamhetens likviditet Då kan det vara bättre att hyra utrustningen Hyra används när man vill använda ett objekt utan att äga det det innebär flera fördelar för ditt företag Hyra används ofta för objekt där utvecklingen går snabbt framåt Nordic Finance äger objektet och hyr sedan ut det till dig Fördelar med hyra Du kan alltid uppgradera till modernare utrustning Hyran är alltid 100 procent avdragsgill Det är enkelt att budgetera och planera likviditeten AVBETALNING Vill ditt företag välja en finansieringsform med full handlingsfrihet Då är avbetalning den

  Original URL path: https://srsab.se/se/finansiering (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Supportavtal
  vårt Service och supportprogram Som TRYGG kund till oss får du en rad fördelar där vi har möjlighet att hjälpa dig snabbare och effektivare TRYGG passar kunder som har många terminaler i drift eller bedriver kritiska verksamheter där det är viktigt med kontinuerlig drift Supportavtalet TRYGG garanterar korta svarstider vid support snabbare service och möjlighet till senaste utbildningar för driftansvariga och användare Vad innebär då ett supportavtal med Swedish Radio Supply för dig som kund Vi har delat upp det i Support Service Material och Övrigt där du nedan kan se vad som ingår i de olika delarna Support Som TRYGG kund är du garanterad support tillgänglighet 08 00 17 00 helgfria vardagar året runt Snabb respons på e postförfrågningar och registrerade ärenden via vårt ärendehateringssystem samt prioriterad hanteringen av inkommande supportfrågor On linesupport ger dig tillgång till ärendeinformation samt produktinformation dygnet runt via vårt ärendehanteringssystem och webbplats Snabb uppstart av support via fjärranslutning på produkterna som omfattas avsupportavtalet Ex radioterminaler fordon eller infrastruktur mm Swedish Radio Supply utför support på plats som beställts av kunden inom överenskommen tid Service Kort och tidsbestämd ledtid på inskicksservice av kundens varor som kan hanteras inom landet av Swedish Radio Supply Gäller även programmering med förutsättning att vi har tillgång till kundens programmeringsmall Vi åtar oss att utföra service på en lämplig plats så nära dig som är praktiskt möjligt inom en förbestämd tidsram Tjänsten och möjligheten till den här typen av support ingår men debiteras mot faktura Swedish Radio Supply åtar sig att utföra reparationer på era varor till ett fastpris Vi åtar oss att påbörja service via fjärranslutning på levererade produkter inom en förbestämd tid enligt avtal samt utföra service på plats inom en förbestämd tid mot faktura Material Garanterad tillgång på material hos huvudlaget i Karlstad under avtalstid Med material

  Original URL path: https://srsab.se/se/supportavtal (2016-04-30)
  Open archived version from archive