www.archive-se.com » SE » S » SKOLVERKET.SE

Total: 712

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tema Modersmål
  http modersmal skolverket se meankieli 2 Kartläggning och metodmaterial Myndigheten för skolutveckling har inom ramen för mångfaldsuppdragen initierat tre olika uppdrag för kartläggnings och metodmaterial Många flerspråkiga barn och elever berörs av dessa uppdrag a Metodmaterial för modersmålsstöd i förskola Språkforskningsinstitutet i Rinkeby rapporterar till MSU i april 2008 b Kartläggning och metodmaterial kring studiehandledning och ämnesundervisning på modersmål Malmö högskola rapporterar till MSU i april 2008 c Kartläggning av arbete i skolan med förstärkt svenska förstärkt engelska sk SvEn grupper Högskolan i Borås redovisar till MSU den i december 2007 3 Nya läromedel Här följer en uppräkning av några läromedel för modersmålsundervisning som introducerats under 2007 a Lärobok i persiska för mellanåldern b Lärobok i sydkurdiska för gymnasiet http modersmal skolverket se projekt modules php op modload name News file article sid 429 mode thread order 0 thold 0 c Lärobok för resande romani för yngre och äldre elever http modersmal skolverket se projekt modules php op modload name News file article sid 417 mode thread order 0 thold 0 d Webblärobok i dari för gymnasiet http modersmal skolverket se daripashto dari Gymnasiet 20klar hemsida gymnasiebok htm e Webblärobok i pashto för gymnasiet http www pashto se boken boken index htm f Webblärobok i somaliska för gymnasiet http www waxbarasho com 4 Förskolesatsning Att organisera och erbjuda bra modersmålsstöd i förskolan är en stor utmaning En webbsatsning presenteras på MSU där förskollärare barnskötare modersmålslärare skolledare samt föräldrar kan hämta inspiration och resurser http www skolverket se innehall mangfald likvardighet modersmal modersmalstod i forskolan 5 Distansundervisning Nu finns erbjudande om undervisning i nationella minoritetsspråk på distans Sofia Skola Sofia Distansundervisning erbjuder för kurser i finska meänkieli jiddisch arli kalderash och lovara Distansundervisning erbjuds endast om kommunen inte har tillgång till lämplig lärare Elever med minoritetsspråksbakgrund har förstärkt rätt till undervisning
  http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/acajoom/mailing/view/listid-7/mailingid-43/Itemid-999 (2012-05-30)

 • Tema Modersmål
  pdf 50 modersmalsundervisning 2005 2006 pdf 4 Arbete med kartläggning och metodmaterial Under år 2007 kommer Myndigheten för skolutveckling och Skolverket att initiera arbete med kompletterande kartläggning av språkutbildning Kartläggning av modersmålsstöd och modersmålsundervisning gjordes år 2002 och av Svenska som andraspråk år 2004 Den planerade kartläggningen kommer nu att inriktas på omfattning och verksamhet i ämnesundervisning växelvis på modersmål och svenska omfattning och verksamhet av studiehandledning på modersmål omfattning och bakgrund till avhopp från moderna språk omfattning av och verksamheten i de så kallade SVEN grupperna Metodmaterial för ämnesundervisning och studiehandledning växelvis på modersmål och svenska samt metodmaterial för modersmålsstöd i förskolan kommer också att tas fram under året Resultaten av arbetet presenteras våren 2008 5 I Norge arbetas det också med flerspråkighet i förskola och skola På Högskolan i Oslo finns ett nationellt center för flerkulturell undervisning http www hio no content view full 456 På det Norska Skolnätet finns en särskild plats för flerkulturell undervisning http skolenettet no flerkulturell En ny strategiplan för likvärdig undervisning är Norge http skolenettet no moduler templates Module Article aspx id 38871 epslanguage NO 6 Lästips Hur viktigt och framgångsrikt det är att förstå mer om språkutveckling och att använda alla språk för kunskapsutveckling och identitetsutveckling framgår klart i följande nya böcker a Det hänger på språket lärande och språkutveckling i grundskolan http www studentlitteratur se o o i s id 2474 artnr 32020 01 csid 66 mp 4918 b Stärk språket stärk lärandet för och med andraspråkselever i klassrummet http www hallgren fallgren se bok1 asp id 186 c Broar mellan kulturer somaliska barns språksocialisation i hem och förskola d Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språk litteracitet och kunskap e Vidga vyerna om människor möten mångfald http www rinkeby multiling stockholm se publikationer htm Kom ihåg att du alltid
  http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/acajoom/mailing/view/listid-7/mailingid-42/Itemid-999 (2012-05-30)

 • Tema Modersmål
  Läs mer på http www farsi se pris pris htm 2 Växelvis på modersmål och Svenska 17 olika språkversioner Broschyr från Myndigheten för skolutveckling om språk och kunskapsutveckling för flerspråkiga barn och ungdomar Broschyren finns nu på svenska och engelska och 15 andra språk Broschyren kan köpas eller skrivas ut direkt från webbsida http www skolverket se mangfald likvardighet modersmal vaxelvis 3 Bild och ljudordlista för flerspråkig inlärning från förskola till vuxenutbildning Det ska bli spännande att se vad duktiga pedagoger kan göra med denna nya fantastiska resurs Bild och ljudordlistan finns på webb http modersmal skolverket se lexin bildtema 4 Gymnasieläromedel för modersmål dari pashto och somaliska Läromedlen kan användas direkt på Internet gratis brännas ned på cd dvd eller skrivas ut på papper Materialet kan användas fristående eller som komplement till andra läromedel Dari http modersmal skolverket se daripashto dari index htm Pashto http www pashto se boken boken index htm Somalisk http modersmal skolverket se somaliska kitaab3 buug htm 5 Flerspråkigt stödmaterial för matematik Webbmatte är stödmaterial för undervisningen i matematik år 6 9 och gymnasieskolans kurs Matematik A Materialet består av texter filmer och övningar För år 6 9 finns materialet på följande språk svenska arabiska persiska ryska somaliska och spanska Matematik A finns på svenska arabiska och somaliska Webbmatte är under utveckling men ända en god resurs för undervisning växelvis på modersmål och svenska http www webbmatte se 6 Konferenser våren 2007 Mötesplatser för modersmålslärare anordnas Kroatiska Kinesiska Vietnamesiska Tigrinya Pashto Turkiska Mötesplats för skolledare med ansvar för modersmål anordnas den 27 4 i Stockholm Läs mer på http www modersmal net om mötesplatser våren 2007 Kom ihåg att du alltid kan vända dig direkt till Myndigheten för skolutvecklings egen hemsida http www skolverket se för aktuell information om det som händer inom skolvärlden Detta
  http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/acajoom/mailing/view/listid-7/mailingid-41/Itemid-999 (2012-05-30)

 • Tema Modersmål
  Arabiska albanska ryska och andra språk kan givetvis också erbjudas som moderna språkval vid sidan av spanska tyska och franska Det kan vara en bra lösning både för eleven och för samhället Läs om erfarenheter från Örtagårdsskolan i Malmö http modersmal skolverket se pdf sprakval albanska arabiska malmo 2006 pdf 4 Modersmålens dag i februari 2007 En fest för alla språk alla modersmål Den internationella dagen för modersmål instiftad av UNESCO och uppmärksammar rätten till utbildning på modersmål till ökad förståelse för kulturell mångfald och tolerans för andra människor Fundera på vad ni vill göra i er skola i er kommun stadsdel kring den 21 2 år 2007 http portal unesco org education en ev php URL ID 19644 URL DO DO TOPIC URL SECTION 201 html 5 Skolledare för modersmål inbjuds den 27 april 2007 Språkcentrum Stockholm stad och Myndigheten för skolutveckling inbjuder till konferens Aktuell forskning framtidsstudier organisationsmodeller språkpolitik interkulturalitet är ämnen för dagen Medverkar gör bl a Monica Axelsson och Pirjo Lahdenperä Mer information och inbjudan kommer att finnas på Tema Modersmål 6 Nya resurser för modersmål Två 2 nya Lexin lexikon somaliska och nordkurdiska har nyligen givits ut http modersmal skolverket se projekt modules php op modload name News file article sid 380 mode thread order 0 thold 0 Tre 3 nya mattebegreppsböcker rumänska thai och pashto finns nu på Tema Modersmål http modersmal skolverket se projekt index php module htmlpages func display pid 51 Sexton 16 språk i Lexin bildtema under konstruktion på webben http www skolverket se vaxthuset trio Trettiotvå 32 språk på Tema Modersmål 2006 Vi hoppas på fem nya språk 2007 7 Varsågod en julklapp Berättelsen om Alex handlar om en pojke som lever i flera språk i flera kulturer Skriv ut och läs den härliga berättelsen av Rimma Markova fd modersmålslärare
  http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/acajoom/mailing/view/listid-7/mailingid-40/Itemid-999 (2012-05-30)

 • Tema Modersmål
  flerspråkig undervisning finns också med i diskussionerna http www euractiv com en culture multilingualism high eu agenda 2007 article 154742 http www europarl europa eu news expert infopress page 038 1328 286 10 41 906 20051007IPR01166 13 10 2005 2005 false default sv htm 5 Idéskolor för mångfald Nu finns 56 Idéskolor för mångfald Det är förskolor grundskolor och gymnasieskolor som bjuder in till besök Kontakta en idéskola som du tycker verkar ha kommit fram till ett framgångsrikt arbetssätt När ni sedan möts handlar samtalet lika mycket om er egen verksamhet och det utvecklingsarbete ni befinner er i Läs mer om Idéskolor för mångfald http www skolverket se ideskola 6 Fjärrundervisning i ämnet modersmål för nationella minoritetsspråk Lärare i finska jiddisch meänkieli och tre av de romska språken arli kelderash och lovara arbetar nu tillsammans med Sofia Distansundervisning med att ta fram kurser för modersmålsundervisning Målet är att pröva kurserna under nästa år http modersmal skolverket se projekt modules php op modload name News file article sid 359 mode thread order 0 thold 0 7 Nya Lexin ordböcker för somaliska och för nordkurdiska Kommer inom kort http www skolverket se skolnet lexikon Arbetet med bild och ljudordlista på Internet för 16 olika språk går vidare Helt klar och granskad kommer tjänsten att vara först i slutet av detta år men du kan besöka byggarbetsplatsen redan idag http www skolverket se vaxthuset trio 8 Konferenser om modersmål och skola under hösten 2006 Språk bygger broar Uppsala Universitet 23 24 9 http www fba uu se kurskatalog mod sem 56 htm Serbiska i Göteborg 2 3 10 http modersmal skolverket se serbiska Bosniska i Göteborg 5 6 10 http modersmal skolverket se bosniska Samiska i Östersund 11 12 10 http modersmal skolverket se samiska Polska på Arlanda 12 13 oktober http modersmal
  http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/acajoom/mailing/view/listid-7/mailingid-39/Itemid-999 (2012-05-30)

 • Tema Modersmål
  2 För att stimulera och stödja lokala initiativ och utvecklingsinsatser erbjuds skolor och kommuner möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel inom ramen för regeringens mångfaldssatsning http www skolverket se bidrag stipendier stodlokalainitiativ 3 Ta vara på möjligheten att bekanta er med andra förskolor och skolor Läs först på webben och kontakta sedan de skolor som är mest intressanta http www skolverket se ideskola 4 En andra fas av ett utvecklingsarbete för modersmålsundervisning på distans planeras i samverkan med Sofia Distansundervisning Våren 2006 avslutas och utvärderas pågående försöksverksamheter Hösten 2006 planeras arbete för att skapa strukturerade kurser för distans fjärr och flexibel undervisning i nationella minoritetsspråk inom grundskolans senare del Om kurserna blir framgångsrika finns planer på att vidga antalet erbjudna språk 5 a Lexin o nline svensk arabiskt och svensk serbiskt är nya Inom kort kommer svensk persiskt samt tryckt version av svensk romani arli http www lexikon nada kth se skolverket lexin shtml b Lexin bild och ljudordlista just nu på tre språk utvecklingsarbete pågår http www skolverket se vaxthuset trio c Mattebegreppsböcker skapade av modersmålslärare finns nu på ytterligare fyra språk svenska persiska dari rumänska och thailändska http modersmal skolverket se projekt index php module htmlpages func display pid 51 d Gate2home erbjuder möjlighet att använda din dator som skrivmaskin för mer än 60 språk http www gate2home com 6 En rad konferenser för modersmålslärare planeras till hösten 2006 De språk som är aktuella är persiska och kroatiska i Malmö bosniska och serbiska i Göteborg samiska i Östersund polska i Borlänge syriska i Örebro somaliska och thai i Stockholm Läs mer på respektive språks temaplats Läs om de konferenser som genomförts våren 2006 http modersmal skolverket se projekt modules php op modload name News file article sid 339 mode thread order 0 thold 0 7 Den mycket uppskattade foldern
  http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/acajoom/mailing/view/listid-7/mailingid-38/Itemid-999 (2012-05-30)

 • Tema Modersmål
  E5kig uvisning b Kommande möjligheter till bidrag Från v 18 kan er grundskola eller gymnasieskola ansöka om stöd för lokala initiativ i arbetet med mångfaldsfrågor Mer information finns på Myndigheten för skolutveckling http www skolverket se kompetensutveckling bidrag stipen dier stodlokalainitiativ 2 Mer om Lexin o nline a Lexin ordböcker på nätet finns även i Norge och i Danmark Från norska kan du göra översättningar till engelska tamil sydkurdiska nordkurdiska och somaliska Från danska kan du översätta till och från svenska samt till och från turkiska Norge http lexin no Danmark http lexin emu dk b Lexin o nline växer under år 2006 Först kommer nordkurdiska och somaliska De kommer att publiceras under våren Sydkurdiska blir tillgänglig på Lexin o nline hösten 2006 Arbetet med persiska har blivit kraftigt försenat För närvarande planeras inga ytterligare språk till Lexin serien http www lexikon nada kth se lexin shtml 3 Konferenser för modersmålslärare våren 2006 Ryska i Lund 16 17 mars Kurdiska i Västerås 23 24 mars Dari och Pashto i Hallunda Stockholm 1 2 april Tigrinya i Kista Stockholm 22 april Albanska i Landskrona 11 12 maj Mer information och anmälan finns på respektive språkplats http modersmal skolverket se Google Översätt
  http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/acajoom/mailing/view/listid-7/mailingid-37/Itemid-999 (2012-05-30)

 • Tema Modersmål
  mångfald förstärks Erbjudanden om stöd till kompetensutveckling för modersmålslärare fortsatt försöksverksamhet med modersmål på distans stöd till försök med ämnesundervisning på modersmål är om än mindre omfattande än de riktade insatserna ändå exempel på vikitga generella satsningar under 2006 2007 Mer Information om generella satsningar ansökningar mm kommer så snart de är organiserade Myndigheten kommer främst att sprida information via digitala nyhetsbrev webbsidor och andra nätverk Nästa nyhetsbrev om modersmål kommer givetvis att vara laddat med senaste nytt 2 Konferenser för modersmålslärare våren 2006 Kinesiska och Vietnamesiska i Växjö 16 17 mars http modersmal skolverket se kinesiska vaxjo 2006 htm Ryska i Lund den 23 24 mars http modersmal skolverket se ryska Svenska Ryskkonf pdf Kurdiska i Västerås den 30 31 mars http modersmal skolverket se nordkurdiska konferanser konferens06 program06 2 htm Dari och Pashto i Stockholm 1 2 april http modersmal skolverket se daripashto dari bild extra akhbar modersmoldag2006 samnordisk 20kurs2006a htm Tigrinya i Stockholm 22 april Inbjudan kommer på http modersmal skolverket se tigrinya 3 Nya verktyg och resurser a Ljud och bild lexikon med 1800 ord på arabiska engelska svenska Arbete pågår just nu för att göra motsvarande versioner på albanska engelsk svenskt osv bosniska finska grekiska kroatiska nordkurdiska ryska serbiska sydkurdiska spanska turkiska sydsamiska nordsamiska och lulesamiska http www skolverket se vaxthuset trio ar index htm b Ordbehandlare direkt på webben för Arabiska http www arabiskaskolan se Persiska http www farsi se pishnahad index html Tigirnya http modersmal skolverket se tigrinya tangetb htm c 23 intervjuer om flerspråkighet och mångkulturalitet http modersmal skolverket se pdf Intervjuer samlade 2006 pdf d Ny Syrisk Arameisk webbplats på Tema Modersmål http www2 modersmal net syriska insyriac aspx e Fem nya språkversioner av den populära foldern Två språk eller fler kommer inom kort Foldern innehåller råd till flerspråkiga föräldrar om
  http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/acajoom/mailing/view/listid-7/mailingid-36/Itemid-999 (2012-05-30)