archive-se.com » SE » S » SERCO.SE

Total: 441

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stödanteckningar FK:VEk Vetenskaplig kommunikation
  F4 Vecka 13 måndag 2006 03 27 15 00 17 00 Sal B F5 Vecka 17 måndag 2006 04 24 9 00 11 00 Sal C S2 grp 1 måndag 2006 04 24 12 00 14 00 Sal C S2 grp 2 måndag 2006 04 24 14 00 16 00 Sal C S2 grp 3 Examinationer Typ Datum Tid Lokal inlämningsuppgift 2 3p fredag 2006 04 21 0 00 inlämningsuppgift 1 1p onsdag 2006 04 26 0 00 FK VEK Momentinformation Namn Vetenskaplig kommunikation Poäng 4 Datum 2006 02 24 till 2006 04 26 Förkunskapskrav Mål Studenten skall efter momenten kunna formulera vetenskapliga problemställningar relatera en aktuell problemställning till tidigare arbeten välja metod för att studera en viss problemställning strukturera en vetenskaplig uppsats utvärdera andras arbeten revidera sitt eget arbete baserat på skriftliga utvärderingar muntligen presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete muntligen opponera och ställa frågor i anslutning till andras presenterade arbete Innehåll Att formulera vetenskapliga problemställningar Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten Att välja metod Att strukturera vetenskapliga arbeten Att utvärdera vetenskapliga arbeten Att presentera vetenskapliga arbeten Genomförande Momentet består av en serie föreläsningar à två timmar där ett centralt tema tas upp vid varje föreläsning och där studenterna bidrar genom övningar och diskussioner I anslutning till varje föreläsning ges en uppgift som är relaterad till det centrala temat och som ligger till grund för examinationen Framtagna skriftliga rapporter granskas av övriga momentdeltagare Mot slutet av momentet genomförs ett seminarium i vilket momentdeltagarna dels muntligen presenterar innehållet i de inlämnade skriftliga rapporterna och dels opponerar och ställer frågor i anslutning till övriga deltagares presentationer Efter seminariet får deltagarna möjlighet att revidera sina skriftliga rapporter All kommunikation omkring och utväxling av dokument rörande examinationsuppgifterna sker i konferenssystemet FirstClass Litteratur Ulf Paulsson Uppsatser Och Rapporter Med Eller Utan Uppdragsgivare Studentlitteratur AB

  Original URL path: http://www.serco.se/dsv/fkvek/fkvek.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Stödanteckningar GK:OOP Objektorienterad programmering.
  su se courses pm2 fkoop Java dir Java dir losn5 F1 060427 F2 060427 F3 060428 F4 060502 F5 060503 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 http www dsv su se courses pm2

  Original URL path: http://www.serco.se/dsv/fkoop/fkoop.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • StödanteckningarSystemteori DSV2:ITM/*:98
  slutet öppet Omgivning icke specificerad en eller fler Entropi går mot entropi sin död syst interagerar med omgivningen Målkoncept statiskt föränderligt Hierarki få många möjliga Tillstånd stabilt anpassningsbart söker sig till nya jämviktslägen Churchmans fem Mål samt mått för prestanda O Systemets omgivning Systemets resurser Komponenter Styrning Generell systemteori GST Betrakta system med fokus på tio punkter Relationerna hos objekten och deras attribut Understryka helhetsbegreppet Betrakta system som målsökande Betrakta

  Original URL path: http://www.serco.se/dsv/syst/syst.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Stödanteckningar FK:DB
  många dela upp Access Glöm ej kryssa Enforse Updated Related fields risk att hela tupeln ej visas om det finns något tomt attribut 050124 F4 lösthäfte24 1 data Modellering kap 11 12 15 ca 8 typer av modellering Def datamodellering ung miniatyr avbildn vi vill fånga förenkling fånga rellevant data aldrig allt bara det som är intressant processmodellering annat perspektiv smaldelmod verksamh prcesser Verksamhetsmod Mod olika aspekt av verksamhet kan inkludera både data Proces modd 3 typer data bodelleroing Konceptuell modellering Helt oberoende av fysysiska aspekter behöver inte data tabell Logisk relationsdatab plattformsberoende anp för vald databtyp Fysisk implementationsspeceifik hdd typ specifik vald 3 typer data bodelleroing Modelleringsmetod Bör ingå anv medv tänk på stackars användare Utgå endast från info krav tänk ej på andra grejor som hej hör till verksamhet beakta Integretetskrav stämmer det med krav som verksamheten ställer Grafik text byt ej Ring till romb anv samma under hela modelleringen 6 projekt1 Tag fram konceptuell modell 7 Olika notationer valbart ex ER UML 7 olika begrepp entiteter mklasser koncept samband supercklass subtyp arv 8 se fig ER fam äg rel bil 9 se fig tag ej med förmycket bil ok ej färg Modellnivå fam 1 1 äger 0 bil Instansnivå objektnivå fam 1 äg 2 bil fam 2 åg 2bil 10 Klasser Entitetstyp beskriver en företeelse de fins mänga förekomster T ex bil fam företag mhund köp Varje flrekomst är identifierbart Pekaut objekt instans av denna klass entitetstyp 11 Klass entitetstyp object bil tydlig lätt att förstå klass bil håll dig till rektanglar ex bil modellnivå strong Familj oberoende fanns innan bil weak Bil måste ägas av person 12 Relationstyp assosiation linje mellan klasserna beskriver samband mellan klasser entiteter Tex fam kan äga bilar fam 1 1 äger 0 bil företag kan samarbeta med andra företag 0 text på hopbindning samarbetarmed företag 0 bind ihop 13 Relationstyp assosiation relationstyp har ett namn på själva linjen som beskriver innebörden av relationen Tex Familj äger Bil OM sambandet är 3 eller fler entitetstyper klasser rutor skapa ny entitet för varje rel måste man definera avblidningsreg för varjse sida minimum ant obj som måst relat för denna egenskap max antal objekt som kan relateras 0 0 till många 14 Attribut Egenskap Varje klass har obj bilar har färg reg nr ant dörr effekt Egenskap för variabel Klass Domän Värdeförråd Varje attribut måste ha en domän och avblidningsregler minimum ant värd som obj måst ha för eg maimum om två obj av samma klass får ha samma värde för denna egenskap bil färg personnr Domän värdeförråd tex personnr 11tecken 16 Attribu egenskap Composit sammansatt ex adress gatuadress posnr postort Redundance härledbar kan ränkas fram deriven attribut ext antal bilar fan har flervärt ex färg färg klan ha flera värden 17 Identifierare Unik samlin envärda attribut varje objekt måste unikt kuna identifieras k klass bil varje klass identifieras av saml enväda attribut relationer bilen regnr 18 Verksamhetsregler Business rules Enterprise constrains ej grafsikt sätt kan ej visas grafiskt Lägg med text Tex anställd

  Original URL path: http://www.serco.se/dsv/fkdb.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Stödanteckningar FK:DA
  instuktionen på angiven adress direkt JUMPP Hoppa till instuktionen på angiven adress direkt om det är 0 JUMPN Hoppa till instuktionen på angiven adress direkt om det är CALL Hoppa till angiven adress efter att först ha sparat innehållet i IAR i den PM cell vars adress finns i det register som anges RETURN Innehåll i den PM cell vars adress finns i angivet register hämtas och löggs in i IAR IAR I nstruktions A dress R egister instuktionen på angiven adress direkt om det är inlämnings uppgift FK DA Grupparbete 1 Pro dator med mega ljud 2 Hdd lagrings metoder mekanik skivor läshuvud varvtal lagring i följandesektorer helst på samma cylinder 3 CPU hur subtaktion av negativa tal bolskalgebra Låta CPU arbeta i CPU Clock Rate CPU s delar cache matte proc ALU register 4 Skillnad Verkliga och virtuella resurser i ett os Varför båda 5 Frekvens amplitud fasskifts modulering hur fungerar dessa hur tolka mängden info som överförs per tidsenhet med hj moduleringsteknik Risker som överhettning Intel cpu bränning AMD 6 Interrup Request till cpu IRQ CPU hantering av avbrottshantering Hur hanterar den flera 7 OSI modellen hantering av nätverksprotokoll TCP IP från ODI OSI varje lager ser ut att prata med samma lager nerifån nic mac till applikation Skillnad OSI TCP IP 8 Multi tasking i moderna os från cpu nivå till användarnivå upptickning av process 9 Skillnad pekare och adress i minneshanteringssammanhang PentiumIV nummer CPU Controll UNIT CP I I I I ALU Register sa4e V8 050221 Labb1 Sal 601 900 1200 Grupper arb i burk 050221 F2 Sal A 1400 1700 Kapitel 3 data representation 050222 F3 Sal B 900 1200 Kapitel 4 Processor Technology arkitektur 050222 Labb2 Sal 601 1300 1600 Grupper arb i burk 050223 F4 Sal A 900 1200 Kapitel 5 Kapitel

  Original URL path: http://www.serco.se/dsv/fkda.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Stödanteckningar GK_ITO
  DBMS Database Management System BPR Business Process Reenginering omdesign av köp sälj betalning syst med it DFD Data Floe Diagram CASE computer Aided Software Engineering F5 84 120 050413 F6 132 156 162 167 050420 F7 Kap 13 050502 F8 Kap 8 9 10 050504 F9 Kap 13 050518 F10 70 72 121 125 146 149 196 197 205 215 050523 ERP E nterprise R esource P lanning system information sytem med integrerad databas som stödjer hela affärsprocesser Ex SAP R3 Compare2 Oracle information system that uses an integrated database to provide a common integrated infrastructure for typical business processes whitin functional areas and consistent information across areas F11 19 20 268 271 431 432 435 437 440 444 453 455 458 462 474 505 050530 XML stands for eXtensible Markup Language CSS Cascaded Style Sheets kan användas för utformning av hemsidor är stilmallar som tillåter både den som skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg teckensnitt justering av text och objekt mm http www webdesignskolan com css effekter css effekter htm http www webdesignskolan com css effekter round corners round corners 1 htm EJB som affärs och datalager och JSP servlets MVC som webblager http www isk kth se kursinfo 6b2028 lab lab2 html N10082 JDBC Java Database Connectivity JSP Java Server Pages ett serverspråk från Sun som bygger på Java JSP är ett kraftfullt språk som du kan köra under flera olika servrar JSP som serverspråk är oberoende av vilken webbläsare användaren kör och all körning av språket sker på serversidan DB2 DB2 är IBM s relationsdatabashanterare http www algonet se hogman db2 os390 htm EJB Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans EJB technology is the server side component architecture for the Java 2 Platform Enterprise Edition J2EE platform EJB technology enables rapid and simplified development of distributed transactional secure and portable applications based on Java technology Enterprise Java Beans and EJBs as a distributed component technology within the jboss application server ITea är en webbutik Xml Xml hotar inte relationsdatabasen Fördelen med en databas utvecklad för xml dokument är bättre prestanda Men det räcker inte för att ersätta relationsdatabaserna Leverantörerna siktar i stället på komplement till vanliga relationsdatabaser XML XML är ett markeringsspråk som var tänkt att ta över efter HTML på webben men som fått ett stort antal andra användningsfunktioner Bland annat som format för att överföra information I samband med att XML används fördetta uppstår frågan på vilket sätt som de XML dokument som blivit resultatet av informationsöverföring bör lagras i en relationsdatabas antingen som attribut i databasen eller som BLOB ar respektive i en XML databas Beroende av vilka krav och önskemål ett företag har på sin lagring är respektive sätt mer eller mindrelämpligt i den enskilda situationen http publications uu se epcentre diverse mote1 afo pdf relationsdatabaser Access MySQL SQL server PostgreSQL Oracle och Lotus Notes Relationsdatabashanteringssystem ITeas webbshop arkitektur är ett exempel på NET för att

  Original URL path: http://www.serco.se/dsv/gkito.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Stödanteckningar GK_ITP
  smi V6 Onsdag 050209 L1 sal A Handledning Gruppmöte i datasal Kap 7 släppt i inlupp Planering inför del 3 Måndag 050207 F4 sal A Datalogi 1 Kap 10 9 8 4 V5 Torsdag 050203 Tung dag 09 00 2100 S1 socialträning OBS Handledning 10 Feb Forts på grupparb från onsdag J 2 kap 12 G6 kap 7 Debony Latteralt tänkande osv six thinking hats Röd Magkänssla Svart Negativ Gul Positiv Blå Ordförande Grön Kreativ Vit Fakta info Mer Liknanded ej IT relaterat kap 7 Generalliserande eller i m softs ledband Fel i bok sid 195 Change 2 was not needed because the filenames are not case sensitive Ovanst gäller oftast om filer ligger på Microsoft plattformar men oftast inte på Unix linux som gör skillnad på stora och små bokstäver Innan jag gör ovanst till sanning måste detta prövas att det inte fungerar att ignorera storlek på bokstäver i linux V5 Onsdag 050202 Tung dag 08 00 2100 Felinformerad Seminariegrupp 1 träffas på onsdg 2 februari kl 18 21 Vi felinformerade påbörjade genomgång av grupparbete 050121 0121 L1 grp 1 Lokal 502 Normalisering och relationsalgebra Normalisering Tagbort redundance 1NF 050126 Onsdag kvälls labb körd för egen del 050124 V4 Onsdag kvälls labb förkyld samla krafter till modellering 050121 0121 L1 grp 1 Lokal 502 Normalisering och relationsalgebra Normalisering Tagbort redundance 1NF V3 L 1 uppg1 Anteckningar i blocket från föreläsning 1 Version Windows XP pro SP1 antar att de inte uppgraderade till SP2 pågrund av nya brandväggsbuggen som tyckte att hela internet var lokalt Fixat nu med uppdatering till SP2 nya varningar utfärdade sp2 kan göra affärssytem långsamma 2 Tenta anmälan Daisy klicka i ruta tenta Undersök att anmälan tagit 3 sparadokument FC Desktop skapa egenmapp Högerklick öppna ladda upp upload Välj fil objekt 4 Komandotolken Windows Run Kör

  Original URL path: http://www.serco.se/dsv/gkitp.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Planering DSV Scheman
  00 21 00 GK ITP GK ÖK kväll F6 Sal A 050221 050222 9 00 12 00 FK DA F3 Sal A 10 00 12 00 FK DA Labb2 601 G arb FKDA 17 00 till 22 30 Lång dag 9 00 22 30 050223 9 00 12 00 FK DA F4 Sal A REV Boksluts underskrift 14 30 G ARB GK ITP 17 35 21 oo OBS Beställ NIC 21 40 050224 Studier Java SQL Relations algebra FKDA FKITP FKDA Kontor Order Grupparb 050225 Studier Java SQL Relations algebra FKDA FKITP FKDA Kontor Order Grupparb 050226 Ö k med S Studier Java SQL Relations algebra FKDA FKITP FKDA Kontor Order Grupparb 9 S N Ö må 28 feb ti 1 mar on 2 mar to 3 mar fr 4 mar lö 5 mar sö 6 mar 050228 9 00 12 00 FK DA F5 Sal A 050228 18 00 21 00 GK ITP GK ÖK kväll F7 Sal A 050301 10 00 13 00 FK DA F6 Sal A 050302 13 00 16 00 FK DA F7 Sal A Kontor 2mars 050302 kväll Grupparb GK ITP 17 30 23 050303 EM kväll Grupparb FK DB grupp 5 050304 Grupparb 050305 Gar serv 050306 Gar serv 10 må 7 mar ti 8 mar on 9 mar to 10 mar fr 11 mar lö 12 mar sö 13 mar 9 12 FK DA Handledning 401 050307 12 00 15 00 FK DA F8 Sal A 050307 18 00 21 00 GK ITP GK ÖK kväll F8 Sal A 9 12 FK DA Handledning 401 050308 14 00 17 00 FK DA F9 Sal A 9 12 FK DA Handledning 501 050309 S2 18 21 050310 9 00 12 00 FK DA F10 Sal B 050310 050310 18 21 GK ITP GK ÖK kväll S2 grp 6 510 050311 Kontor samt G ARB FK DA inlupp 050312 G ARB FK DA på DSV 050312 G ARB FK DB på DSV 11 må 14 mar ti 15 mar on 16 mar to 17 mar fr 18 mar lö 19 mar sö 20 mar 050314 Gruppnamn G5 S1 kl 10 00 10 30 rum 601 9 00 12 00 FK DA S1 601 603 13 00 16 00 FK DA S1 601 603 050315 11 00 14 00 FK DA F11 Sal A 050316 OBS Bromma 12 17 9 12 FK DA Handledning 510 Ändring 050317 OBS Nytid 13 00 16 00 SAL B FK DA F12 OBS Sal B 9 12 FK DA Handledning 215 050318 050318 Tenta FK DB 14 18 FK DA GK ITP 12 må 21 mar ti 22 mar on 23 mar to 24 mar fr 25 mar lö 26 mar sö 27 mar 050321 12 00 16 00 FK DA Salsskrivning 215 313 050321 17 00 21 00 GK ITP GK ÖK kväll Salsskrivning 215 314 401 501 Sal A Forum Kista ev DB 10 12 S B re k15 16 050322 050322 12 00 14 00 FK VEK F1 Sal A OBS Styrelse Möte 19 00 22 00 7 13 00 15 00 FK VEK F2 Sal A 8 050323 18 00 21 00 GK ITO GK ÖK kväll F1 Sal A Genomgång på DSV Påsk studier Påsk studier Påsk studier 13 S N Ö må 28 mar ti 29 mar on 30 mar to 31 mar fr 1 apr lö 2 apr sö 3 apr Påsk studier 050329 OBS Nytid 13 00 16 00 FK VEK F3 Sal A ev DB 10 12 S B SQL 050330 050330 18 00 20 00 GK ITO GK ÖK kväll F2 Sal A 10 00 12 00 FK VEK Seminarie 502 13 00 15 00 FK VEK Seminarie 502 15 00 17 00 FK VEK Seminarie 502 ev DB 9 12 S B SQL fort 050331 14 må 4 apr ti 5 apr on 6 apr to 7 apr fr 8 apr lö 9 apr sö 10 apr 050404 FM Försäkringsinspektion DSV senast 14 00 18 00 21 00 GK ITO GK ÖK kväll Labb1 410 411 505 511 OBS 050405 TandL 9 00 ev DB 9 11 S B Säk opt 050405 OBS 050406 TandL 8 00 OBS FK VEK F5 050406 18 00 20 00 GK ITO GK ÖK kväll F3 Sal A 050407 DSV VEK ITO OBS 10 00 12 00 FK VEK F5 Sal A ev 050409 10 00 14 00 FK DB Salsskrivning Forum Kista 12 OBS 050410 Tävling 15 må 11 apr ti 12 apr on 13 apr to 14 apr fr 15 apr lö 16 apr sö 17 apr ev 050411 13 00 17 00 FK DB Salsskrivning Forum Kista 050411 18 00 21 00 GK ITO GK ÖK kväll F4 Sal A 13 050413 18 00 20 00 GK ITO GK ÖK kväll F5 Sal A 050414 14 OBS Årsmöte 19 00 16 må 18 apr ti 19 apr on 20 apr to 21 apr fr 22 apr lö 23 apr sö 24 apr Arbete 14 00 16 00 FK VEK F6 F3 18 00 21 00 GK ITO GK ÖK kväll S1 401 502 510 601 603 OBS Årsmöte 19 00 10 00 12 00 FK VEK Seminarie 501 13 00 15 00 FK VEK Seminarie 501 15 00 17 00 FK VEK Seminarie 501 18 00 20 00 GK ITO GK ÖK kväll F6 Sal A 13 00 16 00 FK OOP F1 Sal A Gårds Städ 9 00 21 00 10 00 14 00 GK ITO GK ÖK kväll S1 401 501 502 510 Gårds Städ 9 00 21 00 17 må 25 apr ti 26 apr on 27 apr to 28 apr fr 29 apr lö 30 apr sö 1 maj 13 00 16 00 FK OOP F2 Sal A 18 00 20 00 GK ITO GK ÖK kväll L1 grp 1 501 18 00 20 00 GK ITO GK ÖK kväll L1 grp 2 510 18 00 20 00 GK ITO GK ÖK kväll L1 grp

  Original URL path: http://www.serco.se/dsv/planering.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive