archive-se.com » SE » R » RABBALSHEDEKRAFT.SE

Total: 342

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kil - Rabbalshede Kraft
  Fotomontage Bilder Filmer Vindpark Kil består av fyra vindkraftverk á 2 0 MW av modell Enercon E82 Byggnation av vägar och platser startade oktober 2007 El anslutning juni 2009 Montering pågick under juni juli 2009 Invigdes i 2009 av infrastrukturminister Åsa Torstensson Vindparken beräknas ge en årlig elproduktion på upp till 20 000 MWh vilket motsvarar hushållsel till ca 3 300 hushåll 6 000 kWh år Miljökonsekvensbeskrivning 2 4 MB Bilder vindparken Vindpark Kil foto Benny Ottosson Vindpark Kil foto Benny Ottosson Foto Jessika Ung Vindpark Kil foto www perpixel se Solnedgång foto Jessika Ung Foto Jessika Ung Bilder byggnation Byggnation vindpark Kil foto Jessika Ung Montage foto Carl Magnus Forslund Byggnation vindpark Kil foto Jessika Ung Byggnation vindpark Kil foto Jessika Ung Vindpark Kil foto Jessika Ung Vindpark Kil foto Jessika Ung 7 jpg Vindpark Kil foto Carl Magnus Forslund Montage foto Carl Magnus Forslund Bilder invigningen Marie Fossum Fortum foto Jessika Ung Invigning Kil foto Jessika Ung Invigning Kil foto Jessika Ung Invigning Kil foto Jessika Ung Invigning Kil foto Jessika Ung f d infrastrukturminister Åsa Torstensson foto Jessika Ung Kommunstyrelsensordf Clas Åke Sörkvist foto Jessika Ung Musiken foto Jessika Ung Om oss VD har ordet Affärsidé vision

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Vindparker/Drift/Kommun-1/Vindpark-2/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Brattön - Rabbalshede Kraft
  6 st Fabrikat Nordex N90 Info Dokument Fotomontage Bilder Filmer Parken omfattar sex vindkraftverk á 2 5 MW av modell Nordex N90 Parken invigdes den 13 juni 2010 Beräknad produktion 34 000 MWh Byggnation av vägar platser fundament och elnät vart klart i början av 2010 Leverans och montering av verk skedde under mars april 2010 Totalt finns tillstånd att etablera tio vindkraftverk etapp II dvs de resterande fyra verken avvaktas med anledning av begränsad nätanslutning Vindkraftverkens namn Miljökonsekvensbeskrivning 941 kB Program invigning 263 kB Vägar 4 0 MB Byggnation Byggnation vindpark Brattön foto Benny Ottosson Byggnation vindpark Brattön foto Benny Ottosson Byggnation vindpark Brattön foto Benny Ottosson Vindpark Brattön foto Benny Ottosson Vindpark Brattön foto Benny Ottosson Vindpark Brattön foto Benny Ottosson Vindpark Brattön foto Benny Ottosson Vindpark Brattön foto Benny Ottosson Vindpark Brattön foto Benny Ottosson Vindpark Brattön foto Peter Bjelkengren Invigning Vindpark Brattön Vindpark Brattön Besökare Besökare Underhållning Janssons Frestelse Nordex Talare Torgny Bergh Rabbalshede Krafts styrelseordförande Talare Thomas Linnard VD Talare Alf Sifversson kommunstyrelsen ordförande Munkedals kommun Talare Stefan Mattsson Mattsson Gruppen Uddevalla Besökare Vertical Pro Vertical Pro Besökare Personal Rabbalshede Kraft Om oss VD har ordet Affärsidé vision och mål Organisation Medarbetare Legal struktur Verksamhetspolicy

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Vindparker/Drift/Munkedals-kommun/Bratton/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • VD har ordet - Rabbalshede Kraft
  under andra kvartalet uppgick till 342 kr per MWh motsvarande 452 kr per MWh under 2011 Orsaken är främst ett ovanligt varmt väder den gångna vintern som ledde till minskad elförbrukning i förening med stora nederbördsmängder sedan hösten 2011 som fyllt de nordiska vattenkraftsmagasinen Korta terminer på under ett år styrs i stor utsträckning av nederbörd och temperatur men när det gäller de långa terminerna på löptider upp till fem år är andra faktorer avgörande främst bedömningar om konjunkturen Priset på elcertifikat har vänt något uppåt under juni om än från en låg nivå Den ekonomiska livslängden för en investering i vindkraft är 20 år och varje investering beslutas utifrån ett längre perspektiv Vår uppfattning är att elpriset stabiliseras när konjunkturen så småningom vänder uppåt Vindkraftsproducenterna gynnas idag av en mycket kraftig prispress på vindturbiner sedan 2008 och en teknikutveckling mot effektivare konstruktioner som kan ta tillvara energin i allt svagare vindar Det innebär att vi kan matcha något lägre elpriser med de vindturbiner som vi beställer idag Ett stabilt energisystem byggs även på bedömningar om hur efterfrågan på ny elproduktion ser ut på längre sikt Den nyligen genomförda företrädesemissionen blev en framgång Den tillförde bolaget 83 6 Mkr före emissionskostnader Flera av befintliga aktieägare ökade i och med emissionen sina ägarandelar Utfallet av emissionen innebär att Rabbalshede Kraft stärker rörelsens resurser och därmed kan fortsätta utvecklingen och värdetillväxten av den omfattande projektportföljen Redan i år räknar vi med att fler parker i projektportföljen går från ansökningsfas till upphandlingsfas I juni erhåll vi miljötillstånd för vindpark Årjäng Nordväst om nio verk i Årjängs kommun Vi har sedan tidigare ett bygglov för verk med totalhöjden 150 meter miljötillstånden gör det möjligt att höja totalhöjden till 180 m Byggnationen av Bolagets femte park Dingle Skogen Vind i Munkedals kommun fortsätter att gå

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Om-oss/VD-har-ordet/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Affärsidé, vision och mål - Rabbalshede Kraft
  bolagets aktieägare genom att i egen regi i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015 Värdetillväxt skapas genom försäljning av den egna elproduktionen samt genom avyttring då vinsten på det investerade kapitalet realiseras Senaste pressmeddelandet 04 jul Rabbalshede Kraft AB publ tillförs 83 5 Mkr i nyemission Senaste rapporten 13 jul Delårsrapport januari juni 2012 Rabbalshede Kraft AB publ

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Om-oss/Affarside-vision-och-mal/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Organisation - Rabbalshede Kraft
  kontrakterar personal Bolaget har idag 24 anställda Huvudkontoret ligger i Rabbalshede i Bohuslän Av de strategiska kompetensområdena anser bolaget att drift och underhållsorganisationen kommer att växa och utvecklas mest under de kommande åren i takt med att fler parker tas i drift Senaste pressmeddelandet 04 jul Rabbalshede Kraft AB publ tillförs 83 5 Mkr i nyemission Senaste rapporten 13 jul Delårsrapport januari juni 2012 Rabbalshede Kraft AB publ Nästa kalenderhändelse

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Om-oss/Organisiation/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Medarbetare - Rabbalshede Kraft
  Laneby Redovisningsekonom Tfn 0525 197 33 E post marita laneby rabbalshedekraft se Emma Askengren Marknadsföringsansvarig och IR support Tfn 0525 197 21 E post emma askengren rabbalshedekraft se Projektering Karolina Aronsson Tisell föräldraledig Projekteringsansvarig Tfn 0525 197 41 E post karolina tisell rabbalshedekraft se Bertil Hjalmarsson Projektledare Tfn 0525 197 42 E post bertil hjalmarsson rabbalshedekraft se Martin Pettersen Projektledare Tfn 0525 197 43 E post martin pettersen rabbalshedekraft se Maria Larsson Projektsupport Tfn 0525 197 44 E post maria larsson rabbalshedekraft se Eva Ahlström Projektsupport Tfn 0525 197 45 E post eva ahlstrom rabbalshedekraft se Ylva Abrahamsson Meteorolog Tfn 0525 197 47 E post ylva abrahamsson rabbalshedekraft se Gunnar Olofsson Vindkraftsamordnare i Lillhärdal Tfn 0525 197 48 E post gunnar olofsson rabbalshedekraft se Bygg och Anläggning Hans Svensson Bygg och anläggningsansvarig Tfn 0525 197 61 E post hans svensson rabbalshedekraft se Mikael Johansson Projektledare Tfn 0525 197 62 E post mikael johansson rabbalshedekraft se Drift och Underhåll Peter Bjelkengren Inköp Drift och Underhållsansvarig Tfn 0525 197 17 E post peter bjelkengren rabbalshedekraft se Lars Henrik Hansson Högspänningsansvarig Tfn 0525 197 71 E post lars henrik hansson rabbalshedekraft se Frank Mattsson Drift och Underhållstekniker Tfn 0525 197 72 E post

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Om-oss/Medarbetare/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Legal struktur - Rabbalshede Kraft
  samt anslutet till Euroclear Sweden AB Senaste pressmeddelandet 04 jul Rabbalshede Kraft AB publ tillförs 83 5 Mkr i nyemission Senaste rapporten 13 jul Delårsrapport januari juni 2012 Rabbalshede Kraft AB publ Nästa kalenderhändelse 01 nov Delårsrapport januari september 2012 Om oss VD har ordet Affärsidé vision och mål Organisation Medarbetare Legal struktur Verksamhetspolicy Historik Vindparker Drift Under byggnation Pågående projekt Projektportfölj Intresseanmälan markägare Att etablera en vindpark Investor relations

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Om-oss/Legal-struktur/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Verksamhetspolicy - Rabbalshede Kraft
  på bolagets verksamhet följa givna tillstånd och överenskommelser samt agera på ett sätt som för gemene man uppfattas som moraliskt riktigt Rabbalshede Kraft ska vara framsynta och ständigt söka ny information om nya tekniker och möjligheter för bolagets verksamhet för att på bästa sätt medverka till att förnyelsebar energi blir ett betydande inslag i den svenska energiproduktionen Rabbalshede Kraft ska sträva efter goda relationer med bolagets samarbetspartner och arbeta för att gemensamt nå uppsatta mål Rabbalshede Kraft ska i möjligaste mån välja leverantörer med likartad inställning Rabbalshede Kraft ska arbeta för att minska miljöpåverkan minimera användandet av naturresurser och förebygga föroreningar Rabbalshede Kraft ska ha en säker arbetsmiljö samt ett för medarbetarna stimulerande och utvecklande arbetsklimat Rabbalshede Kraft skall förebygga och minimera skador som kan uppkomma vid brand samt säkerställa bolagets verksamhet mot avbrott Rabbalshede Kraft ska ständigt förbättra verksamheten genom att sätta upp tydliga mål för kvalitet lönsamhet miljö och säkerhet för att uppfylla de förväntningar intressenter har på bolaget Rabbalshede Kraft strävar alltid efter att leverera den bästa kvaliteten av förnyelsebar vindel till bolagets kunder Senaste pressmeddelandet 04 jul Rabbalshede Kraft AB publ tillförs 83 5 Mkr i nyemission Senaste rapporten 13 jul Delårsrapport januari juni 2012 Rabbalshede

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Om-oss/Verksamhetspolicy/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive