archive-se.com » SE » R » RABBALSHEDEKRAFT.SE

Total: 342

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uddevalla kommun - Rabbalshede Kraft
  projekt Uddevalla kommun Rabbalshede Kraft projekterar för vindkraft i fyra områden i södra delen av Uddevalla kommun Forshälla med 15 vindkraftverk Stenshult med 6 vindkraftverk Ljungskile Norra med 5 vindkraftverk Ljungskile Hoven med 4 vindkraftverk Översiktskarta Forshälla Stenshult Ljungskile Norra Ljungskile Hoven Samråd pågår för vindpark Svenshögen som berör både Uddevalla och Stenungsunds kommuner Om oss VD har ordet Affärsidé vision och mål Organisation Medarbetare Legal struktur Verksamhetspolicy Historik Vindparker

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Vindparker/Pagaende-projekt/Uddevalla-kommun/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive


 • Svenshögen - Rabbalshede Kraft
  av verken ligger i Stenungsunds kommun och ett verk i Uddevalla kommun Området är utpekat som tänkbart vindbruksområde i Stenungsunds kommuns vindbruksplan Ansökan beräknas lämnas in under vinter 2012 2013 Samråd med berörda kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län hölls den 10 april 2012 Samråd med allmänheten hölls mellan den 16 maj 2012 och den 18 juni 2012 Översiktskarta 1 3 MB Samrådshandling 865 kB Svenshögen kumulativ ljudberäkning pdf

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Vindparker/Pagaende-projekt/Uddevalla-kommun/Svenshogen/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Forshälla - Rabbalshede Kraft
  länsstyrelsen under januari 2010 Prövning pågår Projektet omfattar upp till 15 vindkraftverk á 2 5 MW fördelat på de tre områdena Nybygget Sörskogen och Jättesås Två av verken med placering på Sörskogen planeras uppföras av Eolus Vind AB De två verken i delområde Nordbergen som ingick i tillstånds ansökan är inte längre med i planeringen då hinder framkommit Verkens totalhöjd max 170m inkl torn och rotorblad Området är beläget söder om Uddevalla Vindmätningsmast monterades i mitten av juni 2009 Den 3 11 juli 2009 hölls samråd i form av en utställning på Bohusläns museum i Uddevalla Den 31 mars 2009 hölls ett informationsmöte med allmänheten i Forshälla Bygdegård Samråd om planerad bergtäkt för områdena Nybygget och Jättesås hölls i januari 2012 Ljudberäkning till MKB ersätter sid 90 91 i MKB februari 2010 529 kB Skuggberäkning till MKB ersätter sid 100 102 i MKB april 2010 512 kB Skugga grafisk kalender till MKB ersätter sid 104 109 i MKB april 2010 3 7 MB Miljökonsekvensbeskrivning december 2009 7 2 MB Områdeskarta 183 kB Presentation samrådsutställning juli 2009 10 5 MB Riksintresse för vindbruk 12 6 MB Samrådshandling januari 2009 1 5 MB Fotoplatser Fotopunkt 1 Fotopunkt 2 Fotopunkt 3 Fotopunkt 4

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Vindparker/Pagaende-projekt/Uddevalla-kommun/Forshalla/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Årjängs kommun - Rabbalshede Kraft
  Uddevalla kommun Årjängs kommun Årjäng SV Årjäng NO Årjäng NV Häljebyn Årjäng NV etapp 2 Projektportfölj Intresseanmälan markägare Att etablera en vindpark Årjängs kommun Startsida Vindparker Pågående projekt Årjängs kommun Om oss VD har ordet Affärsidé vision och mål Organisation Medarbetare Legal struktur Verksamhetspolicy Historik Vindparker Drift Under byggnation Pågående projekt Projektportfölj Intresseanmälan markägare Att etablera en vindpark Investor relations Investera i vindkraft Nyemission 2012 Aktien Bolagsstyrning Årsstämma Finansiell information

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Vindparker/Pagaende-projekt/Arjangs-kommun/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Annual General meeting 2012 - Rabbalshede Kraft
  the Annual General Meeting must Be registered in the Euroclear Sweden AB formerly VPC AB shareholder registry by Thursday April 26 2012 and Register their participation with the Company by telephone 46 525 197 00 e mail info rabbalshedekraft se completing the form at www rabbalshedekraft se or by traditional mail to Rabbalshede Kraft AB publ Marknadsvägen 1 SE 457 55 Rabbalshede Sweden not later than April 26 2012 at 5 00 p m Official notification of the Annual General Meeting will be published in Post och Inrikes Tidningar and on Rabbalshede Kraft s website on Tuesday April 3 2012 Announcement that the official notification has been made will be published on the same date in Dagens Industri and Göteborgs Posten Appendix Complete official notification Swedish text Information on the right to have an item addressed at the Annual General Meeting Shareholders who wish to have an item addressed at the Annual General Meeting shall submit their request to the Board in writing in ample time so that the item can be included in the notification of the Meeting The request shall be addressed for the attention of the Board and be sent to Rabbalshede Kraft AB publ Marknadsvägen 1

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/en/Investor-relations/Annual-General-Meeting/Annual-General-meeting-2012/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Årsstämma 2010 - Rabbalshede Kraft
  varav till utskottets ordförande 40 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 20 000 kr Valberedning I enlighet med styrelsens förslag omvaldes valberedningen Revisorer och arvode till revisorer Vid årsstämma 2008 10 21 valdes efter upphandling revisionsbolaget Ernst Young AB till revisor med auktoriserade revisorerna Stefan Kylebäck och Bjarne Fredriksson som ansvariga för en mandatperiod om fyra år Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning Ersättning och andra anställningsvillkor till bolagets ledning Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag Bemyndigande avseende nyemission av aktier och eller emission av konvertibler och eller teckningsoptioner För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och eller emission av konvertibler och eller teckningsoptioner Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen Beslut fattades om att Bolagets aktier skall sammanläggas innebärandes att tio 10 aktier av serie A respektive serie B sammanläggs till en 1 ny aktie av serie A respektive serie B s k omvänd split Som verkställighetsdag för sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB föreslås tisdagen den 4 maj 2010 Beslut fattades om att ändra punkterna 4 och 5 i bolagsordningen enligt följande Punkt 4 aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 96 000 000 kronor och högst 384 000 000 kronor fördelat på lägst 22 000 000 aktier och högst 88 000 000 aktier med ett kvotvärde om 10 kronor per aktie Punkt 5 antal aktier A aktierna utges till ett antal om lägst 570 000 och högst 1 000 000 samt B aktier till ett antal om lägst 21 430 000 och högst 87 000 000 Beslut om ändring av bolagsordningen genom

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Arsstamma/Arsstamma/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Årsstämma 2009 - Rabbalshede Kraft
  Pressmeddelanden Rapporter Kalender Prenumerationstjänster IR och presskontakt Årsstämma 2009 Startsida Investor relations Årsstämma Årsstämma 2009 Kommuniké årsstämma 2009 pdf Om oss VD har ordet Affärsidé vision och mål Organisation Medarbetare Legal struktur Verksamhetspolicy Historik Vindparker Drift Under byggnation Pågående projekt Projektportfölj Intresseanmälan markägare Att etablera en vindpark Investor relations Investera i vindkraft Nyemission 2012 Aktien Bolagsstyrning Årsstämma Finansiell information Produktion Projektportfölj Pressmeddelanden Rapporter Kalender Prenumerationstjänster IR och presskontakt Press Bildbank

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Arsstamma/Arsstamma-2009/ (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Pressmeddelanden - Rabbalshede Kraft
  maj Rabbalshede Kraft beslutar om företrädesemission 04 maj Rabbalshede Kraft säljer två verk till Svenska Kyrkan 04 maj Kommuniké från årsstämman i Rabbalshede Kraft AB publ 03 apr KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB PUBL 22 mar Finanschef Kent Söderström lämnar Rabbalshede Kraft AB 10 jan Rabbalshede Kraft tecknar finansieringsavtal med DNB Få våra releaser rapporter via e post direkt när de distribueras Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Epost Prenumerera Avsluta

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Press/Pressmeddelanden/?year=2012 (2012-10-04)
  Open archived version from archive •