archive-se.com » SE » O » OPPONENT.SE

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Det bedrägliga argumentet "du är privilegierad"
  standpoint theory genom en feministisk epistemologi Det betyder i grova drag att all kunskap bör ses från ett feministiskt perspektiv och då i huvudsak hur kön formar vår uppfattning av omvärlden Saker man tar för givet är förstås något som filosofin och retoriken intresserar sig för i väldigt hög utsträckning och att analysera all den bakgrundsinformation som finns är något de ägnat sig åt i tusentals år Aristoteles nämnde doxa Hegel undersökte slavar och dess ägare och Marx arbetarnas sociala position Idén om privilegier och social position är på så vis inget nytt även om just frasen check your privilege kanske är det Tanken med en fras som du är privilegierad är således att personen som mottar orden ska påminnas och tänka igenom sin sociala bakgrund Mer specifikt ska personen tänka igenom från vilken position han eller hon har i samhället och hur man gynnas av det till exempel att vara man eller vit Ur psykologisk synvinkel är detta värdefullt eftersom människan har en benägenhet att se det bra hos sin egen grupp och det dåliga hos andra grupper samtidigt som vi människor lägger större vikt vid personliga faktorer snarare än situationsfaktorer när vi ska förklara varför något gått snett för en person det kallas ingroup bias respektive fundamentala attributionsfelet Många tycks också hysa ett visst agg mot själva frasen kanske för att den uttrycks ganska ofta åtminstone på Twitter vad jag har sett Likaså kan män ha lättare i exempelvis arbetslivet genom att de ses som mer kompetenta än kvinnor av arbetsgivarna Men det är dock viktigt att påpeka att det handlar om genomsnitt eftersom avvikelserna inom en grupp kan vara stora Det vill säga en hemlös man tillhör en grupp som i genomsnitt är mer privilegierad än kvinnor likaså tillhör världens rikaste kvinna en mindre privilegierad grupp än män i genomsnitt Men å andra sidan tillhör de också andra typer av grupper hemlösa respektive miljardärer så hela jämförelsens bärighet beror på vad man väljer att jämföra med Vad som är relevant att jämföra beror därför på vad man avser med jämförelsen vilket också leder in till nästa rubrik 2 Du är privilegierad som ett sätt att tysta kritik Du är privilegierad kan också användas som en personlig attack mot någon för att tysta kritik Frasen kan alltså tolkas som sluta prata eller till och med du tillhör en privilegierad grupp alltså har du fel Detta är en mer konfrontativ strategi som inte bara beskriver något du tillhör grupp X och grupp X har det bättre ställt än andra grupper utan också tar det ett steg längre genom att värdera argumentet baserat på personen som säger det och därför är ditt argument inte värt att ta på allvar I själva verket är det här en form av irrelevant personargument I formell form ser argumentet ut ungefär så här Person A lägger fram ett påstående Person B säger att A är privilegierad eftersom A tillhör grupp X Alltså är person A s påstående felaktigt Denna form av argument är uppenbart

  Original URL path: http://opponent.se/2014/08/priviligerad/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Problemet med intersektionalitet och diskriminering
  kring det här Peter Dahlgren 18 april 2016 Strukturell rasism är ett utmärkt exempel och något jag själv har funderat på en del Jag har upprepade gånger hört att rasismen genomsyrar samhället att rasismen är strukturell att alla människor är rasister och så vidare Dock har dessa uttalande som jag stött på mer eller mindre uteslutande utgått från någon persons egna erfarenheter som sedan generaliserats till att gälla samhället och övriga människor i stort Rasism bygger framför allt på idén att man ser på grupper av människor på ett visst sätt i förhållande till andra det vill säga att det finns en värderande komponent Det kan dock leda till att man förväxlar rent deskriptiva utsagor 90 av styrelseledamöterna är vita med normativa det förekommer strukturell rasism eller diskriminering eller dylikt Enbart deskriptiv statistik kan dock aldrig berättiga en sådan slutsats Ett sådant argument är affirming the consequent Som jag ser det finns det minst två tolkningar av strukturell rasism 1 Den första tolkningen är att lagar förordningar regler riktlinjer policyer normer eller dylika normativa utsagor i samhället förordar någon slags rasism Ren och skär apartheid är det mest flagranta exemplet men det kan också vara betydligt mindre explicit som normer Exempelvis en norm som säger att man inte ska sätta sig vid en svart eller vit person på bussen Det är alltså föreskrivande utsagor som säger vad människor bör göra Hur många som faktiskt följer normen är i denna tolkning mindre intressant utan det intressanta är lagen eller normen i sig Här är det möjligt att man tänker sig påståendet rasismen genomsyrar samhället framför allt riktar in sig på normer Som jag skrev ovan är det fortfarande viktigt att skilja föreskrivande utsagor från deskriptiva Annars riskerar man att begå affirming the consequent när man så att säga försöker sätta ord på människors beteende genom att hänvisa till normer 2 Den andra tolkningen är att antalet personer som gör något rasistiskt är uttryck för strukturell rasism Därmed kan man säga att ju mer personer utsätts för rasism oberoende av varandra desto mer strukturell är rasismen Detta kan inte minst bevittnas när en person räknar upp fall efter fall där personen blivit föremål för rasism Men denna tolkning är förvisso också problematisk Vad fyller ordet struktur i så fall för betydelse när vi redan har orden mycket eller lite att sätta framför rasism På vilket sätt skiljer sig en strukturell rasism från en blott aggregerad rasism Dessutom om det inte finns något tillfälle där det faktiskt kan förhålla sig på något annat sätt det vill säga det finns människor som inte är rasister eller det finns rasism som inte är strukturell så har man egentligen bara argumenterat i cirklar och bevisat det man hade som utgångspunkt Det finns med all säkerhet fler tolkningar men jag är inte ens säker på att de som pratar om strukturell rasism är överens om vad de pratar om alla gånger Men den första tolkningen verkar rimligast kanske med vissa modifikationer Jag har tänkt skriva en lite

  Original URL path: http://opponent.se/2013/08/intersektionalitet-diskriminering/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kompositionsfelslutet - resonera bedrägligt från del till helhet
  funktionell Argument 1 är alltså en funktionell kollektion Funktionen i hjärnan som helhet förändras när enskilda neuronerna arbetar tillsammans med gliaceller med mera Precis som funktionen hos cykeln förändras när man sätter ihop delarna Argument 2 är alltså en fysisk kollektion Ingenting förändras bara för att vi lägger till något ytterligare objekt till kollektionen Detta något existerar oavsett om vi lägger till ytterligare något Det vore till och med en helt absurd motsägelse att hävda om vi har en cykel så finns cykeln men om vi har två cyklar så finns inte någon av cyklarna Det finns en tredje kategori konceptuella kollektioner men den är inte relevant Jag baserar detta resonemang på Hamblin 1970 för övrigt Kompositionsfelslutet som ett argument mot frihet Nu är det förstås inte bara hjärnans eller cykelns funktion som är av intresse för kompositioner Vardagliga saker som lagar ekonomi och människors beteende i stort är föremål för den här typen av resonerande När nya lagar läggs fram så menar vissa att varje enskild lag inte är så farlig och att kritiker bör lugna ned sig och sluta gorma om mänskliga rättigheter stup i kvarten Här kan vi ana det underförstådda argumentet att mänskliga rättigheter gäller stora saker som att lägga fram en politisk åsikt utan att få en kniv i magen Men mänskliga rättigheter gäller även små saker som att rita fula teckningar eller att klä sig i kläder som andra tycker är upprörande Argumentet för att införa inskränkande lagstiftning ser ut ungefär så här Argument 3 1 Lagstiftning A är inte så farlig underförstått att man inte bör kritisera det 2 Lagstiftning B är inte så farlig underförstått att man inte bör kritisera det 3 Lagstiftning C är inte så farlig underförstått att man inte bör kritisera det 4 Lagstiftning D är inte så farlig underförstått att man inte bör kritisera det 5 Alltså är inte de samlade lagstiftningarna A B C och D tillsammans så farliga som man inte bör kritisera Det är förstås så att varje lagstiftning i sin enskildhet inte behöver vara så som helheten av alla lagar ger utrymme för Men varje lagstiftning bildar en helhet en komposition där varje lag konvergerar mot en större samhällsförändring Med andra ord är lagstiftning alltså en form av funktionell kollektion det vi kallar Sveriges författningssamling Vill man påverka människor att acceptera en horribel författning så ska man alltså göra det i små små steg med inskränkning i varje lag Varje steg kan nämligen försvaras för sig Men som helhet när man har undantagstilltstånd och gett politikerna all makt för att komma till rätta med problemen i samhället så har man inte gjort annat än att skapa det problem man avsåg att eliminera Det är nämligen så att om man förbjuder folk från att propagera för inrättandet av en diktatur så tar man samtidigt ett steg närmare mot en faktisk diktatur Således kompositionsfelslutet gäller inte bara små saker om neuroner eller fotbollslag utan får konsekvenser även på en samhällsnivå Var uppmärksam mot det och ta

  Original URL path: http://opponent.se/2012/08/komposition/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Inskränker all påverkan vår frihet?
  vill jag göra och därför kräver jag en rätt till det och i den meningen finns det kanske något generellt anspråk på att klä sig utforma sitt liv och sin identitet som man vill och det är någon sorts frihetsanspråk Att vara fri och att göra anspråk på en frihet innebär ju inte nödvändigtvis att man ser sig själv som avskuren från påverkan utifrån Men däremot handlar det om att

  Original URL path: http://opponent.se/2013/10/paverkan-frihet/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Mänskliga rättigheter (sida 1) – Opponent.se
  mänskliga rättigheter Continue Reading in Filosofi Mänskliga rättigheter 3 Comments Skyldig till motsatsen är bevisad enligt svenska krönikörer Åtalad Continue Reading in Mänskliga rättigheter Mediekritik 1 Comment Påtvingad muslimsk högtid ska göra landet mindre islamfientligt Multikulturalism är detsamma som islam Continue Reading in Mänskliga rättigheter Religion 2 Comments Taking Liberties statens övergrepp på medborgarnas rättigheter Storbritannien är inte direkt kända för att upprätthålla mänskliga rättigheter såsom mötesfrihet yttrandefrihet och frihet från tortyr Continue Reading in Mänskliga rättigheter Yttrandefrihet Comment 1 miljon terrorister enligt USA Det finns en miljon terrorister i världen enligt USA Continue Reading in Mänskliga rättigheter Comment Sverige ett föregångsland för mänskliga rättigheter Knappast Continue Reading in Mänskliga rättigheter Mediekritik Personlig integritet 1 Comment SJ har kartlagt resenärer i åtta år Sveriges Radio skriver om att SJ inte rensat i sitt register över sina kortresenärers resor i den mån som personuppgiftslagen föreskriver Continue Reading in Mänskliga rättigheter Personlig integritet Comment Regeringen struntar i tilläggen till FRA lagen Regeringen har inte för avsikt att lägga till de utlovade ändringarna från den första januari skriver Sveriges Radio Continue Reading in Mänskliga rättigheter Personlig integritet 1 Comment Senaste nytt Islands terror mot omvärlden Island är en ökänd terrornation som har byggt

  Original URL path: http://opponent.se/manskliga-rattigheter/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Strukturell rasism - ett klassiskt cirkelbevis
  åtskillnad som måste upprättas Att jag uppfattar människors utseendemässiga olikhet tyr mig till personer av ett visst utseende attraheras av vissa utseenden och sorterar människor är inte uttryck för en rasistisk praktik Skulle det vara det så har vi hastigt relativiserat vad rasism är Det är i princip samma argument som jag också tjatat om här tidigare nämligen att det bland annat är individens handlingar som är det viktiga i

  Original URL path: http://opponent.se/2013/04/strukturell-rasism/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Motsägelser som inte är det
  till höger om stolpen Olika tid Det var egentligen bilden nedan som gav mig idén till det här inlägget Barn som rör sig har lättare att sitta still är ju bokstavligt talat en motsägelse men det ska naturligtvis inte tolkas bokstavligt Om man rör sig så har man lättare att sitta still vid ett senare tillfälle Det är likadant med mängder av saker till exempel ju mer man anstränger hjärtat när man tränar desto mindre ansträngs hjärtat vid vila Och så vidare Olika modalitet Jag kan se och Jag kan inte se kan också vara sanna därför att de menar två olika saker nämligen potentiell syn och faktisk syn Stänger jag ögonen ser jag förstås ingenting faktisk syn men jag har möjligheten att öppna dem igen om jag så önskar potentiell syn Källa Hamblin 1970 s 106f Peter Dahlgren Doktorand i mediepåverkan författare och chefredaktör Published 13 augusti 2012 Skriv en kommentar Cancel Reply Skriv en kommentar Comment Name Email Website Vänligen svara med siffror två 5 Mikael Therén 15 augusti 2012 Hej Induktionsproblemet hur vi ska förhålla oss till verkligheten utan motsägelser eller paradoxer i form av definitioner av saker som dock innehåller samma sak ögat är vitt eller dess negation är en utsaga om ögat dess färg men självfallet bara om objektet ögat ett öga kan ju ibland ha andra färger rött exempelvis är en klassisk filosofisk fråga Den filosof som har analyerat detta då det traditionella induktionsproblemet vi kan faktiskt ställa upp sentenser som i en mening överför en typ av fysisk objektsbeskrivning ifrån objektsnivå till subjektsnivå då vi exempelvis karaktäriserar ögats vithet men utan att ta hänsyn till att det vi fysiskt ser bara är en spektral del av det synliga ljuset vad vi inte ser är hela kvantmekaniken bakom objektet ljus i det vi ger objektet en verbaliserad då subjektiv form är Nelson Goodman En hel del hårklyverier av ordinärt slag om motsägelser som ser verkliga ut är bara sådana på ytan men om man exempelvis determinerar hela verkligheten till att vara matematiska beskrivningar som även denna innehåller spekulativa element exempelvis när matematiken beskriver fysikaliska processer av typen förekomsten av Theories of Everything eller Branes som man inte kan verifiera annat än som teorier med inre motsägelser av vår värld vilket är fullt möjligt kommer de flesta verbalt konstruerade motsägelserna snabbt att förefalla vara både förenklade fyllda av inre logiska ofullständigheter även matematiken är dock ofullständig men på ett plan som medför att man måste ta sig an Kurt Gödel uppfyllas av en värld mer metamagisk än man någonsin kunde tänka sig vara möjlig eller ens adekvat En värld fylld av motsägelser är en av filosofins mest brännande punkter särskilt när det gäller att hitta konstruktioner som håller måttet även då man beskriver dessa motsägelser med hjälp av matematisk språklig syntaxteori vars innehåll då blir matematisk logik Mikael Therén 15 augusti 2012 Hej igen Som ett kort ps man kan i en del debatt idag höra argument som mest är löst ihopa limmade projektioner där

  Original URL path: http://opponent.se/2012/08/motsagelser/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Förhållandet mellan språk och intelligens
  enkla anledningen att det är via språket vi kommunicerar det gäller även bildspråk tecken symboler etc som språkfilosofer utvecklat analysmodeller för inte språkvetare En av de bästa förklaringarna av filosofi jag hört är filosofi som en förlängning av språket vilket jag nog får instämma i Det var nämligen just språkintresset som blev min dörröppnare in till filosofin Några allmänna slutsatser från länken ovan Filosofer är de smartaste humanisterna Fysiker är

  Original URL path: http://opponent.se/2012/08/sprak-intelligens/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive