archive-se.com » SE » O » OPPONENT.SE

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vi är mer övervakade än någonsin. Men det kommer inte att sluta.
  har listat ett antal integritetskränkande lagar och som förra respektive nuvarande regering står bakom Vi övervakas mer än någonsin säger Agneta Lindblom Hultén ordförande för journalistförbundet i en intervju Och Pär Ström uttrycker sin oro för polisutredningens betänkande Det föreslås nämligen bli tillåtet att polisen ska få fram vem som har ett visst telefonnummer eller IP adress för brott som ger böter I dagsläget krävs fängelse i straffskalan för att

  Original URL path: http://opponent.se/2009/01/vi-ar-mer-overvakade-an-nagonsin-men-det-kommer-inte-att-sluta/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • FRA-lagen ska inte vara USA:s öron in i Sverige
  det De vet lika väl som Töllborg att Sverige gör en annan bedömning av folks etnicitet och ursprungsland Just därför är det naivt att tro att NSA skulle sluta spana i Sverige om de nu gör det bara för att FRA också börjar spana i Sverige Så jag tycker Töllborgs analys brister då han tycks hävda att NSA spanar och drar sina slutsatser Sverige skulle dra helt andra Därför skulle NSA sluta spana och dra slutsatser och låta FRA spana och dra helt andra slutsater dennis töllborg 03 september 2008 1 börja med att få åtminstone rätt vad jag sa inte de avvisade egyptierna utan de somalier som idag just denna dag och denna kväll sitter i häkte 2 försök bygg kritik på kunskap inte på att googla fram dumheter paradoxalt skapar ni med det just det Orwells bok beskriver eller Matrix om ni så vill Ni kan ju t ex läsa vad jag skrev om det för 18 år sedan då jag berörde det första gången Men det är klart det är väl att kräva för mycket numera gäller väl att anything goes Borde tänkt på det när jag tog fallen till europadomstolen och gjorde något inte bara snackade SÄPO och Anders Eriksson älskar er Peter Dahlgren 04 september 2008 Dennis 1 Du har rätt angående somalierna Mitt misstag och det ber jag om ursäkt för Däremot förändrar det ingenting i sakfrågan 2 Du får gärna utveckla detta utan att kalla mig okunnig eller försöka hänvisa till dina gamla meriter för att på så vis göra sken av att ditt etos ger dig automatiskt rätt i sakfrågor dennis töllborg 04 september 2008 jag har utvecklat skrivit massor föreläst massor deltagit både i sverige och utomlands men jag skriver fan inte om bara för att ni är för lata för att ta del av det material som redan finns Peter Dahlgren 04 september 2008 Konklusionen av ditt argument är alltså att alla är lata och därmed är FRA lagen en veritabel nödvändighet Är det korrekt uppfattat Därmed drar jag slutsatsen att argumenten för lagen är fortsatt obefintliga din kommentar inkluderat dennis töllborg 08 september 2008 nej du har inte förstått nånting sluta googla och börja lär dig nått istället för fan desto fler aningslösa inlägg du skriver desto närmare kommer vi säkerhetstjänstens hegemoni och rättsstatens förfall Peter Dahlgren 08 september 2008 Men du skriver ju fortfarande inget konkret utan hänvisar bara till vad du kan och vad andra inte kan Upplys mig med vad jag har för fel i mina argument Ditt patroniserande lär dig nått istället för fan leder knappast till någon konstruktiv dialog Men det kanske du inte är ute efter Återigen Skriv en kommentar som inte nämner mig som person utan som angriper mina argument Tack dennis töllborg 08 september 2008 1 dina argument är inte underbyggda med fakta utan är hämtade från populärvetenskapliga källor rent nys alltså 2 du tillhör en kategori nej sägare som i naivitetens tecken spelar motståndarna i händerna genom att vägra sätta

  Original URL path: http://opponent.se/2008/09/fra-lagen-ska-inte-vara-usas-oron-in-i-sverige/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Varför räknas inte USA:s terrorbrott?
  man acceptera definitionen av terrorism och kriget mot den När kärnan av definitionen bestäms av en stat vars gärningars konsekvenser är värre än så kallade terrorister blir själva debatten med denna frågeställning både komisk och lurig Man utesluter alla andra utgångspunkter och bjuder på en enda input Det känns mycket vilseledande Det är ju värt att notera att USA som självutnämnd ledare i kriget mot terrorism fälldes i Internationella domstolen i Haag för just terrorbrott i Nicaragua 1986 USA finansierade den antikommunistiska rebellrörelsen Contras och var själva involverade aktivt genom att minera hamnar i landet Jag finner det därför väldigt märkligt att USA har tagit på sig ansvaret att bekämpa terrorismen i världen Det är som om det USA gör inte räknas Det är bara de andra terrorbrotten helst utförda av någon arab från mellanöstern som är att betrakta som terror Fokus riktas alltid mot vad som hänt med amerikanerna Inte vad de själva gjort mot omvärlden Ett terrorbrott är ofantligt hemskt oavsett hudfärgen på den det drabbar Detta kunde även ses i nyhetsrapporteringen av orkanen Gustav som svepte in över USA P1 programmet Medierna lyfte fram frågan under ett avsnitt den 6 september Nyheterna om översvämningen i Indien som

  Original URL path: http://opponent.se/2008/09/varfor-raknas-inte-usas-terrorbrott/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Terroristexpert sågar FRA-lagen
  båda dessa ideologiska inriktningar har reagerat på motståndet med att folk har inte förstått och måste därför lugnas övertygas upplysas Att det till mycket stor del är tvärtom människor förstår visst vad det är frågan om och det är DÄRFÖR man reagerar finns inte med i tankeapparaten Huvudet på spiken Han utvecklar även vidare vad FRA lagen skulle innebära för skyddet mot terrorism Det innebär inget nytt skydd eftersom kontrollmekanismerna

  Original URL path: http://opponent.se/2008/09/terroristexpert-sagar-fra-lagen/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Varför ägnar sig genusforskare åt strukturell diskriminering av män?
  passar dig Jag skall dock försöka förklara min invändning och ståndpunkt på min eget olärda lekmannasätt och hoppas att det räcker tills vidare Det vore mig oerhört främmande om någon genusforskare som passerar en bankomatkö bestående av åtta män och två kvinnor skulle peka på densamma och utbrista Titta Här har vi ett typiskt exempel på könsdiskriminering enbart baserat på den sneda könsfördelningen i bankomatkön här utgår jag från att samtliga personer i bankomatkön lätt kan indelas i män respektive kvinnor dvs inga transpersoner eller intersexuella eller i övrigt könsmässigt svårkategoriserade individer köar för att ta ut pengar just i den nämnda bankomatkön Vad genusvetenskapen undersöker tycks däremot vara om det förekommer ett systematiskt isärhållande mellan män och kvinnor i samhället där män tilldelas den överordnade positionen Här handlar det alltså om föreställningar om typiskt manliga kvinnliga domäner egenskaper platser och positioner Den generella snedfördelningen av makt mellan män och kvinnor i samhället kan alltså studeras och härledas till ett idésystem vars doktriner och praktiker brukar benämnas könsmaktsordningen När en ny ledare skall utses för ett företag eller en organisation verkar det som att de flesta människor instinktivt ser en vit hetersexuell man framför sig och därför sker en snedrekrytering till dessa positioner Män med makt identifierar sig med andra män och rekryterar på så vis varandra till maktpositioner utan att det nödvändigtvis finns en medveten strategi bakom detta Detsamma gäller synen på invandrare i yrkeslivet Om vi bara bedömde sökanden på meriter skulle inte personer med utländskt klingande namn sorteras bort på ett tidigt stadium vilket flera undersökningar visar att det sker Normkritisk forskning syftar till att synliggöra och diskutera uppkomsten av dessa medvetna eller omedvetna strategier och utveckla verktyg för att motverka dem Att man därigenom tvingas kategorisera människor efter kön klass etnicitet och sexualitet kan till viss del uppfattas som en reproduktion av de segregerande kategorierna i sig Det är ett välkänt problem som ofta ingår som en del i intersektionella forskningsstudier Det är naturligtvis oerhört svårt att avgöra i varje enskilt fall om det förekommer diskriminering eller inte men vi har ju en lagstiftning som till exempel gör det möjligt att motverka att någon väljs bort på grund av kön eller etnicitet vid en rekrytering givet att alla övriga variabler är lika Däremot kan man ju peka på enskilda fall och lyfta fram dem som möjliga exempel på en strukturellt förekommande diskriminering Jag känner inte till diskussionen kring normativ strukturalism men efter en snabb googling verkar det som att grundtesen är att genusforskningen utgår från ett antal icke vederlagda axiom som t ex det om mäns överordning Det finns säkert skäliga invändningar mot Yvonne Hirdman och övriga genusteoretiker men det känns tämligen magstarkt att hävda att maktojämlikheten mellan män och kvinnor inte skulle vara vetenskapligt belagd Peter Dahlgren 22 augusti 2011 Du behöver inte vara nedlåtande för att du liksom jag inte läst filosofi på högskola Men om du deltar i en filosofidiskussion på en filosofiblogg så borde det inte komma som en överraskning att filosofi kommer på tapeten Det vore mig oerhört främmande om någon genusforskare som passerar en bankomatkö bestående av åtta män och två kvinnor skulle peka på densamma och utbrista Titta Här har vi ett typiskt exempel på könsdiskriminering enbart baserat på den sneda könsfördelningen i bankomatkön här utgår jag från att samtliga personer i bankomatkön lätt kan indelas i män respektive kvinnor dvs inga transpersoner eller intersexuella eller i övrigt könsmässigt svårkategoriserade individer köar för att ta ut pengar just i den nämnda bankomatkön Ja det vore minst sagt löjeväckande om någon genusforskare tog en tillfällig sammandrabbning av människor som analogi till en bolagsstyrelse Du presenterar däremot inga direkta argument mot det jag skrivit och du besvarar heller inte min fråga Att en man kan välja en annan man en vithyad person kan välja en vithyad person etc är rena trivialiteter som förklaras bäst av psykologin Även om andra studier såsom Women in power Sex differences in Swedish local elite networks visar på andra resultat Forskarna finner i detta sammanhang med andra ord inget stöd för att det existerar dolda känsmaktstrukturer som systematiskt missgynnar kvinnor i maktpositioner Frågan som jag lyfter är dock inte detta utan återigen om det förekommer otillbörlig diskriminering därför att utfallet ser ut på ett visst sätt Är det otillbörlig diskriminering för att det finns färre kvinnor i bolagsstyrelser Män med makt identifierar sig med andra män och rekryterar på så vis varandra till maktpositioner skriver du vilket motsägs av studien ovan Att de däremot kan göra det är ju uppenbart och ingenting som vi ens behöver tvista om Det är naturligtvis oerhört svårt att avgöra i varje enskilt fall om det förekommer diskriminering eller inte men vi har ju en lagstiftning som till exempel gör det möjligt att motverka att någon väljs bort på grund av kön eller etnicitet vid en rekrytering givet att alla övriga variabler är lika Eftersom du är feminist så antar jag rätta mig om jag har fel att du instämmer i att lönestatistik kvinnor har lägre lön är ett bra sätt för att mäta diskriminering och ojämlikhet Varför då i så fall det känns tämligen magstarkt att hävda att maktojämlikheten mellan män och kvinnor inte skulle vara vetenskapligt belagd Hitta inte på saker jag inte har sagt John Nilsson 22 augusti 2011 Det finns ett hål i ditt resonemang I alla motreaktioner till ett strukturellt diskriminerande system finns det en övervikt av de strukturellt diskriminerade i den grupp som vänder sig emot diskrimineringen det ligger i sakens natur att den som utsätts för något protesterar De som protesterade på åttiotalet är idag professorer Färre är män eftersom de inte diskriminerats strukturellt i alls samma utsträckning som kvinnor i synnerhet inte för en generation sedan Man kan dock se en trend att män söker sig till forskningsfältet av olika anledningar och andelen kvinnor minskar Själv slöade jag på gymnasiet och kom in på genusutbildningen som ledde till min examen på ett bananskal Jag kunde lägga till 0 2 poäng på mitt högskoleprov

  Original URL path: http://opponent.se/2011/08/genusforskare/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • "Vi måste ifrågasätta argumentet om kränkthet som sådan"
  lite i min egen artikel häromdagen Hänsynsargumentet måste emellertid nagelfaras hårt eftersom det ytterst är utövandet av medborgerliga fri och rättigheter som står på spel Till att börja med måste vi tillåta oss att ifrågasätta argument om kränkthet som sådana Vem som helst kan känna sig kränkt av vad som helst I Schweiz kände man sig till exempel kränkt av islams synliga närvaro och röstade för ett förbud mot minareter I Frankrike kommer kanske burkan att gå samma väg också därför att en sekulär majoritet känner sig just kränkt och utmanad av en islamistisk klädkod Detta är den subjektiva kränkthetens paradox Muslimer kan vara kränkta av Muhammed som rondellhund och icke muslimer kan vara kränkta över muslimers klädkod Således om vi ska visa hänsyn och inte rita rondellhundar måste muslimer i samma utsträckning byta klädkod Min frihet slutar där din frihet börjar Vi har därför inte rätten att påtvinga våra övertygelser på någon annan i synnerhet inte när de är två arbiträra värden i ett paradigm av flera Bauhn fortsätter Men vi kan också kräva av vuxna normala människor att de ska kunna ifrågasätta sina egna känslomässiga reaktioner och hur dessa reaktioner omsätts i handling Det är ett allvarligt misstag om vi i våra resonemang kring religiös tro gör undantag för de troende och frånkänner dem ett ansvar för hur de reagerar på upplevda utmaningar mot deras tabun Då frihet är ett av de mest basala intrinsikala värdena som existerar trumfar det subjektiva upplevelser av kränkthet vilken dag som helst Om vi fråntar människor deras rätt till frihet i det här fallet frihet från tvång då frihet per se är ett komplext filosofiskt begrepp fråntar vi dem också möjligheten att opponera sig när de är kränkta Det är ytterligare en av paradoxerna Jag är glad över att muslimer som flytt

  Original URL path: http://opponent.se/2010/03/frihet-bauhn/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Varför gör folk som alla andra?
  åsikt som hans förmätna anspråk på att bilda sig ett eget omdöme vilket ju de aldrig försöker göra och innerst inne är medvetna om Kort sagt tänka kan ytterst få men åsikter vill alla ha Vad återstår då annat än att anta andras färdiga åsikter i stället för att själv bilda dem Då det är så det fungerar vilken roll spelar då rösterna från hundra miljoner människor Ungefär lika stor som ett historiskt faktum som man påträffar hos hundra historieskrivare men där det senare visar sig att alla har skrivit av någon annan varför allt i slutändan går tillbaka på en enda persons utsaga Styckeindelningen är gjord för läsbarhetens skull Fetmarkeringarna är mina Peter Dahlgren Doktorand i mediepåverkan författare och chefredaktör Published 28 augusti 2011 Skriv en kommentar Cancel Reply Skriv en kommentar Comment Name Email Website Vänligen svara med siffror nitton 3 Leo 30 juli 2012 Hallå du citerar ju bara Schopenhauer Jag har lite frågor som du själv kan svara på Kan du inte berätta mer om varför den allmänna meningen blir i regel helt felaktig som följd av det Schopenhauer säger Jag tycker den biten var otydlig Vore det inte intressant att ta upp VARFÖR folk inte tar åt sig mödan att pröva saken själva Vad tror du är de största orsakerna Schopenhauer skrev kort och gott slöhet håller du med Hur tolkar du orden få kan tänka Kan folk inte tänka efter även om de försöker eller är det bara ett val de gjort Jag tycker sånt här är värt att nämna i sammanhanget Peter Dahlgren 30 juli 2012 Hej hej Ja jag citerar bara Schopenhauer Kan du inte berätta mer om varför den allmänna meningen blir i regel helt felaktig som följd av det Schopenhauer säger Jag tycker den biten var otydlig Hur många som

  Original URL path: http://opponent.se/2011/08/allmanna-meningen/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • feminism (sida 1) – Opponent.se
  av män De flesta genusforskare på svenska universitet är kvinnor Continue Reading in Filosofi 16 Comments Tycker du kvotering är en bra idé Kanske du ska växa upp Kvotering kan bara sammanfattas på ett sätt Maktmissbruk av de som inte förstår bättre Continue Reading in Filosofi 10 Comments Till individens försvar En kritik mot kollektiviseringar av människor Det finns olika sätt att se på människor Continue Reading in Filosofi 3

  Original URL path: http://opponent.se/tag/feminism/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive •