archive-se.com » SE » O » OPPONENT.SE

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • doxa (sida 1) – Opponent.se
  tagged doxa Varför gör folk som alla andra Hur kommer det sig att människor tenderar att apa efter varandra Continue Reading in Filosofi Retorik argumentationsteori 2 Comments Populärt Jämställdhet Tycker du kvotering är en bra idé Kanske du ska växa upp Problemet med intersektionalitet och diskriminering Rättigheter Till individens försvar En kritik mot kollektiviseringar av människor Ett försvar för individbaserade rättigheter Tro Ateism är inte en annan slags tro det

  Original URL path: http://opponent.se/tag/doxa/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Till individens försvar: En kritik mot kollektiviseringar av människor
  män därför att de är handlande individer som måste acceptera rättigheter på grund av sitt handlande inte på grund av sitt kön Det strukturella perspektivet ser alltså diskriminering mot grupper av människor snarare än individerna i gruppen Man ser till effekten snarare än avsikten med en handling Positiv särbehandling Så kallad positiv särbehandling ses inte som diskriminering av de som förespråkar den utan som ett sätt att motverka förtryck genom metoder som syftar till att jämna ut fördelningen mellan grupper Man menar alltså att man ger dessa människor något de undanhålls eller är berövade ifrån som de har rätt till I en grupp som anses vara dominerande och privilegierad kan det finnas förbisedda individer Med andra ord de liknar mer de individer som finns i marginaliserade grupper Och motsatt förhållande råder En person kan vara rik och framgångsrik i en grupp som beskrivs som marginaliserad Låt säga att ett universitet positivt särbehandlar underrepresenterade grupper till exempel män till sin sjuksköterskeutbildning När välbärgade Kalle söker in till utbildningen får han företräde framför Lisa som är bättre anpassad för utbildningen Den individ som skulle främjas mest av utbildningen går alltså miste om den därför att Kalle tillhör en grupp vars intressen ska främjas med positiv särbehandling Vi säger att Lisa överklagar särbehandlingen och vinner Det strukturella perspektivet tar inte hänsyn till om Lisa blivit diskriminerad som individ utan tar i stället hänsyn till hennes grupp Det är då en minst lika bra lösning att låta Malin ta Lisas plats på utbildningen så länge Malin kommer från samma grupp som Lisa Det är en av de stora paradoxerna med det strukturella perspektivet Skulle man inte kunna ge Lisa utbildningsplatsen i alla fall eftersom hon blev diskriminerad Men då är frågan varför man lämnar det strukturella perspektivet och tar det individuella perspektivet när frågan från början handlade om strukturer Ojämn är inte samma sak som orättvis Det är nämligen så att bara för att fördelningen inte är helt jämn till exempel fler kvinnor än män eller vice versa på utbildningen behöver det inte betyda att det är orättvist Det är däremot orättvist att aktivt förhindra någon att ta del av en utbildning enkom på grund av sitt kön Man kan alltså inte utifrån ett oproportionerligt utfall sluta sig till att det automatiskt är orättvist Att helt okritiskt gå från ett är till ett bör är som David Hume visade problematisk Vad som krävs är tvärtom en normativ etisk teori som backar upp det påståendet Vi kan i bästa fall göra en deskriptiv utsaga vilket i sig är oproblematiskt om att utfallet är oproportionerligt Är inte ojämställdhet ett tecken på förtryck Att det förekommer olikheter är inte detsamma som att säga att det förekommer förtryck Man måste ta hänsyn till hur strukturerna har uppkommit och inte bara titta på utfallet Man måste alltså göra skillnad på de processer som ger upphov till orättvisa och förtryckande strukturer från de processer som ger upphov till oproportionerliga men rättvisa strukturer Svarta i USA har exempelvis färre arbeten än

  Original URL path: http://opponent.se/2010/11/individen/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • fundamentala attributionsfelet (sida 1) – Opponent.se
  Det bedrägliga argumentet du är privilegierad Då och då dyker argumentet upp om att en grupp av människor är privilegierad jämfört med en annan Continue Reading in Filosofi Retorik argumentationsteori 1 Comment Populärt Jämställdhet Tycker du kvotering är en bra idé Kanske du ska växa upp Problemet med intersektionalitet och diskriminering Rättigheter Till individens försvar En kritik mot kollektiviseringar av människor Ett försvar för individbaserade rättigheter Tro Ateism är inte

  Original URL path: http://opponent.se/tag/fundamentala-attributionsfelet/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • genetiskt felslut (sida 1) – Opponent.se
  Det bedrägliga argumentet du är privilegierad Då och då dyker argumentet upp om att en grupp av människor är privilegierad jämfört med en annan Continue Reading in Filosofi Retorik argumentationsteori 1 Comment Populärt Jämställdhet Tycker du kvotering är en bra idé Kanske du ska växa upp Problemet med intersektionalitet och diskriminering Rättigheter Till individens försvar En kritik mot kollektiviseringar av människor Ett försvar för individbaserade rättigheter Tro Ateism är inte

  Original URL path: http://opponent.se/tag/genetiskt-felslut/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ingroup bias (sida 1) – Opponent.se
  Det bedrägliga argumentet du är privilegierad Då och då dyker argumentet upp om att en grupp av människor är privilegierad jämfört med en annan Continue Reading in Filosofi Retorik argumentationsteori 1 Comment Populärt Jämställdhet Tycker du kvotering är en bra idé Kanske du ska växa upp Problemet med intersektionalitet och diskriminering Rättigheter Till individens försvar En kritik mot kollektiviseringar av människor Ett försvar för individbaserade rättigheter Tro Ateism är inte

  Original URL path: http://opponent.se/tag/ingroup-bias/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • privilegium (sida 1) – Opponent.se
  bedrägliga argumentet du är privilegierad Då och då dyker argumentet upp om att en grupp av människor är privilegierad jämfört med en annan Continue Reading in Filosofi Retorik argumentationsteori 1 Comment Populärt Jämställdhet Tycker du kvotering är en bra idé Kanske du ska växa upp Problemet med intersektionalitet och diskriminering Rättigheter Till individens försvar En kritik mot kollektiviseringar av människor Ett försvar för individbaserade rättigheter Tro Ateism är inte en

  Original URL path: http://opponent.se/tag/privilegium/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • standpoint theory (sida 1) – Opponent.se
  Det bedrägliga argumentet du är privilegierad Då och då dyker argumentet upp om att en grupp av människor är privilegierad jämfört med en annan Continue Reading in Filosofi Retorik argumentationsteori 1 Comment Populärt Jämställdhet Tycker du kvotering är en bra idé Kanske du ska växa upp Problemet med intersektionalitet och diskriminering Rättigheter Till individens försvar En kritik mot kollektiviseringar av människor Ett försvar för individbaserade rättigheter Tro Ateism är inte

  Original URL path: http://opponent.se/tag/standpoint-theory/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Tycker du kvotering är en bra idé? Kanske du ska växa upp.
  Jämställdhet bygger inte på föreställningen att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter att lika fall behandlas lika utan att alla ska få ta del av samma utfall samma utfall tolkas i det fallet som en rättighet Det är en del av en större konsekventialistisk etik som hänger ihop med flera typer av vänsterideologier och utilitarismer Alla ska få lika stor del av kakan strikt egalitarism En av anledningarna till att jämställdhet är så populärt är att det är väldigt lätt att kvantifiera och siffror tycks alltid vara vetenskapliga och objektiva Det räcker med att öppna ett Excelark och mata in siffror i två kolumner Står det något annat än 50 i respektive kolumn är det ojämställt Ofta tar detta sig i uttryck att kvotering måste användas för att komma tillrätta med problemet Detta problem existerar dock bara om man förutsätter att ojämn är detsamma som orättvis Bara för att ett utfall ser ut på ett visst sätt till exempel 30 procent kvinnor och 70 procent män på en arbetsplats innebär det inte att utfallet är orättvist så länge lika fall behandlats lika Man måste ta hänsyn till hur strukturerna uppstått och inte bara titta på att de faktiskt har uppstått Mer om detta finns i min kritik mot kollektivisering av människor Det räcker alltså inte med att titta på statistik och säga att det är orättvist eller förekommer någon slags strukturell diskriminering Man måste se om den strukturella diskrimineringen är otillbörlig På detta vis kan könsmaktsordningen och andra strukturalistiska idéer ignorera hur strukturer uppstått och i stället försöka förleda oss att tro att strukturen i sig är ett mått på orättvisa Tänk att det bara är två kvinnor i styrelsen bland alla män är inte ett helt ovanligt uttalande Strukturell diskriminering är med andra ord ingen kvantitativ fråga utan först och främst en kvalitativ sådan Man måste därför gå in och belysa varje enskilt fall för att upptäcka otillbörlig diskriminering Visst det är betydligt lättare att sammanställa antalet kön i Excelark liksom att räkna hur många svarta som bor i vilken landsände Men strävar man efter rättvisa bedömningar får man faktiskt anstränga sig lite hårdare Kvoterade blir betraktade som barn Den otillbörliga diskriminering kränker också alltid ett eller flera andra värden Om vi tar kvinnliga kvoterande som exempel det omvända gäller förstås män och andra grupper Det är kränkande för en kvinna att inte få en objektiv bedömning för sina kvalifikationer utan blir betraktad som ett barn Det kränker också kvinnan för alla de kvinnor som faktiskt får en objektiv bedömning Det kränker mannens värde eftersom hans meriter betraktas som mindre värda Kvinnan och mannen blir inte behandlade för sina egna prestationer utan för andras generaliseringar och fördomar Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lagstiftning som ett instrument för att nå jämlikhet kränker ett rättsstatsvärde Det är också en form av maktmissbruk En politiker som underlåter att använda lagstiftning för att nå jämlikhet har däremot inte kränkt något rättsstatsvärde eller missbrukat sin makt Ojämna strukturer är inte heller samma sak som orättvisa strukturer Och om strukturen de facto är orättvis är det en kvalitativ snarare än kvantitativ fråga Man kan alltså inte räkna kön och dra slutsatser om orättvisor Vill man prata om orättvisor får man titta på vad människorna gör inte vad de är Man kan fråga sig varför kvotering har fått ett sådant järngrepp om politiken om det är ondska som försöker korrigera ondska Den enkla förklaringen är att människor hellre har fel i grupp än rätt ensamma Om man strävar efter att minska ojämlikheten är det en god idé att inte instifta lagar som bara tippar vågskålen åt andra hållet och låter motparten bli diskriminerad i stället Referenser Bauhn Per Om normativ strukturalism Filosofisk tidskrift 2004 nr 1 Frändberg Åke Rättslikhet Filosofisk tidskrift 2011 nr 2 Gilligan Carol 1982 1993 In a Different Voice Psychological Theory and Women s Development Cambridge MA Harvard University Press 1982 reprinted with a new preface 1993 Gosepath Stefan Equality The Stanford Encyclopedia of Philosophy Spring 2011 Edition Edward N Zalta ed URL http plato stanford edu archives spr2011 entries equality Kohlberg Lawrence 1984 Essays in Moral Development Volume 1 The Philosophy of Moral Development Harper and Row 1981 Volume 2 The Psychology of Moral Development San Francisco Harper and Row Lamont Julian and Favor Christi Distributive Justice The Stanford Encyclopedia of Philosophy Fall 2008 Edition Edward N Zalta ed URL http plato stanford edu archives fall2008 entries justice distributive Rawls John 1971 A Theory of Justice Cambridge MA Harvard University Press Slote Michael Justice as a Virtue The Stanford Encyclopedia of Philosophy Fall 2010 Edition Edward N Zalta ed URL http plato stanford edu archives fall2010 entries justice virtue Peter Dahlgren Doktorand i mediepåverkan författare och chefredaktör Published 01 juli 2011 Skriv en kommentar Cancel Reply Skriv en kommentar Comment Name Email Website Vänligen svara med siffror tolv nio Daniel Gilfry 03 juli 2011 Ja kvotering behövs Men inte på det sättet som ni menar I ett land som sverige t ex så skulle 60 procent av alla tjänster gå till kristna och max 1 procent till judar och inte tvärtom som är fallet nu eftersom det förhåller sig så i vårt övervägande kristna sverige och 10 procent till muslimer Detta skulle gälla överlag i hela landet Sådant kallas demokrati Men judarna har aldrig varit kända för sina demokratiska värdäringar Därför har vi judisk apartheid i hela världen Daniel Gilfry partiledare C A M P Peter Dahlgren 06 juli 2011 Du pratar i nattmössan Gilfry Jag antar att judarna är bakom den globala uppvärmningen också Och att de var de som skickade meteoriten som utplånade dinosaurierna Peter Dahlgren 07 juli 2011 Jag har i huvudsak fått följande invändning mot artikeln Visst finns det några nackdelar med kvotering men vi måste kvotera föra att skynda på utvecklingen Denna invändningen har jag egentligen gått igenom ovan och den handlar om att man hellre ser sina egna politiska mål genomförda än att värna om mänskliga rättigheter Egentligen är det sorgligt att människor betyder så

  Original URL path: http://opponent.se/2011/07/kvotering-diskriminering/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive