archive-se.com » SE » N » NOTARIS.SE

Total: 120

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Trouwen | Notaris .se
  die met notarissen te maken hebben Gebruik de search engine zoekmachine kies een Hoofdonderwerp in de linkerkolom of selecteer direct het onderwerp van jouw keuze Notaris se maakt het makkelijk Trouwen Trouwen Gerelateerde onderwerpen n v t trouwen algemene informatie Binnenkort vindt u hier meer informatie over trouwen Wij zijn momenteel bezig om deze pagina samen te stellen zodat wij u zo spoedig mogelijk aan informatie over trouwen kunnen helpen

  Original URL path: http://www.notaris.se/trouwen.shtml (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Huwelijkse voorwaarden | Notaris .se
  Afspraken over je pensioen je kunt in de huwelijkse voorwaarden regels vastleggen omtrent het verdelen van het ouderdomspensioen en van het nabestaandenpensioen in het geval van een echtscheiding Verzorging van de overblijvende partner na overlijden Je kunt in de huwelijkse voorwaarden afspraken vastleggen over de verzorging van de langstlevende partner na het overlijden van een van de echtgenoten Huwelijkse voorwaarden vormen en inhoud Zoveel mensen zoveel wensen Dat geldt ook voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden Er zijn gelukkig een aantal veel voorkomende vormen van huwelijkse voorwaarden zodat toch een overzichtelijke uiteenzetting is te maken Koude uitsluiting De huwelijkse voorwaarden variant koude uitsluiting houdt in dat de echtgenoten uitsluitend de verplichte financiële verantwoordelijkheden tegenover elkaar het nodige dienen te voldoen De inkomens en uitgaven van de echtgenoten worden niet verrekend Er is bij deze vorm van huwelijkse voorwaarden dus géén sprake van een gemeenschap van goederen Bij de huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting is er vaak een groot risico voor één van de partners om zonder eigen vermogen achter te blijven in het geval er een scheiding plaatsvindt Deze vorm van huwelijkse voorwaarden is dus niet voor iedereen even geschikt Verrekenstelsels periodiek verrekenbeding of finaal verrekenbeding In plaats van huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting kun je er ook voor kiezen om de privé vermogens gescheiden te houden en de inkomsten uit arbeid wél aangeven wat daaronder wordt verstaan aan het eind van ieder jaar verplicht te verrekenen Dit beding in de huwelijkse voorwaarden wordt het periodiek verrekenbeding genoemd Het wordt in de praktijk vaak uitgevoerd door de inkomens van beide partners op een gezamenlijke betaalrekening te storten en aan het eind van het jaar ieder de helft van het resterende bedrag na de gezamenlijke uitgaven toe te kennen Het finaal verrekenbeding wordt vaak in plaats van of naast het periodiek verrekenbeding opgenomen omdat in de praktijk blijkt dat er geen jaarlijkse verrekening plaatsvindt Door ook het finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden op te nemen wordt alsnog verrekend aan het einde van het huwelijk door overlijden of echtscheiding Beperkte gemeenschap van goederen gemeenschap van huis inboedel Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden kun je ook kiezen voor de beperkte gemeenschap Zoals de naam van deze variant doet vermoeden wordt een beperkt deel van de bezittingen gemeenschappelijk bezit van beide echtgenoten en voor het overige blijven de bezittingen van een van de echtgenoten privé Door deze vorm van huwelijkse voorwaarden te kiezen kun je o a bewerkstelligen dat alle verkijgingen ná de voltrekking van het huwelijk zullen vallen in de beperkte gemeenschap Je kunt bijvoorbeeld uitsluiten dat verkijgingen door erfrecht bijv als erfgenaam of gelegateerde en door schenking buiten de beperkte gemeenschap vallen Deze vorm van huwelijkse voorwaarden wordt wel gebruikt om de gezinswoning in de beperkte gemeenschap van goederen te laten vallen De verkrijgingen van de afzonderlijke echtgenoten blijven dan privé vermogen Andere termen voor deze variant van huwelijkse voorwaarden zijn gemeenschap van woonhuis of gemeenschap van inboedel een combinatie van koude uitsluiting en beperkte gemeenschap Huwelijkse voorwaarden staat van aanbrengsten

  Original URL path: http://www.notaris.se/huwelijkse-voorwaarden.shtml (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gemeenschap van goederen | Notaris .se
  direct het onderwerp van jouw keuze Notaris se maakt het makkelijk Gemeenschap van goederen Gemeenschap van goederen Gerelateerde onderwerpen n v t Gemeenschap van goederen algemene informatie Gemeenschap van goederen als een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken zonder dat huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden dus zijn gemaakt ontstaat op grond van de wet een algehele gemeenschap van goederen Dit wil zeggen dat in principe alle schulden en bezittingen gemeenschappelijk worden In principe want volgens de regels van het erfrecht en het schenkingsrecht kan een erflater of een schenker bepalen dat hetgene dat je verkrijgt buiten de gezamenlijke inboedel valt Gemeenschap van goederen voordelen en nadelen Nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen zijn o a een schuldeiser kan zich verhalen op de hele gemeenschap indien één van de echtgenoten een onderneming drijft en deze onderneming gaat failliet dan kan een schuldeiser zich dus verhalen op de hele gemeenschap van goederen waaronder bijv het woonhuis bij overlijden van één van de echtgenoten bestaat de nalatenschap uit de helft van de gemeenschap van goederen Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden dan Het grote voordeel van het maken van huwelijkse voorwaarden in plaats van trouwen in gemeenschap van goederen is dat je verschillende

  Original URL path: http://www.notaris.se/gemeenschap-van-goederen.shtml (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Overlijden | Notaris .se
  die met notarissen te maken hebben Gebruik de search engine zoekmachine kies een Hoofdonderwerp in de linkerkolom of selecteer direct het onderwerp van jouw keuze Notaris se maakt het makkelijk Overlijden Overlijden Gerelateerde onderwerpen erfenis nalatenschap overledene overlijden algemene informatie Binnenkort vindt u hier meer informatie over overlijden Wij zijn momenteel bezig om deze pagina samen te stellen zodat wij u zo spoedig mogelijk aan informatie over overlijden kunnen helpen

  Original URL path: http://www.notaris.se/overlijden.shtml (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Testament | Notaris .se
  van plan bent om te regelen wat er na je dood gebeurt met je nalatenschap dan zul je een testament moeten maken Het opstellen van je testament is iets wat je zelf kunt doen maar het betreft vaak ingewikkelde materie zowel op emotioneel gebied als op financieel gebied Het is dan ook verstandig om je testament te laten opstellen door je notaris Je notaris kan je voorlichten over de vele mogelijkheden die een testament biedt Als al je persoonlijke wensen aan de notaris zijn doorgegeven dan zal de notaris een akte opstellen Deze akte het testament wordt geregistreerd in het Centraal TestamentenRegister De akte zelf wordt bewaard door de notaris Testament wat kun je regelen in je testament In je testament regel je in de eerste plaats de verdeling van je nalatenschap Welke erfgenaam krijgt wat Hierbij is van belang om te weten dat het deel van de wet dat erfrecht wordt genoemd een aantal regels oplegt waar je niet omheen kunt Eén van deze regels heeft betrekking op het onterven Normaal gesproken valt er echter veel te regelen in het testament Ook de voogdij over de minderjarige kinderen is één van de vele punten die je in je testament kunt regelen Testament een executeur testamentair benoemen Om te zorgen dat het afwikkelen van de nalatenschap verloopt zoals jij dat wil kun je in je testament een executeur benoemen Een executeur testamentair zorgt ervoor normaal gesproken in samenwerking met de notaris dat alles gebeurt zoals de erflater dat wenst Het is ook mogelijk in je testament de notaris te benoemen als executeur testamentair Testament de voordelen van een testament Op de pagina over het samenlevingscontract kun je lezen dat ongehuwd samenwonen de partner niet automatisch tot erfgenaam maakt In de praktijk betekent dit dat na het overlijden van één van

  Original URL path: http://www.notaris.se/testament.shtml (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Erfenis | Notaris .se
  maken hebben Gebruik de search engine zoekmachine kies een Hoofdonderwerp in de linkerkolom of selecteer direct het onderwerp van jouw keuze Notaris se maakt het makkelijk Erfenis Erfenis Gerelateerde onderwerpen erfgenaam erfgenamen volgens de wet erflater erfrecht erfenis algemene informatie Binnenkort vindt u hier meer informatie over erfenis Wij zijn momenteel bezig om deze pagina samen te stellen zodat wij u zo spoedig mogelijk aan informatie over erfenis kunnen helpen

  Original URL path: http://www.notaris.se/erfenis.shtml (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nalatenschap | Notaris .se
  notaris om erachter te komen welke informatie je nog meer dient te verstrekken om de nalatenschap af te kunnen wikkelen nalatenschap erfgenamen Afwikkeling nalatenschap De notaris heeft om te beginnen de persoonsgegevens van de overledene en eventueel de persoonsgegevens van familieleden van de overledene nodig Hiervoor raadpleegt de notaris het bevolkingsregister en zo nodig de naaste familie Als de erfgenamen zijn vastgesteld Erfgenamen kunnen de nalatenschap zuiver aanvaarden beneficiair aanvaarden of verwerpen Klik op iedere optie om te kijken wat daarvan de voor en nadelen zijn Sommige erfgenamen hebben speciale rechten met betrekking tot de nalatenschap Lees bijvoorbeeld over de wettelijke verdeling en de periode van 3 maanden waarbinnen deze indien gewenst door de langstlevende echtgenoot ongedaan moet worden gemaakt nalatenschap heeft de overledene een testament opgemaakt Om erachter te komen of de erflater een testament heeft opgemaakt doet de notaris onderzoek bij het centraal testamentenregister te s Gravenhage Als de notaris een testament heeft gevonden dat de overledene heeft opgemaakt dan controleert hij zij of dat het enige óf meest recente testament is Indien dit het geval is kan de notaris de afgifte van de verklaring van erfrecht inschrijven in het Boedelregister bij de rechtbank nalatenschap legaten Het kan zijn dat de erflater in zijn testament heeft opgenomen dat bepaalde personen of instellingen de legatarissen zoals goede doelen bijv een voorwerp geldsom of een recht krijgen toegewezen Zo n testamentaire beschikking wordt een legaat genoemd Er zijn twee manieren om in de nalatenschap legaten te betrekken Legaten kunnen door de erflater zijn opgenomen in het testament of de erflater kan een codicil hebben opgemaakt De erfgenamen zijn verplicht het legaat te leveren aan de legataris maar als het gelegateerde voorwerp recht of geldsom niet meer bestaat ten tijde van het openvallen van de nalatenschap dan houdt deze verplichting op en krijgt de legataris niets nalatenschap is er een executeur benoemd De erflater kan in het testament een executeur hebben benoemd Een executeur heeft vele functies maar de belangrijkste daarvan is wel dat de executeur verregaande bevoegdheden kan worden toegekend in het testament en daardoor kan de executeur handelingen uitvoeren als de erfgenamen het niet eens zijn Ook als de erfgenamen het wel eens zijn is een executeur de juiste persoon om in overleg met alle erfgenamen handelingen uit te voeren zodat later tijdens het verdelen van de nalatenschap geen moeilijkheden ontstaan De executeur is verplicht tot het maken van een overzicht van de nalatenschap in zijn gehele omvang Ook is de executeur bevoegd tot het doen van de aangifte van het recht van successie Aan het eind van de afwikkeling van de nalatenschap moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan alle erfgenamen Dit dient schriftelijk te gebeuren nalatenschap de erfgenamen vertegenwoordigd De erfgenamen hebben een gezamenlijk recht op de nalatenschap en kunnen uitsluitend gezamenlijk beslissen over handelingen die nodig zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap Om de nodige handelingen vloeiender te laten verlopen kunnen de erfgenamen gezamenlijk één persoon aanwijzen om namens hen te handelen Dit gebeurt

  Original URL path: http://www.notaris.se/nalatenschap.shtml (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Huis kopen | Notaris .se
  notarissen te maken hebben Gebruik de search engine zoekmachine kies een Hoofdonderwerp in de linkerkolom of selecteer direct het onderwerp van jouw keuze Notaris se maakt het makkelijk Huis kopen Huis kopen Gerelateerde onderwerpen n v t huis kopen algemene informatie Binnenkort vindt u hier meer informatie over huis kopen Wij zijn momenteel bezig om deze pagina samen te stellen zodat wij u zo spoedig mogelijk aan informatie over huis

  Original URL path: http://www.notaris.se/huis-kopen.shtml (2016-05-01)
  Open archived version from archive