archive-se.com » SE » L » LUDVIKA.SE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Källsortering och återvinning - Ludvika kommun
  och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Källsortering och återvinning För att spara på miljön och våra naturtillgångar måste vi alla hjälpas åt att källsortera vårt avfall Det kan kännas som om inte tiden inte alltid räcker till för att källsortera Har man dåligt med tid måste man prioritera vad som ska källsorteras Det allra viktigaste att sortera ut är farligt avfall så att inte det hamnar bland vanliga sopor Sedan flera år tillbaka har vi ett producentansvar det är ett lagstadgat ansvar för företag att se till att avfallet från de produkter som tillverkas och säljs samlas in i första hand för återanvändning eller återvinning och i andra hand för energiutgivning Producentansvar finns för förpackningar returpapper bilar bildäck och elektriska produkter Visste du att 30 av avfallet i sopkärlet är förpackningsmaterial som egentligen och enligt lag ska läggas i en återvinningsstation Genom att lägga förpackningarna i sopkärlet så betalar du för samma tjänst två gånger när förpackning med dess innehåll säljs så är kostnaden för insamlingen via återvinningsstationerna betald När det läggs i sopkärlet så betalar du ytterligare en gång via avfallstaxan Om alla lämnade sina tomma förpackningar på en återvinningsstation skulle vi gemensamt spara mycket

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/kallsorteringochatervinning.4.36ed731e127e26ace1080007265.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Avgifter och regler, abonnemang - Ludvika kommun
  hälsa Parker och natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Avgifter och regler abonnemang På denna sida och på tillhörande undersidor hittar du information om kommunens avfallsplanering taxor gemensamt hämtställe uppehåll från sophämtning med mera Sophämtning Vid helgdagar kan sopbilen komma annan dag än ordinarie hämtdag Kom ihåg att sanda och skotta till sopkärlet Har du extra sopor ska dessa märkas Anmälan om ägarbyte på fastighet Anmäl alltid ägarbyte på fastighet till kundtjänst telefon 0240 862 00 eller hämta en blankett om ägarbyte på fastighet här som sedan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningens avfallsenhet Anmälan avser även vatten avlopp för de som är anslutna till det kommunala nätet Avfallsplan och föreskrifter Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden På initiativ av samarbetsorganet DalaAvfall har Dalarnas samtliga kommuner i samarbete med länsstyrelsen arbetat fram en gemensam struktur på renhållningsordning avfallsplan och föreskrifter Syftet är att öka det regionala utvecklingsarbetet och underlätta det lokala arbetet så att kommuninnevånarna säkerställs en långsiktigt bra och kostnadseffektiv avfallshantering Avfallstaxa 2016 Avfallstaxan i Ludvika kommun fastställs av kommunfullmäktige Prisbilaga Befrielse från sophämtning Vill du ansöka om befrielse från

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/avgifterochreglerabonnemang.4.36ed731e127e26ace1080007245.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Orienteringskarta över återvinningscentralen - Ludvika kommun
  Återvinningsstationer Sorteringsguide Tack för att du återvinner Kompostering av hushållsavfall Hämtning av grovavfall Farligt avfall Företagsbiljetter Slamtömning Latrinhämtning Anläggningsjord Webbkamera Björnhyttans återvinningscentral Containerinformation Flytta till Ludvika Bostäder Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor Lokaler och mark Kommunens planarbete Brandskydd sotning Kemikalier Livsmedel och hälsa Parker och natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Orienteringskarta över återvinningscentralen Planera ditt besök

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/kallsorteringochatervinning/atervinningscentralerbjornhyttanochfredriksberg/orienteringskartaoveratervinningscentralen.4.55e20a8912f6ee207d980001023.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Processchema - Ludvika kommun
  Ludvika Bostäder Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor Lokaler och mark Kommunens planarbete Brandskydd sotning Kemikalier Livsmedel och hälsa Parker och natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Processchema Här kan du följa processen vid Björnhyttans Avfallsanläggning 1 Mottagning 2 Påsöppning och homogenisering 3 Magnetseparering 4 Magnetiskt avfall 5 Grovsiktning 80 mm inmatning 100 mm utmatning 6 RDF till

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/kallsorteringochatervinning/atervinningscentralerbjornhyttanochfredriksberg/processchema.4.55e94f9a12844695428800029824.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Återvinningsstationer - Ludvika kommun
  Parker och natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Återvinningsstationer Tänk på att det du lämnar på återvinningsstationerna ska gå i hålen på behållarna annars skräpar du ner miljön istället för att tänka miljönyttigt Återvinningsstationerna är endast avsedda för privat bruk Företag hänvisas till kommunens återvinningscentraler Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI äger och driver de kompletta återvinningsstationerna www ftiab se Är det fullt i kärlen eller behöver dessa återvinningsstationer städas Ring telefon 0200 88 03 11 vardagar klockan 8 20 helger och helgdagar klockan 10 16 Återvinningsstationer Återvinningsstationer med insamling av glas metall hårdplast mjukplast och pappersförpackningar samt tidningar Ludvika Grängesberg Axvägen Björkallén Granliden Dianavägen Jägarnäsvägen Gruvfogdevägen Grottvägen Krusbärsgården Kopparbergsvägen GIA Grågåsvägen 12 Hammarbacksvägen Grangärdevägen Håksberg Högbergsgatan p plats elljusspåret Uppfartsvägen P plats Kajvägen vid Lidl Knutsbovägen södra delen Nyhammar Lyviksberget Coops parkering Kvarnhedsvägen torget Magnetbacken Grotttvägen Grängesbergsvägen MatMagasinets parkering Saxdalen Turbinvägen Oxbrovägen nedanför Folkets hus Fredriksberg Sunnansjö Brandstationen Botbergsvägen Konsum p plats Grangärde Sörvik OKQ8 p plats Digervålavägen Återvinningsstationer med insamling av glas metall Endast glas och metall Björnhyttan Norhyttan Blötberget kiosken Rämshyttan Dröverka Svarthyttan Gonäs hockeyplan Tyfors Grangärde centrum Ulriksberg Gravendal Vallen Hörks Hage Östanbjörka Klenshyttan

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/kallsorteringochatervinning/atervinningsstationer.4.363bf20912a8a17d2b280002480.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Sorteringsguide - Ludvika kommun
  Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Sorteringsguide Generellt ska alla förpackningar av glas metall plast papper och tidningar trycksaker lämnas vid återvinningsstationen Alla förpackningar av glas metall plast papper och tidningar trycksaker ska du lämna vid återvinningsstationen På flera produkter finns det angivet flera sorteringsalternativ välj det lämpligaste Tänk på att det du lämnar ska gå i hålen på behållaren annars så

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/kallsorteringochatervinning/sorteringsguide.4.36ed731e127e26ace10800016472.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tack för att du återvinner - Ludvika kommun
  Kemikalier Livsmedel och hälsa Parker och natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Tack för att du återvinner Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinning händer något stort Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet Tack vare dig gör miljön en stor vinst Och därmed vinner även du något Varje gång du återvinner Förpackningar och tidningar i ett kretslopp Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter Plastförpackningar kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor och plastpåsar Glas wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar Metallförpackningar kan bli järnvägsräls bilkarosser och mycket annat Lästa tidningar blir nytt tidningspapper Så här sorterar du förpackningar och tidningar Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda Förpackningar med olika material ska separeras Går inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet Var lämnar du

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/kallsorteringochatervinning/tackforattduatervinner.4.36ed731e127e26ace10800016500.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kompostering av hushållsavfall - Ludvika kommun
  rätt skött kompost hjälper du naturen genom att skapa bra villkor för nedbrytningen Som fastighetsinnehavare kan du kompostera komposterbart hushållsavfall på fastigheten För att kompostera måste du använda dig av en kompostbehållare och sköta den så att inte olägenhet för omgivningen uppstår Komposteringen skall anmälas till kommunen enligt 45 avfallsförordningen SFS 2011 927 Det här gäller annat avfall än trädgårdsavfall Anmälan lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningens miljö och byggenhet Kompostbehållaren skall vara tät så att fåglar och råttor inte kan nå avfallet Observera att ventilationshål måste göras på behållaren Vid permanentboende skall kompostbehållare vara isolerad så kallad varmkompost Nedbrytningen måste ske trots att det blir minusgrader Miljö och byggenheten kan hjälpa dig om du har frågor eller vill ha tips och råd om din kompostering Vill du själv ta hand om ditt hushållsavfall och därefter ändra hämtningsintervall för hushållsavfallet kan tillstånd sökas enligt 32 föreskrifter om hantering av hushållsavfall Ludvika kommun Tillstånd kan då beviljas till att kompostera på den egna fastigheten och uppehåll eller ändrat hämtningsintervall medges För handläggningen tas en avgift ut enligt kommunens taxa Tillståndet ges för fyra år i taget Den som beviljas tillstånd till eget omhändertagande skall betala grundavgiften fasta avgiften Hushållet skall dessutom ha ett 190

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/kallsorteringochatervinning/komposteringavhushallsavfall.4.36ed731e127e26ace10800023919.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive