archive-se.com » SE » L » LUDVIKA.SE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyhetsarkiv för kommun och politik - Ludvika kommun
  mer trygg Ludvika kommun arbetar på olika sätt för att göra kommunen till en trygg plats och nu ska vi dra i gång trygghetsvandringar 2016 04 25 Nya Marnässkolan kommunfullmäktige antog detaljplan På kommunfullmäktiges möte under måndagen fattades det bland annat beslut om att anta en ny detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera där syftet är att Nya Marnässkolan ska kunna byggas 2016 04 25 Utskottet för flyktingfrågor sa ja till fyra nya projekt Kommunstyrelsens utskott för flyktingfrågor fattade på måndagen beslut om fördelning av 2 945 000 kronor till fyra nya projekt 2016 04 18 Nästa kommunfullmäktige 25 april Kommunfullmäktige i Ludvika sammanträder måndag 25 april klockan 17 00 i Folkets Hus Carlavägen 24 Ludvika 2016 04 14 Befolkningen fortsätter att öka och så här ser det ut ort för ort Att befolkningen ökar i Ludvika kommun är ett väl känt faktum sedan några år tillbaka Så här långt i år har det enligt Skatteverkets preliminära statistik blivit 61 fler kommuninvånare till totalsi 2016 04 13 Vårpropositionen Ludvika kommun får preliminärt 41 7 extramiljoner till 2017 När regeringens vårproposition presenterades under onsdagen framgick det bland annat att 10 miljarder kronor tillförs kommuner och landsting årligen från 2017 2016 04 06 Kommunens 2016 har inletts lovande ekonomiskt nu ska det jobbas för att få ner sjuktalet 2015 slutade med ett stort plusresultat för Ludvika kommun 28 miljoner kronor efter extraordinära poster Nu börjar även 2016 lovande 20 7 miljoner kronor bättre än budget för de första två månadern 2016 04 06 Yttrande antogs gällande överklaganden av skolnedläggningar På kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen antogs ett yttrande från Ludvika kommun till Förvaltningsrätten gällande tre överklaganden från privatpersoner angående beslutade skolnedläggningar 2016 04 04 Nu är det omskyltat vid Grängesberg Vi kan väl nöja oss med att konstatera att det har varit

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/nyhetsarkivforkommunochpolitik.4.34576465126885270a1800017692.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Pressinformation - Ludvika kommun
  Felanmälan Synpunkter på verksamheten Ludvika kommun på sociala medier Nyhetsarkiv för kommun och politik Pressinformation Pressinformation Pressmaterial från Ludvika kommun Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp Tillväxtpaketet20141215 Tillväxtpaketet20140522 Tillväxtpaketet20140610 Tillväxtpaketet20140624 Tillväxtpaketet20140929 Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp Väsmanstranden20140605 Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp Medborgarundersökning 2014

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/pressinformation.4.50dfd0bb13a6a9ffa572569.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Mål och vision - Ludvika kommun
  Väsmanstrand Översiktsplan och Detaljplaner Säkerhet och kris Internationella kontakter Fonder och stipendier Borgerlig vigsel Borgerlig begravning Blanketter e tjänster Felanmälan Synpunkter på verksamheten Ludvika kommun på sociala medier Nyhetsarkiv för kommun och politik Pressinformation Mål och vision Ludvika är framtidens tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommuns vision för år 2016 2024 är Ludvika är framtidens tillväxtens och möjligheternas kommun Strategiska målområden år 2016 2024 Barn och unga Arbete och näringsliv

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument/malochvision.4.50dfd0bb13a6a9ffa571da1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fairtrade city - Ludvika kommun
  konsumtion till kommunens invånare Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser Krav För att en kommun ska kunna diplomeras som Fairtrade City måste den leva upp till ett antal krav Kraven rör bland annat utbudet av rättvisemärkta produkter i butiker och på serveringsställen hur mycket Fairtrademärkta produkter som kommunen köper in till förvaltningar och enheter samt att det bedrivs ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel För att få behålla diplomeringen krävs en ständig förbättring Ett nätverk av engagemang Fairtrade City Ludvika är ett nätverk av engagerade från ideella föreningar butiker näringsliv och kommunen som alla på olika sätt är delaktiga i Fairtrade City arbetet Det kan exempelvis innebära att en butik satsar extra på att ta in rättvisa varor och marknadsför dem ordentligt att en förening anordnar provsmakning av rättvisa produkter eller att Fairtrade ambassadörer berättar om rättvis handel för kommunalanställda Styrgrupp Det finns en styrgrupp som har som uppgift att leda informationsarbetet kring rättvis handel Styrgruppen är också ansvarig för att rapportera till Föreningen för Fairtrade Sverige I styrgruppen sitter representanter från kommunen organisationer och företag som är

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/miljoochklimat/fairtradecity.4.36ed731e127e26ace10800024259.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Säker och trygg kommun - Ludvika kommun
  Säker och trygg kommun och återcertifierades år 2012 då kriterierna kräver förnyelse vart femte år i WHO s internationella nätverk för Safe Communities Skadeförebyggande arbete En säker och trygg kommun är en certifiering utifrån WHO s kriterier för olycksfalls och skadeförebyggande arbete Arbetet handlar om att väcka medvetenhet om skaderisker hos enskilda inom skolan föreningslivet företag och organisationer Arbetet bedrivs inom alla åldrar områden och miljöer Men särskild hänsyn tas till de grupper som enligt statistiken är mest utsatta Till kommunens prioriterade områden hör äldre idrott fritid trafik och barn ungdom Målsättning Målet med att följa koncept och riktlinjer för en säker och trygg kommun är att kommunen ska bli säker och trygg att leva och verka i och att olycksfall i alla åldrar och miljöer ska förebyggas Säkra trygga och tillgängliga lekparker En certifieringsmodell för kommunens allmänna lekparker har tagits fram för att alla barn ska kunna leka tryggt och utvecklas under goda förhållanden Ett flertal kriterier ska uppfyllas för att en lekpark ska certifieras några viktiga punkter är dokumenterad veckoöversyn årlig besiktning av extern besiktningsman A fels åtgärder ska åtgärdas inom en månad om detta inte är möjligt ska en handlingsplan för åtgärden upprättas eller lekutrustningen lekparken stängs av tills åtgärden är genomförd och säkerheten kan garanteras Säkra föreningar Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram regler för trygga och säkra föreningar vilket påbörjades 2001 under åren har ett flertal föreningar arbetat framgångsrikt och blivit utnämnda som säkra och trygga föreningar Trafiksäkerhet Att uppnå en trygg skolväg att gå och färdas på för skolbarn är ett ständigt pågående arbete där både elever och dess föräldrar såväl som skolpersonal är involverade i förbättringsarbetet Eleverna får årliga utbildningsdagar i trafiksäkerhet gällande buss moped och cykelsäkerhet Eleverna tränas både praktiskt och teoretiskt för att få goda färdigheter att vistas i trafiken på

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/sakerhetochkris/sakerochtryggkommun.4.55e94f9a12844695428800012310.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nya Marnässkolan — kommunfullmäktige antog detaljplan - Ludvika kommun
  för år 2014 Bland annat vård och omsorgsförvaltningen har nu en positiv avvikelse på 152 000 kronor gentemot åtgärdsplanen medan kultur och fritidsförvaltningen minus 442 000 och räddningsnämnden minus 175 000 behöver återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med kompletterande åtgärder på hur man ska nå den beslutade ekonomiska nivån utifrån åtgärdsplanen som gäller för åren 2015 2017 En MP motion om införande av frivillig resursgrupp i Ludvika kommun ansågs som

  Original URL path: http://ludvika.se/nyheter/nyheter/nyamarnasskolankommunfullmaktigeantogdetaljplan.5.69599999154098004fee8814.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Utskottet för flyktingfrågor sa ja till fyra nya projekt - Ludvika kommun
  2 945 000 kronor till fyra nya projekt Samtidigt bör det nämnas att fördelning bara har inletts gällande de 2 miljoner kronor som beviljats i en pott att söka ur för föreningar och organisationer med syfte att öka integreringen i samhället De fyra projekt som det har fattats beslut om i dag är 755 000 kronor för extra kostnader för skolskjuts 250 000 kronor till extra resurs på personalenheten 1

  Original URL path: http://ludvika.se/nyheter/nyheter/utskottetforflyktingfragorsajatillfyranyaprojekt.5.5f092b0e1540a4cc163d5981.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kommun & politik - Ludvika kommun
  framtidens tillväxtens och möjligheternas kommun Här hittar du mer information om hur arbetet inom kommunen organiseras och hur de demokratiska processerna ser ut Du kan även läsa mer om kommunens mål och vision för år 2016 2024 Ludvika är framtidens tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika en säker och trygg kommun Relaterad information Falun Borlänge regionen Region Dalarna Stockholm Business Alliance Skriv ut Nyheter 2016 04 29 Hjälp oss att göra

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik.4.34576465126885270a1800015489.html?sv.url=12.34576465126885270a1800015512&state=showCreateMessage (2016-05-01)
  Open archived version from archive •