archive-se.com » SE » L » LUDVIKA.SE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nationella minoriteter - Ludvika kommun
  finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen De övriga fyra nationella minoriteterna samer romer judar och tornedalingar täcks av ett grundskydd som gäller både inom och utanför kommunen Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt Samer finnar tornedalingar romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv Dessa grupper utgör de svenska minoriteterna Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010 Lagen syftar till att värna om minoriteterna och stärka deras rättigheter Enligt lagens så kallade grundskydd har alla nationella minoriteter rätt till information om deras rättigheter och inflytande i frågor som berör dem Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet Förvaltningsområde för det finska språket Utifrån att Ludvika kommun är förvaltningsområde för det

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/nationellaminoriteter.4.291d2aa150a94300da35052.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Kvalitetskontroll och utveckling - Ludvika kommun
  kontakter Fonder och stipendier Borgerlig vigsel Borgerlig begravning Blanketter e tjänster Felanmälan Synpunkter på verksamheten Ludvika kommun på sociala medier Nyhetsarkiv för kommun och politik Pressinformation Kvalitetskontroll och utveckling Ludvika kommun arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra sin verksamhet Kvalitén redovisas i en kvalitetsredovisning Mål vad ska åstadkommas vart ska vi Alla kommunala verksamheter styrs av mål För förskolan och skolan gäller nationella mål i läroplaner och kursplaner Dessutom finns det en i kommunen antagen skolplan som visar på vad politiken tycker är särskilt viktigt Individ och familjeomsorgens uppdrag är att tillgodose kommuninnevånarnas behov av ekonomisk trygghet social trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktivt deltagande i samhällslivet Vad gjorde vi Verksamheten följer upp vilka åtgärder de genomfört om man har gjort det som planerats och om det gav de resultat eller effekter som eftersträvades Hur blev det Uppföljning och utvärdering är en central och viktig del i kvalitetsarbetet Verksamheten analyserar resultaten för att se vad som fungerat bra och vad som inte blev som man avsåg Vad gör vi nu Utveckling innebär förändring När verksamheten analyserat sina resultat så leder till att man finner nya sätt att arbeta nya förhållningssätt och nya inriktningar för att nå ett ännu bättre

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/kvalitetskontrollochutveckling.4.36ed731e127e26ace1080008238.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Planer och styrdokument - Ludvika kommun
  för Väsmanstrand Översiktsplan och Detaljplaner Säkerhet och kris Internationella kontakter Fonder och stipendier Borgerlig vigsel Borgerlig begravning Blanketter e tjänster Felanmälan Synpunkter på verksamheten Ludvika kommun på sociala medier Nyhetsarkiv för kommun och politik Pressinformation Planer och styrdokument Kommunens verksamhet grundar sig dels på kommunallag och andra författningar från riksdag och regering dels på målformuleringar från våra förtroendevalda lokala politiker Här finns föreskrifter för vad som gäller i Ludvika kommun

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument.4.36ed731e127e26ace10800016291.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Internationella kontakter - Ludvika kommun
  näringsliv och kommunala verksamheter som på det privata planet Ludvika har idag vänorterna Imatra i Finland samt Bad Honnef i Tyskland Ludvika har ett regelbundet vänortsutbyte med Imatra inte minst på kultur och fritidssidan Imatra och Ludvika har flera naturliga beröringspunkter Naturen har gemensamma drag och vattenkraften är om än på olika sätt central i båda städerna Ludvika har också vänorten Bad Honnef som ligger i nordvästra Tyskland Vår kommun och Bad Honnef har en industriell kontakt genom ABB En gemensam vänförening har medverkat till att antalet träffar ökat och kontakterna breddats Samarbetet har hittills gällt områdena ungdomsidrott musik konst och foto Kontakter mellan småföretagare har också etablerats Vänortsföreningen söker fler områden att verka inom och tar gärna emot förslag Kontaktperson för Vänortsföreningen Ludvika Bad Honnef är Elisabet Stelin 0240 803 78 Föreningen kan också nås under adress c o Connie Andersson Jönsbergsvägen 2 771 90 LUDVIKA Vän län Tillsammans med övriga kommuner i Dalarna har Ludvika ett vän län i Estland som heter Viljandi Ludvika deltar i de länsgemensamma kontakterna Vänortsrörelsen var ursprungligen en form för internordiskt kulturutbyte som grundlades i samband med Finlandshjälpen under andra världskriget Vänortsrörelsen har successivt utvidgat sitt geografiska område och många svenska kommuner har

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/internationellakontakter.4.36ed731e127e26ace10800022945.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fonder och stipendier - Ludvika kommun
  n4 printSubLevelItem L2child n4 printSubLevelItem L2child n4 printSubLevelItem L2child n4 printSubLevelItem L2child n4 printSubLevelItem L2child n4 printSubLevelItem L2child n4 printSubLevelItem L2child n4 printSubLevelItem L2child n4 printSubLevelItem L1child n3 printSubLevelItem L1child n3 printSubLevelItem L1child n3 printSubLevelItem L1child n3 printSubLevelItem L1child n3 printSubLevelItem L1child n3 printSubLevelItem L1child n3 printSubLevelItem L1child n3 Fonder och stipendier Vet du att det finns pengar att söka Sedan lång tid tillbaka sköter några av kommunens förvaltningar fonder och stipendier för olika ändamål Under åren har olika personer donerat pengar för att stödja personer eller verksamheter för speciella syften I menyn ute till vänster hittar du flera av de fonder och stipendier som du kan söka För vissa stipendier och priser krävs det att någon ger förslag på mottagare med motivering därefter utser en jury vilka som blir mottagare Förvaltningar som förvaltar fonder Du kan även kontakta nedanstående förvaltningar så får du veta mer Stöd och styrningsförvaltningen Telefon 0240 862 11 E post info ludvika se Kultur och fritidsförvaltningen Priser och stipendier inom kultur och fritid Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon 0240 863 10 E post samhallsbyggnad ludvika se Vård och omsorgsförvaltningen Telefon 0240 866 85 E post vard omsorg ludvika se Social och utbildningsförvaltningen Telefon 0240 861 74 E post

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/fonderochstipendier.4.55e94f9a1284469542880001999.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Borgerlig vigsel - Ludvika kommun
  för kommun och politik Pressinformation Borgerlig vigsel Äktenskapet är könsneutralt det vill säga ni som gifter er kan vara antingen en man och en kvinna två kvinnor eller två män Borgelig vigsel Borgerlig vigsel är en rättsligt bindande handling utan religiösa inslag som är kostnadsfri Den utförs av vigsel och registreringsförrättare som är utsedda av länsstyrelsen Hindersprövning Innan man får gifta sig ska skattekontoret göra en hindersprövning Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er Ansök om hindersprövning hos Skatteverket telefon 0771 567 567 Vigsel Kontakta receptionen i Stadshuset för bokning av tid och vigselförrättare Besöksadress Dan Anderssons gata 1 Telefon 0240 860 10 Skicka eller lämna intygen om hindersprövning till kommunen senast en vecka före vigseln Postadress Ludvika kommun Stadshuset Receptionen 771 82 Ludvika Vittnen Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln registreringen Under Stadshusets öppettider kan receptionen ordna med vittnen Legitimation Brudparet ska kunna legitimera sig Vill du veta mer Kontakta receptionen i Stadshuset telefon 0240 860 10 I Ludvika kommun är följande personer förordnade Annette Göransson Wingård Britt Marinder Nils Nyström Leif Pettersson Maria Strömkvist Roger Stål Jessica Hedlund Mia Chentinell Relaterad information Skatteverket Här hittar du information om vad

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/borgerligvigsel.4.55e94f9a1284469542880001897.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Borgerlig begravning - Ludvika kommun
  livsåskådning Respekten för den avlidnes egna önskemål bör vara avgörande när man väljer begravningsform Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten En anhörig kan vara begravningsförrättare och de anhöriga kan fritt välja lokal musik sång och andra inslag i akten Personligt farväl kan tas i gravkapellet eller direkt vid graven Det finns ingen ceremoni som följs utan den skapas individuellt Om den avlidne inte efterlämnar någon som

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/borgerligbegravning.4.55e94f9a1284469542880001917.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ludvika kommun på sociala medier - Ludvika kommun
  kommun på sociala medier Nyhetsarkiv för kommun och politik Pressinformation Ludvika kommun på sociala medier Utvecklingen av sociala medier går snabbt Nya kanaler och tekniker dyker upp Ludvika kommun tar del i utvecklingen genom att använda sociala medier på olika sätt Här samlar Ludvika kommun våra egna aktiviteter på olika social medier Detta så att alla lätt kan hitta till våra olika kanaler Facebook Ludvika kommuns officiella Facebooksida Biblioteken i

  Original URL path: http://ludvika.se/kommunpolitik/ludvikakommunpasocialamedier.4.2e97ebaa130d763ebd380003819.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive