archive-se.com » SE » L » LUDVIKA.SE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ludvika kommun har fått förlängt förtroende som Fairtrade city - Ludvika kommun
  till förvaltningar och enheter samt att det bedrivs ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel För att få behålla diplomeringen och bli omdiplomerade krävs en ständig förbättring något som Ludvika klarat ännu en gång Ett nätverk av engagemang Fairtrade City Ludvika är ett nätverk av engagerade från ideella föreningar butiker näringsliv och kommunen som alla på olika sätt är delaktiga i Fairtrade City arbetet Det kan exempelvis innebära att en butik satsar extra på att ta in rättvisa varor och marknadsför dem ordentligt att en förening anordnar provsmakning av rättvisa produkter eller att Fairtrade ambassadörer berättar om rättvis handel för kommunalanställda Fairtrade Fairtrade är en oberoende produktmärkning Genom att välja Fairtrade märkta produkter kan du som konsument skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets och levnadsvillkor Idag kan du välja bland fler än 1 000 Fairtrade märkta produkter på den svenska marknaden Choklad kaffe och bananer känner många till Men du kan även köpa till exempel duschtvål socker fotbollar och blommor som är Fairtrade När du som konsument köper en Fairtrade märkt vara har odlaren redan fått betalt enligt ett minimipris som överstiger produktionskostnaden Tillsammans med långsiktiga handelsavtal skapar detta en trygghet för odlaren Utöver den

  Original URL path: http://ludvika.se/nyheter/nyheter/ludvikakommunharfattforlangtfortroendesomfairtradecity.5.778acbd91540a6595e17f034.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Bygga, bo & miljö - Ludvika kommun
  brandskydd provtagning av dricksvatten och mycket mer Du kan också ta del av kommunens planarbete som översiktsplanering och detaljplanering planer som beskriver hur kommunen planerar att bygga runt om i kommunen Om du misstänker att du eller någon annan drabbats av matförgiftning så ska du kontakta våra livsmedelsinspektörer De kan ge råd om hur mat ska hanteras och undersöka vad matförgiftning kan bero på Skriv ut Nyheter 2016 04 28

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo.4.34576465126885270a1800015402.html?sv.url=12.34576465126885270a1800015425&state=showCreateMessage (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Resor, kommunikationer - Ludvika kommun
  2014 Gator och trafik Torg och allmänna platser Bredband och IT Vägsamfälligheter Nyhetsarkiv för trafik och infrastruktur Resor kommunikationer Kommunikationer är viktiga för Ludvika Goda förbindelser lokalt och regionalt gör det enkelt att bo och arbeta i kommunen och att besöka oss Med bra gång och cykelvägar en utbyggd kollektivtrafik och samordnade resor inom skola färdtjänst och omsorg minskar vi miljöbelastningen och ökar tillgängligheten till utbildning arbete och service I kommunen finns lokala och regionala busslinjer tågtrafik skolskjutsar färdtjänst och andra trafikformer Dalatrafik samordnar kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i hela länet Särskild kollektivtrafik är samhällsbetalda resor som inte är öppna för alla utan kräver någon form av tillstånd Hit räknas färdtjänst riksfärdtjänst omsorgsresor vissa sjukresor samt skol och särskoleresor Gång och cykel Parkering Dalatrafik tidtabeller och information om kollektivtrafiken i länet Flextrafik i Ludvika kommun Färdtjänst för dig med funktionsnedsättning Sjukresa för besök vid landstingets vårdenheter och vissa privata vårdgivare Skolresor du som har långt till skolan kan vara berättigad till skolresor grundskola VBU Västerbergslagens Utbildningscentrums hemsida gymnasium Relaterad information Resplus Resrobot Stationsinformation sök resor i hela Sverige med alla typer av kollektiva och privata färdmedel Skriv ut Sidan senast uppdaterad 2016 01 11 Kontakta oss Ludvika kommun Telefon 0240

  Original URL path: http://ludvika.se/trafikinfrastruktur/resorkommunikationer.4.36ed731e127e26ace10800018734.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gator och trafik - Ludvika kommun
  för våra gator och vägar Här kan du läsa mer om trafik och väghållningsfrågor parkeringar och gång och cykelvägar Gator och vägar Har du frågor eller önskemål kring driften och underhållet av kommunala gator och vägar så är det till samhällsbyggnadsförvaltningen som du vänder dig Gäller det genomfarterna i Ludvika och Grängesberg är det Trafikverkets ansvar Parkeringar I Ludvika finns det både kommunala och privata parkeringar som du kan använda

  Original URL path: http://ludvika.se/trafikinfrastruktur/gatorochtrafik.4.36ed731e127e26ace10800016850.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Torg och allmänna platser - Ludvika kommun
  kommuninnevånare och besökare Lekparker Våra allmänna lekparker ska vara roliga rena säkra och till för alla i alla åldrar Parker Parkerna är mötesplatser för alla Kom och ta del av parkernas härliga gröna atmosfär Här kan ni umgås motionera eller helt enkelt bara ta det lugnt och koppla av Parkerna bidrar även till en renare och vackrare stad Torghandel För att du ska få ett bredare handelsutbud är torghandeln ett

  Original URL path: http://ludvika.se/trafikinfrastruktur/torgochallmannaplatser.4.36ed731e127e26ace10800018343.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bredband och IT - Ludvika kommun
  med för att uppnå målen genom att besöka och samarbeta med flera byar och samhällen för att få fram vilka behov som finns och var det krävs för att nå ett bra resultat Kommunen deltar även ibland annat Bredbandsforum Dalarna där representanter för Dalarnas kommuner regionförbundet och länsstyrelsen deltar för att utbyta erfarenheter diskutera och ta ställning i strategiska frågor Mobiltäckning På initiativ av Länsstyrelsen har Ludvika kommun tillsammans med

  Original URL path: http://ludvika.se/trafikinfrastruktur/bredbandochit.4.34576465126885270a1800017861.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vägsamfälligheter - Ludvika kommun
  underhåll hos samhällsbyggnadsförvaltningen Vem kan få bidrag Bidrag kan beviljas till enskilda vägar som är minst 200 meter och där det finns minst en fast boende Den fast boende ska ha minst 200 meter till allmän väg eller annan väg där bidrag beviljats I vissa fall kan bidrag beviljas till väg som har stor betydelse av kultur eller fritidsskäl Ansökan insändes till Samhällsbyggnadsförvaltningen GataParkenheten 771 82 Ludvika Frågor besvaras av

  Original URL path: http://ludvika.se/trafikinfrastruktur/vagsamfalligheter.4.36ed731e127e26ace10800018323.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv för trafik och infrastruktur - Ludvika kommun
  vid nybyggnation och ombyggnad Nu önskas synpunkter från all 2016 04 15 Parkeringsnorm ses över Ludvika kommun håller just nu på att arbeta med en ny parkeringsnorm Syftet är att möjliggöra en mer flexibel användning av befintliga ytor vid nybyggnation av bostäder inom områden där vi ser att d 2016 04 12 Ludvika kommun och Ludvikahem finns med på bomässa I helgen 16 17 april arrangeras en stor bomässa i

  Original URL path: http://ludvika.se/trafikinfrastruktur/nyhetsarkivfortrafikochinfrastruktur.4.34576465126885270a1800017670.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •