archive-se.com » SE » L » LUDVIKA.SE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljö och klimat - Ludvika kommun
  miljö Miljö och klimat Människan är totalt beroende av övrigt liv på jorden Den biologiska mångfalden ger oss möjligheter att på olika sätt utnyttja resurser för att tillfredsställa livsviktiga behov Det är av största vikt att ekosystem och strukturer ekologiska samband och processer är livskraftiga Alla jordens organismer och ekosystem är ytterst beroende av ett antal fysikaliska betingelser som temperatur fuktighet och tillgång på mineraler Om jordens klimat förändras snabbt

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/miljoochklimat.4.36ed731e127e26ace108000524.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Fredriksbergs fabriksområde - Ludvika kommun
  hälsa Parker och natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Fredriksbergs fabriksområde På denna sida finner du information om Fredriksbergs fabriksområde Fabriksområdet har undersökts av miljökonsulter i omgångar Undersökningsmaterialet är nu så komplett att vi tycker det är lämpligt att gå ut med information om hur området är förorenat Arbetet går nu vidare för att med i huvudsak statliga medel sanera området De första miljöundersökningarna genomfördes 2003 Efter det har ett antal kompletterande undersökningar genomförts Fabriksområdet har visat sig vara komplext förorenat innebärande att det har upptäckts behov av kompletterande undersökningar Avsikten är nu att arbeta vidare med ansökan om statliga medel ansvarsutredning miljötillstånd och framförallt så ska ett huvudalternativ för åtgärd bestämmas En absolut målsättning är att förutom åtgärd av markföroreningarna så ska också byggnaderna saneras bort Tyvärr så tar de formella processerna tid varför det faktiska arbetet med saneringen bedöms kunna börja tidigast 2013 Nyheter om fabriksområdet kommer löpande att läggas in på denna sida Relaterad information Pressmeddelande den 3 november 2011 Presentation Protokoll från informationsmöte Bilder från fabriksområdeti Fredriksberg Rsikbedömning Åtgärdsutredning Skriv ut Sidan senast uppdaterad 2015 06 17 Kontakta oss Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon 0240

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/fredriksbergsfabriksomrade.4.695b0bef12bcb1ab29f80004458.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv för bygga, bo och miljö - Ludvika kommun
  Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig på onsdagen positiv till att kommunen gör en satsning på att bygga upp en egen besättning av betesdjur Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som fattar beslu 2016 04 27 Vårkänslor på Björnhyttan Som vanligt blir det extra generösa öppettider på Björnhyttans återvinningscentral under våren I år blir det vecka 18 2 8 maj som öppettiderna förlängs 2016 04 25 Tyck till om nya parkeringsnormen Arbete pågår inom Ludvika kommun med att ta fram en ny parkeringsnorm det vill säga riktlinjer för hur många parkeringar som ska anläggas vid nybyggnation och ombyggnad Nu önskas synpunkter från all 2016 04 21 Ludvika kommun har fått förlängt förtroende som Fairtrade city Ludvika kommun är en Fairtrade city och har ännu en gång fått bevis för det genom att bli omdiplomerade För att en kommun ska kunna diplomeras som Fairtrade City måste den leva upp till ett antal kra 2016 04 21 Ludvikahem presenterar bra resultat för 2015 Det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem AB presenterar nu sin årsredovisning för verksamhetsåret 2015 Och det är en positiv bild som tonar fram 2016 04 15 Parkeringsnorm ses över Ludvika kommun håller just nu på att arbeta med en ny parkeringsnorm Syftet är att möjliggöra en mer flexibel användning av befintliga ytor vid nybyggnation av bostäder inom områden där vi ser att d 2016 04 15 Pålning vid Köpmansgatan nästa vecka Nästa vecka vecka 16 kommer byggarbeten i form av pålning att utföras på Köpmansgatan 2 i Ludvika där Ludvikahems nya bobutik byggs 2016 04 12 Ludvika kommun och Ludvikahem finns med på bomässa I helgen 16 17 april arrangeras en stor bomässa i Barken Arena Smedjebacken 2016 04 05 Ludvika kommun slår rekord igen i skräpplockande Ludvika kommun är ännu en gång länsbäst när det gäller antalet deltagare i skräpplockar kampanjen Vi håller

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/nyhetsarkivforbyggaboochmiljo.4.34576465126885270a1800017659.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pågående planärenden - Ludvika kommun
  Ludvika bana väg Projekt Kajbron i Ludvika Åtgärdsvalstudie ABB industriområde och Väsmanstrand Brandskydd sotning Kemikalier Livsmedel och hälsa Parker och natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Pågående planärenden En detaljplan anger rättigheter och skyldigheter beträffande markanvändning t ex var vad och hur du får bygga Översiktsplaner och dess fördjupningar anger grunddragen för markens användande men är

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplaner/pagaendeplanarenden.4.55e94f9a12844695428800026680.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Möjlig ny avfallshantering under utredning - Ludvika kommun
  också Härnösand det Vi ska åka dit och se hur det fungerar eftersom Härnösand både klimat och befolkningsmässigt påminner om Ludvika Anläggning behöver bytas Kommunfullmäktige i Ludvika har i sin budgetplan för 2017 18 antagit att 30 miljoner kronor ska satsas på att förbättra sopsystemet inte minst i form av att få till miljöförbättringar samt ersätta den nuvarande gamla komposteringsanläggningen på Björnhyttans avfallsanläggning Den anläggningen invigdes 1979 och är nu för dyr att underhålla cirka 4 5 miljoner kronor tvingas vi lägga på den ungefär var femte år säger Ola Nyström Dessutom är det material som släpps ur den gamla anläggningen inte längre av tillräckligt god kvalitet för att följa nyare regelverk Tio kategorier i sorteringen Om det nya fastighetsnära insamling systemet införs kommer det att ske sortering i totalt tio kategorier Matavfall restavfall att jämföras med nuvarande brännbart exempelvis tandborstar och mindre textilier plastförpackningar pappersförpackningar färgat glas ofärgat glas tidningar metallförpackningar batterier och lampor Två tunnor med fyra fack i varje samt ett par mindre behållare som hängs på tunna blir det vid varje villa Hämtning varannan vecka är beräknad för den ena tunnan troligtvis då med kategorierna matavfall restavfall plastförpackningar och pappersförpackningar Den andra tunnan hämtas en gång i månaden Kräver andra sopbilar Nuvarande sopbilar behöver bytas ut mot andra fordon som klarar facktömningen Vi räknar på att det nog kan behövas tre nya sopbilar Fördelar med det nya systemet är att matavfall separeras från förpackningar och annat vilket rent miljömässigt är en fördel och ger restprodukter i form av fordonsgas och biogödsel Sedan blir det via ökad sortering också mindre av brännbart vilket kapar våra kostnader Och det material som återvinns blir renare säger Ola Nyström Oklart med taxor Med det nya systemet väntas taxorna bli högre men än är det alldeles för tidigt att sia om

  Original URL path: http://ludvika.se/nyheter/nyheter2015/mojlignyavfallshanteringunderutredning.5.154870611513e27514e5ff16.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ännu ett kliv mot projekt med kommunala betesdjur - Ludvika kommun
  till kommunfullmäktige som fattar beslut om projektet kan finansieras och därmed starta Tanken är att det tillsammans med samarbetspartnern GBI Grangärdebygdens Intresseförening ska startas ett permanent projekt med betesdjur som ska hållas på mark norr om Bysjön med möjlighet att projektet senare kan utvidgas Syftet är att skapa öppet landskap bidra till biologisk mångfald få till produktion av kött till kommunköken bidra till arbete för nyanlända och i rehabiliteringssyfte samt att få till ett besöksmål som inte minst kan passa väl in i skolundervisning Ingen heltidsbonde kvar I Ludvika kommun är just nu mindre än en procent av marken jordbruksmark och någon heltidsbonde finns inte kvar i kommunen För att komma i gång med projektet redan i år krävs nu att finansieringen löses Samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att besluta att de ökade driftskostnader som projektet innebär ska beaktas i driftbudgeten för 2017 Nämnden föreslår också fullmäktige att omfördela 200 000 kronor för investeringsprojekt Lona Lokala naturvårdssatsningen från år 2017 till 2016 Artrikedom ska inventeras Tilläggas kan att samhällsbyggnadsnämnden också tog ett tillägg i anslutning till beslutet nämligen att samhällsbyggnadsförvaltningen ska inventera artrikedomen på den aktuella betesmarken Det blåmarkerade området norr om Bysjön är tänkt att bli betesmark för kommunens djurbesättning

  Original URL path: http://ludvika.se/nyheter/nyheter/annuettklivmotprojektmedkommunalabetesdjur.5.52aa786b154558db78889b9.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vårkänslor på Björnhyttan - Ludvika kommun
  under våren I år blir det vecka 18 2 8 maj som öppettiderna förlängs Tanken med städveckan är att alla ska få tillfälle att besöka Björnhyttan med det som gömts i snö och annat Att hålla extraöppet på återvinningscentralen är en uppskattad tradition i Ludvika det märks inte minst på att mängden avfall som tas emot ökar rejält under veckan Ja det brukar vara lite av ett rekord framförallt är det trädgårdsavfall som kommer i stor mängd Många passar på att rensa i trädgården och göra fint till sommaren börjar dessutom kan det vara så att det samlats en del i garage och källare under vintern säger Anders Hammarbäck ansvarig arbetsledare på Björnhyttans återvinningscentral Han berättar att under den här veckan brukar det komma in cirka 100 till 120 ton material sammanlagt det mesta i form av flisbart trämaterial men även stora mängder plast metall och brännbart Öppettiderna på Björnhyttan under vecka 18 blir samma som förra året måndag till fredag 09 00 19 00 och på lördag och söndag är alla välkomna mellan 09 00 och 15 00 Även torsdagen vecka 18 som är en röd dag i almanackan är öppettiderna 09 00 19 00 Hjärtligt välkommen till oss

  Original URL path: http://ludvika.se/nyheter/nyheter/varkanslorpabjornhyttan.5.6d5173b7153ab02cc3d417e7.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tyck till om nya parkeringsnormen - Ludvika kommun
  vid nybyggnation och ombyggnad Nu önskas synpunkter från allmänheten i ärendet Under våren 2016 har en ny parkeringsnorm formats Till skillnad från nuvarande norm från 1996 är den nya normen mer flexibel och låter byggherrar påverka antalet parkeringsplatser i större utsträckning Syftet med den nya normen är att bättre möta dagens behov på parkeringsplatser och understödja en hållbar utveckling utifrån översiktsplanens intentioner och mål Till och med 10 juli 2016

  Original URL path: http://ludvika.se/nyheter/nyheter/tycktillomnyaparkeringsnormen.5.778acbd91540a6595e1d2564.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive