archive-se.com » SE » L » LUDVIKA.SE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uppleva & göra - Ludvika kommun
  och göra Du kan välja att vara aktiv eller att bara ta det lugnt I Ludvika är det nära till allt Relaterad information Visit södra Dalarna Kulturskolan Aktiv fritid sök i föreningsregistret Skriv ut Nyheter 2016 04 29 Dan A programmet är klart 2016 04 29 Disponentparken vaknar till liv igen 2016 04 28 Ändrad öppettid på Kristihimmelsfärd på biblioteken i Ludvika 2016 04 28 Hissbyte i sporthallen och Familjebadet

  Original URL path: http://ludvika.se/upplevagora.4.34576465126885270a1800015373.html?sv.url=12.34576465126885270a1800015396&state=showCreateMessage (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Avfall och återvinning - Ludvika kommun
  eller arbetar i Ludvika kommun erbjuds en effektiv avfallshantering Givetvis hanterar vi avfallet enligt gällande lagar och myndighetskrav med hänsyn till minsta möjliga miljöpåverkan Hushållsavfall Ditt avfall körs till Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika där det omhändertas med olika metoder Hushålls och verksamhetsavfall behandlas i en sorterings och komposteringsanläggning Brännbara hushållssopor omvandlas till energi i något större fjärrvärmeverk Det som varken går att återvinna bränna eller kompostera deponeras Återvinningscentraler På våra återvinningscentraler kan du kostnadsfritt lämna det som du inte får lämna i soptunnan eller vid återvinningsstationerna Öppettiderna hittar du här Förpacknings och tidningsinsamling Förpackningar lämnar du enklast vid en återvinningsstation nära dig Totalt finns ett fyrtiotal återvinningsstationer utplacerade i Ludvika kommun Återvinningsstationerna är endast avsedda för privat bruk Företag hänvisas till kommunens återvinningscentraler Farligt avfall Släng inte farligt avfall i dina hushållssopor Avfallet ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler eller Ring så hämtar vi ditt farliga avfall Kompostering I Ludvika kommun behöver man inte kompostera Man kan lägga allt i soptunnan Du som ändå vill kompostera ditt hushållsavfall måste ansöka om tillstånd för kompostering hos samhällsbyggnadsförvaltningens miljö och byggenhet Vid Björnhyttan genomförs även biologisk behandling av rötat avloppsslam som komposteras och efterbehandlas till anläggningsjord Visste du att om du

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/avfallochatervinning.4.36ed731e127e26ace1080007193.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bostäder - Ludvika kommun
  möjligheter att hitta en bra boendeform när du flyttar till Ludvika kommun Här finns trivsamma flerfamiljshus i centrala lägen hos dels det kommunala bolaget LudvikaHem dels privata fastighetsägare I tätorten finns ett stort antal bostadsrättsföreningar Du kan också få ett eget boende till en rimlig kostnad i såväl Ludvika som de mindre tätorterna och på landsbygden Gemensamt för de olika boendeformerna är att de för det mesta har nära till

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/bostader.4.36ed731e127e26ace108000118.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor - Ludvika kommun
  ändamålsenlighet och tillgänglighet Även om åtgärden inte kräver bygglov så krävs i de flesta fall en anmälan Om du är osäker på detta kan du ringa miljö och byggenheten och fråga Rivningslov Rivningslov krävs för att inom ett område med detaljplan riva en byggnad eller en del av en byggnad Det kan även krävas rivningslov inom ett område med områdesbestämmelser Även om åtgärden inte kräver rivningslov så krävs i de flesta fall en anmälan Marklov Marklov krävs för att inom ett område med detaljplan avsevärt ändra höjdläget inom en tomt eller på mark inom en allmän plats Det kan även krävas marklov inom ett område med områdesbestämmelser Även om åtgärden inte kräver marklov så krävs i de flesta fall en anmälan Anmälan Trots att många byggnadsåtgärder inte kräver bygglov rivningslov eller marklov så finns det många åtgärder som kräver en anmälan och ett startbesked innan de får påbörjas När en anmälan kommer in så tar nämnden ställning till behovet av ett tekniskt samråd med byggherren innan startbesked kan ges Förhandsbesked Med förhandsbesked ska det vara möjligt att på ett enkelt sätt och i ett tidigt skede av projekterings och byggprocessen pröva en enkelt och principiellt ställd fråga om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på en plats Kan jag bygga ett bostadshus på den här platsen är exempel på en sådan fråga Nämnden prövar alltså om åtgärden kan tillåtas på den tilltänkta platsen och är då främst en lokaliseringsprövning som kräver enklare handlingar Strandskydd Strandskydd gäller generellt i Ludvika kommun inom ett avstånd på 100 meter från alla vattendrag som är markerade med blått på den topografiska kartan Strandskyddet gäller inte bara sjöar utan också åar och bäckar Strandskyddet har kommit till för att skydda dels allmänhetens intresse av att kunna röra sig fritt i naturen och dels för att skydda

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/bygglovtillstandochfastighetsfragor.4.36ed731e127e26ace108000258.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lokaler och mark - Ludvika kommun
  och mark Om du behöver nya lokaler eller mark till din verksamhet i Ludvika kommun kan du få hjälp På Falun Borlänge regionens webb kan du söka efter lediga lokaler och mark Är du fastighetsägare kan du annonsera på samma webbplats Kommunalt ägda lokaler Inom Ludvika kommun är det Ludvika kommunfastigheter AB som förvaltar alla kommunala lokaler De lokaler som vi har lediga annonserar vi på Ludvika kommunfastigheters webbplats och

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/lokalerochmark.4.36ed731e127e26ace1080008510.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kommunens planarbete - Ludvika kommun
  Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Kommunens planläggning och planprocess Kommunen har ansvaret att planera för mark och vattenområden Alla kommuner ska enligt plan och bygglagen ha en översiktsplan ÖP som omfattar hela kommunens yta Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras Översiktsplanen är vägledande såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan och bygglagen som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark och vattenanvändningen i kommunen Planläggningen kan delas in följande nivåer där detaljeringsgraden är olika stark och där rättigheter och skyldigheter varierar En kommuntäckande översiktplan är ej juridisk bindande En fördjupning av översiktsplan är en ökad detaljeringsgrad av markanvändning inom ett mindre område som ej är juridiskt bindande Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och mål för det område man vill planlägga En detaljplan är juridiskt bindande och upprättas för att med gränsdragningar redovisa olika markområdens användning tex bostäder och vägar Områdesbestämmelser är juridiskt bindande och upprättas med syftet att säkerställa avsikterna i den kommuntäckande översiktsplanen

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete.4.36ed731e127e26ace1080006531.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Brandskydd, sotning - Ludvika kommun
  och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Brandskydd sotning Behovet av ett systematiskt brandskyddsarbete Det är av stor vikt för brandsäkerheten att ägare och nyttjare av byggnader och andra anläggningar har kunskap om sitt brandskydd hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna Ett gott brandskyddsarbete behöver därför bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/brandskyddsotning.4.36ed731e127e26ace10800016748.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kemikalier - Ludvika kommun
  Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Kemikalier Kemikalier finns överallt i vår vardag i kläder möbler rengöringsmedel smink målarfärg Listan kan göras hur lång som helst Vissa kemikalier kan ge upphov till sjukdomar påverka arvsmassan och störa fortplantningen Det finns fortfarande ganska lite kunskap om hur vi människor påverkas av kemikalier På dessa sidor kan du läsa mer om kemikalier i hemmet

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/kemikalier.4.36ed731e127e26ace10800023639.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive