archive-se.com » SE » L » LUDVIKA.SE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Äldre - Ludvika kommun
  ungdom Invandring och integration Missbruk Våld och hot Sjukvård Gifta sig Dödsfall och begravning Försäkringar Nyhetsarkiv för omsorg och stöd Äldre Vi jobbar för att du ska kunna bo kvar hemma så länge du önskar För att underlätta för dig finns olika typer av stöd och hjälp du kan ansöka om Du hittar dem i menyn till vänster eller nedan Hjälpmedel Bostadsanpassning Hemhjälp och hemtjänst Trygghetslarm Mat i äldreomsorgen Anhörigstöd

  Original URL path: http://ludvika.se/omsorgstod/aldre.4.36ed731e127e26ace10800018003.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Handikapp, funktionsnedsättning - Ludvika kommun
  arbetsterapeut Resor transporter besök Familj barn och ungdom Invandring och integration Missbruk Våld och hot Sjukvård Gifta sig Dödsfall och begravning Försäkringar Nyhetsarkiv för omsorg och stöd Handikapp funktionsnedsättning Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS erbjuder dig som har en omfattande funktionsnedsättning olika insatser Vilka det är kan du läsa om här Kommunen ger stöd och hjälp enligt LSS till dig som har Utvecklingsstörning autism eller autismliknande tillstånd Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande Det finns olika former av stöd olika typer av särskilt boende personlig assistans ledsagning kontaktfamilj kontaktperson korttidsvistelse korttidstillsyn familjehem daglig verksamhet Allt stöd behovsprövas Ansökan Ansökningsblankett som omfattar flertalet av de hjälpinsatser som en person med funktionsnedsättning har möjlighet att få hittar du här Ansökan om LSS insatser Relaterad information LSS lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförsäkringsbalken assistansersättning Socialtjänstlagen Lag om färdtjänst Lag om riksfärdtjänst Hälso och sjukvårdslagen Ansökan om LSS insatser Så här överklagar du 1177 se Landstinget Dalarna 1177 se Funktionsnedsättning

  Original URL path: http://ludvika.se/omsorgstod/handikappfunktionsnedsattning.4.36ed731e127e26ace10800017816.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Psykisk ohälsa - Ludvika kommun
  av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa antingen genom att vi själva drabbas en nära anhörig vän eller arbetskamrat Alla mår dåligt ibland Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner Ibland fungerar inte livet som du vill I perioder kan du uppleva att du saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att

  Original URL path: http://ludvika.se/omsorgstod/psykiskohalsa.4.36ed731e127e26ace10800017755.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Anhöriga och frivilliga - Ludvika kommun
  för äldre Sjukgymnast arbetsterapeut Resor transporter besök Familj barn och ungdom Invandring och integration Missbruk Våld och hot Sjukvård Gifta sig Dödsfall och begravning Försäkringar Nyhetsarkiv för omsorg och stöd Anhöriga och frivilliga Kommunens uppgift är att synliggöra situationen för dig som anhörig förebygga isolering och förbättra din livskvalitet Relaterad information Anhörigstöd i Ludvika Skriv ut Sidan senast uppdaterad 2015 12 30 Kontakta oss Vård och omsorgsförvaltningen Telefon 0240 860

  Original URL path: http://ludvika.se/omsorgstod/anhorigaochfrivilliga.4.36ed731e127e26ace10800018223.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Särskilt boende för äldre - Ludvika kommun
  omsorg och stöd Särskilt boende för äldre Särskilt boende för äldre är benämningen på de boendealternativ som kommunen ansvarar för Det särskilda boendet kan vara ett äldreboende demensboende eller korttidsboende En plats i särskilt boende är för dig som har ett omfattande hjälpbehov som inte kan tillgodoses genom hemtjänst eller på annat sätt I Ludvika finns nio särskilda boenden för äldre De består av egna lägenheter rum i olika storlekar

  Original URL path: http://ludvika.se/omsorgstod/sarskiltboendeforaldre.4.36ed731e127e26ace10800017169.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Sjukgymnast, arbetsterapeut - Ludvika kommun
  sig Dödsfall och begravning Försäkringar Nyhetsarkiv för omsorg och stöd Rehabilitering För dig som bor på något av kommunens särskilda boenden finns tillgång till arbetsteratpeuter och sjukgymnaster KommunRehab KommunRehab består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster De arbetar med ett rehabiliterande synsätt vilket innebär att se till just dina möjligheter och behov och ge det stöd som du behöver för att klara de vardagliga aktiviteterna så självständigt som möjligt Arbetsterapeut och sjukgymnast

  Original URL path: http://ludvika.se/omsorgstod/sjukgymnastarbetsterapeut.106.55e94f9a12844695428800017204.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Resor, transporter, besök - Ludvika kommun
  besöka oss Med bra gång och cykelvägar en utbyggd kollektivtrafik och samordnade resor inom skola färdtjänst och omsorg minskar vi miljöbelastningen och ökar tillgängligheten till utbildning arbete och service I kommunen finns lokala och regionala busslinjer tågtrafik skolskjutsar färdtjänst och andra trafikformer Dalatrafik samordnar kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i hela länet Särskild kollektivtrafik är samhällsbetalda resor som inte är öppna för alla utan kräver någon form av tillstånd Hit räknas

  Original URL path: http://ludvika.se/omsorgstod/resortransporterbesok.4.36ed731e127e26ace10800017532.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Familj, barn och ungdom - Ludvika kommun
  barn ungdomar och familj Det finns också många sätt att hjälpa andra till exempel som kontaktperson eller kontaktfamilj Familjerätten Till familjerätten vänder du dig om till exempel har frågor om faderskap adoptioner frågor om vårdnad boende och umgänge Barn Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp bör du anmäla det till mottagningen inom individ och familjeomsorgen När socialtjänsten tagit emot anmälan kontaktas barnets familj för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen Se vidare hänvisning under rubriken Misstanke om barn som far illa Ungdomsmottagning Om du är under 23 år kan du vända dig till Ungdomsmottagningen om du har frågor om sexualitet och preventivmedel Här finns barnmorskor kurator venerolog och gynekolog Vi har tystnadsplikt och besöken är gratis Fältarna Fältarna jobbar uppsökande och förebyggande bland unga Vi söker bland annat upp ungdomar på platser där vuxennärvaron är dålig Är du orolig för att någon kompis far illa Prata med oss Läs mer under rubrik Fältassistenter Vill du bli kontaktfamilj eller kontaktperson Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot barn från 3 år och uppåt i ditt hem någon helg per månad samt eventuellt under sommaren och skolloven Att vara kontaktperson handlar i första hand att vara någon att tala med och hämta stöd hos Om du vill veta mer Se under rubriken Stöd till familj barn och ungdomar och därefter Kontaktfamilj kontaktperson Familjehem sökes Vi söker familjehem för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar eller ursprungsfamilj Socialtjänsten söker dig som har tid och intresse för andra människor och som tycker om utmaningar Om du vill veta mer se under rubriken Stöd till familj barn och ungdomar och därefter rubrik Familjehem Där finns uppgifter om vem du ska

  Original URL path: http://ludvika.se/omsorgstod/familjbarnochungdom.4.55e94f9a1284469542880004685.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •