archive-se.com » SE » J » JARETEG.SE

Total: 438

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Än är det tid att verka! | BibelFokus.se
  mindre detaljerna De områden inom vilka det kommer att ske stora globala och omvälvande förändringar är inte minst dessa politik religion och ekonomi Vi skall se på dessa tre ur några tydliga perspektiv Antikrist Bibeln är tydlig med att det i den yttersta tiden skall framträda en personlig gestalt som får makten över hela jorden Han väljs troligen demokratiskt Vi ger honom ofta namnet Antikrist men i Bibeln kallas han också för vilddjuret eller den laglöse Enligt många bibeltolkare skall denne person ha makten i 7 år och sedan kommer Jesus tillbaka och gör slut på denne världsledare och hans rike precis när han är i färd med att försöka tillintetgöra Israel och kvarlevan av det judiska folket Antikrist kommer att ha både politisk religiös och ekonomisk makt Denne person har vi inte sett skymten av ännu även om det är tydligt att scenen håller på att ställas i ordning för hans framträdande Vi skall inte tro att han kommer osynligt så som t ex Jehovas vittnen sagt om Jesu återkomst när Jesus inte kom de årtal de förutsade att han skulle komma Antikrist är en konkret person som alla jordens folk kommer att se följa och dyrka Jag har inte sett honom ännu har du Världsekumenik Vi ser i Uppenbarelseboken att alla människor på jorden alla stammar folk och språk skall tillbe Antikrist i endräkt i den yttersta tiden Man skall beundra honom och dyrka honom Alla skall göra detta förutom Jesu sanna lärjungar Detta är inte möjligt förrän alla religioner enas och accepterar en och samma ledare Det är möjligt att alla religionerna kommer att finnas kvar till sin yttre form men att de alla enas kring Antikrist som sin messias kristus ordet antikrist kommer från grekiskans anti christos vilket främst betyder istället för kristus alltså någon som framträder istället för Jesus Kristus för att lura och bedra jordens befolkning Bibeln förvarnar oss om ett stort avfall i den kristna kyrkan 2 Tess 2 1 12 vilket kommer att öppna upp för möjligheten till denna världsekumenik Påven Franciskus tycks inta en ledande roll i detta enande jesuit som han är De kristna som är vakna ser att detta avfall har kommit långt på vägen men att utvecklingen ännu inte är framme vid den för Antikrist nödvändiga världsekumeniken Ännu kvarstår en mängd arbete för enhetssträvarna Tänk om de bara visste vem de krattar manegen för Vilddjurets märke och en kontantlös ekonomi Vi ser i Uppenbarelsebokens kapitel 13 att ingen skall kunna köpa eller sälja något om man inte har tagit emot vilddjurets märke det märke som Bibeln lite kryptiskt kopplar ihop med talet 666 Märket kommer att signalera att var och en som mottagit det även har accepterat Antikrist som gudomlig ledare Vi ser i världen att olika tekniker testas för att ge människor ett märke med vilket de kan identifiera sig och därmed köpa och sälja utifrån denna identifikation Dock är detta än så länge frågan om i viss mån haltande prototyper så den slutliga lösningen har vi

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/blogg_140406 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Några tankar om ”förödelsens styggelse” | BibelFokus.se
  eukaristin Martin Luther kallade eukaristin den absolut största styggelsen inom katolska kyrkan Är man inte insatt i vad den står för kan man häpna över ett sådant uttalande men är man påläst och bibeltroende så förstår man att Luther hade helt rätt Varje gång den katolska mässan förrättas så utför prästen ett förnyat Jesus offer på altaret Detta offer bringar försoning för både döda de i den katolska skärselden och levande och detta innebär då att Jesu död på korset inte var fullt tillräcklig trots att den var det enligt t ex Hebreerbrevet kapitel 9 Den absolut viktigaste grunden för mässan eukaristin är katolska kyrkans lära om att oblaten verkligen ÄR Kristi kropp och att vinet ÄR Kristi blod Det blir det genom prästens ord och ritual vid altaret Denna tro är dessutom en oerhört viktig grund för deras övriga läror om eukaristin Att oblaten blir Kristi kropp innebär att man inom katolska kyrkan säger att oblaten ÄR Kristus Detta gör att man faktiskt TILLBER oblaten Det kallas för eukaristisk tillbedjan Prästen placerar då den stora oblaten den som man inom Svenska kyrkan brukar bryta sönder i en s k monstrans en solformad hållare se bild När denna monstrans bärs runt i församlingen är enligt katolska kyrkan denna oblat den VERKLIGE Kristus och församlingen böjer sig då ner i tillbedjan när monstransen passerar Detta är vad vi kan kalla för en annan Jesus eller en istället för Kristus Istället för Kristus på grekiska blir anti christos vilket är det ord som vi till svenskan översatt till Antikrist Det finns även monstranser uppställda som kan tillbes dygnet runt lite var stans i världen Några filmas med kamera och detta läggs ut live på Internet se t ex http savior org och http www acfp2000 com Det innebär att denna bild av en istället för kristus kan fås fram i varje hem som har en dator kopplad till Internet Trogna katoliker behöver därför inte gå till kyrkan för att tillbe denna istället för kristus utan kan göra det hemma Läs nu Upp 13 14 15 och fundera över om detta är något som kan bli påtvingat hela jordens befolkning framöver Bilden finns ju där och tekniken är på plats Med lite ytterligare teknik är det enkelt att lägga till en funktion som kontrollerar att du är uppkopplad och tillber den eukaristiske kristus som en bekräftelse på att du stödjer världssamfundets enhetsprogram Tillbedjan av denna eukaristiske kristus i monstransen skulle kunna vara den bild som ALLA människor skall tvingas göra och tillbe som det står om i Upp 13 14 15 Det behöver ju inte betyda att hela mänskligheten tillsammans gör en bild staty det kan istället betyda att var och en skall knäppa på denna bild för tillbedjan t ex via Internet eller TV Ett faktum som möjliggjort denna avgudadyrkan som eukaristisk tillbedjan faktiskt innebär är att Kyrkan tidigt tog bort det s k bildförbudet ifrån de Guds 10 budord som många av oss lärt oss att memorera Läs 2 Moseboken kapitel 20 Där har du alla budorden Som ett andra budord finns bildförbudet Det lyder så här Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem Ty jag HERREN din Gud är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen ja tredje och fjärde släktledet när man hatar mig men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud Detta budord finns inte med bland de 10 Guds bud som många av oss lärt i söndagsskola och konfirmation Genom att göra två budord av budet om begär till annans hustru och till annans ägodelar har man ändå 10 budord i den katolska och lutherska traditionen Observera att det här bildförbudet inte avser enbart bilder utan framför allt är ett förbud mot att göra sig något som representerar Gud och som man tillber precis som med eukaristisk tillbedjan Läs mer om monstransen och dess hedniska historia på t ex http www aloha net mikesch monstr htm Påvens plan Biskop Anders Arborelius har sagt att Katolska kyrkan är själva garantin för enhet Det är inte obekant att påven arbetar för att ena alla världens religioner under sin egen ledning Det som ligger i påvens plan är att alla skall samlas kring eukaristin Eukaristin är själva missionsverktyget i sig Läs här vad påven Johannes Paulus II sa år 2000 Eukaristin är ett missionerande sakrament inte enbart därför att missionens nåd strömmar ut därifrån utan också därför att den innehåller i sig principen och den eviga källan till frälsning för alla Firandet av det eukaristiska offret är därför den mest effektiva missionshandling i världens historia som den kyrkliga gemenskapen kan utföra The International Eucharist Congress 21 juni 2000 återgivet av L Osservatore Romano 28 juni 2000 Katolska kyrkan har också sagt att när man tar del av eukaristin så blir man vad man äter Om nu oblaten ÄR Kristus så blir man med andra ord en kristus man blir gudomlig Dave Hunt citerar 2 a Vatikankonciliet angående nattvarden och eukaristin i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod och delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än att det förvandlar oss till vad vi har mottagit http users stargate net ejt corpchr3 htm Förstår du att detta är att leda mänskligheten in i det avfall där man själv gör sig till gud och där man tillber en istället för kristus en anti christos När tiden sedan är mogen kommer troligen en fysisk person träda fram och säga JAG är Kristus Detta är personen Antikrist den laglöse fördärvets son Peter Kreeft protestant som konverterat till katolicismen skriver i boken Ecumenical Jihad s 164 Den kraft som kommer att återförena Kyrkan och vinna världen är tillbedjan av eukaristin Dessa två ting återförena Kyrkan och vinna världen är delar i samma projekt sänt från

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/styggelsen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • En IT-snubbes funderingar kring vilddjurets märke | BibelFokus.se
  ingen får vare sig köpa eller sälja något utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal Här gäller det att vara vis den som har förstånd han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal ty det är en människas tal Och dess tal är sex hundra sextiosex Jag har här valt texten från 1917 års bibelöversättning eftersom det där tydligare framgår att det handlar om en frivillighet att ta emot märket Människor förmås att ta emot märket och låter giva sig det Det är vad den grekiska grundtexten också talar om Att man förmås göra något behöver ju inte alls handla om tvång det kan istället handla om förmåner som frestar Och då låter man med glädje giva sig det ljuvliga märket Några reflektioner Vad kan vi då dra för slutsatser utifrån dessa fakta Jag själv tänker i vart fall så här 1 Märket signalerar en tillhörighet och det representerar vilddjuret antikrist De som tar emot detta har accepterat och underordnat sig den nya karismatiska globala världsledaren och dennes nya världsordning VARNING Observera här vad Bibeln varnar för i Upp 14 8 12 2 Märket blir troligen fullt synligt kanske i form av en slags tatuering Folk kan välja om de vill ha det på högra handen eller i pannan Här tycker jag att vår tids tatuerings boom verkligen förbereder människor för att ta emot vilddjurets märke Ingen utmärker ju sig idag med tatueringar och vad spelar ännu en tatuering för roll Ger märket dessutom stora ekonomiska fördelar så är det ju bara att köra på om man struntar i Bibelns varningar 3 Observera att Bibeln INTE säger att det är med märket som folk utför sina ekonomiska transaktioner i den yttersta tiden Det är istället så att mottagandet av märket gör det möjligt för folk att köpa och sälja Denna möjlighet kan vara markerad med en enda liten förbockning i varje lands folkbokföringssystem som sedan matat alla betalsystem med den uppgiften De som tagit emot märket får denna markering i systemet och har de denna markering i sin personakt är det öppet att utföra ekonomiska transaktioner med alla personliga konton kort mobiler etc Jag har skrivit det tidigare att jag tycker vaccinationen mot svininfluensan gav en bild av hur det kan komma att gå till rent logistiskt när folk skall tilldelas vilddjurets märke Folk går till olika anvisade lokala platser ställer sig i kö och får snabbt ett märke på högra handen eller pannan Detta registreras sedan i ett centralt system vilket även skedde med de som tog emot svin vaccinationen 4 Kontanterna avskaffas det kontantlösa samhället införs till 100 Utan att kontanterna avskaffas finns ingen möjlighet för den kontroll av ekonomiska transaktioner som Uppenbarelseboken förutsade för 2000 år sedan Och vi är på väg dithän med stormsteg Därför kommer alla ekonomiska transaktioner i den yttersta tiden vara kontantlösa och istället ske helt digitalt 5 Det blir fortfarande en mängd olika digitala betalsystem Begrunda här att man kan ha kvar många olika alternativa betalningssätt i den

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/blogg_150808 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • De två vittnena i Uppenbarelseboken 11 | BibelFokus.se
  att floden kom och att Gud var den som stängde dörren till denna ark före de sju dagarna så skulle det profetisk kunna säga oss att dörren till frälsningen stängs i och med att antikrists sju år påbörjas Det tycker jag är en intressant tolkning som stämmer med det förutsagda avfallet Men det här är inte är jätteklart Det står i Upp 11 4 att de två vittnena är de två olivträden Det kan inte jag tolka på något annat sätt än att det motsvarar judarna och de kristna Det är ju underligt varför Gud valt att det skall vara TVÅ vittnen annars Jämför man denna tanke med t ex judarnas lövhyddohögtid så ser man där att judarna skall samla in löv från både planterade och vilda olivträd till sina hyddor se Nehemja 8 13 18 De skulle bo i dessa hyddor utanför den vanliga bostaden i sju dagar Här kommer de sju dagarna igen och detta kan vara en profetisk bild för de sju år vi kommer att tvingas leva utanför det etablerade samhället pga av vår vägran att dyrka antikrist Det grekiska ordet som används här för vittnen är martus vilket också kan betyda martyrer Så kanske det kan ge oss en vink om att det framför allt är martyrskap det handlar om tillsammans med profetiska handlingar Det är ju uppenbart att dom inte kommer att vara speciellt populära bland allmänheten Så vill jag också peka på att de två vittnena skall profetera i 1260 dagar Detta är 3 5 år och allt talar för att det är den sista hälften av antikrists sju år Som jag visat i mina texter om Jesu återkomst kommer den första uppståndelsen och uppryckandet av alla trogna kristna att ske i slutet av antikrists sju år därför är det troligt att de

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/question/081111 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Apostasia - uppryckande eller avfall? | BibelFokus.se
  helt fel Ordet apostasia används även i Apg 21 21 och där syftar det på att judarna överger Mose lag alltså avfaller från Mose När det talas om uppryckande i 1 Tess 4 17 så används där istället en böjning av det grekiska ordet harpazo vilket alltså är ett helt annat ord som inte ens är snarlikt Apostasia används sedan inte på fler ställen När du i vissa greiska lexikon jag har inte sett det i mina ser att apostasia kan betyda departure så måste du slå upp det ordet i ett engelsk lexikon för då ser man att det även kan syfta på just detta att överge den sunda läran Detta blir tydligt i titeln på en bok som väktaren Ray Youngen skrivit den heter A time of departure vilket syftar på att vi nu lever i avfallets tid Sedan måste vi också se på summan av Guds Ord och då är det ju väldigt mycket som talar MOT ett tidigt uppryckande Så skulle det nu funnits en möjlighet att tolka apostasia som uppryckande en möjlighet som jag menar inte finns så måste man välja en tolkning som harmonierar med resten av vad Bibeln säger Det är ju så översättare arbetar Dom som talar för ett tidigt uppryckande pre tribulation menar ofta att just uppryckandet är det sätt på vilket den röjs ur vägen som står i vägen för antikrists framträdande Men det är ju istället ganska uppenbart att det är avfallet som möjliggör framträdandet Personligen tror jag det är Guds Ande i alla sanna kristna som hindrar Antikrists framträdande Men genom avfall decimeras ju antalet kristna och därmed också Guds Andes närvaro på Jorden På motsvarande sätt var det också på GT s tid Det var ju just på grund av avfall som Gud lämnade sitt tempel och

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/question/120101 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket | BibelFokus.se
  vi judarna står vi under Guds välsignelse Förbannar vi judarna så riskerar vi att hamna under Guds förbannelse vilket betyder att bli bortstött från Gud utanför hans beskydd och ledning Det innebär att man kan drabbas av en alldeles särskild förblindelse Vad denna förblindelse kan leda till i den yttersta tiden skall vi också titta på nämligen omfamningen av antikrist och delaktighet i hans fälttåg mot Israel Läs textversion av del 1 Lyssna på del 1 högerklicka för att ladda hem Längd 45 min Storlek 18 Mb Format mp3 mono Del 2 av 3 Israel judarnas nation Innehåll I detta andra program i serien vill jag lyfta fram vad Bibeln säger om att Israel är judarnas egendomsland för all tid Det Israel som bildades 1948 och som vi ser idag förutsades redan på gammaltestamentlig tid Gud sa genom profeterna att judarna skulle fördrivas ut till ALLA jordens länder och sedan hämtas tillbaka därifrån till det land som gavs åt deras fäder Bibeln visar att den återflyttning som vi ser idag av judar till Israel är Guds vilja och plan Jag vill också visa på det intressanta att Israel är det fikonträd den tidstermometer som Jesus sa att vi skulle titta på när vi undrar var någonstans vi befinner oss på den profetiska tidsskalan Många av Bibelns profetior har ju redan inträffat men många är avsedda för ändens tid Var befinner vi oss Vad kommer att ske Och i vilken följd Att acceptera att judarna är Guds förbundsfolk och att Israel är judarnas nation är en nödvändighet för att förstå det mesta i Bibeln och för att hänga med i det profetiska skeendet framför allt ändens tid Detta är en är en ögonöppnare för mycket Läs textversion av del 2 Lyssna på del 2 högerklicka för att ladda hem Längd 44

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/israel_judarna (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bloggar | BibelFokus.se
  Lennart Läs mer Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Några tankar inför 2015 Skrivet av Lennart 29 december 2014 18 19 När ett nytt år kommer tänker man gärna på hur det gångna året har varit och på hur det nya kommer att bli En del tar sig friheten att sia om hur det nya året skall gestalta sig utifrån olika världshändelser eventuellt med viss koppling till Bibelns profetior Men mycket ofta visar sig sådant siande vara människotankar Ibland handlar det om rent önsketänkande som ger falska förhoppningar och ibland handlar det om rena skräckscenarier som inger fruktan och ofrid hos de stackare som i okunnighet tar till sig detta Jag skall ge lite exempel på sådant strax blogg för Lennart Läs mer Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Gör mig fri Herre Jesus Skrivet av Lennart 14 december 2014 13 02 Joh 8 36 Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria I den här bloggen skall jag nu vara lite personlig och berätta något ur mitt kristna liv en tid som jag ända från starten fått dela med min hustru Anita blogg för Lennart Läs mer Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Ty det står skrivet Skrivet av Lennart 7 november 2014 19 33 Jag blev nyligen påmind om den bibeltext som berättar om hur judarnas bortglömda lagbok återfanns syftar här på de fem Moseböckerna När man läste upp bokens innehåll för kung Josia blev han helt uppgiven Sedan hände detta blogg för Lennart Läs mer Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Jesus betalar din skuld Skrivet av Lennart 12 oktober 2014 13 19 Ibland kan man få höra människor säga sådant som Gamla testamentet gäller inte längre nu är det enbart Nya testamentet som gäller Lever man med en sådan uppfattning om Guds frälsningshistoria är jag rädd för att man får leva med en ganska mager tro Hela Gamla testamentet GT handlar ju till syvende och sist om både Jesus och Nya förbundet och därför säger Jesus själv om GT s skrifter blogg för Lennart Läs mer Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Suomi En bild säger mer en tusen ord Skrivet av Lennart 15 juli 2014 21 33 Man brukar säga att en bild säger mer en tusen ord Flera bilder blir då till en hel uppsats Mer än så skriver jag därför inte utan låter dessa bilder tala för sig själva över ämnet Trosrörelsen leder sina får till lydnad under påven Lennart Kenneth Copeland John Carol Arnott mfl på besök hos påven Till vänster i bilden den nyligen avlidne anglikanske biskopen Tony Palmer blogg för Lennart Läs mer Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Vad var det stora med den första pingstdagen Skrivet av Lennart 24 maj 2014 19 40 När vi nu närmar oss pingsthelgen 2014 vill jag dela lite kompletterande tankar i anknytning till den artikel som jag nyligen publicerade med rubriken Arvet från skeendet på Azusa street blogg för Lennart Läs mer Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Än är det tid att verka Skrivet av Lennart

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/blog (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Käyttäjän Lennart blogi | BibelFokus.se
  minne olemme kutsutut ja ennalta määrätyt olemaan Kirja lupaa tietoja jotka avaavat kombinaatiolukon kaikkeen tähän Ajattelepa että kaikki vastaukset ovat Tommy Liljan kirjassa Lue lisää Tulostinystävällinen sivu Send by email Jeesus maksaa velkasi Kirjoittanut Lennart 20 Lokakuu 2014 10 07 Joskus voi kuulla ihmisten sanovan sellaista kuin Vanha Testamentti ei ole enää voimassa nyt voimassa on vain Uusi Testamentti Jos omaa sellaisen käsityksen Jumalan pelastushistoriasta pelkään että elämä uskossa on melko laihaa Koko Vanha Testamentti VT käsittelee kaiken kaikkiaan sekä Jeesusta että Uutta liittoa ja siksi Jeesus itse sanoo VT n kirjoituksista Lue lisää Tulostinystävällinen sivu Send by email Svenska Minkälaista helluntaikokemusta etsit Kirjoittanut Lennart 20 Tammikuu 2013 16 33 Monet meidän modernissa kristikunnassamme etsivät sitä mitä usein nimitetään helluntaikokemukseksi toisin sanoen henkikastetta ja Pyhän Hengen täyteyttä Mutta mitä helluntaita oikeastaan etsitään Onko se juuri se helluntaikokemus josta Raamattu todistaa Lue lisää Tulostinystävällinen sivu Send by email Svenska Karismaatikot mystikot ja liberaaliteologit käsi kädessä Kirjoittanut Lennart 1 Toukokuu 2012 18 03 Joitakin vuosia taaksepäin oli kyllä vain harvoja jotka pystyivät näkemään että on olemassa yhteinen ekumeeninen näyttämö karismaatikkojen mystikkojen ja liberaaliteologien kesken Karismaattiset kristityt näkivät itsensä eniten Raamatulle uskollisina eikä esillä ollut silloin mitään ajatusta ekumeniasta ykseydestä ja yhteistyöstä toisten ryhmien kanssa Mystikot pitäytyivät omiin porukoihinsa ja liberaaliteologit näyttivät halveksivan kaikkea joka oli tekemisissä Raamattu uskollisuuden kanssa Lue lisää Tulostinystävällinen sivu Send by email Svenska Voimakkaat karismaattiset johtajat voivat olla psykopaatteja Kirjoittanut Lennart 29 Huhtikuu 2012 10 08 Katsoin eilen Tieteen Maailmaa Siinä käsiteltiin psykopaatteja Tietenkin otettiin esille sarjamurhaajat Mutta se mikä oli mielenkiintoista ohjelmassa oli että on olemassa monia psykopaatteja jotka eivät ole murhaajia He ovat keskuudessamme eläviä He ovat usein suuria vahvoja johtajia erilaisissa yhteisöissä Eihän näitä nyt kutsuta psykopaateiksi vaikkakin he sitä ovat Heitä kutsutaan karismaattisiksi johtajiksi Tämä vahvisti sen mitä kauan olen ajatellut ja uskonut Lue

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/fi/blog/1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive