archive-se.com » SE » J » JARETEG.SE

Total: 438

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pröva andarna - ett "besiktningsprotokoll" | BibelFokus.se
  Gud i Bibeln som en treenig Gud Fadern Sonen och den Helige Ande Att Fadern är Gud är det få som vill tvista om Att Jesus är Gud är däremot en känsligare fråga Under hela den kristna historien har just denna sanning ständigt attackerats New age rörelsen är mycket noga med att betona att Jesus bara är en i högen av kristusgestalter Inom villoläror som Trosrörelsen Jehovas vittnen Mormonerna mfl så framställs Jesus i deras undervisning mer som en pånyttfödd människa än som den samme som Gud Men klassisk kristen tro säger att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt Alltså när Gud uppenbarar sig i en mänsklig kropp så är det Jesus och vi kallar honom då för Guds son Men Jesus fanns till före skapelsen och han uppenbarar sig på flera ställen i Gamla testamentet som Herren Gud På motsvarande sätt förhåller det sig med den Helige Ande Han är en av Guds personligheter Den Helige Ande är den samme som Fadern och Jesus men i en annorlunda skepnad Läs 1 Joh 5 7 8 i din Bibel så skall du se att där troligen står något om Anden vattnet och blodet Men om vi läser i King James Bibel står där For there are three that bear record in heaven the Father the Word and the Holy Ghost and these three are one Här ser vi tydligt att Fadern Sonen Ordet som blev kött och Anden är ETT Varför är det då annorlunda i våra nya Biblars översättning Jo kortfattat kan jag säga att det beror på att nyare översättningar utgår från en nyare manipulerad grekisk grundtext där man medvetet velat dölja treenigheten och framförallt sanningen om Jesus I äldre Biblars översättning har man utgått från den grekiska grundtext som kallas majoritetstexten och som anses vara den mest kompletta och korrekta Luther använde den texten och så gjordes för svenska Biblar före 1917 års översättning Så i den s k Reformationsbibeln som utgått från Karl XII s Bibel står det då 1 Joh 5 7 8 Ty tre är de som vittnar i himlen Fadern Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett Här har vi det tydligaste Bibelstället om treenigheten men som moderna teologer och bibelöversättare försökt lägga bakom en dimridå Den Helige Ande är ett med Fadern han är alltså också Gud Vi skall även se på något Bibelställe där den Helige Ande kallas för han dvs att han verkligen är en person och inte någon neutral kraft Heb 10 15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss Först säger han Joh 15 26 När Hjälparen kommer som jag skall sända er från Fadern sanningens Ande som utgår från Fadern då skall han vittna om mig Vad innebär då detta Jo att vi inte kan behandla den Helige Ande som enbart en kraft som vi förfogar över Man förfogar inte över Gud Vi kan inte tala om den Helige Ande som enbart en smörjelse av det ena eller andra slaget typ något som någon speciell förkunnare kan dela ut lite som han själv tycker Den Helige Ande är inte något det eller den Han är Gud Testpunkt 3 Är den Helige Ande Gud och behandlas han som Gud hos den förkunnare i det sammanhang eller i den lära du vill pröva Svar JA Godkänt på denna punkt NEJ Körförbud Skrota förkunnaren sammanhanget eller läran 4 Den Helige Ande är HELIG Den Helige Andes primära namn och titel är just den Helige Ande Inget oheligt härstammar från den Helige Ande ingen otukt orenhet lösaktighet avgudadyrkan svartkonst fiendskap kiv avund vredesutbrott gräl splittringar villoläror illvilja fylleri utsvävningar köttets gärningar enl Gal 5 19 21 Inte heller maktmissbruk självupphöjelse skrytsamhet eller pengabegär kommer från den Helige Ande Andens frukt är däremot kärlek glädje frid tålamod vänlighet godhet trohet mildhet och självbehärskning Gal 5 23 Observera att ordet frukt står i singularis i Gal 5 23 Det innebär att där Guds Ande verkar skall vi kunna uppfatta allt detta goda inte bara en del Testpunkt 4 Kännetecknas den förkunnare det sammanhang eller den lära du vill pröva av Guds helighet och är Andens frukt synlig Svar JA Godkänt på denna punkt NEJ Anmärkning Känn tveksamhet inför förkunnaren sammanhanget eller läran Vi måste dock ha tålamod med varandra Ingen blir perfekt på denna sidan evigheten Men du skall kunna se en positiv förändring över tiden pga av att en sann kristen lever i helgelse 5 Den Helige Ande pekar bara på Jesus och inte på sig själv En av de främsta uppgifter den Helige Ande har är att upphöja Jesus Han vill inte upphöja sig själv Så här är det för att Guds verk genom Jesus Kristus skall få lysa klart inför människorna Det är Guds nåd genom Jesu försoningsdöd på korset som skall framhävas och inget annat Joh 15 26 När Hjälparen kommer som jag skall sända er från Fadern sanningens Ande som utgår från Fadern då skall han vittna om mig Testpunkt 5 Vad talas det mest om hos den förkunnare det sammanhang eller den lära du vill pröva den Helige Ande och hans verk eller om Jesus och hans försoningsverk Svar Jesus och hans försoningsverk Godkänt på denna punkt Helig Ande och hans verk Anmärkning Var försiktig Fel fokus kan leda in i allvarliga villfarelser 6 Den Helige Ande överbevisar om synd rättfärdighet och dom Joh 16 8 Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom En av den Helige Andes främsta uppgifter här i världen är att peka ut synd och att döma den samt att visa på vägen till rättfärdighet Utan överbevisning om synd finns ingen förkrosselse och ånger hos en människa Utan förkrosselse och ånger finns ingen omvändelse Utan omvändelse finns ingen pånyttfödelse och frälsning Utan pånyttfödelse och frälsning finns ingen rättfärdighet Och utan hela denna kedja får vi inte det eviga livet hos Gud Det här är egentligen korsets hela budskap Så när vi vill pröva en förkunnare ett sammanhang eller en lära

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/prova_andarna (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • "Rör inte Herrens smorde!" | BibelFokus.se
  26 läser vi om hur David åter skonar Saul liv när han går fram till den sovande Saul och tar hans spjut och hans kruka med vatten Sedan går han upp på ett berg och ropar till Saul se bilden ovan Den här gången är det inte tal om att tillrättavisa Herrens smorde enskilt här sker det inför hela Israels folk 1 Sam 26 18 20 Och han fortsatte Varför förföljer min herre sin tjänare så Vad har jag då gjort och vad ont kan du finna hos mig Må nu min herre och konung höra sin tjänares ord Om det är Herren som har eggat upp dig mot mig så låt honom få känna doften av en offergåva Men om det är människor så må de vara förbannade inför Herren för de har nu drivit bort mig så att jag inte får uppehålla mig i Herrens arvedel De säger Gå bort och tjäna andra gudar Låt nu inte mitt blod falla på jorden fjärran från Herrens ansikte Israels kung har ju dragit ut för att leta efter en enda liten loppa som när man jagar rapphöns i bergen 3 0 Så här låg det alltså till Vi kan nu konstatera följande innan vi går vidare och jämför detta med hur vi kristna skall agera Saul var utvald av Gud att vara kung över Israel 1 Sam 9 17 Saul var smord till kung av den sanna profeten Samuel 1 Sam 10 1 Saul hade struntat i Guds befallningar och därmed blivit förskjuten av Gud 1 Sam 15 10 15 22 23 16 14 Saul försökte pga avundsjuka att döda David 1 Sam 19 1 mfl Saul hade låtit döda Herrens smorda präster 1 Sam 22 18 Saul var given i Davids hand 1 Sam 24 10 11 David valde själv att skona Saul 1 Sam 24 7 1 Sam 26 23 David tillrättavisade först Saul enskilt 1 Sam 24 10 16 David tillrättavisade senare Saul offentligt 1 Sam 26 18 20 Saul dog på stridsfältet genom att han tog sitt liv istället för att hamna i fiendens händer 1 Sam 31 1 5 4 0 Hur skall man använda dessa Bibeltexter Vi kan jämföra några av punkterna ovan med vad vi kristna själva står inför ibland Många gånger talar vi faktiskt inte om äpplen och äpplen utan om äpplen och päron 4 1 Vi talar inte om att döda någon Som vi sett i texterna om David och Saul så avser uttrycket att räcka ut handen mot Herrens smorde att David hade chansen att döda Saul När somliga använder detta uttryck som kritik mot de som idag varnar för falska profeter och villfarna förkunnare så blir det fel på flera sätt Den som varnar är ju inte ute efter att ta livet av någon Det man gör är att varna för falsk förkunnelse som är farlig för Guds barn och man pekar ut var den kommer ifrån så att ingen skall behöva ta in den falska undervisningen pga okunskap I mitt fall lägger jag ut dessa varningar i min webbplats BibelFokus se och det innebär varken hotelser mot eller häxjakt på de förkunnare som jag vill peka ut som falska och farliga Min målgrupp är enbart de av Guds barn som är beredda att värdera sanningen högre än spektakulära upplevelser osanna berättelser och falska läror 4 2 Saul var smord av Gud Här kommer vi till frågan om att jämföra äpplen med päron eller kanske ännu hellre äpplen med ruttnande och rutten frukt Saul var utvald av Gud att vara kung över Guds folk judarna och Guds nation Israel Det är väl att räkna som ett av de största uppdragen i denna värld Och Saul var dessutom smord av den sanne profeten Samuel till att vara denne kung Vi har alltså här att göra med en person som var både utvald och smord till något oerhört stort i sanning en Herrens smorde MEN Saul hade avfallit från Gud och Gud hade därmed förskjutit honom Pga av detta var Saul satt i utförsbacke och hans överträdelser blev bara värre och värre Mot slutet av sitt liv gick han t o m till ett medium för att söka råd 1 Sam 28 Han omvände sig tragiskt nog aldrig till Gud i en sann förkrosselse Saul hade bildligt talat varit ett friskt äpple från början men som sedan hade drabbats av förruttnelse Vi ser att David trots detta var väldigt ödmjuk Han böjde sig i allt under Saul Han skonade Sauls liv Men till slut tillrättavisade han Saul skarpt först enskilt Och efter en tid tillrättavisade han Saul skarpt även offentligt Här är David ett föredöme för hur vi kristna bör bete oss mot sanna förkunnare som börjar glida snett och som vi har möjligheten att tala kommunicera med När förruttnelsen kommer in skall vi vara salt 4 3 De icke smorda förkunnarna MEN vad jag och många med mig oftast varnar för är inte god frukt som riskerar att drabbas av förruttnelse utan allt igenom rutten frukt dvs genuint falska profeter Det är något helt annat är gudsmän på glid Falska profeter är inte utvalda av Gud till att förkunna Och om vi ser vad Jesus säger om falska profeter så har många av dessa aldrig ens startat som sanna förkunnare Matt 7 21 23 Inte skall var och en som säger Herre Herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske Faders vilja Många skall säga till mig på den dagen Herre Herre har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar Men då skall jag säga dem sanningen Jag har aldrig ka nt er Gå bort ifrån mig ni laglösa Dessa förkunnare som inför Jesus på den yttersta dagen pekar på alla stora under de gjort i Jesus namn har alltså ALDRIG känt Jesus De har inte ens börjat sin karriär som Herrens smorda och det

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/Herrens_smorde (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Visst skall vi pröva, men hur? | BibelFokus.se
  NT Mediaspelare Lyssna till bibelstudier m m Musik RSS prenumeration Temadagar Videofilmer BYT SPRÅK Suomi Svenska Visst skall vi pröva men hur Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Under en lördag i mars månad 2009 fick jag Lennart J tillfället att hålla två föredrag på Trunnagården i Orsa Rubriken för den helgens Bibelstudier var Pröva allt men hur Göran Carlsson och Rolf Johansson talade också under denna helg Nedan har du länkar till både inspelningarna av mina två föredrag samt utskrifterna av dessa Bonusmaterialet är sådant som jag haft på BibelFokus sedan tidigare men som jag tycker passar att lägga med de två föreläsningarna Del 1 Låt mig se spikhålen i dina händer Ett Bibelstudium om var Guds kraft flödar någonstans Klicka här för att lyssna högerklicka för att ladda hem Längd 54 minuter Storlek 21 5 Mb Filformat mp3 Klicka här för textversionen Del 2 Vem kan pröva Ett bibelstudium om prövandets förutsättningar Är jag själv på rätt väg Har jag undgått att bli bedragen Hur undgår jag att bli bedragen Dessutom ett avsnitt om den karismatiska förblindelsen andlig förblindelse för en avfallen kristenhet Klicka här för att lyssna högerklicka för att ladda hem Längd 59 minuter Storlek 23 7

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/visst_skall_vi_prova (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Det Stora Avfallet I - ett Bibelstudium i videoformat! | BibelFokus.se
  du så får du fritt kopiera denna DVD för att sprida till andra så länge du inte är ute efter att tjäna pengar på det Jag är då tacksam om du skriver samma text på kopiorna som den som står på originalet DET STORA AVFALLET DEL 1 Flash Player behövs för gammal webbläsare Längd 1 tim 7 min Innehåll Introduktion Det stora Avfallet Avfallets sanna natur Avfallets förrädiska natur Lyssna till Del 1 som enbart ljud Läs Del 1 som text PDF format DET STORA AVFALLET DEL 2 Flash Player behövs för gammal webbläsare Längd 1 tim 30 min Innehåll Det antikristliga skiftet ett utbyte av det sanna bärarna i historien skiftets apostlar en annan ande Avfallets ekumenik STARKA videoklipp och avslöjande citat Lyssna till Del 2 som enbart ljud Läs Del 2 som text PDF format Tillhörande predikan Via länken ovan kan du lyssna till den predikan som Lennart J höll i anslutning till första gången detta bibelstudium framfördes Den hade som rubrik Vem är Jesus vad är jag och kompletterar innehållet i detta bibelstudium Några förtydliganden Via länken ovan kommer du till en sida med några förtydliganden som gäller innehållet i bibelstudiet Läs vidare om det eskalerande avfallet via denna länk Liten vägledning till befrielse rening överlåtelse och ny gemenskap med Herren Om du har tagit in endast något litet från de bord som dukats upp av de rörelser eller av de förkunnare som främjar det stora avfallet och den falska karismatiska kyrkan så är det inte otroligt att du upplever bundenhet och ofrid Kanske du känner dig villrådig kraftlös och längtande efter att komma närmare Jesus utan att nå fram Kanske det även är så att andra människor upplever dig som ansträngande Om du skall komma in i en sund kristen tro in i trons vila och in i ett gott och avspänt förhållande till vår Gud så kan du inte behålla en enda liten smula från dessa villolärares smörgåsbord Du måste lämna allt och avsäga dig allt som du tagit in därifrån om du skall finna vilan i ett äkta barnaskap hos Gud Gör så här ta god tid på dig sitt i avskildhet och tala fritt och öppet med din Skapare Kom först ihåg att Jesus älskar dig vad du än har gjort Han lät sig spikas på ett kors just för att du skulle kunna få förlåtelse för det värsta tänkbara Tacka för det Avsäg dig i Jesus namn allt som du lärt och tagit in av falsk undervisning och beteenden Kasta bort all litteratur ljud och videoband etc som har med dessa villoläror att göra Avsäg dig all gemenskap med och beundran för människor som lett dig vilse Plocka aldrig igen upp något om endast en smula från dessa villolärares smörgåsbord Tillskriv dom inte något av din andliga utveckling Gud använder sig inte av falska profeter Han delar inte utrymme med onda andars läror Han vill inte att vi dricker ur grumlade källor Och Gud vill inte heller dela äran med falska profeter

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/avfallet (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Det Stora Avfallet II – Videoversionen | BibelFokus.se
  till bibelstudier m m Musik RSS prenumeration Temadagar Videofilmer BYT SPRÅK Suomi Svenska Det Stora Avfallet II Videoversionen Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen Låt oss göra oss ett namn Nedan finner du ett videobaserat bibelstudium om det eskalerande avfallet i kristenheten Om hur kristenheten mer och mer går i samma riktning som New age Om två oförenliga vägar och riken om två olika sorters andlighet Om du inte tagit del av bibelstudiet Det Stora Avfallet I så vill jag rekommendera dig att göra det kanske rent av först Där gör jag en ganska ordentlig genomgång av många saker som jag bara repeterar lite ytligt här Jag vill också rekommendera dig att ta del av det bibelstudium som heter Babels torn i vår tid för det ger också en bakgrund till det jag går igenom här Du hittar båda dessa bibelstudier via länkarna ovan Detta bibelstudium är det samma som jag föredrog på Temadagen i Alingsås den 8 juni 2013 Bibelstudiet finns också som textversion vilken du hittar här samt i en ljudversion som du hittar i mediaspelaren Lennart Innehåll Inledning Vad är viktigt just

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/avfallet2_video (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Frukt av "Toronto-väckelsen" | BibelFokus.se
  fortfarande höra fruktan i hennes röst Jag var övertygad att hon behövde veta exakt vad som hade hänt Jag började förklara varför upplevelsen hon hade haft var obiblisk och farlig Jag förklarade att konsekvenserna av sådana upplevelser brukade vara kraftiga känslomässiga svängningar depression ängslan ilska irrationella utbrott ihållande transliknande tillstånd känsla av sinnesrubbning och förvirring Medan jag pratade började hon gråta Detta är vad som hände mig sade hon mellan snyftningarna Medan hon försökte återfå fattningen erkände hon att hon fortfarande vacklade av effekterna av sin upplevelse Hon sade att då hon slutligen reste sig från golvet kände hon det som om hon hade sprungit ett hundramilamaraton Faktum var att hennes fysiska effekter av depressionen var så allvarliga att hennes doktor var tvungen att ställa henne på antidepressiv medicinering De andliga konsekvenserna var lika allvarliga Hon började ifrågasätta kristendom överhuvudtaget Glädjen hon så förtvivlat hade sökt i en mystik upplevelse blev ett levande helvete Mitt förhållande till Herren är fullständigt upp och ner Jag är rädd för att be Jag är rädd för att ta reda på vad upplevelsen verkligen var för jag vet att den inte var från Gud Jag är rädd för att gå till kyrkan jag är rädd för Gud Jag har sett saker som går helt emot varje god sak som jag lärde mig från Bibeln när jag var nykristen Detta skrämmer mig Jag är rädd att detta har gjort något med mig och min man för evigt Det har tagit så lång tid för oss båda att komma tillbaka till bibelläsande och bedjande Det är nästan som om vi inte förstår frälsningen längre Jag kommer ihåg dagar när det var så tydligt nu verkar allt så förvirrande Jag är fortfarande rädd Vi läser och vi ber men fortfarande är inte förhållandet till Gud vad det brukade vara Jag kallar inte detta en välsignelse Det var en mardröm som precis håller på att lämna mig min man och vårt äktenskap Det gör mig så arg att ser hur mycket detta har skadat vår familj och rört till det i vårt förhållande Jag vet inte vart jag är på väg andligen Jag har ingen längtan efter Herren Jag är så kritisk nu och så skeptisk att jag inte vet vem jag kan lita på Jag vet att det är många troende som jag som inte vet Allt gick så gradvis När ledarskapet som jag litade på som verkade vara så grundade i Ordet godkänner detta känner jag mig skyldig att gå emot det Allteftersom jag fortsatta att prata med Kristy började hon förstå att hon liksom hennes pastor hade dignat under sociopsykologisk manipulationstaktik Hon började också förstå att dessa manipulationstekniker tillhandahåller jordmån i vilken sataniskt och andligt bedrägeri gror Förståelse bringade avslutning och plötsligt kunde hon se en ljusning på den illavarslande himlen Min berättelse måste hjälpa andra sade hon annars var det helt onödigt Jag kan tala från båda sidor nu Jag erfor en förlamning i kroppen men nu vet jag att det inte var från

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/frukt_av_toronto (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Hur Ulf Ekman bedömer en "väckelse" | BibelFokus.se
  godta varje sammanhang som sjunger lovsånger till Jesus och där det sker andliga manifestationer Äkta väckelse bedöms dock inte på om Jesus upphöjs eller ej Inte heller utifrån andliga manifestationer Lovsång till Jesus tecken och under förekommer även i villfarna sammanhang och sekter och frågan är då VILKEN Jesus det är man upphöjer Väckelse bedöms bättre på om korset står i centrum det sanna evangeliet som också talar om vem Jesus verkligen är och vad människan är i relation till honom I en äkta väckelse går lydnad till Gud före lovsång och andliga manifestationer Ulf Ekman 4 Skapar väckelsen en bestående frukt av Jesusnärvaro i människors liv Blir det en kontinuerlig tillväxt även efter att de starka känslorna har lagt sig Eller blir det ett ständigt sökande efter nya och ännu starkare upplevelser Förs erfarenheten in i församlingslivet Ger församlingen utrymme för detta och vill de enskilda troende leva ut detta i församlingens vardag även under initialt motstånd Min kommentar Vad avser Ekman med Jesusnärvaro Vilken Jesus Och vad avser han med tillväxt Den frukt en äkta väckelse skall lämna efter sig är förvandlade människor som börjar gå korsets väg i Jesu fotspår De skall bli förvandlade vad gäller livsstil moral och lydnad till Guds ord De skall bli Jesu självuppoffrande lärjungar som inte kompromissar med världen eller villfarelser Äkta väckelser har därför sällan gått att föra in i befintliga församlingar och ofta har detta resulterat i att nya samfund uppstått Äkta större väckelser skall vända samhällsutvecklingen till det positiva Den andliga tillväxt som skall bli synlig i en väckt människa skall vara att hon blir allt mindre och Gud blir allt större Ulf Ekman 5 Varje väckelse har någon form av läromässigt innehåll Är undervisningen sunt bibelbaserad överdriven osund eller rent av falsk När en rörelse uppstår är det alltid en blandning av det gudomliga och det mänskliga Man kan ta till sig det som är gott utan att behöva ta emot allt I ett andligt skeende växer vi alla successivt Vi har inte allt på plats omedelbart utan tid kärlek och tålamod måste ges för tillväxt Att hoppa på första bästa felsägning överdrift eller dragning till osundhet är att riskera att kasta ut barnet med badvattnet Det är viktigt att de som uttalar sig offentligt har erfarenhet av väckelsekristendom annars finns en risk att man genom att för snabbt kritisera gör mer skada än nytta Att kräva rätten att få kritisera kan leda till en brist på respekt för det heliga Men att inte säga något alls när saker går snett leder också till problem Min kommentar Följer man Ekmans anvisning här så skall man acceptera att det kan förekomma villfarelser i väckelsesammanhang och då skall man acceptera dessa för att inte gå miste om det äkta Därför skall man inte heller kräva rätten att kritisera eller pröva innehållet i undervisningen enligt Ekman Men Bibeln säger att vi skall pröva allt och dra bort från de sammanhang som inte är i samklang med det evangelium som apostlarna förmedlade

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/ekman_vackelse (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Radioprogram om Sanningen | BibelFokus.se
  42 min Storlek 19 2 Mb Format mp3 mono Sändes 2005 06 24 i Alingsås Innehåll Summan av Guds ord är sanning Och Jesus är Guds ord förkroppsligat Han är Sanningen Så står det i Bibeln och det är utgångspunkten i dessa två program I det här programmet vill jag peka på vikten av att vara sann rakt igenom och vilka konsekvenser det kan få om vi är det eller inte är det Vi har fått mer och mer problem med sanningen i Sverige Vad är sanning och vad är sant Jesus vill leda oss in i hela sanningen Men vad kan stå i vägen för sanningen i våra liv Vad händer om vi vänder sanningen ryggen klicka här för att lyssna på del 1 högerklicka för att ladda hem Del 2 Längd 35 min Storlek 16 1 Mb Format mp3 mono Sändes 2005 07 22 i Alingsås Innehåll Vårt förhållande till sanningen är viktigt för vår relation med Gud kan vi se i Bibeln Talar du sanning Är det du sprider vidare sant Är allt det du valt att tro på helt sant Bibeln säger att vi kan få ta emot kärlek till sanningen och att den skall rädda

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/sanningen (2016-04-30)
  Open archived version from archive •