archive-se.com » SE » J » JARETEG.SE

Total: 438

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Den blinda tron på evolutionen | BibelFokus.se
  till NT Mediaspelare Lyssna till bibelstudier m m Musik RSS prenumeration Temadagar Videofilmer BYT SPRÅK Suomi Svenska Den blinda tron på evolutionen Skrivet av Lennart 13 augusti 2013 09 47 Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Jag vill här tipsa om en video där masterstudenter och professorer inom det naturvetanskapliga området intervjuas om bevisen för evolution m m Det framkommer med all önskvärd tydlighet hur mycket av deras åsikter som är

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/blogg130813 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Varför gnälla över evolutionsteorin? | BibelFokus.se
  inget vidare bra Fler och fler problem tycks istället rada upp sig problem som gör det allt svårare att bevisa evolutionsteorin Det gör många forskare frustrerade och när någon då kritiserar evolutionsteorin så kan en sådan kritiker få möta oerhört elaka påhopp istället för att få fakta serverade Man undviker på så sätt en meningsfull dialog kring sakfrågor Tror du inte att det är så här så läs då vad en av världens främsta förespråkare FÖR evolutionsteorin säger om de som kritiserar denna teori Det här är vad evolutionsbiologen Richard Dawkins skrivit i sin bok Den blinde urmakaren Man kan absolut säkert säga att om man träffar någon som säger sig inte tro på evolutionen så är den personen okunnig dum eller sinnessjuk eller ond men jag vill ogärna tänka så Om evolutionsförespråkarna nu skulle sitta inne med en överväldigande bevisning för att evolutionsteorin håller varför då komma med sådana här dumheter Jag har själv stött på det här nyligen då en person skrev till BibelFokus och menade att jag måste vara galen uppenbart samma tankegång som Dawkins detta med anledning av liknande texter som den du läser här Men varför får inte evolutionsteorin med dess underavdelningar kritiseras när all annan forskning just skall kritiseras och prövas för att avancera framåt enligt reglerna i den akademiska världen Här tycks finnas en helig ko Vetenskapen har antagit en ståndpunkt om att ingen Gud ingen intelligent Designer kan vara inblandad i världens ursprung eller i evolutionsprocesserna och all forskning skall då utgå från denna ståndpunkt om den skall få vetenskaplig status och forskningsanslag Att räkna med det övernaturliga anses vara obegåvat och dumt Men man måste här vara observant på att det är lika ovetenskapligt att säga att Gud finns som att säga att han inte finns sett utifrån dagens definition av vetenskap Båda dessa ståndpunkter är ju metafysiska ståndpunkter alltså uppfattningar om sådant som är bortom det fysiska något som vetenskapen ju inte alls skall bry sig om Så när nu vetenskapen antagit sin naturalistiska hållning kan den inte logiskt sett och skall den inte säga något alls om det övernaturliga som t ex Gud men trots det använder många vetenskapen för att bevisa att Gud inte finns Det blir till en logisk kullerbytta att göra så Min åsikt är dock att det är fel att ha den naturalistiska utgångspunkt som vetenskapen har Det KAN ju faktiskt vara så att man missar något oerhört väsentligt med denna utgångspunkt och man blir i det fallet själv något av en blind urmakare Man kanske då inte hittar fram till sanningarna Flera framgångsrika vetenskapsmän har ju faktiskt varit skapelsetroende kristna och deras tro har många gånger hjälpt dem i deras upptäckter Om det nu visar sig att det är naturalistisk filosofi grundad på ett övernaturligt antagande om att det inte finns något övernaturligt och inte empirisk vetenskap som ligger till grund för många påståenden om evolutionens faktum ja då är det ju faktiskt så att denna vetenskap är minst lika fundamentalistisk och blind som

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/blogg/120428 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Tio vetenskapliga skäl till att evolutionsteorin inte är bevisad | BibelFokus.se
  som överbryggar gapen mellan grupperna i de geologiska lagren Två citat från litteraturen bekräftar detta Ernst Mayr skrev Utgående från evolution som ett faktum borde fossil visa en gradvis förändring från föräldraformer till avkomma Men det är inte det som paleontologen finner Tvärtom Han eller hon finner klyftor i varje stamserie Nya former uppträder ofta och plötsligt och deras omedelbara föregångare finns inte i de föregående geologiska avlagringarna Upptäckten av obrutna serier av arter under gradvis förändring till efterföljande arter är mycket sällsynt I verklig mening visar fossil avbrott till synes en dokumentation av språng saltations från en typ av organism till en annan typ En förbryllande fråga uppstår varför misslyckas det fossila materialet med att visa upp den gradvisa förändringen man skulle förvänta sig av evolution Ernst Mayr What Evolution Is Basic Books 2001 sida 14 Och James Valentine skriver i On the Origin of Phyla Chicago University Press 2004 s 115 As the major metazoan bodyplans appear abruptly and without known intermediates in fossil records the morphological gaps between bodyplans have to filled by hypothetical intermediates in order to connect them into a branching structure och några sidor tidigare It would be wonderful if there were lots of intermediates to puzzle over unfortunately there seem to be few to trouble us s 39 4 Evolutionsteorin kan inte förklara uppkomsten av och komplexiteten hos existerande biologisk information t ex DNA Information i ett slutet system uppkommer alltid genom ingrepp av en extern agent aldrig genom slumpmässiga processer Lämnat åt sig självt kommer ett slutet system alltid att uppvisa förlust av information och ökad oordning Eftersom universum i sin helhet är ett slutet system skall man inte förvänta sig att meningsfull komplex information uppstår slumpmässigt i enlighet med termodynamikens andra lag Även om man betraktar planeten jorden som ett öppet system som matas med energi från solen löser man inte problemet i alla fall eftersom alla öppna system enligt all erfarenhet också tenderar att uppvisa ökande oordning om inte energin tillförs på ett ordnat sätt Information skall dessutom kunna läsas tolkas och användas vilket innebär att mekanismer och regler för hur informationen skall användas måste uppkomma samtidigt som informationen självt Inga tillfredställande modeller för hur ett sådant biologiskt system skall kunna uppkomma genom små slumpmässiga förändringar har någonsin presenterats 5 Evolutionsteorin kräver att ny biologisk information skapas för en utveckling från lägre till högre stående arter De krafter som primärt sägs driva evolutionen framåt mutationer och naturligt urval verkar dock i motsatt riktning genom bevarande av existerande information eller i värsta fall förlust av biologisk information Inga fungerande mekanismer för tillförsel av ny biologisk information till ett redan existerande system har någonsin kunnat påvisas om inte informationen tillförs via en extern agent Många experiment som används för att bevisa evolutionen t ex experiment med bananflugor som får extra vingar genom duplicering av vissa gener bevisar i själva verket att sådana förändringar alltid sker genom ett externa ingrepp 6 Så kallad makroevolution där gränsöverskridande utveckling leder till nya typer av organismer

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/evolutionen_obevisad (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Evolutionsprocesserna går åt fel håll | BibelFokus.se
  mekanismer I en nyligen publicerad bok Genetic Entropy presenterar han därför vad han har kommit fram till efter många års praktisk erfarenhet Sanford konstaterar bland annat att naturligt urval är en process som motverkar att nya mutationer ska få fäste i en population Detta beror på att alltför skadliga mutationer gör att individen helt enkelt dör och inte kan sprida sina gener vidare Naturligt urval blir då en slags skyddsmekanism mot att saker ändras för mycket i en skadad värld Det som är än mer uppseendeväckande är att Sanford visar att denna bevarande eller konserverande process inte ens klarar av att rensa bort alla skadliga mutationer som uppkommer i varje generation Detta faktum medför enorma konsekvenser för evolutionsteorin För hur kan en process bidra till att saker utvecklas och blir bättre och bättre om den inte ens klarar av att rensa bort det skadliga som uppkommer Naturligtvis går inte detta alls eftersom det är helt bakvänt tänkt Sanford förklarar i sin bok ganska utförligt sina argument Skadliga mutationer uppkommer i så mycket större antal än de mutationer som kan anses ha någon positiv effekt alls att det till och mer är svårt att rita ett diagram som visar förhållandet mellan dem DNA bokstäver eller gener kan inte urvalet komma åt selektera enskilt utan det är bara hela individer som selekteras eftersom varje individ har ett stort antal gener och ännu många fler DNA bokstäver Detta innebär att för varje eventuell enskild positiv mutation så följer det alltid med mängder med skadliga mutationer och effekten av dessa kommer då att totalt överskugga den eventuella bra mutationen eftersom det naturliga urvalet inte kan välja ut den bra mutationen och samtidigt välja bort de skadliga mutationerna utan bara ser den sammansatta effekten Det blir alltså inte någon positiv effekt kvar att selektera för

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/evolutionsprocesserna (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Ett kristet perspektiv på fakta om livets uppkomst | BibelFokus.se
  m m Musik RSS prenumeration Temadagar Videofilmer BYT SPRÅK Suomi Svenska Ett kristet perspektiv på fakta om livets uppkomst Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Jag har tre saker att ebjuda dig där jag presenterar fakta Bibelns perspektiv och mina tankar om utvecklingslära kontra skapelsetro Materialet omfattar ljudfil bilder 1 Låt oss städa upp efter utvecklingsläran festen är snart över Predikan av Lennart i Alingsås EFS kyrka söndagen den 24 september 2006 Om det osannorlika med evolution om utvecklingslärans förödande konsekvenser om vårt ansvar att städa upp i förödelsen 2 Sju ljudfiler i mp3 format med mycket fakta samt mina tankar och reflektioner över ämnet skapelsetro kontra evolutionstro ur ett Bibliskt perspektiv Klicka på den blå rubriken för att lyssna Högerklicka för att ladda hem filen Inledning Risker med kunskap 15 min 5 2 Mb Faran med utvecklingsläran Varför en kombinationstro inte är möjlig 9 min 3 2 Mb Argument för skapelsetro och mot utvecklingsläran 14 min 4 8 Mb Hissnande fakta Fingeravtryck av en Intelligent Skapare 15 min 5 Mb Skapelsemodellen Noas flod Höga åldrar i Bibeln 18 min 6 2 Mb Svar på frågor En dag är som tusen år Daterings metoder Apmänniskor Rudimentära organ 8 min 2 8

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/fakta (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Hur skall Bibelns sex skapelsedagar tolkas? | BibelFokus.se
  jom dag av kväll och morgon Det ger oss en vink om att vi har att göra med ett 24 timmarsdygn vad gäller respektive skapelsedag Just kväll och morgon används aldrig symboliskt i Bibeln vad jag vet En dag är som tusen år I ett försök att förena Bibelns skapelseberättelse med evolutionslärans enorma tidsbehov hänvisar en del kristna till Bibelordet i 2 Petr 3 8 Men glöm inte detta mina älskade att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag För det första måste jag säga att vi inte alls behöver känna oss tvingade att kombinera Bibelns ord med evolutionisternas antaganden och önsketänkande Det finns inga fakta som tvingar oss till det Moderna forskningsrön ger bara mer och mer stöd för en tro på en intelligent Skapare och för en ung jord Ateisternas allt mer militanta metoder för att smutskasta skapelsetroende tyder också på att marken under deras fötter gungar allt mer Men när det då gäller detta Bibelord 2 Petr 3 8 så måste vi se i vilket sammanhang det står Det handlar nämligen inte om skapelsen eller om skapelsedagar Sammanhanget handlar om Jesu återkomst och vår väntan och vår oro I det sammanhanget säger Petrus detta för att lugna oss Observera det lilla ordet som i Bibelordet Där står alltså inte att en dag är tusen år Det Petrus menar är att Gud hinner uträtta lika mycket på en enda dag som om den vore tusen år lång och han har inga problem med att vänta i tusen år heller Tid är inget problem för Gud varken kort eller lång Han är ju allsmäktig Så med det vill jag få sagt att Petrus ord inte på något sätt har att göra med att skapelsedagarna i första Moseboken skall tolkas som längre tidsperioder Petrus avser alltså något helt annat Veckans ursprung Dag månad och år har med himlakropparnas rörelser att göra Men veckan har däremot inget direkt att göra med himlakropparna Att de flesta folk på jorden ändå levt med en sjudagarsvecka måste man då fundera lite mer över Varifrån kommer denna tradition Ja det finns ingen annan förklaring än att den härstammar från Bibelns skapelseberättelse Sjudagarsveckan nämns även i utombibliska flod och skapelseberättelser som t ex i Gilgamesh eposet som delvis skrevs av sumererna ca 2100 år f Kr samt Atrahasis eposet från ca 1750 f Kr Om man funderar lite över sjudagarsveckans existens så finns alltså en rimlig möjlighet att skapelsens sju första dagar fått stå som prototyp för världens fortsatta sjudagarsperioder veckor Tänk på det när du planerar dina veckor Några problem med allegorisk tolkning Om man nu i Skapelseberättelsen vill tolka dagar bildligt och tro att dessa var långa tidsrymder så dyker det upp andra problem Enligt Bibeln skapades växtligheten på den tredje dagen Om nu en skapelsedag var tusen år eller mer hur överlevde då växterna utan solljus för det kom väl först dagen efter Sedan vet vi att många djur och växter lever i symbios med varandra

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/dagar (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Ditt raka släktband med Eva | BibelFokus.se
  prenumeration Temadagar Videofilmer BYT SPRÅK Suomi Svenska Ditt raka släktband med Eva Skrivet av Lennart 30 maj 2011 20 14 Utskriftsvänlig sida Tipsa om sida Du vet väl om att du är släkt med Eva hon i Lustgården i rakt nedåtstigande led Räknar man dessutom ihop alla årtalsangivelser i Bibeln och de är många och väldigt exakta så ser man att Adam och Eva skapades för knappt 6000 år sedan Sagor säger ateisterna Men vetenskapen bekräftar faktiskt detta I människans arvsmassa finns som bekant DNA Men där finns också något som kallas för mitokondrie DNA Detta speciella DNA ärver man endast från sin mamma och detta faktum gör det enklare att följa förändringar mutationer som sker i detta DNA Genom att studera mitokondrie DNA t och de mutationer som sker där har forskarna räknat fram att alla människor härstammar från en och samma ur moder Lustigt nog kallar forskarna henne för just Eva När forskarna sedan studerat mängden mutationer som finns i dagens mitokondrie DNA och samtidigt studerat hur ofta dessa mutationer sker har forskarna kommit fram till att vår ur moder levde för ca 6000 år sedan Alltså en tidsangivelse som ligger i linje med Bibelns berättelse Visst är

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/blog/110530 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Språkens historia bekräftar Bibeln | BibelFokus.se
  annan huvudpunkt var hur även språkens släktträd motsäger evolutionsteorin som skulle kräva att språken förgrenar sig från ett enda urspråk Fakta bekräftar nämligen istället Bibelns uppgifter om att dagens språk härstammar från helt åtskilda språkgrupper vilket enligt Bibeln är ett resultat av språkförbistringen i Babel 1 Mos 11 6 9 Dagens språk kan nämligen inte härledas till ett enda urspråk utan bara till en grupp av språk ursprunget till dagens språkfamiljer som inte har något gemensamt med varandra precis som Bibeln påstår Människans språkförmåga unik i biologin Liebi nämner flera andra intressanta uppgifter T ex konstaterar han att den mänskliga förmågan att producera språk som är mycket mycket avancerad är helt unik i den biologiska världen Detta gäller även rent neuro biologiskt genom att de centra i hjärnan som står för språkuppfattning och språkproduktion är unika för människan Dateringar av språk passar evolutionsteorin dåligt Liebi nämner en annan anmärkningsvärd sak Dagens högt utvecklade språk dateras t o m enligt evolutionsteorin till mellan 4 000 och 23 000 år f Kr 3 D v s en mycket ung ålder med tanke på de enorma tidsrymder som evolutionen anses ha haft på sig Dessa dateringar är dock inte alls förvånande i ljuset av Bibelns uppgifter Enligt Bibeln skapades Jorden och därmed språkens uppkomst ca 4 000 f Kr Det är inom en sådan tidsrymd vi kan hitta spår av avancerade mänskliga språk Observationer av verkligheten stöder Bibeln Bibelns uppgifter bekräftas återigen av ärlig undersökning av verkligheten Bibeln påstår själv att observation av verkligheten vittnar om den Gud som står bakom Bibeln Rom 1 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat DEL 2 Läs vidare i artikeln Gamla språk förbluffande komplexa 1 Teologie Dr Roger Liebi

  Original URL path: http://bibelfokus.jareteg.se/sprak (2016-04-30)
  Open archived version from archive