archive-se.com » SE » I » INTERNETMEDICIN.SE

Total: 1116

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Odefinierad sida 1610
  kunskap som jag kan föra vidare till mina kollegor teamet Jag har aldrig varit på en kurs som varit mer genomtänkt eller haft så jämn hög nivå på föreläsare Ja såväl bekanta fakta som nyheter togs upp En värdefull uppdatering av kunskaper Över förväntan Jag tror att frikopplingen från industrin ger större variation av deltagare vilket ger intressantare diskussioner Föreläsare som gemensamt lagt upp programmet är rejält fruktbart Tillbaka Läkare

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/sida.asp?page=1610&action=vr (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsbrev
  Länkar FASS PubMed MEDLINE Nyhetsbrev Byta e postadress E post Ny e postadress Upprepa ny e postadress Om du inte får fram en lista på våra nyhetsbrev kan du klicka på denna länk Nyhetsbrev Läkare ST läkare Neptunuskliniken i Varberg ST läkare underläkare leg Ortopedkliniken Värnamo sjukhus ST läkare Skaraborgs Sjukhus Område Kirurgi Öron Näs och Halssjukvård Läkare Distriktsläkare 3 5 Älvdalens vårdcentral Överläkare Ortopedkliniken Värnamo sjukhus Gastroenterolog Capio i

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/nyhet.asp?action=andraepost (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsbrev
  Redaktion Annonsering Länkar FASS PubMed MEDLINE Nyhetsbrev Avbeställa nyhetsbrevet Fyll i nedanstående uppgifter E post Om du inte får fram en lista på våra nyhetsbrev kan du klicka på denna länk Nyhetsbrev Läkare ST läkare underläkare leg Ortopedkliniken Värnamo sjukhus Urolog Capio i Göteborg Distriktsläkare 3 5 Älvdalens vårdcentral Adecco söker Läkare Läs mer om våra bemanningsuppdrag ST läkare Skaraborgs Sjukhus Område Kirurgi Öron Näs och Halssjukvård Läkare Överläkare Ortopedkliniken

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/nyhet.asp?action=avregistrera (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsbrev
  etc Beställ Internetmedicins nyhetsbrev Du får information om nya behandlingsöversikter och andra nyheter på Internetmedicin se Utkommer en gång per månad Förnamn Efternamn Yrke Välj AT läkare Leg läk utan specialitet ST läkare Specialistläkare Medicine kandidat Sjuksköterska Sjuksköterskestuderande Barnmorska Röntgensjuksköterska Läkarsekreterare Sjukgymnast Arbetsterapeut Logoped Psykolog Kurator Tandläkare BMA Apotekare Dietist Annat Specialitet Välj Ingen Akutsjukvård Allergologi Allmänmedicin Anestesi Intensivvård Barn och ungdomsmedicin Barn och ungdomspsykiatri Dermatologi Diabetologi Endokrinologi Farmakologi Företagshälsovård Gastroenterologi Geriatrik Gynekologi Gynekologisk onkologi Handkirurgi Hematologi Infektion Internmedicin Kardiologi Kirurgi Klinisk lab spec Lungmedicin Nefrologi Neonatologi Neurokirurgi Neurologi Onkologi Ortopedi Patologi Pediatrik Plastikkirurgi Psykiatri Radiologi Rehabilitering Reumatologi Socialmedicin Thoraxkirugi Urologi Yrkes och miljömedicin Ögon ÖNH Region Välj Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Danmark Norge Finland Övriga världen E post Repetera e post Jag medger att uppgifterna dataregistreras Uppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen PUL och lämnas inte ut till tredje part Du kan ändra dina uppgifter på webbplatsen eller genom att kontakta Internetmedicin på info internetmedicin se Byta e postadress Avbeställa

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/nyhet.asp?action=checkform (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Sök översiktsförfattare
  NU Blanketter Videoarkivet Laboratorieanalyser Mobilversion Professionella nätverk Mednytt se Akutbuk se Kurser Aktuella kurser Information Göteborg Information Stockholm Nyhetsbrev Prenumerera Information Juridisk information Vetenskapligt råd Författare Om Cookies Om Internetmedicin Kontakta oss Redaktion Annonsering Länkar FASS PubMed MEDLINE Sök översiktsförfattare

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/forfattare.asp (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Lymfom - behandling
  ensamt innebär behandlingen en infusion vecka 4 ggr Om Mabthera ges tillsammans med cytostatika ges en infusion samma dag som cytostatikabehandlingen Mabthera kan också ges som underhållsbehandling efter avslutad cytostatikabehandling oftast en gång var tredje månad i två år Mabthera kan ge en del influensaliknande biverkningar under första infusionen men därefter är biverkningsrisken mycket liten Biverkningarna kan begränsas om kortison ges före Mabthera Långsiktiga biverkningar av Mabthera har varit sällsynta trots att de friska B lymfocyterna är borta 3 6 månader efter avslutad behandling Vaccinationer har mycket dålig effekt under och upp till 6 månader efter behandling med rituximab eftersom det då inte finns några lymfocyter som kan reagerar på vaccinet Alemtuzumab MabCampath är en monoklonal antikropp riktad mot en ytstruktur på lymfocyter CD 52 som finns både på B och på T lymfocyter MabCampath ges 3 ggr i veckan som infusion eller s c i 12 veckor MabCampath har som biverkan övergående T cells brist med risk för opportunistiska infektioner såsom herpes zoster pneumocystis jiroveci och aktivering av cytomegalovirus Mab Campath används framförallt för behandling av KLL lymfom Studier pågår där man försöker kombinera MabCampath med cytostatika Visa översikt Cancerbehandling monoklonala antikroppar BEHANDLING AV OLIKA LYMFOM UNDERGRUPPER Lågmaligna lymfom Lågmaligna lymfom ex KLL Follikulära lymfom och immunocytom behandlas först vid symtom eller vid hotande symtom och med palliativ målsättning Ett undantag till expektans vid diagnos är de fåtal patienter med endast 1 körtelregion angripen stadium I De får strålbehandling i 3 veckor trots avsaknad av symtom Vanligaste åtgärden primärt är således exspektans Vid symtom eller vid hotande symtom finns det många behandlingsalternativ Valet av behandling beror främst på tillväxthastigheten av lymfomet och patientens riskfaktorer för biverkningar av behandling såsom övriga sjukdomar och ålder En enkel behandling är tabletter klorambucil Leukeran som kan ges på flera sätt bl a dagligen i 6 veckor och om bra svar ytterligare några veckor Klorambucil kan återupprepas Klorambucil har få biverkningar Håravfall illamående och uttalad benmärgspåverkan är mycket ovanligt Mabthera kan användas ensamt och ges då 1 ggr vecka 4 ggr En annan peroral behandling som framförallt används för KLL är FC fludarabin och cyklofosfamid som ges under 3 dagar var 4 de vecka sammanlagt 6 ggr Om Mabthera kombineras med FC förbättras effekten Denna kur ger inte heller håravfall eller illamående men benmärgspåverkan med ökad infektionskänslighet som följd Bendamustin Ribovact är ett cytostatika som nyligen registrerats Bendamustin har en lindrig biverkningsprofil Bendamustin ges som i v dropp var 4 de vecka och kombineras oftast med Mabthera För follikulära lymfom är CHOP cyklofosfamid doxorubicin vinkristin och prednisolon Mabthera var tredje vecka sex gånger också ett alternativ men är en behandling med mer biverkningar såsom håravfall och mer uttalad infektionsrisk Underhållsbehandling med Mabthera en gång varannan till var tredje månad i två år har visat sig förbättra behandlingsresultatet hos patienter med follikulärt lymfom som fått bra effekt med cytostatika Mabthera Konsolidering av remissionen med en isotop kopplat till en antikropp Zevalin är ett alternativ till underhållsbehandling med Mabthera Vid återfall finns många behandlingsalternativ Bendamustin Fludarabin

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=588 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Toxoplasmos
  Lars Hagberg Infektion Göteborgs Universitet Granskad av Professor emeritus Ragnar Norrby Infektion Stockholm BAKGRUND KLINIK OCH SYMTOM DIAGNOS DIFFERENTIALDIAGNOSER PROFYLAX BEHANDLING BAKGRUND Sjukdomen orsakas av en protozo Toxoplasma gondii Katt är den viktigaste reservoaren för parasiten Toxoplasma oocystor utsöndras i kattens avföring I fuktig miljö kan sedan cystorna vara infektiösa upp till ett år Cystorna avdödas vid 65 grader plus eller minus 20 grader Smittan sker oralt via t ex otillräckligt uppvärmt kött eller annan kontaminerad föda Vattenutbrott finns även beskrivet Parasiten kommer ut i cirkulationen och kan kapslas in i muskulatur och hjärna Hos immunsupprimerade ex HIV infekterade med låga CD4 tal oftast under 200x10 6 ml kan dessa reaktiveras och ge symtom se Opportunistiska infektioner En gravid kvinna som nysmittas kan smitta sitt foster Annars smittar inte sjukdomen mellan människor Antal seropositiva i vuxna normalbefolkningen i Sverige är ca 15 25 de högre talen i södra Sverige Toxoplasmos är inte anmälningspliktig KLINIK OCH SYMTOM De flesta 85 90 som smittas förblir symtomfria Feber måttlig kan fortsätta under ett par veckor och går över utan behandling hos immunfriska Muskelvärk Lymfkörtelsvullnad som är övergående I sällsynta fall encefalit myokardit retinit KOMPLIKATIONER Primärinfektion hos gravida under första hälften av graviditeten kan ge risk för fosterkomplikationer och abort Missbildningar drabbar ofta centrala nervsystemet Smitta i senare delen av graviditeten kan ge ärr och latent infektion i retina hos fostret Senare i livet kan infektionen reaktiveras även hos immunfriska och ge retinokoroiditer DIAGNOS Serologi men det kan dröja upp till 1 månad efter primärinfektion innan IgM antikroppar påvisas PCR på amnionvätska Mild anemi lätt leukopeni och måttligt förhöjda levervärden är vanligt vid symptomatisk infektion INKUBATIONSTID 2 3 veckor DIFFERENTIALDIAGNOSER Andra sjukdomar med lymfkörtelsvullnad Lymfadenitis colli Mononukleos Kattklössjuka Tuberkulos Lymfom och annan malign sjukdom PROFYLAX Vaccin finns inte Gravida bör undvika kontakt med kattavföring

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1860 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • HIV - symtomatologi och diagnostik
  ansikte armar och lår Serös meningit meningoencephalit förekommer ibland Bild HIV infektion Länk till www dermis net Laboratorieprover Anemi leukopeni och trombocytopeni är vanligt Ofta ses förhöjda leverenzymer ASAT och ALAT CRP är normalt eller lätt förhöjt Diagnostik HIV serologi HIV Ak Ag Kombotest Vid stark misstanke akutmärk proverna OBS Informera patienten att proverna tas HIV serologi med snabbsvar 30 min erbjuds på vissa mottagningar obs att känsligheten i antigendelen kan vara sämre än kombotestet Det tar någon till några veckor innan HIV antikroppar börjar bildas Om provtagning sker tidigt i förloppet kan antikroppstest visa falskt negativt resultat I dessa fall är ofta antigentestet positivt om patienten har en symtomatisk primär HIV infektion HIV RNA mätt med PCR blir positivt ännu tidigare i förloppet och kan i undantagsfall tas vid stark misstanke på primär HIV infektion Differentialdiagnoser Mononukleos Epstein Barr virus Cytomegalovirusinfektion CMV Serös meningit med virus av annat slag Annan virusinfektion Handläggning Telefonkontakt med infektionsklinik bör tas Vid stark misstanke på primär HIV infektion kontaktas infektionsklinik redan vid misstanke annars vid positiva provsvar SYMTOMATISK KRONISK HIV INFEKTION Bortsett från primärinfektionen är en HIV infektion vanligtvis asymtomatisk fram till dess antalet T hjälparceller CD4 celler minskat till under 200 300 x 10 6 l Durationen av det asymtomatiska sjukdomsstadiet kan variera från något år till 10 15 år Ju högre virusreplikation kan mätas med kvantitativ HIV RNA PCR i plasma desto snabbare minskning av antalet CD4 celler och sjukdomsprogress till AIDS Tidiga symtom Candida stomatit Varicella zoster Seborroiskt eksem Hårig leukoplaki på tungan Senare symtom Viktnedgång trötthet nattliga svettningar Recidiverande pneumonier Kronisk diarré Annan AIDS definierande diagnos se Klassifikation av HIV infektion Laboratorieprover Anemi vanligt SR ofta hög i sena stadier HIV serologi HIV Ak Ag Kombotest tas vid misstanke på HIV infektion vida indikationer Vid positivt test gör laboratoriet ett konfirmerande och mer specifikt Western Blot test samt ytterligare ett andra konfirmerande antikroppstest på nytt prov ELISA Patienter som befunnits vara HIV positiva remitteras efter telefonkontakt till infektionsklinik KLASSIFIKATION AV HIV INFEKTION FÖR VUXNA 13 ÅR Amerikanska smittskyddsinstitutet CDC 1993 Klinisk kategori CD4 cellantal A Asymtomatisk och primär HIV B Symtomatisk ej A eller C C AIDS definierande diagnos 1 500 x 10 6 l A1 B1 C1 2 200 499 x 10 6 l A2 B2 C2 3 6 l A3 B3 C3 Kategori C1 C3 definieras som AIDS i Europa I Nordamerika även kategori A3 och B3 Säkerställd diagnos av HIV infektion förutsätts Kategori A Asymtomatisk HIV infektion Persisterande generaliserad lymfadenopati Akut primär HIV infektion Kategori B Symtomatisk HIV infektion med sjukdomstillstånd som inte är AIDS definierande men som uppfyller minst ett av följande kriterier Tillståndet kan tillskrivas HIV infektionen eller en defekt cellförmedlad immunitet Tillståndet bedöms av läkare ha ett kliniskt förlopp eller kräver behandling som kompliceras av HIV infektionen Exempel Bacillär angiomatos Candidiasis orofaryngeal Candidiasis vulvovaginal persisterande frekvent eller som svarar dåligt på terapi Cervixdysplasi moderat eller svår cervical cancer in situ Feber 38 5 grader eller diarré 1 månad Hårig leukoplaki oral Herpes zoster

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=164 (2012-07-07)
  Open archived version from archive •