archive-se.com » SE » H » HALVARSSON.SE

Total: 441

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • investment story-arkiv - Hallvarsson & Halvarsson
  jobbet Då uppfyller du grundkraven för att kunna passa in hos oss Kontakta Medarbetare Vi finns här när du behöver oss Telefon växel 08 407 20 00 Sveavägen 20 9 trappor Stockholm info halvarsson se fornamn efternamn halvarsson se Nyheter en Om oss Förtroendeskapande kommunikation Våra värderingar H H Group Samarbeta Financial Communication Investor Relations Finansiell rapportering Transaktioner Corporate Communications Medierådgivning Risk och krishantering CSR Public affairs Corporate Marketing Karriär Lediga tjänster Kontakta Medarbetare Nyheter Sök efter investment story Senaste siffrorna hållbara investeringar i världen 2014 25 februari 2015 Idag har nästan alla bolag träffat en ägare eller analytiker som har frågor om miljö eller sociala aspekter eller fått en enkät att fylla i om vilken beredskap företaget har när det gäller olika hållbarhetsrisker eller möjligheter eller själv lyft vissa av de frågorna på kapitalmarknadsdagen När man ser tillväxten i hållbart kapital är det ansvarsfulla investeringar enkäter hållbara investeringar investment story Ambitiösa trender på H H årsredovisningsseminarium 2012 1 juni 2012 CSR fortsätter att vinna mark och bolagen blir allt bättre på att kommunicera i sina årsredovisningar Det var två av budskapen som besökarna på H H s årsredovisningsseminarium fick sig till livs H H slog även ett slag för

  Original URL path: http://halvarsson.se/tag/investment-story/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Så mycket bättre! - Hallvarsson & Halvarsson
  annan stor fördel är de svenska årsredovisningarnas relativt begränsade omfång när svenska årsredovisningar använder 125 140 sidor för att beskriva verksamheten behöver tyska mellan 275 och 300 sidor Annars blir årsredovisningar i sann globaliseringsanda allt mer lika genom ökad internationell harmonisering av standards och regelverk som gör redovisningarna mer jämförbara men samtidigt mer anonyma Reg menar att det är viktigt att inte låta compliance komma i vägen för kommunikationen och efterlyser att fler företag ska berätta sin egen story och sätta sin verksamhet i ett större sammanhang Att beskriva varför var och hur företaget skapar värde med ett holistiskt angreppssätt Anita Lindberg konsult inom CSR hos H H talade därefter om vägen till en sådan integrerad redovisning att införliva icke finansiella värdeskapande aspekter i verksamhetsbeskrivningen Redskap finns i form av Ramverket för integrerad rapportering IR som beskriver hur både innehåll och disposition ska se ut Anita rekommenderar att man låter processen för att uppnå integrerad redovisning ta tid tre år är ett rimligt perspektiv tänk evolution och mobilisera resurser från olika delar av verksamheten Börja helt enkelt med att läsa och förstå det faktiskt lättillgängliga ramverket ta också inspiration av andra företag som kommit längre Sarah Östberg konsult inom Corporate Communications hos H H berättade om hur vd ord också gärna följer ett och samma grundrecept kanske beroende på att vd ar utgör en rätt homogen skara personer som gärna bär blå slips och heter Johan Det är i och för sig inget fel med grundreceptet men blir förstås enformigt i längden Vd ordet erbjuder möjlighet till friare smaksättning av företagsbeskrivningen än årsredovisningens övriga mer formella delar Sarah tipsar om att använda ett effektivt språk bjuda på en analys av företagets utveckling både bakåt och framåt hålla en personlig och berättande ton Krydda med en väl genomtänkt grafisk form som hjälper ögat på traven och använd slutligen flera kanaler än bara årsredovisningen för att nå intressenterna det kan användas på företagets webbplats interna nyhetsbrev kundtidningar etc Varje år redogör H H för de aktuella trender inom årsredovisningsproduktion som framkommit i byråns stora kvalitativa och kvantitativa granskning av börsbolagens årsredovisningar Mia Hanell ansvarig för Finansiell Rapportering hos H H berättade om årets trendspaning den mest iögonfallande utvecklingen är att företagens Corporate Story vinner terräng framför allt blir företagen bättre på att beskriva sin vision sina mål inte bara finansiella och sin strategi Affärsmodeller kommer också stort men håller än så länge ofta en låg kvalitet I årsredovisningarnas legala delar syns en utveckling mot en mer kommunikativ ansats samt att riskbeskrivningarna blir allt mer uttömmande Mia sammanfattar utvecklingen med att allt fler företag vinnlägger sig om att verkligen berätta sin story inte bara redogöra för uppnådda resultat och gör det i en friare form gärna med mer okonventionell formgivning Catharina Ihre VP Investor Relations hos Electrolux inledde eftermiddagspasset och beskrev företagets resa fram till den mycket hyllade produkt som dess årsredovisning hunnit bli Catharina berättade att man aldrig haft som ambition att vinna några priser utan bara velat göra en lättillgänglig tydlig

  Original URL path: http://halvarsson.se/sa-mycket-battre/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • EU godkänner ny lag för hållbarhetsrapportering - Hallvarsson & Halvarsson
  20 9 trappor Stockholm info halvarsson se fornamn efternamn halvarsson se Nyheter en Om oss Förtroendeskapande kommunikation Våra värderingar H H Group Samarbeta Financial Communication Investor Relations Finansiell rapportering Transaktioner Corporate Communications Medierådgivning Risk och krishantering CSR Public affairs Corporate Marketing Karriär Lediga tjänster Kontakta Medarbetare Nyheter Sök efter EU godkänner ny lag för hållbarhetsrapportering EU godkänner ny lag för hållbarhetsrapportering 16 april 2014 Nu händer det Den 15 april röstade EU parlamentet igenom ett lagförslag om rapportering av så kallad icke finansiell rapportering Förslaget förväntas godkännas formellt av rådet i slutet av månaden Vad handlar det om Förslaget har ju tröskats igenom av en rad olika intressenter och i sin nuvarande form omfattar kravet ungefär 6 000 storföretag de allra flesta av dem är börsnoterade Det är en stark signal att miljö och sociala frågor som mångfald mänskliga rättigheter samt korruption kan ha en väsentlig påverkan på ett företags förmåga att skapa värde och därmed är informationen ett viktigt underlag för investerare och andra intressenter GRI jublar En aktör som varit engagerad i förslaget är organisationen som står bakom det etablerade rapporteringsramverket för hållbarhet GRI De ser lagen som en enorm framgång och ett viktigt steg framåt för ökad transparens i viktiga frågor Särskilt nöjda är säkert GRI med att företagen som omfattas av lagen uppmuntras att tillämpa etablerade ramverk såsom Global Compacts principer OECDs riktlinjer ISO 26000 och däribland även GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering Inte tillräckligt säger investerarna Eurosif som samlar en rad investerare med en agenda för hållbara och ansvarsfulla investerare välkomnar förslaget som de kallar historiskt men var också snabbt ute med kritik Bland annat anser Eurosif att förslaget försvagats väsentligt under förhandlingarna exempelvis genom att begränsas till sex tusen företag istället för de arton tusen som ursprungligen omfattades av förslaget samt att det inte finns

  Original URL path: http://halvarsson.se/eu-godkanner-ny-lag-for-hallbarhetsrapportering/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • icke-finansiell rapportering-arkiv - Hallvarsson & Halvarsson
  00 Sveavägen 20 9 trappor Stockholm info halvarsson se fornamn efternamn halvarsson se Nyheter en Om oss Förtroendeskapande kommunikation Våra värderingar H H Group Samarbeta Financial Communication Investor Relations Finansiell rapportering Transaktioner Corporate Communications Medierådgivning Risk och krishantering CSR Public affairs Corporate Marketing Karriär Lediga tjänster Kontakta Medarbetare Nyheter Sök efter icke finansiell rapportering EU godkänner ny lag för hållbarhetsrapportering 16 april 2014 Nu händer det Den 15 april röstade

  Original URL path: http://halvarsson.se/tag/icke-finansiell-rapportering/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • lagförslag-arkiv - Hallvarsson & Halvarsson
  20 00 Sveavägen 20 9 trappor Stockholm info halvarsson se fornamn efternamn halvarsson se Nyheter en Om oss Förtroendeskapande kommunikation Våra värderingar H H Group Samarbeta Financial Communication Investor Relations Finansiell rapportering Transaktioner Corporate Communications Medierådgivning Risk och krishantering CSR Public affairs Corporate Marketing Karriär Lediga tjänster Kontakta Medarbetare Nyheter Sök efter lagförslag EU godkänner ny lag för hållbarhetsrapportering 16 april 2014 Nu händer det Den 15 april röstade EU

  Original URL path: http://halvarsson.se/tag/lagforslag/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bara 3 av 100 svenska företag ser skatt som en ansvarsfråga - Hallvarsson & Halvarsson
  Stockholm info halvarsson se fornamn efternamn halvarsson se Nyheter en Om oss Förtroendeskapande kommunikation Våra värderingar H H Group Samarbeta Financial Communication Investor Relations Finansiell rapportering Transaktioner Corporate Communications Medierådgivning Risk och krishantering CSR Public affairs Corporate Marketing Karriär Lediga tjänster Kontakta Medarbetare Nyheter Sök efter Bara 3 av 100 svenska företag ser skatt som en ansvarsfråga Bara 3 av 100 svenska företag ser skatt som en ansvarsfråga 13 februari

  Original URL path: http://halvarsson.se/bara-3-av-100-svenska-foretag-ser-skatt-som-en-ansvarsfraga/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Hur man undviker att hamna i klistret och löpa gatlopp i media - Hallvarsson & Halvarsson
  Kontakta Medarbetare Nyheter Sök efter Hur man undviker att hamna i klistret och löpa gatlopp i media Hur man undviker att hamna i klistret och löpa gatlopp i media 2 februari 2015 Institute of Crisis Management i USA konstaterar att drygt 80 procent av de kriser som inträffar emanerar inifrån företagen själva Kriserna beror på sådant som man inom respektive bolag rimligtvis kände till eller borde ha känt till men som man inte rättat till i tid Kort sagt risker Medvetenheten om risker varierar mellan olika bolag Stora bolag med egen riskavdelning har oftast god kontroll på det mesta och lever därmed lite säkrare men i ett stort bolag kan risker uppsåtligen gömmas utan att bli upptäckta Större bolag är oftast sämre på att upptäcka beteenderisker som blir förtroendekriser I små och medelstora bolag är riskerna ofta mer uppenbara men där har man å andra sidan sällan tillräckliga resurser för att själva leta efter och identifiera dem Riskaptiten varierar också Vissa är beredda att riskera mer för att kunna göra affärer och givetvis måste risker tas för att bolaget överhuvudtaget ska kunna existera och växa Andra är mer försiktiga och låter till och med affärer gå om intet för att inte utsätta sig för risker i onödan Oavsett detta så handlar det hela om riskkultur Riskkulturen måste vara uttalad Hur ser vi på risker Hur arbetar vi för att upptäcka risker och hur minimerar vi dem Vad är acceptabla risker I de kriser vi ser varje dag i media är det troligt ja nästan uppenbart att man inte tagit risker på allvar Detta gäller framförallt när det handlar om förtroenderisker Att inte ta det på allvar innebär att man inte aktivt har letat risk eller försökt minimera sina risker Det låter därför som en no brainer att genomföra en riskinventering

  Original URL path: http://halvarsson.se/hur-man-undviker-att-hamna-i-klistret-och-lopa-gatlopp-i-media/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Röster från debatten om transparens, etik och moral - Hallvarsson & Halvarsson
  rapporten i Handelshögskolans aula och på seminariet fälldes en rad intressanta och insiktsfulla kommentarer Bland de mer kritiska rösterna uttrycktes misstro mot företagens rapportering och att det finns risker att de åtaganden som beskrivs inte har motsvarighet i verkligheten Carina Lundberg Markow från Folksam påpekade att liknande saker kunde sägas om finansiell rapportering innan IFRS I takt med att ramverk för rapportering av hållbarhetsfrågor framför allt GRI vinner mark så borde vi dock kunna lita mer på rapportering om anti korruption och andra icke finansiella indikatorer Emma Ihre ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet höll med moderatorn Parul Sharma om att svenska bolag kan tyckas ha varit ovanligt naiva när det gäller just korruptionsfrågan Samtidigt har en rad uppmärksammade incidenter tillsammans med tydliga förväntningar från ägarna börjat få bolagen att implementera sina koder bättre Lars Björklund VP Ethics på Skanska och Carina Lundberg Markow menade att företagen bär ansvaret att skydda sina medarbetare genom att bättre informera dem om de risker de utsätter sig för genom att agera korrupt Att låta en chef som förts bort från arbetsplatsen av polis på grund av mutmisstankar berätta om detta för medarbetarna får effekt det berör personligen och kan bidra till förändrade attityder Claes Sandgren professor från Stockholms Universitet och representant från Institutet Mot Mutor menade att den kod för näringslivet som IMM tagit fram är en början Folksam höll med och hävdade att de framgent kommer att kräva att de svenska bolagen ska implementera IMMs kod Överåklagare Gunnar Stetler svarade från sin plats i publiken på frågan om skillnaderna mellan den svenska lagstiftningen och motsvarande i USA och England Hans viktigaste poäng var att lagstiftningen i USA och England är mer proaktivt utformade vilket är en styrka i just korruptionshändelser Proaktiva regler ökar möjligheten att agera i realtid och inte med ett

  Original URL path: http://halvarsson.se/roster-fran-debatten-om-transparens-etik-och-moral/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive