archive-se.com » SE » F » FLORARNA.SE

Total: 21

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Florarna
  olika årstider med olika vänner med familj mostrar och kusiner Jag har plurrat jag har frusit jag har svurit över de ibland extremt oländiga förhållandena i området Men jag har också haft oförglömliga upplevelser vid lägerelden i den mörka skogen ugglorna som ropat orrarnas och tjädrarnas spel Upplevelser tillsammans med goda vänner och familj Men oftast ensam I boken Nordiska Nätter Djurliv mellan skymning och gryning skriver naturfotografen och författaren Felix Heintzenberg några tänkvärda rader När även människans maskiner och deras ljud avstannar kan tystnaden ta plats I en mekaniserad tid kan stillheten inte längre tas för given att känna tystnaden sakta uppfylla en med ro har för vissa kommit att bli en sällsynt upplevelse nästan lyx I min och andras kamp för naturskyddet har jag ibland varit arg på de jägare skogsbruk markägare som inte tar hänsyn Jag har hört de som talat illa om mig bakom min rygg för att de inte håller med om mina naturskyddssträvanden Jag har varit aktivt motarbetad men jag har också vänner som är jägare aktiva i skogsbruket och är skogsägare Men att alla inte älskar mig kan jag ta för jag älskar Florarna Lördagen den 9 mars sågs två gamla havsörnar vid Skälsjön Foto Ronny Fredriksson Storfloran januari 2013 Foto Britt Marie Fredriksson Höst vid Vikasjön Foto Ronny Fredriksson Med Florarna menar jag inte bara naturreservatet utan även de områden som hamnade utanför det naturskyddade området som beslutades 1976 Hålmyrarna i södra Florarna ligger utanför naturreservatet Foto Ronny Fredriksson UPPMANING Gör en insats i naturreservatet Florarnas yttre zon och hjälp till att bevaka att föreskrifterna efterlevs av skogsägarna Föreskrifterna för yttre zonen finns markerad i rött på sidan Fakta om Florarna samt att reservatsföreskrifterna i dess helhet finns på sidan Dokument om Florarna Länsstyrelsen sköter förvaltning tillsyn och skötsel och kan nås

  Original URL path: http://www.florarna.se/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • En räddad skog
  avgränsas den av en stickväg som går in västerut från vägen Karkebo Stormon söder om vägen är det ren produktionsskog både i öster och väster där den egentliga platsen Tvesten ligger är det enbart produktionsskog skogen ägs av Stora Bergvik I norr ansluter den till myrar och våtmarker i närhet till reservatets inre zon Produktionsskog intill Enbart små välgallrade tallar Foto Ronny Fredriksson Nu när jag kom till denna skog i helgen satt gul och röda märkningar överallt denna skog ska avverkas Trodde jag Efter att ha skickat mejl till Länsstyrelsen och till Bergvik Skog visade det sig att även Länsstyrelsen bedömt skogen som viktig den ingår i inre zonens utvidgning och är numer tillhörande naturvårdsverket en dödsdömd skog blev en RÄDDAD skog Tack för det Länsstyrelsen och Naturvårdsverket Men köpet var i grevens tid för bara ett kort tag sedan var det Bergviks skogs plan att avverka den I min reaktion när jag trodde skogen skulle försvinna skickade jag nedanstående När jag ser detta skulle jag vilja rikta följande frågeställningar till Stora Bergvik 1 Ni är medvetna om att att det är skogsmark där man enligt reservatsföreskrifterna skall ta särskild hänsyn vid skogsbruket 2 Hur tar ni denna extra hänsyn rent praktiskt Om vi skulle ta en tur med Er på Er mark i reservatets yttre zon kan ni påvisa var ni tagit särskild hänsyn för naturvården 3 Ni känner till att ni enligt reservatsföreskrifterna skall undvika att göra för stora föryngringsytor 4 Hur begränsar ni föryngringsytorna i reservatet i förhållande till ytor som inte ligger i reservatet storlek etc Kan ni visa på detta vid studiebesök på ett antal föryngringsytor i reservatets yttre zon 5 Samråder ni med reservatets förvaltare och tillsynsmyndighet i samband med avverkningar i naturreservatet 6 Ni känner till att det bla råder dikningsförbud i

  Original URL path: http://www.florarna.se/styled-17/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Om Ronny Fredriksson
  sig bli dåligt behandlade Har svårt för strebrar och besserwisser personer Gillar orden klokskap ödmjukhet och harmoni Mänskliga förebilder med deras styrkor och svagheter Nelson Mandela Dalai Lama Tage Erlander Bengt Göransson min lärare på Aspenskolan i geografi samhällskunskap historia Nils Åke Nilsson från Uppsala Lars Gotborn som när det begav sig var ordförande i Nordupplands Ornitologiska Förening NUOF morfar Åke mamma Britt Marie farmor Märta Olof Palme ja listan kan göras längre Jag arbetar på ett av Sveriges större säkerhetsföretag på HR avdelningen har bla varit HR chef under 8 år och är nu förhandlings och informationschef Ett intressant och roligt arbete men som tar för mycket tid av mitt liv Genom mitt arbete har jag haft och har en del tilläggsuppdrag såsom suppleant i bolagsstyrelsen för Säkerhetsgymnasiet i Stockholm AB styrelseledamot i Loomis Sverige AB suppleant i Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnds styrelse ledamot i BYA Väktarskolans styrgrupp ledamot i BYAs styrgrupp för arbetsmiljöfrågor ordinarie ledamot i arbetsgivareorganisationen ALMEGA Säkerhetsföretagens styrelse etc En något fundersam Ronny Fredriksson samban med avslut på en chefsutbildning på Securitas Undertecknad vid segling med tävlingsbåten Feelgood 2012 För ganska många år sedan var jag tillsynsman åt Länsstyrelsen i Florarna Kronans naturvårdsmärke den s k snöflingan samt funktionsbeteckning Foto Ronny Fredriksson På fritiden sysslar jag gärna med friluftsliv naturskydd politik samhällsdebatt umgås med goda vänner familj släkt en god bok eller att gå på biografen Är i grund och botten ganska mycket av föreningsmänniska även om tiden med mitt nuvarande yrke inte finns Men är idag ändå passiv medlem i Vaxholms Fästnings Musei Vänner Friluftsfrämjandet Naturskyddsföreningen Upplands Ornitologiska Förening Svenska Rovdjursföreningen Dannemora Hembygdsförening Vaxholms Socialdemokratiska Arbetarekommun förening Transports Socialdemokratiska förening Fackföreningen Unionen Finnsjön med flera sjöars FVO Kameror ja det är alltifrån min iPhone 6 plus till en Canon 7D jag använder när jag är ute och rör mig i markerna Bästa fågelboken tycker jag ännu är Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige från 1953 illustrerad av Harald Wiberg jag har den 5 e omarbetade upplagan tryckt 1979 som är uppdaterad av Carl Fredrik Lundevall som jag förövrigt träffat en gång Jag är lite engagerad politiskt är ordinarie ledamot i Vaxholms stadsbyggnadsnämnd och ersättare i fullmäktige Kan det bli vackrare att skåda fågel Blankis en solig dag på Vikasjön Foto Ronny Fredriksson Mitt intresse och engagemang för området Florarna väcktes redan som barn eller snarare kom det naturligt med släktens närhet till området Mormor Vera och morfar Åke boende i Dannemora Farmor Märta och farfar Fritz boende i Tobo Tegelsmora trakten samt övrig släkt i området Som barn var det tradition med bär och svamplockning i Florarna och omgivande marker Hjortronplockningen var ett av årets händelser nästan som kräft och surströmmings middagarna Fredrikssons plockade hjortron på Tegelsmora Stormosse och Hagels kring Stormon Mörkmossen samt Agnsjöarna Sedan jag började släktforska för några år sedan kan jag konstatera att släkten verkar i och runt Florarna under många generationer ivartfall tillbaks till början av 1700 talet Vår släkt har haft boplatser vid Åkerbysjöns södra strand Hagelstorp i Gustavsbo Vi

  Original URL path: http://www.florarna.se/styled-4/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fakta om Florarna
  av den av lansstyrelsen fastställda skötselplanen är tillåtet 2 anordna upplag annat än tillfälliga för skogs och jordbrukets behov eller i samband med reservatets skötsel 3 anlägga eller väsentligt förbättra eller förändra väg eller parkeringsplats normala stickvägar ej basvägar för traktordrift dock undantagna 4 dra fram mark eller luftledning 5 anbringa tavla plakat affisch skylt inskrift eller därmed jämförlig anordning informations och fridlysningsstolpar gränsmarkeringsstolpar samt för skogsbruket erforderliga anslag undantagna 6 uppföra helt ny byggnad eller annan anläggning eller ändra befintliga för att tillgodose ett annat ändamål än det vartill dessa tidigare varit använda tillfälliga rastkojor för skogsbrukets behov undantagna 7 uppföra stängsel eller hägnader annat än för jordbrukets behov 8 sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller miljöfarliga varor annat än på hyggestrakter och yngre skog med den inskränkningen att spridningen ej far göras så att den kan medföra att utspridda ämnen föres in i den inre zonen 9 tillföra växtnäringsämnen med undantag inom nu befintlig tomt åker och betesmark som framgår av den av länsstyrelsen fastställda skötselplanen 10 göra andra ingrepp som kan innebära förorening eller annan förändring av mark eller vattenområden 11 inplantera for trakten idag främmande växt eller djurarter 12 slutavverka större ytor på produktiv skogsmark och att utföra annan avverkning än gallring på våtmarksimpediment t ex tallmosse och skogskärr observera dessutom den generella anmälningsplikten för slutavverkning enligt 8 skogsvårdslagen och tillämpningsanvisningarna till 1 samma lag Naturvårdssymbolen snöflingan vid gränsen till naturreservatets yttre zon ger inget skydd Foto Ronny Fredriksson 13 framföra motordrivet fordon på våtmark som ej är bärkraftig för fordonet 14 upplåta mark för uppställning av husvagn släpvagn eller motordrivet fordon Enligt uppgift i Upsala Nya Tidning för några år sedan planeras en utvidgning av naturreservatets inre zon dvs Kronan ska äga mer mark Den inre zonen är helt skyddad och erbjuder många spännande platser Röttter i trollskog i nordöstra Florarna Foto Ronny Fredriksson Korta fakta om själva naturreservatet Florarna Förslag om naturreservat kom från Svenska Naturskyddsföreningen redan 1955 Först tjugoett år senare togs beslutet om naturreservat 1976 06 17 För beslutstext och fullständiga reservatsföreskrifter se dokument sidan Förvaltning skötsel och tillsyn sker av Länsstyrelsen i Uppsala län De går att nå på telefon 010 22 33 228 eller 010 22 33 000 Ingår i kommunerna Tierp och Östhammar Socknar Film Tegelsmora och Österlövsta Gränsröset där de tre socknarna möts kallas Femstena röret och ligger ett hundratal meter SV Brändöns kolarkoja Yta inre zonen 2620 hektar Yta yttre zonen 1500 hektar Därav sjöareal 220 hektar Total yta för naturreservatet cirka 4120 hektar I ngående sjöar och tjärnar 8 stycken Finnsjön 432 hektar med största djup 3 meter del av Andersbo Liss sjön 6 hektar även kallad Jocksjön Skälsjön 9 hektar med maxdjup 2 meter Risö trusk Vikasjön 95 hektar med maxdjup 3 5 meter Fillsartrusket 2 hektar med största djup cirka 5 meter Stora Agnsjön 23 hektar med ett maxdjup på 2 3 meter och Lilla Agnsjön 9 hektar I ngående åar bäckar 5 stycken Gammelån Nydiket Fälarån del av Storån Norrbergsån Långån och avrinningen

  Original URL path: http://www.florarna.se/styled/fakta.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Djurliv - däggdjur
  vår och sommar Rådjursbock vid bröderna Mattsons gård Nymnden De båda bröderna har dock gått ur tiden sedan ett antal år tillbaks Foto Ronny Fredriksson Rådjur Foto Ronny Fredriksson Mård Jag kan konstatera att mård ser jag inte speciellt ofta Jag har sett mård två gånger Ena gången i västra Florarna i det område som kallas Mixan när jag var på väg från vägänden där till Prästarby jaktkoja Kom en mård springande parallellt med mig i skogen ett smidigt djur kunde jag konstatera Andra gången jag såg mård var i närheten av fd torpet Mörkret på Norrberget Jag hörde upprörda ekorrar och gick försiktigt mot ljudet ekorrarna for så det rasslade runt stammarna orsaken var en mård oerhört vackert djur Men mårdspår i vintersnön är inte helt ovanligt i Florarna Mårdspår och skymning över Stormossarna i närheten av Orrholmen östra delen av Florarna Foto Ronny Fredriksson Utter Sedan cirka 15 år är uttern tillbaks i Florarna efter att ha varit helt borta under mycket många år Vännen Jörgen berättar att han sett en utter komma simmande när han satt på bergklacken vid Norrbergsån Själv har jag ännu inte sett uttrarna i Florarna annat än spår av dem Skall jag peka ut något område där sannolikheten för att se spår eller se utter är lite bättre så är det kring Skälsjön Utterspår på Skälsjön Foto Ronny Fredriksson Jag dokumenterar utterspår vid Norrbergsån Foto Mikael Karlberg Lodjur Lo har en stadig familjegrupp i Florarna med omgivningar och det har varit så under ett antal år Vintertid ser jag nästan varannan gång jag är ute på skidor lospår Lo är ett favoritdjur för mig Från att ha varit väldigt sällsynt har det idag blivit ganska vanligt Att se lodjur är dock inte något som tillhör vanligheterna Under mitt liv har jag haft förmånen

  Original URL path: http://www.florarna.se/styled-2/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Djurliv - fåglar
  ett antal bilder av fågeln som visar sig vara en uggla en lappuggla sannolikt en årsunge med ännu ej helt utvecklad fjäderdräkt Mycket roligt Efter en liten stund flyger den med stora tysta vingar ut över den lilla öppna delen av Mörkhusmossen dvs i SV riktning Normalt finns inte lappuggla i trakterna av Florarna utan på betydligt nordligare breddgrader Lappuggla vid Mörkhusmossen på östra sidan om Finnsjön Foto Ronny Fredriksson Lite närmare och med huvudet från andra sidan Foto Ronny Fredriksson Slaguggla När jag var yngre tyckte jag det finaste att få höra det var slagugglan Min fascination kring slagugglan har hållit i sig genom åren jag tror inte jag är ensam Men från att jag tyckte att den var svårflörtad uggla att höra när jag var yngre så kan jag konstatera att jag idag hör den ganska ofta Ibland tätt inpå gårdstunet här vid Sjudars Med lite tur brukar man kunna höra slaguggla kring Agnsjöarna Stormossarna södra delen av Finnsjön samt kring Risön Men som alltid med ugglor jag kan vara ute tio nätter och inte höra ett ljud sedan kommer det en natt då jag lyckas höra sparvuggla kattuggla pärluggla slaguggla och jorduggla samtidigt då är det värt de tio nätterna med total tystnad eller bara vindens sus över skog och myr Slagugglan dyker från sin trädgren Foto Ronny Fredriksson Historiskt Allan Lundin 1951 1954 Den stora slagugglan är iakttagen varje år huvudsakligen kring egentliga Floran och häckning är sannolik Sommaren 1954 hörde jag den upprepade gånger inom ett tidigare ej undersökt område Tyvärr är skogen mycket fattig på torrträd av grov kaliber Mindre torskar finns det jämförelsevis gott om medan alla större för länge sedan städats bort Endast ett begränsat område inom Florans västra del finns det kvar några ståtliga aspstubbar Visserligen kan slagugglan ibland häcka i gamla rovfågelbon men hennes dragning till torrakeområden demonstreras ju effektivt på landskapets enda regelbundna häcklokal Högskogen i Harbo socken Sixten Jonsson i boken Fågelmyren från 1961 Sorgligt nog är myrskogsområdet fattigt på överdimensionerade så kallade skorstensrör Ståndaktiga hålträd försvinner ett och ett ur skogspartierna och självfallet får då ugglorna och andra nyttofåglar ta vägen vart de gitter Slagugglans sju meters bostubbe fann vi efter ihärdigt sökande i utkanten av ungbjörkskogen bland moras och risighet Torrvedsstammen var fläkt av färska yxhugg och urspjälkat kring bohålet Vi befarade det värsta ingenting hände när jag försiktigt knackade på det bara for ut lite multnat innanträ och någon nervirvlande yvig fjäder Det var som vi anade från första stund äggen tre till antalet var kalla och således övergivna Att de tillhörde slagugglan kunde konstateras en vecka senare när de var rentvättade likaså att de var lagda det året Tydligt var alltså att slagugglan rariteten blan uppländska ugglor blivit grovt störd under den känsliga tiden och så gick det som det gick med årets häckning en övergiven kull Men vi blir bekanta ändå En sen kväll när vi hör dovstötarna från slagugglan den sitter i uddrundningen 150 meter bort slår jag försöksvis på en vissling tillsatt med några extra billjud som något liknar ett dödsskri från en sork Efter fem sekunder kommer en svart skepnad som en skugga seglande på mjukfransiga vingar i en öppen passage mellan två björktoppar med kursen exakt insyltad på mig Jag hör en lätt skrapning av vassa klor som griper tag i trä bakom mig När jag försiktigt vrider mig om möter jag den effektive jägaren fastslagen på en tre meter hög spjälig torrstubbe Vi stirrar varandra stint i ögonen en god stund Slaguggla flyger i en hyggeskant Foto Ronny Fredriksson Klassisk uggleprofil i skymningen Slaguggla Foto Ronny Fredriksson Pärluggla Pärlugglan har i år 2015 hörts i skogen väster om Risön men det har varit glest med pärlugglor de sista åren men platser där den hörts är kring Agnsjöarna tidigare har den också haft en fast punkt på Stenstamon Pärlugglan har varit sällan hörd de senaste tio åren jag frågar mig varför Beror det på gnagarförekomsten jag är orolig för pärlugglan Minns nätter vid Agnsjöstugan på 1980 talet då jag hörde ropande pärlugglor i alla fyra vädersträcken Likaså minns jag nätter med två tre pärlugglor nere vid morfars torp i Bennbo där högg man iofs bort all gammelskog sedan var pärlugglan borta Där hade det således sin naturliga förklaring dvs skogsbrukets framfart Men den förklaringen finns inte i den inre zonen av naturreservatet I mitten av 1990 talet hade jag min sista stora upplevelse av pärlugglor i Florarna då bodde jag i Gävle och hade besök av en kompis från Småland som också var fågelintresserad Vi åkte ner till Risön gick sedan vägen förbi tillsynsmannatorpet och till vägänden nära Stora Kojholmen vi hörde fyra pärlugglor Men det var nog sista gången med en så maffig konsert Men jag håller tummarna inför varje uggelsäsong att pärlugglorna skall återkomma de små trollen 2010 och 2011 hörde jag vid något tillfälle varje säsong två pärlugglor kring Agnsjöarna 2012 hörde jag bara en 2013 hördes även då två pärlugglor vid Agnsjöarna Erik Rosenberg berättar i sin bok Fåglar i Sverige följande om pärlugglan Förr i världen trodde det vidskepliga folket att det var en trollhund en vätterhund mera sansade personer påstodo att det var haren mäckerharen när pärlugglan skällande hördes i den dystra storskogens mörker Mystiskt och ödesbetonat låter det verkligen detta hastigt framstötta vå vå vå vå vå som slutar tvärt avklippt efter tre sekunders paus stundom blott en Mikael står och lyssnar efter ugglor på Lilla Agnsjöns is nära Agnsjöstugan Foto Ronny Fredriksson Sparvuggla Sparvugglan vår minsta uggla brukar nästan varje vårvinter höras vid Agnsjöstugan vid Finnsjöns södra ände samt runtom parkeringen vid Stormon och Mörkmossen Sparvugglans visslande hörs vid skymning och gryning En av Sveriges mest kända fågelskådare Erik Rosenberg beskriver i sin fantastiska fågelbok Fåglar i Sverige på följande sätt en knubbig figur med kort bred stjärt som den svänger och viftar med och ett runt huvud med vilket den snurrar åt alla håll och plötsligt låter stanna därvid vändande mot åskådaren ett bistert ansikte med svavelgula ögon och en

  Original URL path: http://www.florarna.se/styled-3/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bär - svamp - växter
  frosten nupit dem Jag har kontrollerat och det stämmer Tranbär på Hillebolamossen Foto Ronny Fredriksson Hjortron Många uttrycker sin förvåning över att det finns hjortron i norra Uppland många tror att det måste man resa längre norrut för att kunna plocka Det finns hjortron på många av norra Upplands mossar Tillgången på hjortron i Florarna varierar mycket Vissa år är det således gott om dem och andra år nästan inga alls Den stora tallmossen vid Stormon Mörkmossen brukar vara ett relativt säkert ställe Hjortron på Tegelsmora Stormosse Foto Ronny Fredriksson Hjortron Foto Ronny Fredriksson Min mormor Vera är ute och letar hjortron på Mörkmossen 1980 talet Foto Ronny Fredriksson Min mamma Britt Marie med hjortron från Sjudars egen mosse Foto Ronny Fredriksson Moster Kristina mamma Britt Marie och Alexander efter en kvällsplockning på Mörkmossen som nästan hann övergå i natt bilden tagen strax efter 22 Notera insektsluvorna Foto Ronny Fredriksson Lingon Finns det gott om tidvis framförallt i hällmarkstallskogarna men även ibland på tuvor i kanterna på de stora tallmossarna Exempelvis brukar det finnas bra med lingon på Tegelsmora Stormosse emellanåt Lingon från Tegelsmora Stormosse Foto Ronny Fredriksson Pappa Åke Fredriksson efter framgångsrik lingonplockning på Tegelsmora Stormosse 2003 Foto Ronny

  Original URL path: http://www.florarna.se/styled-5/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gårdar, torp och gamla boplatser
  att tillgå Vintertid var kommunikationerna bättre sägs det Anledningen till detta var att vintervägen mellan Dannemora gruvor och Lövstabruk passerad över Norrberget där torpet Mörkret låg Det sägs att det bedrevs lite av lönnkrog av gubben Norrström i Mörkret för forkarlarna som gärna stannade till Mörkret är en plats med en viss stämning Jag brukar ge mig dit på våren när blåsipporna blommar och sätta mig en stund och filosofera Besök gärna mörkret insup atmosfären och låt platsen tala till dig Apropå tala och lyssna På en höjd efter stigen mellan Andersbo och Mörkret finns en sten som kallas Lyssnarstenen I gamla tider när korna gick på skogen lyssnade man efter deras skällor från denna plats Husgrund vid Mörkret Foto Ronny Fredriksson Rester av källaren vid Mörkret Foto Ronny Fredriksson Den gamla stigen till Mörkret Foto Ronny Fredriksson OLVBO I sydöstra delen av Florarna har det funnits en gård som hette Olvbo Det är idag inte så mycket som syns Men det är lätt att ta sig dit på skogsvägen som går ut på Långal halvvägs mellan Randersbo och Långal så ligger fd gården torpet Olvbo Det syns att det är gamla med gran igenplanterade åkrar Strax väster om Olvbo ligger den sk Olvbo kullen Ett litet berg där man kan stöta på järpe och tjäder emellanåt Grunden av boningshuset vid Olvbo Foto Ronny Fredriksson En gammal spann vid Olvbo Foto Ronny Fredriksson Grunden av ladugården Foto Ronny Fredriksson Källa brunn vid Olvbo Foto Ronny Fredriksson Jordkällaren Foto Ronny Fredriksson Interiör jordkällaren Foto Ronny Fredriksson Inne i jordkällaren Foto Ronny Fredriksson Tjäderspillning på Olvbo kullen Foto Ronny Fredriksson Olvbo kullen Foto Ronny Fredriksson Branten vid Olvbo kullen Foto Ronny Fredriksson Vika Vika gård befinner sig i naturreservatets yttre zon dvs marken är privat Men öster om gårdens byggnader finns en

  Original URL path: http://www.florarna.se/styled-6/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •