archive-se.com » SE » D » DANIELNYLANDER.SE

Total: 264

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lägg till ett typsnitt för alla användare
  alla användare Lägg till ett typsnitt för en individuell användare MIME typer Ställ in skärmsläckare Sessionshantering Hjälpsystem Förbättra prestandan Inaktivera skrivbordsfunktioner Dolda kataloger Säkerhetsnotering om konfiguration av SMB skrivare Ordlista Lägg till ett typsnitt för alla användare Systemadministrationsguide för GNOME skrivbordet Konfigurera typsnitt Genomför följande steg för att lägga till ett typsnitt för alla användare Kopiera typsnittsfilen till en av katalogerna i filen etc fonts fonts conf Vanligtvis lagras typsnitten

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/docs/system-admin-guide/fontconfig-2.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Lägg till ett typsnitt för en individuell användare
  till ett typsnitt för en individuell användare MIME typer Ställ in skärmsläckare Sessionshantering Hjälpsystem Förbättra prestandan Inaktivera skrivbordsfunktioner Dolda kataloger Säkerhetsnotering om konfiguration av SMB skrivare Ordlista Lägg till ett typsnitt för en individuell användare Systemadministrationsguide för GNOME skrivbordet Konfigurera typsnitt Genomför följande steg för att lägga till ett typsnitt för en individuell användare Kopiera typsnittsfilen till katalogen HOME fonts för användaren Om du drar typsnittsfilen till platsen fonts i

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/docs/system-admin-guide/fontconfig-3.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Introduktion till MIME-typer
  kan ett e postprogram använda MIME typen för att detektera formatet på en bilaga och välja en lämplig läsare för filen såsom att öppna ett textdokument med gedit Ett annat exempel är när filhanteraren Nautilus behöver veta MIME typen på en fil för att genomföra följande åtgärder Öppna filen i ett lämpligt program Visa en sträng som beskriver filtypen Visa en lämplig ikon som representerar filen Visa en lista över andra program som kan öppna filen MIME typer var ursprungligen ett förslag till en standard för identifiering av innehållet i ett e postmeddelande Numera använder många system MIME typer för att identifiera formatet på godtyckliga filer på filsystemet MIME typer innehåller en mediatyp på toppnivå följt av en undertypsidentifierare separerade av ett snedstreckstecken Ett exempel på en MIME typ är image jpeg Mediatypen i det här exemplet är image och undertypsidentifieraren är jpeg Mediatypen på toppnivån är menad att vara en allmän kategorisering för innehållet i filen och undertypsidentiferaren är menad att specifikt identifiera filformatet Det finns åtta mediatyper som för närvarande välsignade av IANA Internet Assigned Naming Authority Dessa åtta mediatyper är application audio image message model multipart text video Många undertyper finns för varje mediatyp för mer information

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/docs/system-admin-guide/mimetypes-intro.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • MIME-databasen
  filer ska läsas in local share mime text plain xml usr local share mime text plain xml usr share mime text plain xml 5 2 2 Innehåll Följande är en lista över kataloger och filer som hittas i MIME databasen tillsammans med korta beskrivningar MIME packages Den här katalogen innehåller ett antal XML filer där varje beskriver en samling av MIME typer Som standard installeras filen freedesktop org xml i katalogen usr share mime packages Den här filen innehåller alla standard MIME typer som används överallt och är välkända Program som tillhandahåller information om nya MIME typer ska installera en enda ny XML fil här Bereonde på prefixet där programmet är installerat kommer det att skapa filen i underkatalogen mime package för en av katalogerna i XDG DATA HOME XDG DATA DIRS Om till exempel ett program är installerat i usr bin ska det installera en ny XML källfil i katalogen usr share mime packages För mer information om XML filerna i katalogen packages se Avsnitt 5 3 XML källfilerna MIME MEDIA SUBTYPE xml Dessa kataloger och filer genereras automatiskt från samlingen av XML källfiler i underkatalogen MIME packages av programmet update mime database Till exempel för varje mime type element i filen usr share mime packages freedesktop org xml skapas en katalog i usr share mime med den media type för MIME typen En XML fil skapas även i den katalogen med subtype identifier för den MIME typen Innehållet i den skapade XML filen inkluderar kommentarer och översättningar av dem underklassdesigneringar och alias Exempel 5 1 Exempel filen usr share mime text plain xml xml version 1 0 encoding utf 8 mime type xmlns http www freedesktop org standards shared mime info type text plain Skapad automatiskt av update mime database REDIGERA INTE comment plain text document comment möjligen fler översättningar comment xml lang sv vanligt textdokument comment comment xml lang eu testu soileko dokumentua comment comment xml lang fi perustekstiasiakirja comment comment xml lang fr document plein texte comment möjligen fler översättningar mime type Den här filen genereras av programmet update mime database med standard XML källfilen freedesktop org xml MIME globs Innehåller en rad med en MIME typ och ett glob mönster separerade av ett kolontecken Filer som matchar glob mönstret slås upp till den MIME typ som angivits innan kolontecknet Det finns speciella regler för hur filnamn matchas av glob mönstret för fler detaljer se XDG shared mime specification Den här filen genereras också av programmet update mime database med standard XML källfilen freedesktop org xml MIME magic En binärfil som innehåller information om hur man slår upp MIME typer genom att sniffa innehåller i filen Det här är vanligtvis en uppsättning av en eller flera regler såsom leta efter strängen PDF på byteposition 0 i filen om den hittas tilldela den MIME typen application pdf Den här filen genereras också av programmet update mime database MIME XMLnamespaces Innehåller en länkning av XML namnrymder till MIME typer Varje rad innehåller tre fält namnrymden localName och MIME

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/docs/system-admin-guide/mimetypes-database.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • XML-källfilerna
  Om filnamnet matchar kommer det att tilldelas MIME typen för mime type förälderelement Attributet pattern är obligatoriskt magic priority 50 Det här elementet innehåller en lista med match element som dess barn Attributet priority är valfritt och anger en prioritet mellan 0 och 100 där 100 är den högsta matchande prioriteten Varje match barnelement har tre nödvändiga attribut type offset värde och ett fjärde valfritt attribut mask För detaljer om dessa attribut se XDG shared mime info specification alias type media subtype Det här elementet definierar ett alias för mime type förälderelementet Ett alias är helt enkelt en MIME typ som ibland är känd som en annan typ Till exempel är application x pdf ett alias för MIME typen application pdf sub class of type media subtype Det här elementet definierar mime type förälderelementet som en underklass för MIME typen angiven i attributet type Till exempel är image svg en underklass för MIME typen text xml text plain och application octet stream comment xml lang lokal Det här elementet tillhandahåller en mänskligt läsbar beskrivning för MIME typen Det kan finnas noll eller fler förekomster av det här elementet så länge som varje innehåller ett unikt värde för attributet xml lang root XML namespaceURI namnrymd localName Om en fil fastställs att vara XML fil kommer det här elementet att hjälpa till att ytterligare klassificera den genom användning av attributen namespaceURI och localName för vilket båda är nödvändiga Attributet namespaceURI är namnrymden för dokumentet och localName är namnet på rotelementet för dokumentet Om localName finns men dess värde är blankt kommer rotelementet ha valfritt namn men namnrymden måste fortfarande matchas Det enklast sättet att förstå dessa filer på är att ta en titt på ett exempel Låneinformation från XDG shared mime specification Exempel 5 2 visar innehållet i en XML källfil kallad

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/docs/system-admin-guide/mimetypes-source-xml.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ändra MIME-typer
  Exempel för application x newtype 5 4 1 Lägga till eller ändra MIME typer För att lägga till en eller flera MIME typer för alla användare Skapa eller ändra en befintlig Overrides xml XML källfil som innehåller definitionerna för MIME typerna För mer information se Avsnitt 5 3 XML källfilerna Placera filen Overrides xml i katalogen usr share mime packages Uppdatera MIME databasen genom att köra update mime database med systemkontot update mime database usr share mime Följ samma steg för att lägga till en eller flera MIME typer för en enda användare förutom att filen Overrides xml ska placeras i katalogen local share mime packages Ytterligare anropa update mime database med local share mime packages som första parametern 5 4 2 Verifiera ändringar Efter att du har gjort en ändring i MIME databasen och uppdaterat dess innehåll kan du verifiera att ändringen har börjat gälla genom att använda programmet gnomevfs info Det här programmet skriver ut MIME typen och annan användbar information om en fil Om du kör gnomevfs info på en SVG fil ger den dig utdata som visas här nedan Du kommer att märka att standardprogramm för den här MIME typen är eog desktop Vi kommer att diskutera standardprogram i Avsnitt 5 5 Registrera program för MIME typer gnomevfs info mime diagram svg Name mime diagram svg Type Regular MIME type image svg xml Default app eog desktop Size 14869 Blocks 32 I O block size 4096 Local YES SUID NO SGID NO Sticky NO Permissions 600644 Link count 1 UID 1000 GID 100 Access time Wed Feb 22 18 24 47 2006 Modification time Wed Feb 22 18 24 42 2006 Change time Wed Feb 22 18 24 42 2006 Device 775 Inode 297252 Readable YES Writable YES Executable NO Avsnitt 5 4 3 Exempel för

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/docs/system-admin-guide/mimetypes-modifying.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Registrera program för MIME-typer
  GNOME skrivbordet MIME typer Registrera program för att hantera MIME typer är ganska is fairly enkelt Program registreras genom att skapa en MimeType nyckel i deras desktop objektfil och listar varje MIME typ som separeras med ett semikolon Nyckeln MimeType ska endast användas i desktop filer vars Type nyckel har värdet Application För mer information om desktop filer se Avsnitt 2 3 Skrivbordsobjektfiler Efter skapandet eller ändringen av en desktop objektfil måste du uppdatera programdatabasen med programmet update desktop database mycket likt update mime database förutom att det inte tar emot någon parameter Det här kommer att skapa en mimeinfo cache fil i underkatalogen applications för varje katalog i XDG DATA HOME XDG DATA DIRS Cachefilen är nödvändig så att alla desktop filer inte behöver sökas igenom efter just MimeType nyckeln eftersom det orsakar onödig diskanvändning Standardprogram att använda för specifika MIME typer ska anges i en fil som kallas defaults list Den här filen finns i underkatalogen applications för varje katalog i XDG DATA HOME och XDG DATA DIRS Formatet för den här filen innehåller MIME typen symbolen och Desktop File ID som är filnamnet för skrivbordsobjektfilen Exempel 5 4 är ett kort exempel på en defaults list fil

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/docs/system-admin-guide/mimetypes-registering.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lägg till ett program till GNOME-skrivbordet
  att lägga till ett program till GNOME skrivbordet Lägg till ett menyobjekt för programmet För mer information om hur man lägger till ett objekt i en meny se Avsnitt 2 5 Redigera systemmenyer Lägg till en ikon för programmet i usr share icons temanamn ikonstorlek apps För mer information om ikoner och teman se Avsnitt 3 6 Installera ikoner för teman Om programmet använder en ny MIME typ lägg till

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/docs/system-admin-guide/mimetypes-9.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive