archive-se.com » SE » B » BOKJAVEL.SE

Total: 59

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Några avslutande ord om moral - Bokjävel
  anses vara en särskilt god retoriker även om han givetvis praktiserade retoriska konstgrepp Den tyska filosofen Immanuel Kant uppmanade oss att se människan som ett mål inte som ett medel Med det menade han att vi skulle behandla våra medmänniskor i enlighet med deras bästa inte genom att förleda dem för att det gynnar våra egna mål Detsamma kan sägas gälla den eristiska dialektiken Även om detta är en handbok i hur man faktiskt bedrar människor mest effektivt är det också motsatsen Det är ett sätt för dig att undvika att själv bli bedragen och kunna identifiera när så sker Kunskap är som sagt makt och med makt kommer också stort ansvar En diplomat är en person som tänker sig för två gånger innan han ingenting säger Frederick Sawyer Människor har rättigheter som inte bör kränkas Och i enlighet med dessa rättigheter har vi andra en skyldighet att inte frånta människorna dessa rättigheter Den så kallade lagen om effekt menar att en handling kommer att återupprepas om den leder till goda konsekvenser för den som utför den 1 Med andra ord finner vi oss i att bli illa behandlade av andra så är det med all säkerhet så att vi kommer att bli behandlade lika illa även nästa gång Och gången därefter Att ta dig ur den onda spiralen kräver förstås att du sätter ned foten så tidigt som möjligt Med ord såklart inte nävarna Därför är det en god tumregel att bara använda eristik när du själv blir utsatt för det som ett slags självförsvar Därför Praktisera eristik med måtta och använd ditt omdöme Ibland kan det faktiskt vara värt att trycka till motståndaren ordentligt men se till att du åtminstone kan försvara din handling innan du begår den Inte bara för att det är mest moraliskt att göra

  Original URL path: http://bokjavel.se/moral (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Knep 12. Använd hans falska påståenden - Bokjävel
  av sin hudfärg medan konsekvensetiken i det här fallet säger att det ska vara lika många svarta som vita på en arbetsplats 2 Genom att låta dessa två åsikter möta varandra fick han finna sig i att hudfärg var ett relevant kriterium för att neka en person anställning samtidigt som han ansåg att det är fasansfullt att neka någon anställning på grund av hudfärg Den paradoxen kunde han förstås omöjligt försvara utan att göra sig till fullständigt åtlöje och han försvann mycket riktigt från debatten i all hast och tysthet 3 Att utgå från motståndarens egna falska påståenden och slänga dem i ansiktet på honom själv likt frätande syra är alltså ett ytterst effektivt och stilfullt konstgrepp för att dra ett löjets skimmer över hans tes Som att sätta en dolk i ryggen och invänta medan han faller till marken blödandes från sina egna paradoxer I klippet ovan ser vi Sir Humphrey spelad av Nigel Hawthorne använda motskådespelarens påståenden för att bygga upp en kedja av frågor Varje fråga och svar leder vidare in i en ny fråga som är mer eller mindre förutbestämd av den föregående frågan Fördelen med kedjeargument av den här typen är att det får större kraft ju längre man rör sig framåt i kedjan där varje steg bekräftas av det föregående Ju fler steg man accepterar desto svårare blir det att ta sig ur eller förneka slutsatsen som till slut följer På detta vis lyckas Hawthorne driva fram två åsikter som i själva verket motsäger varandra Detta är eristik på hög nivå och sättet man hanterar det är bryta kedjan så tidigt som möjligt vilket naturligtvis kräver en viss insikt i frågeställarens motiv 1 Konsekvensetik eller konsekventialism är en etisk åskådning som betonar en handlings konsekvenser Den handling som ger bäst konsekvenser för flest människor

  Original URL path: http://bokjavel.se/falska (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Knep 11. Rädda dig genom att säga självklarheter - Bokjävel
  debatt med två värdeladdade värderingar kan du helt enkelt säga vissa är för abort och andra är emot abort det är så det är med den saken Extrapoäng får du om du direkt efter du sagt något paradoxalt kan säga något som publiken håller med om och som anspelar på något anstötande som din motpart har sagt Det behövs en konstruktiv och saklig debatt där vi genom ett vänligt samtal stärker förståelsen för varandra Ja det låter ju jättebra och ingen kommer säga emot dig Alla vill ju vara snälla och förstå allt och alla Men i praktiken är det ju bara plattityder som man slänger ur sig för vad som är intressant i en diskussion är ju sällan att bara förstå varandra utan det är ju beroende av de olika typerna av dialog I en eristik dialog vill vi ju vinna debatten oavsett vad i en undervisande dialog är ju det viktigare att motparten lär sig något inte att man uppnår förståelse för den andres ignorans och befäster det som något konstruktivt Känner du dig tillräckligt modig så kan du förstås även tillgripa knep 4 alltså utropa dig själv till segrare och hävda att paradoxen är bevisad Knep 10

  Original URL path: http://bokjavel.se/paradox (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Knep 10. Reta motståndaren till vansinne - Bokjävel
  likt en friggebod byggd av polska hantverkare Hans syn domineras då fullständigt av ett tunnelseende vars enda fokus är ditt självbelåtna hånflin Lägger du då lugnt och metodiskt fram ett komplicerat nät av nästlade argument i flera hierarkier med sällan skådad arrogans ja då kommer han formligen explodera av vrede Om du märker att motdebattören börjar reta upp dig och pressa dina nerver ska du behålla ditt lugn Om du börjar hytta med näven och häva ur dig kraftuttryck som får advokater att fakturera övertid så flyttas all fokus från motdebattören till dig Men om du däremot framträder behärskat framstår han snarare som en drakonisk bullterrier som hugger mot halspulsådern på ett försvarslöst barn Och då är det inte svårt att räkna ut vem som hamnar på prispallen i åhörarnas ögon Logik Informell logik Felslut Informella felslut Knep 9 Byt ämne upp Knep 11 Rädda dig genom att säga självklarheter Börja läsa i boken Konsten att alltid ha rätt Kapitel 1 Tjuvknep för att vinna Knep 1 Ordbajsa dig till ledning Knep 2 Vidga påståendet Knep 3 Bygg cirkelargument Knep 4 Utnämn dig själv till segrare Knep 5 Maskera ditt påstående som en fråga Knep 6 Spela dum Knep 7

  Original URL path: http://bokjavel.se/reta (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Knep 9. Byt ämne - Bokjävel
  på vad som är tillåtet och inte tillåtet Trots denna uppenbara diversion från ämnet kan du ändå mycket väl lyckas om du debatterar med en olärd Alla informella debatter såsom mellan vänner och ovänner på lunchrasten tenderar att hoppa fram och tillbaka mellan olika ämnen Vi debatterar nämligen inte så mycket logiskt och tematiskt som vi debatterar associativt Från att ha börjat argumentera för höjd skatt kommer man in på rumänsk skattepolitik under Ceauşescus tid och avslutar med hur importen av österländsk kultur förändrats de senaste decennierna Ämnet må växla kraftigt men vi människor har ändå en tendens att hålla kvar vid vår ursprungliga ståndpunkt att det vi säger är rätt Det finns därför alltid en stor möjlighet att debatten polariseras även in i det nya ämnet Vi gillar nämligen inte personen och därför intar vi en skyttegrav på hans motsatta sida detta alldeles oavsett vilka uppenbara sanningar som kommer ur hans mun Vi låter därför våra meningsskiljaktigheter föras över på det nya ämnet Om du blir kritiserad för att säga något du inte bör säga så kan du alltid vända det till en fråga om får Det är skamligt att du ens tänker tanken på att införa barnaga i Sverige säger motståndaren Vi har faktiskt yttrandefrihet i Sverige säger du och byter försåtligt ämne till om du har tillåtelse att yttra dig eller ej snarare än vad du faktiskt har sagt i fråga om aga Driv sedan frågan om demokratiska rättigheter in absurdum och triumfera Exemplet med glassen ovan kommer från filmen Thank You For Smoking 2005 vilket är en underhållande film om argumenterandets konst som du kan se i videoklippet nedan Egentligen är det en dålig metod att byta ämne i den aspekten att den lämnar den ursprungliga sakfrågan obesvarad i den mån vi över huvud taget vidrörde

  Original URL path: http://bokjavel.se/byt (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Grunden för all debatt - Bokjävel
  som exempel Motståndaren har då förstås antitesen vi bör inte höja skatten eller kanske till och med sänk skatten I relation till sakfrågan argumentum ad rem Här frambringar vi alltså argument som direkt vidrör sakfrågan och ingenting annat Vi ska ge skäl till varför höjd skatt är att föredra framför alternativet Vi ger här objektiva skäl till varför publiken ska godta vår tes I relation till personen argumentum ad hominem Argumenten vi ger handlar inte om sakfrågan utan är subjektiva och baseras på vem motståndaren är och har gjort tidigare Vi kan till exempel kasta misstänksamhet på motståndarens dolda motiv och vad han egentligen har att vinna på sänkt skatt I relation till det personen sagt argumentum ex concessis Under debattens gång kommer motståndaren att ge påståenden vilket vi då kan använda mot honom Dessa behöver inte röra den objektiva sanningen kring sakfrågan ad rem utan attackerar snarare hans subjektiva medgivanden Tillvägagångssätt När man ska visa att motståndaren har fel finns det två sätt att angripa hans tes Dels direkt genom att påvisa ett faktafel eller härledning som gått åt skogen och dels indirekt genom att bland anant ge motexempel Direkt vederläggning Att angripa roten till trädet Vi angriper översatsen undersatsen eller slutsatsen för argumentet då vi bevisar att någon av dem måste vara felaktig Jorden är platt därför ramlar man av den om man åker västerut kan du enkelt vifta bort som ett pinsamt faktafel Det kan också handla om att argumentet är felkonstruerat och slutsatsen inte alls följer av de andra satserna En politiker som säger vi kan inte höja momsen eftersom det skulle strida mot lagen kan vederläggas som ett felaktigt argument då det är uppbyggt av ett cirkelbevis Momsen regleras i lag så om lagen ändras så ändras också momsen jämför det övertydliga mervärdesskatten kan inte

  Original URL path: http://bokjavel.se/dialektik (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Litteraturförteckning - Bokjävel
  2 utök uppl Lund Studentlitteratur Kahneman Daniel Tversky Amos 1979 Prospect theory An analysis of decisions under risk Econometrica 47 263 291 Lindqvist Grinde Janne 2008 Klassisk retorik för vår tid 1 uppl Lund Studentlitteratur Mercier Hugo Sperber Dan 2010 Why Do Humans Reason Arguments for an Argumentative Theory Behavioral and Brain Sciences June 26 2010 Vol 34 No 2 pp 57 74 2011 Schopenhauer Arthur 2007 Eristik eller 38

  Original URL path: http://bokjavel.se/litteratur (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Ordlista - Bokjävel
  sanning Entymem En syllogism där översatsen undersatsen eller bådadera är utelämnade eller underförstådda Exempelvis Jag är dödlig Eristik Att debattera med dialektik för att vinna inte för att komma fram till någon sanning Härledning Att utifrån ett antal påståenden sluta sig till dess slutsats genom speciella härledningsregler Man säger att slutsasen är giltig om den följer från översatsen och undersatsen enligt härledningsreglerna Den vanligaste härledningsregeln kallas modus ponens och är deduktiv och ser ut så här i sin torraste form 1 Om A så B översats 2 A undersats 3 Alltså B slutsats På ren svenska 1 Om det regnar ute så tar jag med mig paraplyt 2 Det regnar 3 Alltså tar jag med mig paraplyt Induktion Från ett antal specifika instanser sluta sig till en allmängiltig princip det vill säga generalisera Om vi ser ett antal vita svanar kan vi dra slutsatsen att alla svanar är vita Induktion är alltid förenat med en viss osäkerhet i Australien finns nämligen svarta svanar Motsatsen är deduktion Logik Formellt system för att mer eller mindre mekaniskt härleda slutsatser ur påståenden genom speciella logiska regler Matematik är också ett formellt system och det har många likheter med logik Se även härledning Påstående Information som säger något om verkligheten och vanligtvis är sann eller falsk Kallas ibland också sats premiss eller proposition Retorik Konsten att övertyga Icke att förväxlas med att övertala eller överlista En person som övertygas gör åsikten till sin egen medan en person som övertalas går med på saken ifråga utan att göra åsikten till sin egen Slutsats Ett påstående som härleds från andra påståenden till exempel i en syllogism Se också härledning Syllogism Den vanligaste typen av argument med tre delar översats undersats och slutsats Slutsatsen härleds från översatsen och undersatsen Exempel på en deduktiv syllogism 1 Alla människor

  Original URL path: http://bokjavel.se/ordlista (2016-04-30)
  Open archived version from archive •