archive-se.com » SE » B » BIOGASVAST.SE

Total: 144

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biogasinfo vid regionfullmäktiges budgetmöte 2010 -
  Miljö Du är här Startsida Biogasinfo vid regionfullmäktiges budgetmöte 2010 Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Biogasinfo vid regionfullmäktiges budgetmöte 2010 Två deltagare svarar på tipsfrågor i montern med Ingrid Horner miljösekretariatet och miljönämndens ordförande Per Olov Blom skymtar till höger i bild När regionfullmäktige samlades i Vänersborg 14 15 juni för att besluta om budgeten för 2011 tog miljönämndens ordförande Per Olov Blom chansen att ge ledamöterna och andra intresserade information om biogasen som klimatsmart bilbränsle Gasbilar att se På måndagen fanns gasbilar från fem olika leverantörer att se på och prata med bilföretagen om Det var Fiat Mercedes Saab Volkswagen och Volvo FordonsGas Sverige som levererar Svanenmärkt fordonsgas till Västra Götalandsregionens gasbilar var också på plats Och båda dagarna kunde de deltagande politikerna och andra intresserade testa sina kunskaper om biogasens fördelar i en tipstävling Vinnare i tipstävlingen om biogas De tre vinnarna blev Agneta Granberg Amanda Åhall och Niclas Samsioe som inte bara hade alla rätt på frågorna om biogas utan också hade gissat bäst på antalet kottar i utslagsfrågan Grattis Vinsten är var sitt endygns Regionen Runt kort från Västtrafik

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Notiser-biogas/Biogasinfo-vid-regionfullmaktiges-budgetmote-2010/ (2015-10-19)
  Open archived version from archive


 • Nationellt mål på 20 TWH till 2020 - kampanj i Almedalen 2009 -
  och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Nationellt mål på 20 TWH till 2020 kampanj i Almedalen 2009 Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Nationellt mål på 20 TWH till 2020 kampanj i Almedalen 2009 Pia Kinhult ordförande i regionutvecklingsnämnden Region Skåne och Per Olov Blom miljönämnden Västra Götalandsregionen tog i hand på att arbeta gemensamt för ett ambitiöst nationellt mål för biogas vid Almedalsveckan 2009 Regionerna söker ett bredare samarbete för att skynda på utvecklingen inom biogas i Sverige Under Almedalsveckan i juli 2009 höll Region Skåne och Västra Götalandsregionen tillsammans ett seminarium för att lyfta frågan om ett nationellt mål för biogas på 20 TWh till år 2020 Presentationer från seminiariet Biogas Väst och Biogas Syd ppt Göteborg Energi ppt Region Skåne om biogas Publicerad av Ingrid Horner Senast uppdaterad 2011 04 14 16 58 Till sidans topp Hel och delägda bolag i

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Notiser-biogas/Nationellt-mal-pa-20-TWH-till-2020---kampanj-i-Almedalen-2009/ (2015-10-19)
  Open archived version from archive

 • Vilka drivmedel ska vi ha i framtiden? -
  ska vi ha i framtiden Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Vilka drivmedel ska vi ha i framtiden Frågan om vilket eller vilka alternativa drivmedel som vi ska använda nu och i framtiden väcker mycket debatt Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade vid sitt sammanträde 3 juni 2008 att stödja ett oberoende nationellt kunskapscentrum för alternativa

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Notiser-biogas/Biogasinfo-vid-regionfullmaktiges-budgetmote-/ (2015-10-19)
  Open archived version from archive

 • Workshop 1: Vilka nya tekniklösningar krävs för ökad produktion och användning av biogas? -
  Publikationer Länkar Biogas West in English Workshop 1 Vilka nya tekniklösningar krävs för ökad produktion och användning av biogas Syftet med workshopen var att diskutera behovet av nya tekniklösningar kopplat till nya produkter koncept och projekt som behöver utvecklas för att uppnå en högre produktion och en bredare användning av biogas Denna workshop arrangerades i samarbete med Innovatum Teknikpark och leddes av Peter Eriksson Deltagarna samtalade i smågrupper om vilka behov som finns samt hur vi kan förstärka samverkan kring teknikutveckling i Västra Götaland genom hela kedjan från produktion till tankstation Tre prioriterade områden Sammanfattningsvis pekade deltagarna ut tre prioriterade teknikutvecklingsområden Förbehandling och avvattning av substrat och rötrester Uppgradering till fordonsgas främst småskalig på gårdsnivå Energieffektivare tankning av gas Dessutom lyftes behovet av långsiktiga politiska beslut anpassade regelverk och enklare tillståndsprocesser fram både i denna och övriga workshops Dessa faktorer låg dock egentligen utanför ramen för workshop 1 s frågeställning Sammanställning om leverantörer och teknik behövs Ett förslag på aktivitet i nästa steg är att många ansåg att det finns behov av en sammanställning av befintliga leverantörer och teknik för exempelvis avvattning av substrat förbehandling av substrat biogasanläggningar avvattning av gas uppgradering av gas samt tankstationer Finns denna information samlad

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/Programradsmote-31-maj/Workshop-1/ (2015-10-19)
  Open archived version from archive

 • Workshop 2: Hur ser marknaden för substrat ut och hur får vi ut mer biogas från det substrat som finns? -
  Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Workshop 2 Hur ser marknaden för substrat ut och hur får vi ut mer biogas från det substrat som finns I januari arrangerade SP och projektet Biogas Väst en workshop där tillgången på substrat och rötresthanteringen pekades ut som två prioriterade områden för biogasutvecklingen Detta diskuterades även denna dag Passet om substrat inleddes med tre presentationer Två av dessa finns att ladda ner här Resultat från färsk substratmarknadsanalys Pernilla Holgersson SP Hur bör en handelsplats för biogassubstrat se ut Kjell Gustavsson projektet BioMap AgroVäst Jakten på substrat och effektivare processer Johan Bengtsson VA chef Trollhättan Energi Helena Bredin Innovatum höll därefter i en workshop där deltagarna uppdelade i mindre grupper samtalade kring följande frågeställningar Hur kan vi få ut mer biogas av substraten Vad krävs för en effektivare rötprocess Handelsplats för substrat Vilka uppgifter eller information krävs Hinder för ökad biogasproduktion Förslag på åtgärder Långsiktiga villkor viktiga För att öka och säkra tillgången på substrat förespråkade många en ökad samverkan snarare än en konkurrens i jakten på substrat Långsiktiga avtal är en kritisk faktor både för stora och små aktörer Precis som i övriga workshops under dagen var man överens om att politiskt långsiktiga spelregler är väldigt viktiga för utvecklingen inom området Speciellt uttryckte man behov av det föreslagna metanreduceringsstödet 20 öringen Stor potential i jordbruket Potentialen är stor inom jordbruket men substratmarknadsanalysen som presenterades visade också att det i 22 av Västra Götalands 49 kommuner idag inte sker någon utsortering av vått avfall så där finns också en outnyttjad potential Mer produktion i befintliga anläggningar Det finns även en potential till ökad biogasproduktion genom processoptimering av befintliga anläggningar För att uppnå det behövs nytänkande och erfarenhetsutbyte mellan drifttekniker på exempelvis avloppsreningsverken Ökad förståelse mellan aktörerna En annan

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/Programradsmote-31-maj/Workshop-2/ (2015-10-19)
  Open archived version from archive

 • Workshop 3: Hur angriper vi utmaningarna för hantering av rötrester och biogödsel? -
  goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Genomförda aktiviteter Workshop 3 Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Workshop 3 Hur angriper vi utmaningarna för hantering av rötrester och biogödsel En fungerande hantering och spridning av rötresterna är en förutsättning för en hållbar biogasproduktion Det är först då kretsloppet sluts Workshopen inleddes med tre presentationer som belyste frågeställningen ur olika perspektiv Konsekvenser av nya substrat och blandningar för hanteringen av rötrester Gunilla Henriksson SP Avfall Sveriges nya biogödselstrategi Anna Karin Schön Borås Energi och Miljö Biogödselfrågan ur ett lantbruksperspektiv Lars Gunnar Johansson LRF Därefter fördes ett samtal i smågrupper kring vad som är tidskritiskt att lösa vem vilka som behöver agera respektive vad vi kan göra på regional nivå Detta behöver vi göra Tidskritiska faktorer för en fungerande hantering och spridning av rötrester och biogödsel som togs upp listas nedan Inom parantesen anges vilken aktör som äger frågan och därmed skulle behöva agera för att komma framåt Göra en uppdelning i åkermark som används för livsmedelsproduktion och mark som används för energigrödor då möjligheterna att sprida på livsmedelsmark är begränsade i vissa fall Markägare kommuner Få fram utrustning för rening och förädling av rötrester så de lättare blir godkända att sprida Vid uppförande av nya biogasanläggningar bör placeringen anpassas efter tillgången på spridningsarealer för rötresten Anläggningsägare och lantbrukare i dialog Hitta nya lösningar för logistik och spridning av biogödsel t ex satellitlager Biogas Väst kan bidra med att sprida goda exempel som redan finns Behov av handbok med riktlinjer och kriterier Avfall Sverige SP Behov av växtodlingsförsök i demonstrationssyfte där olika rötrester används som biogödsel Teknik för förädling av reaktorvatten för att få ut NPK Kartlägga mark och jordförhållandena i Västra Götaland

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/Programradsmote-31-maj/Workshop-3-/ (2015-10-19)
  Open archived version from archive

 • Preliminärt upplägg -
  Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Genomförda aktiviteter Preliminärt upplägg Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Preliminärt upplägg Tid Aktivitet Syfte Sep 2014 Etablering av arbetsgrupp projektgrupp och färdigställande av projektplan och upplägg 28 okt 2014 Workshop 1 Arbetsprocessen intro budskapsstrategier identifiering av målgrupper och argumentationsområden avgränsningar 2 dec 2014 Workshop 2 Identifiering av kunskap och fakta som gruppen innehar fakta som behöver ihämtas och ev ny kunskap som behöver tas fram för att underbygga argument Nov 2014 Feb 2015 Utkast till argumentationsunderlag färdigställs 25 feb 2015 Workshop 3 Genomgång och återkoppling på framtaget förslag till argumentationsunderlag Feb 2015 Mars 2015 Färdigställande av argumentationsunderlag utifrån resultat på workshop 1 3 X april 2015 Workshop 4 Brainstorm och plan för målgruppsanpassade kommunikationsinsatser Kontakt Anneli Permer Kommunikatör telefon 010 441 40 34 mobil 0730 93 88 00 Hanna Jönsson Regionutvecklare biogas processledare Biogas Väst telefon 010 441 40 32 mobil 0702 50 24 05 Publicerad av Anneli Permer Senast

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/2015-06-01-Biogasens-argument-synades-i-projekt/2014-10-28-Argument-for-okad-biogas-satsning/Preliminart-upplagg/ (2015-10-19)
  Open archived version from archive

 • Bilder från biogasinformation vid regionfullmäktiges budgetmöte juni 2010 -
  med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Biogasinfo vid regionfullmäktiges budgetmöte 2010 Biogasinformation Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Bilder från biogasinformation vid regionfullmäktiges budgetmöte juni 2010 Publicerad av Ingrid

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Notiser-biogas/Biogasinfo-vid-regionfullmaktiges-budgetmote-2010/Biogasinformation-vid-regionfullmaktiges-mote-14-15-juni/ (2015-10-19)
  Open archived version from archive