archive-se.com » SE » B » BIOGASVAST.SE

Total: 175

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biogas prioriterat i Västra Götalandsregionens påverkansagenda -
  Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Vad händer i Västra Götaland Vad gör Västra Götalandsregionen Biogas prioriterat i Västra Götalandsregionens påverkansagenda Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Biogas prioriterat i Västra Götalandsregionens påverkansagenda Regionstyrelsen har antagit en påverkansagenda för Västra Götalandsregionen där klimatarbetet är ett av fem prioriterade områden I planen för 2014 lyfts biogas fram med målsättningen att förutsättningarna för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland förbättras genom Beslut på nationell nivå om ekonomiskt produktionsstöd för biogas med fokus på 1 uppskalat gödselgasstöd och 2 att utvidgad kvotplikt samt förslaget om en prispremie för att stimulera investeringar i ny teknik som producerar andra generationens biodrivmedel omgående utreds vidare enligt förslag i FFF utredningen Beslut på nationell nivå om långsiktiga och tydliga incitament som främjar en ökad användning av gasfordon och biogas som drivmedel med fokus på införande av en miljöfordonspremie för tunga lastbilar och en nationell miljöfordonsdefinition för tunga lastbilar Regionstyrelsens beslut 29 april 2014 Se punkt 20 Nationell påverkansagenda

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Vad-gor-Vastra-Gotalandsregionen/Biogas-prioriterat-i-Vastra-Gotalandsregionens-paverkansagenda/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Gränsvärden för metall i biogödsel negativt för produktionen av biogas -
  9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Vad händer i Västra Götaland Vad gör Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen svarar på remiss om fosforåterföring Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Gränsvärden för metall i biogödsel negativt för produktionen av biogas De nya gränsvärdena för metaller när forfor återförs till marker som Naturvårdsverket föreslår i en ny utredning kan leda till negativa konsekvenser för produktionen av biogas från matavfall Det hävdar Västra Götalandsregionen i ett remissyttrande till miljödepartementet I förlängningen påverkas möjligheterna att sluta kretsloppet genom återföring av biogödsel till åkermarken menar Västra Götalandsregionen och vill därför att konsekvenserna av förslaget vägs mot andra miljömål och att biogödsel lyfts ur förslaget tills vidare För reglering av biogödsel föreslås istället en hänvisning till Certifierad Återvinning SPCR 120 som reglerar kadmiuminnehåll i biogödsel och som hela branschen står bakom myndigheter livsmedelsorganisationer lantbruksorganisationer branschorganisationer m fl Ta del av Västra Götalandsregionens remissvar Publicerad av Ingrid

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Vad-gor-Vastra-Gotalandsregionen/Vastra-Gotalandsregionen-svarar-pa-remiss-om-fosforaterforing/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Ståndpunkter fastslagna -
  händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Vad händer i Västra Götaland Vad gör Västra Götalandsregionen Ståndpunkter fastslagna Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Ståndpunkter fastslagna Förutsättningarna för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland behöver förbättras På miljönämndens sammanträde den 7 juni fastslogs nämnens uppfattningen att det krävs 1 beslut på nationell nivå om någon form av ekonomiskt produktionsstöd 2 beslut på nationell nivå om långsiktiga och tydliga incitament som främjar en ökad användning av gasfordon och biogas som drivmedel 3 förhållningssättet att naturgasen är en brygga till biogasen med målsättningen att successivt öka andelen biogas Läs mer om miljönämndens ståndpunkter om biogasutvecklingen Publicerad av Anneli Permer Senast uppdaterad 2015 01 26 03 05 Till sidans topp Hel och delägda bolag i Västra Götalandsregionen ALMI Företagspartner

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Vad-gor-Vastra-Gotalandsregionen/Standpunkter-fastslagna/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Samverkan kring biogas mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne -
  Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Vad händer i Västra Götaland Vad gör Västra Götalandsregionen Samverkan kring biogas mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Samverkan kring biogas mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne Skåne och Västra Götaland är idag de två mest framstående biogasregionerna i Sverige Potentialen för produktionär stor och infrastrukturen med gasledningar har gynnat utvecklingen i båda regionerna Gemensamt för Västra Götalandsregionen och Region Skåne är synen på biogasen som ett regionalt tillväxtområde Det kan bidra med både arbetstillfällen och exportmöjligheter jämte biogasens bidrag till uppfyllelse av klimat och miljömål Därför beslutade miljönämnden i Västra Götalandsregionens och regionala tillväxtnämnden i Region Skåne 2013 om en avsiktsförklaring som rör biogasutvecklingen Avsiktsförklaringen anger de båda organisationernas ambition att samarbeta kring insatser för att åstadkomma långsiktiga spelregler som bidrar till ökad produktion och användning av biogas Läs beslutet kring samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne som togs 2 maj 2013 Ärende 2 sid 8 Läs regionstyrelsens beslut 18

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Vad-gor-Vastra-Gotalandsregionen/Samverkan-kring-biogas-mellan-Vastra-Gotalandsregionen-och-Region-Skane/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Västra Götalandsregionen ställer krav på fordonsgas för tunga transporter -
  Du är här Startsida Västra Götalandsregionen ställer krav på fordonsgas för tunga transporter Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Västra Götalandsregionen ställer krav på fordonsgas för tunga transporter I upphandlingen Transport av material och tvätt som nyligen publicerats ställer Västra Götalandsregionen krav på fordonsgas I förfrågningsunderlaget anges att år 2016 ska minst 30 av

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Notiser-biogas/Vastra-Gotalandsregionen-staller-krav-pa-fordonsgas-for-tunga-transporter/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Gödselgasstöd införs 2014 -
  20 öre per kWh ska gälla för biogasproducenter i hela landet Landsbygdsdepartementet har numeddelat sin inriktning gällande gödselgasstödet Inriktningen är att stödet ska gälla i hela landet 20 öre kWh till alla producenter av gödselbaserad biogas upp till ett takbelopp Takbeloppet kommer vara dubbelt så högt för dem som uppgraderar till fordonsgas Förslaget skickas nu till kommissionen för prenotifiering och det kommer ta minst ett halvår till stödet kan träda i kraft Den 19 mars håller Landsbygdsdepartementet ett öppet samråd kring den modell de valt för att samla in synpunkter kring utformningen Läs hela pressmeddelande nedan på denna sida Nytt vid höstbudget 2013 Regeringen meddelade i samband med höstbudgeten 2013 att ett metanreduceringsstöd i form av ett pilotprojekt införs 2014 Satsningen omfattar 240 miljoner kronor under en 10 årsperiod Det är glädjande att regeringen äntligen ser möjligheterna och fördelarna med biogasproduktion från gödsel Att satsningen dessutom sträcker sig över en tio årsperiod ger lantbrukarna den långsiktighet de efterfrågat för att våga satsa på biogasproduktion Västra Götaland är en av de regioner som drivit biogasutvecklingen och det som är viktigt nu är att stödet utformas så att det också kommer lantbrukarna i Västsverige tillgodo menar Sören Kviberg ordförande miljönämnden Västra Götalandsregionen Beskedet om att det kommer ett stöd för biogas från gödsel är en mycket positivt signal från regeringen att biogasen är viktig för att minska utsläppen och bidra till omställningen av fordonsflottan Stöd för hela landet Inledningsvis kommunicerade departementet att endast södra Sverige skulle omfattas av stödet Det väckte starka negativa reaktioner hos näringslivsaktörerna i länet eftersom det skulle innebära en snedvridning av konkurrensen I Jordbruksverkets förslag på utformning av stödet som lämnades innan jul till departementet omfattas dock hela landet av gödselgasstödet Västra Götalandsregionen deltar i Jordbruksverkets referensgrupp för utformning av gödselgasstödet genom Hanna Jönsson processledare för Biogas Väst

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/Godselgasstod-infors-2014/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Möjligheterna ökar för förnybara drivmedel i Västra Götaland -
  studie Den ger också en lättillgänglig översikt över aktuella spår och möjlig utveckling knutet till olika drivmedelsalternativ snarare än ur ett teknikperspektiv menar forskarna Ingrid Nyström och Stefan Heyne Sex styrande faktorer I rapporten diskuteras sex olika styrande faktorer Alla måste utvecklas parallellt från råvara till marknad för att få en ökning av förnybara drivmedel Det räcker inte med att produktion finns om marknaden saknas och vice versa Råvarupotential och flexibilitet Hållbarhetsprestanda Produktionsförutsättningar Förutsättningar för användning i fordon fordonsteknik Behov av infrastruktur Marknadsförutsättningar Centrala frågor i rapporten Vad är potentialen för produktion och användning av olika typer av drivmedel i Västra Götaland och hur om skiljer sig dessa åt jämfört med nationen som helhet Vilka faktorer och nödvändiga förutsättningar påverkar utvecklingen av olika system På vilket sätt kan en övergång från dagens system till ett långsiktigt system se ut och främjas och vilken roll har regionen i en sådan utveckling Mix av förnybara drivmedel En slutsats är att förnybara drivmedel i transportsektorn i framtiden kommer att bestå av en kombination av förnybar el och biobaserade drivmedel El som drivmedel väntas få stor betydelse men framförallt för personbilssektorn och mest olika plug in hybrider Marknaden för rena elbilar kan komma att öka kraftigt men trots det är det troligt att de kommer att svara för en liten andel av transportarbetet under överskådlig framtid Biodrivmedel kan öka mycket Biodrivmedel kan förväntas spela en betydande och ökande roll i transportsektorns framtida energiförsörjning Den mängd biodrivmedel som kan framställas på ett hållbart sätt både globalt och i Sverige kan öka kraftigt men är begränsad jämfört med dagens totala användning av bensin och diesel Tillgång till hållbar biomassa är därför centralt för en hållbar transportsektor Hur ska omställningen ske Frågan kvarstår hur övergången från dagens system till ett fossilfritt system kan ske och hur vi

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Mojligheterna-okar-for-fornybara-drivmedel-i-Vastra-Gotaland/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Tryggad avsättning viktigast för biogasmarknaden -
  gemensam anläggning När funderingarna började ta form för fyra fem år sedan kunde Håkan Samuelsson och hans kompanjoner snabbt konstatera att det är oerhört komplicerat att få tillstånd bygga och driva en biogasanläggning Vi kunde inte marknaden och hade inte tillräckligt med pengar till investeringen så vi behövde ytterligare ägare konstaterar Håkan Samuelsson Idag ägs Vadsbo Biogas till 50 procent av Swedish Biogas International SBI och 50 procent av Vadsbo Växtodling Med SBI som delägare fick Vadsbo Biogas den marknadskännedom och erfarenhet som de själva saknade Banken krävde till exempel att vi skulle ha ett tioårigt gasavtal för att få lån Vi kunde inte själva förhandla fram det men SBI lyckades få till ett avtal med Stockholm Gas Att ge sig in i sådana förhandlingar kräver enormt mycket kunskap om marknaden och vi själva stod oss slätt Kapaciteten går att öka Gödsel och ensilage är Investeringen i anläggningen uppgår till 57 miljoner kronor varav 13 miljoner till en uppgraderingsanläggning för fordonsgas Omkring 60 000 ton gödsel från delägarnas kor och grisar förser anläggningen med substrat tillsammans med gräsensilage Den beräknade biogasproduktionen uppgår till 16 GWh Anläggningen är inte helt färdigbyggd och hittills är man uppe i 80 procent av sin produktionskapacitet Den uppgraderade fordonsgasen komprimeras och körs på tankbilar till Stockholm Det finns möjlighet att öka kapaciteten ytterligare Tryggad avsättning grund för satsning Men då måste marknaden bli bättre vi måste få igång avsättningen för biogasen Produktionen av biogas pågår hela tiden gasen kan inte lagras utan måste facklas bort om vi inte får avsättning för den Det krävs insatser inom infrastruktur och logistik för att produktionen ska löna sig menar Håkan Samuelsson En tryggad avsättning för gasen är en förutsättning för att fler ska våga satsa på att bygga biogasanläggningar i större skala Dessutom behöver flera lantbrukare gå samman

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Tryggad-avsattning-viktigast-for-biogasmarknaden/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive