archive-se.com » SE » B » BIOGASVAST.SE

Total: 175

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon -
  i gasbussar I april hölls seminariet Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon Den 21 april diskuterades samhällsnyttor kostnader och energianvändningen för biogas i kollektivtrafiken Seminariet lockade närmare 100 deltagare Till presentationerna från dagen Stort intresse för frågan om biogas i kollektivtrafiken Den 21 april 2015 arrangerade Västra Götalandsregion tillsammans med Region Skåne ett seminarium om samhällsnyttor kostnader och energianvändningen för biogas i kollektivtrafiken Intresset var mycket stort och lockade nära 100 deltagare Utgångspunkten var två nya utredningar som presenterades Den ena tar upp kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken och varför den skiljer mellan regioner och den andra beskriver nuläge och prognos för energianvändningen i gasbussar På programmet fanns representanter från kollektivtrafikföreträdare biogasbransch busstillverkare och regionala politiker som delade med sig av sina erfarenheter och framtidsperspektiv Alla deltagare var överens olika förnybara drivmedel behövs och spelar sin roll i att ersätta de fossila Kollektivtrafiken i Sverige är världsledande vad gäller andelen förnybart det visar inte minst exemplen från våra tre storstadsregioner Samtidigt finns mål om minskad energianvändning En slutsats från dagen var att det krävs bättre metoder för individuell mätning av den faktiska energianvändningen i gasbussar En annan slutsats är att det saknas metoder och incitament för att väga in biogasens samlade samhällsnytta i kravställningen vid upphandling Den frågan lyftes från fler håll och politikerna tog den med sig Busstillverkarna presenterade delvis olika strategier Scania och MAN satsar tydligt på gasbussar som ett av sina erbjudanden och Euro VI finns att beställa nu Utveckling av gashybrider pågår men efterfrågan behöver öka Biogasutvecklingen precis som övriga biodrivmedel lider just nu av den stora osäkerhet och kortsiktighet som råder i och med att det saknas besked om vad som händer med skattebefrielsen efter årsskiftet Det hindrar de unika och goda förutsättningar som finns i Sverige att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/2015-04-21-Utredningar-presenteras/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive


 • Energianvändning och kostnader för biogas i kollektivtrafiken har utretts -
  kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner Energianvändningen i gasbussar nuläge och prognos Faktorer som påverkar kostnadsbilden Bakgrunden till den första är att kollektivtrafikens företrädare i olika regioner t ex i Västra Götaland Skåne och Västerås kommer till olika slutsatser i den samlade bedömningen av kostnadsbilden för användning av biogas i kollektivtrafiken Detta får konsekvenser för vilken roll gasbussar och biogas får i de olika regionerna Utredningen skulle visa om och varför kostnadsbilden skiljer sig åt mellan län och regioner Utredningen har identifiera att de förutsättningar och faktorer som har betydelse för kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken i en viss region är regionala politiska mål långsiktiga ägarförhållanden konkurrenskraftiga gaspriser investeringsstöd tillämpning av grön gas konceptet Utredningen visar också att det är en väldigt få som valt att göra en samhällsekonomisk bedömning som underlag för beslut kring att använda biogas i kollektivtrafiken En annan slutsats är att de kostnadsposter som främst avgör hur stor merkostnaden är för trafik med gasbussar jämfört med vanliga dieselbussar är bränslekostnaden samt kostnad för service och underhåll Gasbussar klarar rekommenderade krav på energianvändning Bakgrunden till den andra utredningen som beställts tillsammans med Region Skåne är att gasbussar ofta faller relativt dåligt ut i upphandling av kollektivtrafik när energianvändningen vägs in En anledning är att gasbussar uppges ha dålig energieffektivitet Dock har det saknats en aktuell och transparent sammanställning av gasbussars energieffektivitet Partnerskapet för förbättrad kollektivtrafik där bland annat Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag ingår har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av busstrafik där energieffektiviteten har fått ökad betydelse i förfrågningsunderlag Slutsatsen av denna utredning är att det går att ställa krav enligt den framtagna rekommendationen avseende energieffektivitet utan att diskriminera gasbussen Resultatet visar att boggibussar i landsbygdstrafik SORT 3 uppfyller branschens rekommenderade baskrav avseende energiförbrukning medan för gasbussar i tätortstrafik SORT 2 uppfyller de minimikravet för

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Mitten-dolda-sidor/Biogas-i-kollektivtrafiken-utreds/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Förespråkar fortsatt skattebefrielse för biogas -
  i Västra Götaland Vad gör Västra Götalandsregionen Förespråkar fortsatt skattebefrielse för biogas Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Förespråkar fortsatt skattebefrielse för biogas Västra Götalandsregionen förespråkar i ett yttrande till regeringen att biogasen bör vara skattebefriad fram till 2020 Den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende 2030 För att nå målet är det viktigt med en stark utveckling av marknaden för olika förnybara bränslen inte minst biogas Efter de investeringar som gjorts i produktions och distributionsanläggningar är Västra Götaland i dag är en ledande region nationellt och internationellt inom biogasområdet För att fortsatt kunna dra nytta av biogasens samhällsnyttor och få full utväxling av de investeringar som gjorts anser Västra Götalandsregionen att en förlängd skattebefrielse för biogasen är avgörande Inte samma förutsättningar Eftersom biogasbranschen är fortfarande ung produktionskostnaderna relativt höga och de gasformiga bränslena har ännu inte samma förutsättningar på marknaden som de flytande förnybara drivmedlen delar Västra Götalandsregionen branschens bedömning att det finns en stor risk med att inkludera biogasen i det kvotpliktsystem som regeringen föreslagit från den 1 januari 2016 Yttrandet stöds

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Vad-gor-Vastra-Gotalandsregionen/VGR-foresprakar-fortsatt-skattebefrielse-for-biogas/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Tuffa miljökrav på VGR:s egna tunga godstransporter fasar ut fossila bränslen -
  projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Tuffa miljökrav på VGR s egna tunga godstransporter fasar ut fossila bränslen Västra Götalandsregionens senaste upphandling av tunga godstransporter för tvätt och material till vården blev klar hösten 2014 Resultatet av upphandlingen är billigare transporter och mindre utsläpp I upphandlingen ställdes mycket höga miljökrav för att nå målen i Västra Götalandsregionens egna miljöprogram att vara oberoende av fossil energi och bränsle till år 2020 Även med höga miljökrav blev avtalet billigare Interna godstransporter fossilfria på sikt Varje år körs cirka 90 000 mil inom Västra Götalandsregionen för att transportera textiler och material inom organisationen Utöver de pengar organisationen sparar på det nya avtalet innebär de högt ställda miljökraven minskade utsläpp av koldioxid Det nya avtalet med Sundsvalls expressbyrå och de mindre fossiloberoende godstransporterna startade i november 2014 Långsiktighet för klimatanpassning För att uppnå kravet om fossiloberoende 2020 krävs en långsiktighet och därför sattes löptiden för kommande transportavtal längre än brukligt 5 2 år Kraven innebär nya investeringar för leverantören i tunga fordon med drift för t ex fordonsgas el och biodiesel Västra Götalandsregionens avtal innebär löpande avstämningar och år 2016 ska

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Vad-gor-Vastra-Gotalandsregionen/Miljokrav-pa-VGR-godstransporter-/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Sök projekt -
  Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Vad händer i Västra Götaland Sök projekt Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Sök projekt Här kan du söka bland miljöprojekt som beviljats medel via programmet Biogas Väst från och

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Sok-projekt/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Synade argumenten för användning av biogas -
  där argumenten för biogas behöver förtydligas Biogasbranschen befinner sig i ett skede där de marknadsmässiga aspekterna och förhållandet till andra förnybara bränslen och elfordon diskuteras livligt Marknaden är komplex och vinsterna för den som investerar går inte alltid att beräkna med enkla modeller Rätt fakta viktigt för köparna Under många år har stort fokus legat på produktionen av biogas och alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt användningen av biogas Det gäller även från nationellt håll Och det håller inte i längden Det behövs en marknad för att det ska fungera Men då behöver vi också argument för användning av biogas som är ordentligt underbyggda och som har stöd i vetenskapliga dokument säger Yvonne Träff miljöstrateg i Lidköpings kommun Yvonne är en av de runt 20 personer från olika organisationer allt från kommuner till energibolag fordonsgasleverantörer och lantbrukare som har deltagit i projektet som har drivits av Västra Götalandsregionen genom programmet Biogas Väst Genom en serie möten under hösten 2014 och våren 2015 har gruppen arbetat för att lyfta fram den senaste forskningen och tillhörande argument för en ökad biogassatsning Utgångspunkten har varit att det är viktigt för trovärdigheten att argumenten som förs fram i diskussionen om biogas är väl underbyggda med fakta Det finns i dagsläget dessutom kunskapsluckor hos en del aktörer och behovet av att lyfta fram fakta med för och nackdelar är därför ett viktigt arbete för att nå målen om minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle Resultatet en handbok för kommunikation Yvonne berättar att projektet har överträffat hennes förväntningar Att hon innan var lite uppgiven och inte hade så stora förhoppningar Jag fått ut mycket mer än jag kunde förvänta mig Arbetet har gått djupare än jag trodde med analyser och faktaunderbyggnad av de argument som gruppen jobbat fram fortsätter Yvonne Resultatet har blivit en kommunikationshandbok

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Synade-argumenten-for-anvandning-av-biogas/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • 9% mer biogas i Västra Götaland 2014 -
  i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida 9 mer biogas i Västra Götaland 2014 Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English 9 mer biogas i Västra Götaland 2014 Produktionen i Västra Götaland ökade igen och producerade totalt 303 GWh biogas under 2014 visar statistiken från Energimyndigheten Det är en ökning med 9 jämfört med 2013 För landet som helhet finns sammanlagt 277 biogasproducerande anläggningar Dessa producerade totalt 1 784 GWh biogas vilket är en ökning med 6 jämfört med 2013 visar ny statistik Den geografiska fördelningen visar att större delen av biogasproduktionen var centrerad till ett fåtal län Skåne Västra Götalands och Stockholms län stod för drygt halva landets biogasproduktion Läs mer resultat och se hela rapporten från Energimyndigheten Publicerad av Ingrid Horner Senast uppdaterad 2015 10 14 12 03 Till sidans topp Hel och delägda bolag i Västra Götalandsregionen ALMI Företagspartner

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Notiser-biogas/9-mer-biogas-i-Vastra-Gotaland-2014-/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Teknik som ger mer biogas från skogsavfall, halm och ull -
  Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Teknik som ger mer biogas från skogsavfall halm och ull Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Teknik som ger mer biogas från skogsavfall halm och ull Skogsavfall halm och ull är ganska svåra material för bakterier att bryta ned Men det går att behandla för att mer effektivt användas för att bli biogas Det visar Maryam M Kabir i sin doktorsavhandling vid Högskolan i Borås Jag har hittat sätt att förbehandla både skogsavfall halm och ull så att det kan bli lättare nedbrytbart och rötas och producera upp till tjugo gånger mer biogas säger forskaren Maryam M Kabir på Högskolan i Borås Hon disputerade inom forskningsområdet Swedish Centre for Resource Recovery där Högskolan i Borås som enda lärosäte har en uttalad profil inom resursåtervinning Läs pressmeddelandet från Högskolan i Borås 2015 10 12 Läs mer Swedish Centre for Resource Recovery Publicerad av Ingrid Horner Senast uppdaterad 2015 10

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Notiser-biogas/Teknik-som-ger-mer-biogas-fran-skogsavfall-halm-och-ull/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive