archive-se.com » SE » B » BIOGASVAST.SE

Total: 175

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nätverksträff 28 aug 2012 -
  här Startsida Genomförda aktiviteter Nätverksträff 28 aug 2012 Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Nätverksträff 28 aug 2012 Halvvägs in i pågående regionala biogasprogram arrangerade Biogas Väst en nätverksträff för att berätta om vad som är på gång just nu och fortsätta dialogen med deltagarna i nätverket om prioriterade insatsområden Under förmiddagen fick deltagarna

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/dokumentation_arbetsseminarium/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive


 • Hur når vi biogasmålen 2020? -
  Genomförda aktiviteter Hur når vi biogasmålen 2020 Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Hur når vi biogasmålen 2020 8 februari 2012 genomfördes ett arbetsseminarium under temat Hur når vi biogasmålen 2020 Seminariet lockade runt 60 personer som alla på något sätt är engagerade i frågor kopplade till biogasutvecklingen Resutatet från dagen kommer att lägga

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/dokumentation_arbetsseminarium1/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Energiutblick 2012 -
  English Energiutblick 2012 Regionala och lokala initiativ en förutsättning för biogasutvecklingen När politiker mötte företrädare från näringslivet och forskning i ett samtal om förutsättningarna för en fortsatt utveckling av biogasen som ett alternativt och förnybart bränsle var enigheten stor om behovet av nationella mål för biogasen Det drygt två timmar långa samtalet ägde rum under rubriken Framfartsvägar och farthinder för biogas i olika väderstreck på Energimyndighetens mässa Energiutblick 2012 En framgångsfaktor för utbyggnaden av biogas på den svenska marknaden är att initiativen och drivkraften bakom utvecklingen kommer från lokalt och regionalt håll det var en tydlig ståndpunkt som framfördes av bland annat fordonsbranschen Också det uteblivna metanreduceringsstödet i höstens budget ställde sig de allra flesta bakom som ett viktigt styrmedel som skulle få produktionen av biogas att lossna och dessutom vara ett bevis på att regeringen värderar biogasens klimatnytta Samtidigt lyftes frågan om att biogasutvecklingen bör betraktas som en näringslivsfråga snarare än en miljö klimatfråga i diskussionen om vilket stöd som är lämpligt för att övervinna de farthinder som finns för att biogasutvecklingens fulla potential ska kunna tas tillvara I samtalet deltog Lise Nordin mp riksdagen Cecilie Tenfjord Toftby m riksdagen Monika Ekström regionråd mp Region Skåne Sören Kviberg miljönämnden

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/Framfartsvagar-och-farthinder-for-biogas-i-olika-vaderstreck/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Frukost, samtal och mingel 18 nov 2011 -
  Om Biogas Väst Mål Organisation Historik Kontakt Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Genomförda aktiviteter Frukost samtal och mingel 18 nov 2011 Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Frukost samtal och mingel 18 nov 2011 Under frukostseminariet som hölls i Göteborg den 18 november presenterades delresultatet av den undersökning som genomförs för att kunna utvärdera effekterna på sysselsättningen i Västra Götaland En diskussion fördes också om hur vi ska kunna åstadkomma ett ökat kunskaps och erfarenhetsutbyte gynnar biogasutvecklingen vilket efterfrågades av många aktörer när det nya biogasprogrammet startade Synpunkter från ett antal djupinterjvuer som genomförts under hösten presenterades Läs programmet för dagen här Publicerad av Anneli Permer Senast uppdaterad 2015 01 26 03 05 Till sidans topp Hel och delägda bolag i Västra Götalandsregionen ALMI Företagspartner Väst Film Väst GöteborgsOperan Göteborgs Symfoniker AB Regionteater Väst Sahlgrenska

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/Frukost-samtal-och-mingel-18-nov-/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Workshop "Infrastruktur för biogasdistribution" 18 maj -
  Startsida Genomförda aktiviteter Infrastruktur för distribution 18 maj 2011 Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Workshop Infrastruktur för biogasdistribution 18 maj Innovatum har på uppdrag av kommunalförbunden i Skaraborg och FyrBoDal drivit projektet Infrastruktur för Biogasdistribution Nu är det dags att presentera resultaten Onsdag 18 maj kl 9 30 12 00 hölls en workshop på Innovatum För dig som är politiker eller beslutsfattare kommer seminariet att ge insikter i var det finns potential för produktion distribution och marknad för biogas För dig som arbetar med infrastruktur på olika sätt kommer seminariet att ge insikter om vilka möjligheter till samförläggning som kan finnas För dig som arbetar med övergripande planering eller som miljöstrateg kommer seminariet att ge tankar och argument att använda då du vill påverka samhällsplaneringsfrågor För dig som jobbar med biogasutveckling kommer det att ge dig en överblick över strategiskt viktiga geografiska områden för produktion distribution och marknad Program Inledning Peter Eriksson projektkoordinator Innovatum Teknikpark Presentation av verktyg och resultat Magnus Fredriksson projektledare Diskussion Vem tar över verktyg och arbetar vidare med strategin Hur kan samverkan kring distribution av biogas utvecklas Ev presentation

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/Infrastruktur-for-biogasdistribution-18-maj/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Biogas Väst programrådsmöte med workshopar 31 maj -
  Biogas Väst och till andra biogasaktörer i Västra Götaland som vill bidra till att uppnå målet för ökad användning och produktion av biogas Senaste nytt från Biogas Väst Hanna Jönsson processledare Biogas Väst Dokumentation Workshop 1 Vilka nya tekniklösningar krävs för ökad produktion och användning av biogas Dokumentation Workshop 2 Hur ser marknaden för substrat ut och hur får vi ut mer biogas från det substrat som finns Dokumentation Workshop 3 Hur angriper vi utmaningarna för hantering av rötrester och biogödsel Sammanfattning av dagens resultat och förslag på nästa steg Dagen gav följande konkreta förslag på aktiviteter och åtgärder i Västra Götaland och på vad Biogas Väst kan göra Arrangera nätverksträff under hösten för drifttekniker vid ARV Det finns en stor potential att optimera befintliga anläggningar för biogasproduktion och värdefulla erfarenheter att utbyta Biogas Väst i samarbete med Trollhättan Energi och Borås Energi Miljö Skapa mötesplatser mellan representanter från lantbruksorganisationer substratägare rötrestanvändare och biogasanläggningar producenter där naturliga möten inte så lätt uppstår exempelvis vad gäller hantering och spridning av biogödsel Syftet är att öka förståelsen för varandras perspektiv och affärsintressen Biogas Väst samordnar Workshop arrangeras inom projektet BioMap under hösten för att ta dialogen om en marknadsplats för substrat vidare Kjell Gustavsson AgroVäst Samverkan kring test av nya substratblandningar i Trollhättan Energis testanläggning Johan Bengtsson Trollhättan Energi Samverkan mellan projektet Rätt slam på rätt plats som SP deltar i och LRFs intervjustudie om jordförhållanden i olika regioner kopplat till biogödselns innehåll samt dess spridning Gunilla Henriksson SP och Lars Gunnar Johansson LRF Biogas Väst kan lyfta fram och sprida goda exempel inte bara projekt som pågår utan även smarta lösningar som tillämpas exempelvis satellitlager för biogödsel Projekt planeras av AgroVäst och VPC för att sammanställa teknik och kostnader för småskalig uppgradering En workshop arrangeras under hösten på detta tema Dialog

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Genomforda-aktiviteter/Programradsmote-31-maj/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Sök bland 1000-tals svenska biogasrapporter -
  Om Biogas Väst Mål Organisation Historik Kontakt Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Publikationer Sök bland 1000 tals svenska biogasrapporter Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Sök bland 1000 tals svenska biogasrapporter Icke akademiska rapporter och vissa exjobba kan sökas via sökmotorn nedan Du kan antingen söka specifikt bland rapporter från de organsiationer som har en kryssruta genom att kryssa i rutan eller bland ett 1000 tal svenska rapporter från ett 30 tal olika källor när ingen av rutorna är ikryssade Mer om sökmotorn och dess funktioner finns att läsa om du klickar här Akademiska rapporter kan sökas via SceinceDirect s hemisida Publicerad av Anneli Permer Senast uppdaterad 2015 01 26 03 05 Till sidans topp Hel och delägda bolag i Västra Götalandsregionen ALMI Företagspartner Väst Film Väst GöteborgsOperan Göteborgs Symfoniker AB Regionteater Väst Sahlgrenska International

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/publikationer_biogas/Sok-bland-1000-tals-svenska-biogasrapporter/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Ny faktarapport visar nyttorna med biogas -
  om biogas framtagen på uppdrag av Västra Götalandsregionen innehåller fakta och forskning som en arbetsgrupp inom nätverket Biogas Väst har värderat som mest relevant utifrån det aktuella utvecklingsläget för biogas som fordonsbränsle I rapporten går det att hitta aktuella forskingsresultat och fakta om biogas som fordonsbränsle gasfordon kostnader miljö och samhällsnyttor som behövs för att kunna underbygga argument och hävda nyttan med utökade satsningar på biogas Biogasbranschen befinner sig i ett skede där de marknadsmässiga aspekterna och förhållande till andra förnybara bränslen och elfordon diskuteras livligt Marknaden är komplex och vinsterna för den som investerar går inte alltid att beräkna med enkla modeller Väl underbyggda fakta Det är viktigt att argumenten som förs fram i diskussionen om biogas är väl underbyggda med fakta Det är bakgrunden till att rapporten har tagits fram som ett initiativ från flertalet aktörer inom Biogas Väst Det gjordes inom ramen för ett projekt under hösten 2014 och våren 2015 för att ta fram faktaunderbygda argument för en ökad biogassatsning Vad är Biogas Väst Biogas Väst är ett nätverk mellan olika aktörer i biogaskedjan bestående av allt från kommuner länsstyrelsen och energibolag till jordbruksföretag fordonsindustri drivmedelsföretag och forskning i Västra Götaland Nätverket samordnas på en övergripande

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Notiser-biogas/Ny-faktarapport-visar-nyttorna-med-biogas/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive